Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stenogram z posiedzenia komisji sejmowych - 11.09.2013


Zachęcamy do zapoznania się ze stenogramem z posiedzenia, na które powołała się przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Sibińska (PO), wykluczając dyskusję nad niewygodnymi dla PO poprawkami zgłoszonymi przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Podczas tego posiedzenia komisje odesłały projekt do prac w podkomisji. Wykluczenie rozpatrzenia poprawek strony społecznej - w praktyce ograniczenie prac podkomisji do poprawek zgłoszonych przez resorty - miało rzekomo wynikać z treści wniosku posła Stanisława Żmijana. W związku z powyższym publikujemy stenogram z posiedzenia komisji, tak aby każdy mógł sobie wyrobić własną opinię, czy rzeczywiście interpretacja przewodniczącej Sibinskiej miała oparcie w tym, co uchwaliła Komisja. Wniosek posła St. Żmijana (str. 5) oraz jego doprecyzowanie (str. 9) zaznaczony na zielono.

Stenogram z posiedzenia

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.