Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

„Ogrody działkowe w miastach Europy”- oczami przedstawicieli nauki - 18.09.2013

Naukowcy  z 26 krajów, głównie europejskich, uczestniczący w 2 sesji plenarnej projektu COST ACTION TU1201 spotkali się w Poznaniu by dyskutować o wizji ogrodów działkowych w europejskich miastach XXI wieku. Po pierwszej sesji projektu mającej miejsce w Dortmundzie tym razem gospodarzem spotkania był Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza Wydział Geografii i Geologii. Chociaż obrady plenarne międzynarodowej konferencji naukowej odbywały się 16 i 17 września 2013 r., to już dzień wcześniej  uczestniczący w obradach mieli okazję zwiedzić 2 poznańskie ogrody działkowe: ROD Bielniki oraz ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego. W obydwu ogrodach gospodarze zaprezentowali gościom swoje działki, roślinność na nich rosnąca, infrastrukturę  ogrodów oraz prezentowali swój dorobek. Prezentacja wzbudzała bardzo pozytywne reakcje i spotkała się z powszechnym uznaniem. Wizyta w ogrodach była wprowadzeniem do dyskusji o realiach funkcjonowania ogrodów działkowych w polskich miastach.

 

Sesję plenarną konferencji otworzył  prof. Andrzej Mizgajski z UAM a następnie wiceprezydent Poznania Mirosław Kruszyński powitał uczestników konferencji na terenie Miasta i przekazał pozdrowienia od Prezydenta Ryszarda Grobelnego. W wystąpieniu podkreślił, że Poznań docenia znaczenie ogrodów działkowych i stara się tworzyć sprzyjający klimat do ich rozwoju. Jako następny zabrał głos prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa, który wprowadził uczestników konferencji w specyfikę polskiego ogrodnictwa działkowego omawiając początki jego powstania i problemy dnia dzisiejszego. Pozdrowił także uczestników od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (tekst wystąpienia w załączniku). W obradach uczestniczyła także Dyrektor Biura OZ PZD dr Magdalena Klessa-Kiec, która wspólnie z prezesem OZ PZD oprowadzała także gości po poznańskich ogrodach..

 

Roboczą część konferencji otwarła Runrid Fox-Kämper - kierownik projektu COST ACTION, po czym odbyły się prezentacje prof. Tadeusza Markowskiego  z Uniwersytetu Łódzkiego – prezesa Towarzystwa  Urbanistów Polskich oraz narodowe prezentacje z Polski, Norwegii i Portugalii traktujące o systemach ogrodnictwa działkowego miast w tych krajach.

Prezentacje pokazały różnorodność problemów wynikającą ze specyfiki i tradycji ogrodów działkowych w tych krajach. Przedstawicielki polskich uniwersytetów dr Renata Giedych (SGGW) i dr Lidia Poniży (UAM) zaprezentowały wiedzę o polskich ogrodach na przykładach Poznania i Warszawy oraz interpretowały strukturę polskiego ogrodnictwa działkowego posiłkując się badaniami naszego Związku opublikowanymi w wydawnictwie „Kim są polscy działkowcy”. Mówiono o zapotrzebowaniu na ogrody i o potrzebach rozwijających się miast pod względem urbanistycznym. O ile przedstawicielki polskiej nauki mogły zaprezentować robiące wrażenie liczby świadczące o skali i zasięgu polskiego ogrodnictwa działkowego, to prof. Johan Barstad z Norwegii mówił o nowych formach ogrodów, które powstają niemal wyłącznie w wielkich aglomeracjach miejskich takich jak Oslo, Stavanger, ale o skali ogrodnictwa w tym kraju świadczy fakt istnienia 64 ogrodów działkowych. Tym niemniej i tam poszukuje się rozwiązań, by sprostać zapotrzebowaniu społecznemu na tę formę kontaktu z naturą. W dalszej części dwudniowego spotkania przedstawicieli europejskiej nauki dyskutowano podczas warsztatów o dniu dzisiejszym, realizowanych projektach w aspekcie społecznym, ekologicznym i urbanistycznym  oraz o wizji ogrodnictwa w miastach Europy w zderzeniu z potrzebami rozwoju miast.

 

Uczestnikiem konferencji był także jako przedstawiciel Biura Międzynarodowego Ogrodów Rodzinnych Werner Heidemmann  z Niemieckiego Związku Działkowców z Westfalii-Lippe, a więc z okręgu utrzymującego już 26-letnie kontakty z działkowcami poznańskimi. Jego obecność posłużyła do kolejnego przyjacielskiego spotkania, tym bardziej, że Werner Heidemmann jest jednym z głównych autorów tej bogatej i przyjacielskiej współpracy.

 

Opracował: ZS

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio