Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z Burmistrzem Trzcianki - 19.09.2013

W dniu 18 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Trzciance Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki przyjął działkowców. W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Pile - Maria Fojt Wiceprezes i Andrzej Kierzkowski Sekretarz oraz przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Słonecznik”, „Relaks”, „Transportowiec” i „Spółdzielca” w Trzciance.

Maria Fojt w swoim wystąpieniu przedstawiła informację z przebiegu prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Szczególną uwagę zwróciła na niekorzystne dla działkowców poprawki uchwalone przez posłów Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej dotyczące uwłaszczenia, przeniesienia praw do działki, ponownego potwierdzania członkostwa w stowarzyszeniu pod „groźbą” jego utraty oraz szeregu artykułów w przepisach przejściowych, które będą paraliżowały pracę samorządów ogrodowych.

Andrzej Kierzkowski zapoznał zebranych z przebiegiem dotychczasowych spotkań z władzami samorządowymi w powiatach i miastach naszego okręgu oraz poparciu jakie zostało udzielone działkowcom i samorządom ogrodowym. Gwarantem współpracy działkowców z władzami samorządowymi będzie nowa ustawa. Aby ta współpraca była dobra, tak jak dotychczas,  musimy wspólnie apelować do najwyższych władz ustawodawczych i wykonawczych o przywrócenie pierwotnych dobrych zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Zygmunt Czarny z ROD im. „Słonecznik” – od zmian ustrojowych w Polsce po 1989 r. jesteśmy nieustannie atakowani przez różne siły polityczne. Dzisiaj wyraz temu dają przede wszystkim posłowie Podkomisji Nadzwyczajnej z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski, którzy forsują na siłę swoje poprawki oraz odrzucają wnioski opozycji oraz przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Pod obywatelskim projektem ustawy o ROD zebraliśmy przecież niespełna milion podpisów czy dla tych posłów to nic nie znaczy?

Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki – podzielił nasze obawy i wraził poparcie dla przywrócenia zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Zadeklarował dalszą współpracę z działkowcami i samorządami rodzinnych ogrodów działkowych w Trzciance. Obiecał, że na najbliższej Sesji Rady Miasta w dniu 25 września br. przedstawi propozycję stanowiska w sprawie działkowców i projektu ustawy, które po przyjęciu uchwały zostanie przesłane do Marszałek Sejmu i posłów.

Spotkanie było dokumentowane przez TV Lokalną Trzcianka.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.