Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Święto płockich działkowców - 10.09.2013

Ponad 500 działkowców wzięło udział w Płockich Dniach Działkowca oraz obejrzało wystawę towarzyszącą uroczystości, zatytułowaną „Tajemnice ogrodów”.


W wydarzeniu wzięli udział: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Prezes OZM PZD Stanisław Zawadka, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,  Poseł Ziemi Płockiej Piotr Zgorzelski (PSL), Prezes Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jan Rączkowski, Radny Miasta Płocka Arkadiusz Iwaniak, prezydenta miasta Płocka reprezentował  Mariusz Pakulski.

 Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przybliżył uczestnikom aktualną sytuację ogrodów i Związku. Przypomniał, że obecnie w Sejmie trwają prace nad nową ustawą działkową. Nie przebiegają one jednak w taki sposób, jak mogliby sobie życzyć tego działkowcy. Wszystko za sprawą Platformy Obywatelskiej, która wprowadziła do projektu obywatelskiego szereg szkodliwych dla ogrodnictwa działkowego zmian. Jedną z nich jest propozycja uwłaszczenia, którym mają być objęci wybrani działkowcy. Propozycja ta nie tylko jest sprzeczna z konstytucją, ale dzieli działkowców na lepszych i gorszych. Prezes Eugeniusz Kondracki mocno podkreślił, że Związek nie jest przeciwny uwłaszczeniu, chce tylko, by objęci nim zostali wszyscy działkowcy, a nie wybrani, jak proponuje Platforma Obywatelska. Prezes PZD wyraził jednak nadzieję, że ostatecznie uda uchwalić się ustawę, która będzie zabezpieczała prawa działkowców i pozwoli im jeszcze długo korzystać z ich uroków.

Poseł Piotr Zgorzelski, który jest członkiem podkomisji nadzwyczajnej, zajmującej się nową ustawą działkową, wyraził swoje poparcie dla projektu obywatelskiego i wyraził opinie, że powinien on stać się obowiązującym prawem. Zapewnił też, że jako członek podkomisji będzie popierał te rozwiązania, które są korzystne dla działkowców.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zapewnił o poparciu inicjatyw związanych z rozwojem terenów zielonych. Jak podkreślił, mają one ważny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, a także ludzkiego zdrowia. W jego ocenie ogrody działkowe stanowią ważną ozdobę wielu ośrodków miejskich. Należy również pamiętać o istotnej funkcji społecznej, socjalnej i kulturotwórczej ogrodów działkowych.

Prezentowane podczas Dnia Działkowca plony z poszczególnych ogrodów działkowych przekazane zostały dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku. Uroczystość była też doskonałą okazją do wręczenia pucharów, dyplomów i podziękowań zasłużonym działkowcom. Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w intencji dzialkowców, która odprawiona została w Kościele św. Królowej Jadwigi w Płocku. Następnie działkowcy wraz z pocztem sztandarowym PZD przemaszerowali do Spółdzielczego Domu Kultury, gdzie odbyła się główna uroczystość.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio