Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obchody 60-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Bolesławcu - 20.09.2013

W piękne sobotnie, słoneczne popołudnie działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Kolejarz " zebrali się, żeby uroczyście uczcić obchody 60-lecia swojego ogrodu. ROD „ Kolejarz " w Bolesławcu jest jednym z dwóch najstarszych ogrodów założonych na terenie miasta.

Z okazji tak podniosłej uroczystości zaproszeni zostali włodarze naszego miasta w osobach Pana Prezydenta Piotra Romana, wicestarosty powiatu bolesławieckiego Pana Stanisława Chwojnickiego oraz wiceprzewodniczącej Rady Miasta Pani Janiny Piestrak - Babijczuk. Organa Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy reprezentowali Pani Anna Makuch i Pan Krzysztof Rewera oraz przewodniczący Kolegium Prezesów w Bolesławcu Pan Stanisław Andrusieczko. Zaproszeni zostali także byli prezesi ogrodu „ Kolejarz " Pan Czesław Kędzior i Pan Florian Walczak, oraz pozyskani sponsorzy z marketu „Tesco" panowie Tomasz Zieliński i Damian Antczak, którzy ufundowali nagrodę dla najładniejszej działki w ogrodzie, jednocześnie częściowo sponsorując naszą uroczystość. Jubileusz upamiętniony został przez redaktora miejscowej gazety „bolecinfo” p. Marczewskiego.

Świętowanie obchodu Jubileuszu ogrodu rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości i przybyłych działkowiczów wraz z rodzinami. Prezes ogrodu przedstawił krótką historię powstania Pracowniczego Ogrodu Działkowego „ Kolejarz " oraz zmiany jakie zaistniały w przeciągu 60 lat istnienia ogrodu. Podziękował Panu Prezydentowi za długoletnią współpracę z ogrodami z terenu Bolesławca, która przejawiała się tym, że prezydium Kolegium Prezesów zapraszana jest na zebrania Komisji Infrastruktury, gdzie możemy przedstawić sprawy dotyczące ogrodów oraz uczestniczyć w konkursie „ Bolesławiec w kwiatach”, w którym to nagradzane są najbardziej ukwiecone ogrody.

Społeczność działkowiczów serdecznie podziękowała Panu wicestaroście Stanisławowi Chwojnickiemu za wyremontowanie drogi gruntowej prowadzącej do czterech ogrodów. Z okazji Jubileuszu nadano odznaczenia związkowe 18 działkowcom oraz wyróżniono dyplomami i książką „Vademecum działkowca" 15 osób. Prezes ogrodu został odznaczony odznaką „ Za zasługi dla PZD ".

Prezydent Miasta zabierając głos wyraźnie zaznaczył, że nie wyobraża sobie braku ogrodów działkowych na terenie miasta, popiera nasze dążenia do istnienia jako spójnej organizacji zrzeszającej wszystkich działkowców i życzył wszystkim zebranym radości z uprawiania działki. Głos zabrał także p. Stanisław Chwojnicki, składając najserdeczniejsze życzenia z okazji Jubileuszu.

Po uroczystym wstępie rozpoczęła się zabawa. 80-ciu uczestników bawiło się do późnych godzin wieczornych, którym przygrywał trzy osobowy zespół muzyczny „ Kwant" , zaś catering zapewniła firma „ Oleńka ". Tak duże przedsięwzięcie, jakim było zorganizowanie obchodów 60-lecia dla tak małego ogrodu jak nasz, mogło się udać tylko przy silnym zaangażowaniu działkowców, dlatego dla nich należą się ogromne podziękowania. Dziękujemy Krajowej Radzie PZD za pamięć i piękny puchar, który upamiętni naszą uroczystość.

 

                                                                                                              

                                                                                                             Władysław Kondratowicz

                                                                                                                Prezes ROD „Kolejarz”

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.