Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Manifestacja działkowców: LUBLIN - 20.09.2013

Działkowcy zaopatrzeni w elementy związkowe m.in. czapeczki, chusty, flagi i chorągiewki i banery z hasłami zostali pozytywnie przyjęci przez lubelską społeczność i urzędników.

Manifestacje otworzył Prezes OZ PZD i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Manifestacji. Przekazali zgromadzonym działkowcom bieżące informacje nt. przebiegu prac nad nową ustawą i omówili zmiany wprowadzone do obywatelskiego projektu za sprawą posłów PO i SP. Przewodniczący zapoznał przybyłych z treścią Stanowisk KR w sprawie sytuacji, która zaistniała podczas posiedzeń Podkomisji oraz odczytał oświadczenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie manipulacji podczas procedowania nad obywatelskim projektem ustawy o rod.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście m.in. Pan Henryk Bącal Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady SLD podkreślali, że rozumieją zakłopotanie działkowców pracami posłów nad nowym prawem i oceniają, że istnieje zagrożenie, że zostaną uchwalone niekorzystne dla działkowców zapisy lub może zaistnieć sytuacja nieuchwalenia w terminie przepisów dla działkowców. Udzielili poparcia podjętej inicjatywie przez działkowców i Polski Związek Działkowców oraz poparli obywatelski projekt ustawy.

Działkowcy natomiast podkreślali, że ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce podczas posiedzenia sejmowej Podkomisji pracującej nad projektem nowej ustawy o rod podważyły społeczne zaufanie do Sejmu RP. Powiedzieli zdecydowane NIE! dla przegłosowanych przez PO i SP poprawek do obywatelskiego projektu. Apelowali,  by ich głos w tej sprawie nie był zlekceważony przez polityków i żeby zdali sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności za źle podjęte dzisiaj decyzje dla działkowców. W dyskusji udział wzięli: Prezes ROD „Kalina” w Lublinie - Pani Halina Gaj-Godyńska, Prezes ROD „im. H. Sienkiewicza” w Lublinie-Pan Zbysław Tomczyk, Prezes ROD „Przyszłość” w Poniatowej- Pan Zenon Jakóbczyk oraz Prezes ROD „Przyjaźń” w Lublinie – Pani Teresa Grela.

Do manifestujących działkowców w zastępstwie Wojewody Lubelskiego wyszedł Dyrektor Generalny i na jego ręce działkowcy złożyli Stanowisko w którym napisali m.in. „ Fundamentem demokracji jest respektowanie woli obywateli przez władzę, co w przypadku prac nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, tak ważnym aktem prawnym  z punktu widzenie społecznego nie ma miejsca…”

Na manifestację przybyły wszystkie zaproszone media lokalne - TVP Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski i Radio Lublin oraz TV Polsat.

Manifestacja miała charakter stacjonarny, udział wzięło nie mniej niż 450 działkowców i przebiegła w pokojowej atmosferze.

 

Opracowała: Magdalena Wójcicka

 

Stanowisko działkowców województwa lubelskiego skierowane do Wojewody Lubelskiego

 

                                                                                                                Lublin, dn. 20 września 2013 r.

 

 

                                                                                         Pani

                                                                                         Jolanta Szołno-Koguc

                                                                                         Wojewoda Lubelski

 

 

STANOWISKO

Działkowców województwa lubelskiego w sprawie prac nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 

       Z 18 miesięcy wyznaczonych Sejmowi RP przez Trybunał Konstytucyjny na uchwalenie nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce pozostało zaledwie 4 miesiące.

       W województwie lubelskim na nowe przepisy z niepokojem oczekuje ponad 30 tys. użytkowników działek.

       Informacja, jaka dotarła do naszego działkowego środowiska, iż obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym podpisało się prawie milion polskich obywateli, w tym z naszego lubelskiego okręgu ponad 28 tys., stał się wiodącym projektem w pracach sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia złożonych projektów ustaw, wzbudziła nadzieję na terminowe uchwalenie prawa gwarantującego dalsze istnienie i funkcjonowanie ogrodów.

     Zapisy obywatelskiego projektu, które powstały po konsultacjach z ogrodowymi organami statutowymi Polskiego Związku Działkowców, jak również indywidualnymi działkowcami są gwarantem stałości naszych działek i ogrodów oraz zapewniają bezpieczeństwo i zachowują podstawowe funkcje ogrodnictwa działkowego.

      Mając powyższe na uwadze nie możemy w spokoju przyglądać się działaniom Podkomisji sejmowej, w której za sprawą posłów z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski prace nad nową ustawą działkową są opóźniane , a wprowadzone poprawki do obywatelskiego projektu prowadzą do powstania chaosu w naszych ogrodach i skłócenia społeczności działkowej.

     Przegłosowane zmiany zostały wprowadzone bez akceptacji strony społecznej, zniekształcają i wypaczają nasz projekt oraz zdaniem konstytucjonalistów mogą być uznane za niezgodne z Konstytucją RP. W rażący sposób ograniczane są również prawa przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej oraz lekceważony jest nasz głos w tej sprawie.

      Ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce podczas posiedzenia Podkomisji w dniach 10-12.09. br. wywołały ogromne kontrowersje wśród działkowców i podważyły społeczne zaufanie do Sejmu RP.

       Fundamentem demokracji jest respektowanie woli obywateli przez władzę, co w przypadku prac nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, tak ważnym aktem prawnym z punktu widzenia społecznego nie ma miejsca.

     W naszym Państwie obowiązuje system prawny, który szanuje pojęcie praw nabytych i chroni własność indywidualną właścicieli, tymczasem obserwowane działania w stosunku do działkowców to nie tylko podważenie demokratycznych zasad działania państwa prawa, ale również poważne naruszenie zasad moralnych obowiązujących w innych demokratycznych społecznościach.

   Dzisiejsza manifestacja jest wyrazem niezadowolenia i rozczarowania naszego działkowego środowiska wobec działań i zachowań polityków, którzy bez rozwagi i odpowiedzialności podejmują decyzje i rozstrzygają społeczne kwestie z pominięciem zdania samych obywateli. Tworzą prawo na które działkowcy nie wyrażają zgody

   Liczymy na Pani przychylność i zrozumienie dla naszych działań podejmowanych w obronie działek i ogrodów.

  Zwracamy się do Pani jako przedstawiciela Rządu w województwie o przedstawienie naszego stanowiska Panu Premierowi, by przyjrzał się pracom parlamentarzystów nad nową ustawą i wyeliminował wszelkie niezgodne z zasadami demokracji działania.

 

                                                                       W imieniu działkowców z ogrodów Lubelszczyzny

                                                                         Komitet organizacyjny manifestacji

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio