Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Manifestacja działkowców: KIELCE - 20.09.2013

Działkowcy z regionu świętokrzyskiego zgromadzili się pod Urzędem Wojewódzkim, by zamanifestować swój sprzeciw wobec przebiegu prac nadzwyczajnej Podkomisji zajmującej się obywatelskim projektem ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy ponownie musieli zjednoczyć się i zmobilizować, by przypomnieć władzy, iż stanowią silną grupę społeczną, która nie pozwoli na jej lekceważenie.

            Na placu przed urzędem zebrało się około 200 osób. W rękach trzymali flagi, piszczałki oraz transparenty wyrażające ich postulaty: Bronimy naszej tradycji, dorobku
i praw; TAK dla obywatelskiego projektu ustawy; Bronimy obywatelskiego projektu ustawy; Ten ogród zielony bez ustawy zostanie zniszczony
. Licznie pojawiły się lokalne media: Radio Kielce, TVP Kielce, ntv Kielce, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza i portal e-vive. Punktualnie wraz z rozpoczęciem manifestacji, na miejsce przybyli także przedstawiciele regionalnych władz. Z protestującymi działkowcami spotkali się: Wicewojewoda Grzegorz Dziubek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Poseł na Sejm RP z klubu PSL Marek Gos, wiceprezydent miasta Kielce Czesław Gruszewski oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

            Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD odczytał rezolucję do Wojewody Świętokrzyskiego, przygotowaną przez uczestników protestu. Dokument wyrażał niezadowolenie działkowców z przebiegu i poziomu merytorycznego prac Podkomisji oraz
postulaty i oczekiwania wobec dalszych obrad i ostatecznego ich wyniku. Wicewojewoda przyjął go obiecując przekazać na ręce Pani Wojewody Bożentyny Pałki-Koruby. Wyraził uznanie dla tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce i życzył wszystkim zebranym powrotu do pierwotnej wersji obywatelskiego projektu ustawy.

            Następnie głos zabrał wiceprezydent miasta Kielce Czesław Gruszewski, który po raz kolejny zapewnił o przychylności i sympatii dla działkowców ze strony miejskich włodarzy, oraz o pamięci o nich podczas stanowienia aktów prawa miejscowego. Marszałek Adam Jarubas podkreślił, iż Polskie Stronnictwo Ludowe od początku popierało i w dalszym ciągu będzie popierać zapisy projektu i postulaty działkowców. Swój pozytywny stosunek do manifestantów wyrazili także Marek Gos i Piotr Żołądek, wpisując się w stanowisko swojego przedmówcy. Po przemówieniach przedstawiciele władz otrzymali pamiątkowe proporczyki Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego, a Wicewojewoda oraz Marszałek – bukiety świeżych, działkowych kwiatów.

            Wśród manifestujących osób znalazła się liczna grupa, która również chciała zabrać głos. Działkowcy wyrażali swoje obawy i rozgoryczenie, związane z przebiegiem prac nad projektem. W wypowiedziach tych dało się wyczuć duży żal i nieufność wobec partii rządzącej, a także gniew wobec lekceważenia przez członków Podkomisji miliona podpisów pod pierwotną wersją projektu obywatelskiego. Działkowcy przestrzegali przed umniejszaniem i usuwaniem w cień tradycji, którą pielęgnowali już ich ojcowie i dziadkowie.

            Zgromadzeni oraz przedstawiciele OZŚ PZD udzielili krótkich wywiadów i informacji do lokalnych mediów. Manifestacja była barwna, pokojowa i spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno władz, jak i przypadkowych przechodniów, spośród których kilkoro ochoczo się do niej przyłączyło.

Rezolucja do wojewody świętokrzyskigo - czytaj więcej

 

 

 Opr. Anna Ślusarczyk - OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio