Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Manifestacja działkowców: OLSZTYN - 20.09.2013

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że w dniu dzisiejszym (20.09.2013) odbyła sie manifestacja działkowców pod Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie. Wzięło w niej udział 470 działkowców. Przybyło czterech parlamentarzystów i czterech samorzadowców. Z OZ Elbląg przyjechało 100 osób. Działkowcy mieli flagi, banery z hasłami, czapeczki i balony z logo PZD i napisem "Ocalmy ogrody". Przyjeto stanowisko skierowane do Premiera Donalda Tuska oraz Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Manifestacja zakończyła się w ROD "Mikołaja Kopernika w Olsztynie, gdzie poczęstowano uczestników grochówką.

 

Stanowisko podjęte przez uczestników manifestacji:

 

                                                                                                                               Olsztyn, 20.09.2013

Okręgowy Zarząd

Warmińsko – Mazurski PZD

 

                                                                                     Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

                                                                                     Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu

 

Szanowni Państwo.

Działkowcy rodzinnych ogrodów działkowych z Okręgu Warmińsko- Mazurskiego zgromadzeni na manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 20 września 2013 r. zwracają uwagę na sprawę ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Zdecydowaliśmy się po raz kolejny zorganizować manifestację gdyż nie godzimy się na ignorowanie miliona działkowców.

Wydarzenia, które miały miejsce podczas prac Podkomisji procedującej nad projektem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są niedopuszczalne. Manipulacje stosowane przez Panią Przewodniczącą Krystynę Sibińską pozbawiły Komitet Inicjatywy Ustawodawczej prawa czynnego uczestniczenia w pracach Podkomisji. Komitet jako reprezentant strony społecznej, czyli działkowców, ma pełne prawo być czynnym uczestnikiem procesu powstawania nowej ustawy o ROD. Działania Pani Przewodniczącej uniemożliwiające udział pełnomocników Komitetu w dyskusji nad wnioskami oraz zgłaszanie własnych w rażący sposób naruszają standardy demokracji.

Jakby tego było mało zachowanie Pani Przewodniczącej oraz pozostałych posłów PO biorących udział w pracach Podkomisji było aroganckie i wykraczało znacząco poza standardy pełnionych przez te osoby stanowisk. Jako przedstawicieli narodu Polskiego, jakimi są posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, obowiązują ich podwyższone standardy kultury osobistej i zawodowej. Jawne lekceważenie oraz ironiczne i prześmiewcze uwagi w odniesieniu do przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców podważają kompetencje osób zasiadających w Podkomisji.

Jesteśmy zbulwersowani takim sposobem prowadzenia prac nad nową ustawą działkową. Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw. Nie godzimy się na takie traktowanie naszych przedstawicieli.

Działania prowadzone przeciwko przedstawicielom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej są skierowane przeciwko działkowcom - bezpośrednio dotykają miliona osób, które reprezentuje Komitet, osób które podpisały się pod projektem obywatelskim.

Uporczywe uniemożliwianie uczestnictwa w pracach nad nowa ustawą oraz atmosfera panująca podczas obrad Podkomisji zmusiły pełnomocników Komitetu do opuszczenia, w ramach protestu, sali obrad. W pełni popieramy tę decyzję. Przedstawiciele Komitetu nie mieli innego wyjścia - Pani Przewodnicząca wraz z pomocą posłów PO uniemożliwiła przedstawicielom Komitetu wywiązanie się z powierzonych im pełnomocnictw.

Niepokoi nas także opóźnianie powstania nowej ustawy działkowej. Prace nad nią zostały cofnięte do podkomisji. Jeśli nic się nie zmieni to nowa ustawa nie powstanie w terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli posłowie odpowiedzialni za postawanie nowej ustawy działkowej nie wezmą się konkretnie do pracy to nie zdążą do 20 stycznia 2014 roku. Mamy już koniec września a prace nad projektem są nadal na etapie podkomisji. Gdzie czas na prace w Komisjach, w Sejmie, w Senacie? Następnie jeszcze Pan Prezydent musi mieć czas na zapoznanie się z nową ustawą i ją podpisać.

W zaistniałej sytuacji apelujemy o ukrócenie niedopuszczalnej samowoli przewodniczącej Podkomisji. Żądamy szacunku dla działkowców i ich przedstawicieli, którymi są pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Apelujemy o takie zorganizowanie prac nad nową ustawą działkową, aby możliwe było wejście w życie nowej ustawy w terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny.

Jednocześnie żądamy dotrzymania obietnic złożonych przez Pana Premiera Donalda Tuska i posłów PO, mówiących o tym, że to projekt obywatelski będzie podstawą nowej ustawy działkowej. Stanowczo domagamy się. aby przywrócono projektowi nowej ustawy formę projektu obywatelskiego.

 

                                                                                                         W imieniu działkowców

                                                                                                          Z poważaniem

 

 

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu:

 

Elbląg 20.09.2013

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd w Elblągu

 

 

STANOWISKO

 

Działkowcy z ogrodów działkowych z terenu działania Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu poprzez uczestników dzisiejszej manifestacji wyrażają swoje zdecydowane niezadowolenie i oburzenie z wyników prac prowadzonych nad uchwaleniem nowej ustawy o ogrodach działkowych.

 Sposób prowadzenia prac w Podkomisji nadzwyczajnej jest klasycznym przykładem manipulacji. Zawiązana przez posłów Platformy Obywatelskiej i posła Solidarnej Polski ,,umowa” dawała im większość głosów. Przysłowiowa spółka do głosowania pozwoliła na przegłosowanie nie tylko wszystkich zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego

ustawy, ale także wszystkich zasad prac podkomisji, terminów posiedzeń, zgody na uwzględnienie wniosków ekspertów i eliminację wniosków przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej włącznie ze zmianą przewodniczącego Podkomisji.

 Sposób prowadzenia prac w Podkomisji jest klasycznym przykładem manipulacji mających na celu wyeliminowanie maksymalnie dużej ilości zapisów zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych. Obserwując przebieg obrad , a taką możliwość daje nam Internet, widoczne było jak łamano wszystkie zasady demokracji. Okazuje się, że dla Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski demokracja to nie jest dyskusja, wymiana argumentów, wysłuchiwanie opinii ekspertów. To jest tylko większość głosów i zawierane dla swoich celów porozumienia.

 Prezentowana buta i arogancja wobec pozostałych posłów i innych uczestniczących w pracach osób były delikatnie określając budzące niesmak. Jak to jest możliwe, aby do projektu obywatelskiego, który wolą Sejmu miał być projektem wiodącym, wprowadzono kilkadziesiąt zmian o bardzo istotnym znaczeniu merytorycznym. Wprowadzone przez posłów PO I SP poprawki spowodowały, że wypracowany przez tych posłów

projekt ustawy niewiele ma wspólnego z projektem obywatelskim. Nie pod takim projektem podpisał się prawie milion obywateli naszego państwa. Jedno jest pewne wprowadzone poprawki w istotny sposób przedłużą czas powstania ustawy, a zostało go już niewiele.

 Środowisko działkowców ocenia, że Platforma Obywatelska nie spieszy się z zakończeniem prac legislacyjnych nad ustawą. Nie jest zainteresowana by do 20 stycznia przyszłego roku uchwalono nową ustawę o ogrodach działkowych. Jej brak automatycznie spowoduje likwidację ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Nie wolno zapominać o tym, iż ogrody działkowe są istotnym elementem polityki socjalnej państwa.

 Tak samo jak wszyscy działkowcy w kraju domagamy się przywrócenia pierwotnych zapisów zawartych w obywatelskim projekcie ustawy oraz przyjęcie takiego harmonogramu prac aby nowa ustawa została uchwalona przez Sejm w terminie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny.

 Zwracamy się do Pana Wojewody o wsparcie swym autorytetem naszych postulatów i zajęcie pozytywnego stanowiska w tej niezwykle ważnej dla działkowców sprawie.

 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

Działkowcy z terenu działania OZ PZD w Elblągu

 

 

DSCN1097

DSCN1106

DSCN1169

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio