Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki zaprosił działkowców na spotkanie - 19.09.2013

W dniu 18 września 2013 r. w Starostwie Czarnkowsko-Trzcianeckim odbyło się spotkanie działkowców z udziałem władz samorządowych miast i gmin.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowali Marian Praczyk – Prezes, Maria Fojt – Wiceprezes, Andrzej Kierzkowski – Sekretarz, Elżbieta Thomas – Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Wojciech Urban członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Działkowców reprezentowali przedstawiciele samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Janka z Czarnkowa”, „Kolejarz” i „St. Staszica” z Czarnkowa, „Transportowiec”, „Słonecznik” i „Relaks” z Trzcianki, „Kolejarz”  i „Bratek” z Krzyża Wlkp., „Stokrotka” z Wielenia i „Odlewnik” z Drawskiego Młyna.

 

Władze samorządowe powiatu reprezentowali: Wiesław Maszewski – Starosta, oraz członkowie Zarządu Tadeusz Teterus, Maciej Niemiec, Jan Pertek i Tadeusz Wachowiak. Ponadto Franciszek Strugała Burmistrz Czarnkowa, Zygmunt Jasiewicz Burmistrz Krzyża Wlkp., Magdalena Sobczak Z-ca Burmistrz w Wieleniu, Marek Tchórzka Wójt gm. Drawsko, Zbigniew Janas Wójt gm. Lubasz i in.

W toku dyskusji głos zabrali:

Marian Praczyk – przedstawił informację z przebiegu prac nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, z dotychczas odbytych spotkań z władzami samorządowymi okręgu pilskiego i udzielonym przez nich poparciu w przywróceniu zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Maria Fojt – omówiła poprawki wniesione do obywatelskiego projektu przez posłów z Podkomisji Nadzwyczajnej i wynikające z nich zagrożenia dla działkowców, ogrodów i dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego.

Wiesław Maszewski Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki – podzielił obawy działkowców wynikające z wprowadzonych poprawek. Zapoznał zebranych z propozycją-treścią listu adresowanego do Marszałek Sejmu i posłów, w którym władze samorządowe powiatu  przedstawiają swoje stanowisko w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych, wniesionych do projektu ustawy poprawek i apelują o przywrócenie pierwotnych zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Treść listu została jednogłośnie przyjęta w głosowaniu przez członków Zarządu Powiatu przy akceptacji obecnych burmistrzów i wójtów, który po podpisaniu zostanie przesłany adresatom.

Franciszek Strugała Burmistrz Czarnkowa w swoim wystąpieniu przypomniał, że jego i władz miasta stanowisko w sprawie działkowców i obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych jest znane i niezmienne. Po co uszczęśliwiać działkowców na siłę. To nie ma sensu, nie będzie to sprzyjało dobremu zarządzaniu w ogrodach i dalszemu rozwojowi ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Na zakończenie spotkania Andrzej Kierzkowski zapoznał przedstawicieli działkowców z apelem skierowanym do Marszałek Sejmu o włączenie się w proces tworzenia ustawy i „zdyscyplinowanie” posłów członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej w celu przyspieszenia prac i przywrócenia pierwotnych zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD. List został podpisany przez wszystkich działkowców uczestniczących w spotkaniu.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.