Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusz 80 - lecia ROD im. „F. Chopina” w Częstochowie - 05.09.2013

W  dniu  31  sierpnia  2013  roku  działkowcy  ROD  im.  „F. Chopina”  w  Częstochowie  obchodzili  swój jubileusz  80 lecia  istnienia.  Działkowcy  z  ogrodu  przemaszerowali  do  pobliskiego  kościoła,  gdzie  w  intencji  działkowców  odprawiona  został  specjalna  msza  święta.

 

           Przemarsz  działkowców  z  ogrodu  do  kościoła  z  pocztem  sztandarowym

 

W  czasie  uroczystości  działkowcy   złożyli dary  ziemi – owoce  i  kwiaty  z  działki. 

 

Msza  święta  w  intencji  działkowców  ROD  Chopin  w  Częstochowie

 

Po  uroczystości  ekumenicznej  działkowcy  przeszli  do  sali  Domu  Działkowca  gdzie  rozpoczęły  się uroczystości  rocznicowe.  Na  uroczystości przybyli  zaproszeni  przez  działkowców  goście:  Posłanka  na  Sejm  RP  Halina  Rozpondek,  Prezydent  Miasta Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk  oraz Sekretarz  Okręgowego  Zarządu  PZD  Adam  Więcławik.  Po  powitaniu  działkowców  i  zaproszonych  gości  Prezes  ROD  Kazimierz  Skoczek  przedstawił  krótką  historię  80  lecia  powstania  i  funkcjonowania  ogrodu,  którego  korzenie  sięgają  roku  1933.  Wtedy  decyzją  władz  samorządowych  powołano  na  obszarze  ok.  3  ha   do  życia Towarzystwo  ogrodów  działkowych.  Na  przekazanym  Towarzystwu  terenie   wydzielono  70  działek  dla  bezrobotnych. W  swoim  wystąpieniu Prezes  ogrodu  podkreślił, że  ogród  posiada  uregulowany  stan  prawny  i  dzięki  przynależności  do Polskiego  Związku  Działkowców  działkowcy  mogą  spokojne  funkcjonować  oraz  poddawać  się  pielęgnowaniu  swojego  hobby  jakim  jest  uprawa  działek.

 

 Od  lewej  Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więcławik, Prezes  ROD  Kazimierz  Skoczek, Posłanka  na  Sejm  Halina  Rozpondek,  Prezydent  Miasta  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk

 

Zabierając  głos  posłanka  ziemi  częstochowskiej   Halina  Rozpondek  (PO)  podkreśliła,  że  procedowane  obecnie  nowe  przepisy  prawne  dotyczące  funkcjonowania  ogrodów  działkowych  są  na  ukończeniu.  W  wielu  kwestiach  parlamentarzyści  dogadali  się  z  działkowcami.  Wątpliwości  budzi  jedynie  zaproponowane  przez  posłów  Platformy  Obywatelskiej  uwłaszczenie  działkowców  oraz  forma  zarządzania ogrodami.  Trwają  ostatnie  prace   winny  zakończyć  się  tak  jak  do  tej  pory  porozumieniem  w  tych  ważnych  dla  nas  działkowców  kwestiach.  Na  zakończenie  podkreśliła,  że  nie  można  budować  prawa,  które  nie  byłoby  akceptowane  społecznie.

 

Wystąpienie  posłanki  Haliny Rozpondek

Prezydent  Miasta  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk  w  swoim  wystąpieniu  podkreślił,  że  liczy  na  stworzenie  przez  posłów  dobrego  prawa,  które on  jako  Prezydent  miasta będzie  musiał  wprowadzać  w  życie.  Nie  chcę,  aby  wypracowane  przez   posłów  prawa  było  egzekwowane  bez  wewnętrznego  przekonania, że  jest  złym  rozwiązaniem  dla  działkowców.  Prezydent  podkreślił,  że  obecnie  obowiązujące  przepisy  uchwalone  w  2005  roku  są  najlepszymi  jakie  udało  się  przyjąć  dla  działkowców.  Nowe  już  tak  dobre  nie  będzie. Zakwestionowane  przez  Trybunał  Konstytucyjne  zapisy  dotychczasowego  prawa  już  nigdy  nie  będą  mogły  wrócić  do  obowiązywania. Na  zakończeni  podkreślił,  że  oczekuje  od  Pani  poseł,  że  przedstawione tutaj  działkowcom  obietnice  będą  miały  pokrycie  w  uchwalonej  ustawie  dobrej  dla  ogółu  działkowców.  Prezydent  na  zakończenie  swojego  wystąpienia  dokonał  aktu  wręczenia  na  ręce  Prezesa  ROD  „Chopin”   pamiątkowego  grawer tonu. 

 

 Wystąpienie  Prezydenta  Częstochowy  Krzysztofa  Matyjaszczyka

  

Prezydent  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk  przekazuje  pamiątkowy grawer ton  dla  ogrodu.

  Sekretarz  Okręgowego  Zarządu  PZD  Adam  Więcławik  zabierając  głos  stwierdził,  że  zaproponowane  przez  posłów  Platformy  Obywatelskiej  rozwiązania  zwłaszcza  uwłaszczenia  działkowców nie  mają nic  wspólnego  z    prawdą.  Rzekome  uwłaszczenie  jest  niekonstytucyjne,  gdyż  nie będą  mogli  z  niego  skorzystać  wszyscy  działkowcy.   Dotyczyć  to  będzie  tylko  działkowców  gdzie  grunty  ogrodów  mają  uregulowany  stan  prawny. Obecny  projekt  procedowany  przez  podkomisję  nie  jest  już  obywatelskim  tylko  Platformy  Obywatelskiej.  Dokonane  przez  posłów  PO  zmiany  spowodowały  jego  głęboką  przemianę.  Obecny  procedowany  projekt  nie jest  już    projektem   pod  którym  podpisało  się  milion  polskich  rodzin.  Na  zakończenie  swojego  wystąpienia  Sekretarz  OZ  PZD  w  imieniu  Krajowej  Rady  PZD  wręczył  przyznany  przez   Prezesa  KR  PZD  puchar  z  okazji  80  lecia  ogrodu.  Ponadto  dokonał  dekoracji  sześciu  działkowców  odznaczeniami  związkowymi.

 

 

 

 

Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więcławik  wręcza  Prezesowi  ROD  pamiątkowy  Dyplom  i  Puchar  Prezesa  KR PZD  Eugeniusza  Kondrackiego  z  okazji  jubileuszu  80  lecia  ROD.

 

 Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więclawik  dekoruje  odznaczeniami  związkowymi  zasłużonych  działkowców

 

Po  zakończeniu części  oficjalnej  działkowcy  rozpoczęli  wspólną  zabawę  przy  akompaniamencie  zespołu  muzycznego.

 Opracował. A.W.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.