Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z powiatu Wągrowieckiego na spotkaniu u Starosty Michała Piechockiego - 12.09.2013

Na prośbę Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki zaprosił przedstawicieli samorządów ROD z powiatu wągrowieckiego na spotkanie z udziałem władz samorządowych Miast i Gmin. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci samorządów ROD z Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Poznaniu.

OZ PZD w Pile reprezentowali: Marian Praczyk - Prezes, Maria Fojt - Wiceprezes, Andrzej Kierzkowski - Sekretarz.

OZ PZD w Poznaniu reprezentował Janusz Nowak - Wiceprezes.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie samorządów z ROD im. „Wachowiaka", „Nad Nielbą" i ..Kolejarz" w Wągrowcu, „Libelta" w Gołańczy i „Barbórka" w Damasławku - okręg pilski oraz z ROD im. „Semafor" w Szczodrochowie, „Morena" w Potrzanowie i „Sława Wielkopolska" - okręg poznański.

Władze samorządowe z powiatu reprezentowali - Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki, Grzegorz Kamiński - Zastępca Burmistrza Wągrowca, Urszula Wierzbicka - Zastępca Burmistrza Gołańczy i Andrzej Bąk - Wójt Gminy Wapno.

Spotkanie poświęcone było ocenie przyjętego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu, a w szczególności poprawkom wniesionym przez posłów podkomisji z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. Celem spotkania było również uzyskania poparcia władz samorządowych dla cofnięcia tych poprawek i przywrócenia pierwotnych zapisów z obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Marian Praczyk - dokonał wprowadzenia do omawianego tematu. Przedstawił krótką historię tworzenia ustawy w okresie po wyroku TK, inicjatywie działkowców i PZD w opracowaniu obywatelskiego projektu ustawy o ROD, przebiegu procesu jego procedowania oraz zagrożeń wynikających z wniesionych poprawek przez posłów Podkomisji Nadzwyczajnej dla działkowców i całego ogrodnictwa działkowego.

Maria Fojt - omówiła problemy wynikające z poprawki dotyczącej proponowanego uwłaszczenia. Ta poprawka dzieli działkowców bowiem obejmie tylko 63% użytkowników działek, wg konstytucjonalistów jest niezgodna z Konstytucją RP. jest kosztowna, nie uwzględnia kosztów pomiarów geodezyjnych i prawa pierwokupu przez właściciela gruntu.

W dyskusji głoś zabrali:

Andrzej Bąk - Wójt Gminy Wapno - w gminie Wapno nie ma problemu z funkcjonowaniem, dalszym istnieniem ogrodu działkowego i współdziałaniem z działkowcami. Uwłaszczenie powinno dotyczyć wszystkich działkowców albo nikogo. W imieniu gminy Wapno wyraził sprzeciw wobec poprawek i popiera działkowców w przywróceniu pierwotnych zapisów z „Obywatelskiego projektu...".

Grzegorz Kamiński Zastępca Burmistrza Wągrowca - nie widzi potrzeby zmian i popiera zapisy „Obywatelskiego projektu...".

Urszula Wierzbicka Zastępca Burmistrza - Gołańcz - zgadza się z wypowiedziami swoich poprzedników, popiera działkowców w dążeniach do przywrócenia pierwotnego kształtu projektu ustawy, pozytywnie ocenia współpracę z działkowcami i samorządem ROD im. „Libelta".

Andrzej Kierzkowski - działkowcy i członkowie samorządów ogrodowych muszą mieć świadomość, że zapewnienie pozytywnej współpracy przez władze samorządowe bez dobrych rozwiązań ustawowych nie będzie skuteczne. Dlatego też musimy nadal być aktywni w apelowaniu do przedstawicieli członków władzy ustawodawczej i wykonawczej o wycofanie szkodliwych poprawek i przywrócenie zapisów z „Obywatelskiego projektu...". W naszych wysiłkach liczymy na wsparcie przedstawicieli władzy samorządowej.

Janusz Nowak Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu - wszyscy przedstawiciele partii politycznych i władz są za i z działkowcami ale rzeczywistość temu przeczy o czym świadczy obecny kształt projektu ustawy o ROD. Ogrody działkowe są najtańszą zielenią w aglomeracjach miejskich. Złe rozwiązania ustawowe zwiążą ręce władzom samorządowym i mimo dobrych chęci i zapewnień współdziałanie z działkowcami będzie przebiegało nie po ich myśli.

Mieczysław Linetty Prezes ROD „Wachowiaka" w Wągrowcu - koszty przenoszenia prawa własności w projekcie ustawy są zbyt wysokie, działkowców na to nie stać. Działki będą porzucane. W imieniu działkowców podziękował Panu Staroście za spotkanie i wsparcie. Przedstawił treść listu przedstawicieli samorządów ROD powiatu wągrowieckiego, adresowanego do Premiera Rządu RP Donalda Tuska w obronie zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ROD. który został podpisany przez wszystkich uczestników spotkania.

Kazimierz Łukowski ROD „Morena" w Potrzanowie - najpierw ustawa potem uwłaszczenie to słuszna decyzja.

Lech Pluciński - ROD „Wachowiaka" w Wągrowcu - rozmawiałem z działkowcami oni wcale nie pragną uwłaszczenia na proponowanych warunkach. Po co im na własność taki kawałek ziemi. Jak podzielić dla uwłaszczonych części wspólne infrastruktury. To tylko problem dla zarządów ROD.

Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki - podziękował za cenne uwagi i oświadczył, że władze samorządowe powiatu aktywnie uczestniczą w życiu ogrodów działkowych. Siedzą także proces legislacyjny dotyczący nowej ustawy o ogrodach działkowych po wyroku TK i podzielają nasze obawy do wprowadzonych poprawek. W imieniu Samorządu Powiatu przedstawił propozycję stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie listu, który zostanie przekazany do Premiera Rządu RP. Wyraził nadzieję, że posłowie w trakcie dalszych prac nad ustawą o ROD uwzględnią nasze stanowisko, wnioski działkowców i samorządów ogrodów oraz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. doprowadzając do uchwalenia ustawy w wersji opracowanej przez działkowców.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.