Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Jak rozwijał się ROD Aster czyli krótka historia o małym ogrodzie - 16.09.2013

Jak rozwijał się ROD Aster czyli krótka historia o małym ogrodzie.

 

Rodzinny Ogród Działkowy Aster w Opolu 7 września br. świętował 25-lecie istnienia ogrodu. Jubileusz połączony był z corocznymi obchodami Dnia Działkowca.

Uroczystość 25-lecia ROD Aster to niewątpliwie okazja do poznania historii powstania i ważniejszych okresów w rozwoju ogrodu. W tym szczególnym roku jest to też czas refleksji nad koniecznością obrony istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce, obrony podstawowych wartości społecznych jakie daje obcowanie w gronie rodzinnym na działce.

Historia naszego ogrodu rozpoczyna się w 1988 r., kiedy zostają podpisane pierwsze umowy o korzystanie z działek zakładowych. Przez kolejne lata zarząd ogrodu podejmował działania mające na celu ustalenie granic (1995) i załatwienie formalności prawnych związanych z funkcjonowaniem ogrodu. W 2002 r. ROD Aster otrzymuje prawo użytkowania wieczystego. Jest to największy sukces ówczesnego zarządu, którego przedstawicielem jest pan Adam Stochandel.

Intensywny rozwój i modernizacja naszego ogrodu rozpoczyna się w 2006 roku. Zarząd ROD Aster pracuje wówczas pod przewodnictwem Prezesa p. Władysława Wawryczuka: Budowa przepompowni z przejętego przez gminę Opole części terenu ROD Aster skutkowała koniecznością ponownego sporządzenia mapy granic naszego ogrodu.       

Rok 2007 wpisał się w karty historii naszego ogrodu, jako rok przełomowy. Zaangażowanie i ogromny nakład pracy wielu działkowców w działania związane z doprowadzeniem energii doprowadziły do podłączenia latem 2007 r. napięcia do naszego ogrodu działkowego i poszczególnych działek. Zamontowana również została brama wjazdowa. Zakończenie prac związanych z elektryfikacją pozwoliło zająć się ogrodzeniem. Dzięki zaangażowaniu większości działkowców wiosną 2009 udało się zakończyć prace przy ogradzaniu, naszego terenu.

Od 2010 r. Zarząd ROD Aster pracuje pod przewodnictwem Prezesa p. Ewy Roli. Zaczyna się mozolna praca ukierunkowana na integrację środowiska. Jesienią tego roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy obchody Dnia Działkowca oraz nasz wewnętrzny konkurs na najciekawszą aranżację ogrodową, który cieszył się zainteresowaniem przez kilka następnych lat. Rok 2010 nie był dla nas działkowców rokiem przychylnym. Sytuacja hydrologiczna w naszym kraju zdominowała wszystkie nasze działania. Padające od wiosny deszcze przyczyniły się do tragicznych stanów upraw. W wielu miejscach nie było nawet możliwości dojścia do działki, gdyż około 75% ogrodu przez okres od VI do VII br. stało w wodzie gruntowej. Mimo niekorzystnych warunków prace przy modernizacji ogrodu przebiegały zgodnie z planem. Wykonane zostały tablice informacyjne, które służą nam do dnia dzisiejszego.

Promując nasz ogród chcieliśmy się zaprezentować w szerszym okręgu. W tym roku po raz pierwszy braliśmy udział w okręgowym konkursie PZD w kategorii „Działka Roku 2010". Zgłoszona działka została doceniona przez komisję konkursową otrzymując maksymalną ilość punktów. Udział w tym konkursie bierzemy do dnia dzisiejszego. A zgłaszane przez Zarząd działki co roku są wyróżniane i nagradzane.                                             

ROD Aster jest małym ogrodem, o łącznej powierzchni 1,8531 m2, w którym użytkowane jest 43 działki. Na wspólny terenie nie posiadamy świetlicy, ani Domu Działkowca, gdyż nie ma takiej możliwości. Jednak organizowane spotkania integracyjne uwidoczniły konieczność zakupu namiotów ogrodowych, z przeznaczeniem do wykorzystania na organizowanych spotkaniach dla członków naszego ogrodu.

Rok 2011 przynosi kolejne wyzwanie przed Zarządem i działkowcami. Zaczęliśmy budowę miejsca postojowego przed wejściem głównym. O jego potrzebie i trafności inwestycji świadczy niewątpliwie ilość samochodów przed wejściem do ogrodu w sezonie. Wykonanie parkingu podniosło również walory estetyczne terenu ogrodu.

Przez kolejne lata majątek ogrodu wzbogacał się o wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu. Niewielkie dochody zmuszały do oszczędnej gospodarki finansowej i rozłożenia wydatków na kilka lat. Zgromadzona została również niewielka biblioteczka z najciekawszymi i podstawowymi publikacjami ja; tematyce ogrodowej. Wyposażenie do tej pory przechowywali poszczególni działkowcy na swoich działkach. Z czasem majątek i sukcesywne doposażanie ogrodu uwidoczniło konieczność postawienia pomieszczenia magazynowego na terenie ogrodu.

W ramach zagospodarowania Placu Działkowca w 2012 stawiamy pomieszczenie magazynowe. Z zakupionego do to celu kontenera zrobiliśmy nie tylko magazyn, ale również wystarczającą na nasze potrzeby świetlicę. Prace nad jej wykończeniem trwają jeszcze do dnia dzisiejszego. Planowane zakończenie prac to wiosna przyszłego roku.

Rok 2012 to rok tragiczny dla funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce. I sędzia SN zaskarżył do TK najpierw poszczególne artykuły a następnie już całą Ustawę o ROD. Wszyscy zjednoczeni w PZD jesteśmy jedną rodziną, dlatego działkowcy z ROD Aster zaczynają pisać petycje do TK. W swoich pismach występowaliśmy w obronie PZD, opowiadaliśmy się stabilnością i pewnością prawa, za zachowaniem obecnej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. w niezmienionym kształcie. Zarząd ROD Aster w Opolu również podzielił opinie innych działkowców, że nasze prawa jako użytkowników działek zostały zagrożone.

Kiedy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ruszyła akcja zbierania podpisów pod projektem obywatelskim, który jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie organizacji ogrodnictwa działkowego w Polsce i funkcjonowania podmiotów z ogromnym zaangażowaniem przyłączyliśmy się do niej. ROD Aster zajął II miejsce w woj. Opolskim w ilości zebranych podpisów na listach poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy w ROD. Zebraliśmy 234 podpisy na 43 działki, co dało wykonanie w 544,19 %

Wiosna skupia działkowców nad walką o zachowanie PZD i praw nabytych działkowców. We wszystkich województwach organizuje się spotkania z posłami, senatorami i radnymi. Rozpoczyna się mozolna praca edukacyjna we wszystkich okręgach i społecznościach o zasadach dotychczasowego funkcjonowania ogrodów działkowych. Organizuje się nawet pikiety pod biurami poselskimi jak i marsze działkowców pod urzędy wojewódzkie. Z ogromną uwagą śledzimy prace nad powstawaniem nowej ustawy. Pierwsze półrocze mija w poczuciu obawy o dalsze istnienie i funkcjonowanie ogrodów, w przekonaniu że głos poparcia obywatelskiego projektu został zignorowany po raz kolejny. Do uchwalenia nowej ustawy zostaje coraz mniej czasu a zaproponowany przez PO projekt jest dalece odbiegający od naszych pierwotnych zamierzeń.

Mimo niepewności istnienia w naszym ogrodzie dalej trwają prace inwestycyjne. Na Palcu Działkowca zamontowane zostało urządzenie ogrodowe do zabawy dla dzieci. Został również ze środków własnych wykonany grill.

Z podsumowania wykonanych inwestycji niewątpliwie wynika, że Rodzinny Ogród Działkowy Aster na przestrzeni lat zmienił swoje oblicze. Łączna wartość inwestycji w latach 2007-2013 wyniosła ponad 54 tys. zł, w tym uzyskane dotacje z Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD - 18 tys. zł.

Wszystkie zakładane w planach rozwoju i modernizacji ogrodu zadania zostały wykonane. Działkowcy nie szczędzili swojej pracy i czasu jak i środków pieniężnych. Gospodarka finansowa w ogrodzie prowadzona w sposób oszczędny umożliwiła ponoszenie wysokich kosztów własnych przy realizowanych inwestycjach. Uzyskane dotacje wskazują na operatywność i konsekwencję w pracy kolejnych zarządów ogrodu.

Nasi działkowcy nie skupiają się tylko na pracach pielęgnacyjnych na własnych działkach, nie ograniczają się do prac inwestycyjnych i remontowych dla podniesienia standardu ogrodu. Wciąż walczymy o utrzymanie związku i ogrodów w kraju.

Wszystkie wskazane wyżej działania obrazują zaledwie te najbardziej widoczne aspekty pracy kolejnych zarządów i działkowców w poszczególnych latach.

Nie można przecież pominąć ogromnego rozwoju i zmiany wyglądu poszczególnych działek. Każda z nich w okresie 25-lecia ogrodu zmieniła się nie do poznania. Z ugoru, przez działki uprawne po atrakcyjne miejsca rekreacji i wypoczynku naszych rodzin. Powstały na nich oczka wodne, baseny i fontanny. Pięknem cieszą kwietniki, trawniki i pergole.

Wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego wizerunku naszego ogrodu i utrzymania bytu rodzinnych ogrodów działkowych w trakcie obchodów jubileuszu 25-lecia ROD Aster Zarząd ROD Aster złożył serdeczne podziękowania.                                                                                                                                          

                                                                                                            Prezes ROD Aster Ewa Rola

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio