Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowe Dni Działkowca 2013: W działkowej jedności jest prawdziwa siła - 31.08.2013

„Razem obronimy to, co stworzyliśmy” – to hasło, które towarzyszyło tegorocznym Krajowym Dniom Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 działkowców z całego kraju.

Uroczystego otwarcia Krajowych Dni Działkowca dokonał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który w pierwszych słowach powitał uczestników oraz przybyłych gości. Wyraził też nadzieję, że nie będzie to ostanie tego typu wydarzenie w Związku, a za rok działkowcy będą mogli wspólnie świętować przyjęcie przez Sejm dobrej ustawy, która zapewni dalsze istnienie i rozwój ogrodów.

 

 

 

Prezes PZD przypomniał, że Krajowe Dni Działkowca są radosnym świętem, o długoletniej, bo blisko 120-letniej tradycji. Ogrody o dłużej tradycji znajdują się tylko w Niemczech, gdzie po raz pierwszy pojawiły się 140 lat temu i  w Anglii, gdzie mają już blisko 200 lat. Polscy działkowcy mogą więc być dumni, bo niczym nie odbiegają od swoich zachodnich sąsiadów, do których tak często staramy się równać.  „Ze smutkiem należy jednak stwierdzić, że sytuacja działkowców europejskich znacznie różni się od polskich. Oni mogą przede wszystkim wypoczywać na działkach, a polscy działkowcy  muszą przede wszystkim walczyć o ich zachowanie. Wierzę jednak, że jeśli nadal będziemy razem, w jednym Związku, pokonamy wszelkie trudności. Bo historia już nie raz  pokazała, że w działkowej jedności tkwi prawdziwa siła – mówił prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Słowa te zostały przyjęte z dużym entuzjazmem działkowców, którzy potwierdzili to brawami.

Prezes PZD podkreślił także, że ta jedność potrzebna jest zwłaszcza teraz, kiedy w Sejmie trwa batalia o nową ustawę. „Jeżeli chcemy zwyciężyć, to jest tylko jedna droga.  Musimy być razem. Jeżeli zaczniemy się dzielić i nie docenimy tego co mamy, narazimy ogrody na likwidację. Zawierzmy sobie nawzajem. Bądźmy razem w tym trudnym okresie” – apelował Prezes PZD.

Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślił, że działkowcom udało się osiągnąć już bardzo wiele. Potwierdzeniem tego jest powstanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD i zebranie pod nim blisko miliona podpisów. Za sukces należy też uznać to, że projekt stał się wiodącym w pracach podkomisji nadzwyczajnej i uzyskał duże poparcie ze strony posłów SLD, PiS, RP i PSL.

 „Walka o zachowanie naszego projektu w niezmienionym kształcie  trwa nadal i nie jest łatwa, bowiem Platforma Obywatelska nie wycofała z Sejmu niezwykle szkodliwego dla ruchu działkowego projektu, który zmierza do likwidacji ogrodów i odebrania działkowcom  najważniejszych praw. Dlatego nie możemy się teraz poddawać, musimy być aktywni do końca" – podkreślał prezes PZD, na co działkowcy także zareagowali brawami.

Prezes Eugeniusz Kondracki odniósł się także do sprawy uwłaszczenia, które wywołuje duże poruszenie wśród działkowców. Podkreślił, że Związek nie jest jemu przeciwny, chce tylko, by objęci nim zostali wszyscy działkowcy, a nie wybrani, jak proponuje Platforma Obywatelska.

„Mocno wierzę w to, że mimo wielu przeciwności wyjdziemy z Sejmu z satysfakcjonującą, każdego spośród miliona działkowców, ustwą. Tego wszystkim nam życzę” – mówił prezes PZD

W działkowej jedności jest prawdziwa siła

W "Krajowych Dniach działkowca wziął także udział poseł Zbyszek Zaborowski (SLD), który jako jedyny z członków Podkomisji Nadzwyczajnej pozytywni odpowiedział na zaproszenie KR PZD. W swoim wystąpieniu poseł odniósł się do aktualnej sytuacji ogrodów działkowych, podkreślając, że działkowcy muszą konsekwentnie walczyć o ich przetrwanie. „Nie rozumiem dlaczego od początku lat 90-tych ogrody działkowe są atakowane. Nikt nie czepia się Polskiego Związku Łowieckiego tylko was. Mogę się domyślać, że niektórym przeszkadza to, jak dobrze jesteście zorganizowani  i jak zwartą grupą jesteście. Potwierdzeniem tego jest chociażby blisko milion podpisów, które zebraliście pod waszą ustawą i konsekwentna walka jaką prowadzicie o jej zachowanie w Sejmie” . Poseł Sojuszu odniósł się także do projektu Platformy Obywatelskiej, który w jego ocenie jest projektem likwidatorskim, a także zawiera zapisy niezgodne z konstytucją. Przykładem tego jest propozycja uwłaszczenia działkowców, która dzieli ich na bardziej i mniej uprzywilejowanych. Poseł Zbyszek Zaborowski odniósł się także krytycznie do propozycji PO, by działkowcy musieli ponownie potwierdzać chęć przynależności do swojej organizacji. Zaznaczył, że w SLD taki obowiązek został wprowadzony dziesięć lat temu i wszyscy do dziś bardzo źle go oceniają. Poseł  zapewnił, że ze swej strony, jako członek Podkomisji Nadzwyczajnej, zrobi wszystko, by projekt obywatelski wyszedł w jak najbardziej przystępnej postaci z Sejmu. „Walka się nie skończyła. Wierzę, że wszystkie szkodliwe zapisy wprowadzone przez posłów PO do inicjatywy obywatelskiej można jeszcze wycofać, tak, by nowa ustawa zapewniła działkowcom spokojne funkcjonowanie. Gratuluję dotychczasowej postawy. Osiągnięcie sukces, gdy tak jak dotychczas będziecie razem” – mówił.

W Krajowych Dniach Działkowca wziął także udział Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który pogratulował działkowcom dotychczasowych osiągnąć. „Możecie być dumni z tego, co udało wam się dotychczas uzyskać. Sam dobrze wiem, co to znaczy być razem. Jednostka dziś się nie liczy. Tylko w grupie wasz głos może być słyszany. Polski Związek Działkowców jest diamentem i jest w nim prawdziwa siła".

Jan Guz wyraził też nadzieję, że Platforma Obywatelska wycofa  swój projekt ustawy z Sejmu, bo politycy o ogrodach działkowych powinni rozmawiać, ale nie powinni używać ich jako narzędzia do uprawiania polityki. Zapowiedział także, że podczas Ogólnopolskich Dni Protestu, które OPZZ planuje zorganizować między 11 a 14 września będzie wyrażał swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który powinien stać się prawem.

Następnie głos zabrał Andrzej Rybuz Tołoczko, reprezentujący wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, który w krótkich słowach przekazał pozdrowienia dla wszystkich działkowców oraz życzył im, by mogli jak najdłużej cieszyć się swoimi ogrodami.

Podczas Dni Działkowca głos zabrali także pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD – mec. Tomasz Terlecki i mec. Bartłomiej Piech.

Mec. Barłomiej Piech podziękował wszystkim działkowcom za wsparcie, którego udzielają Komitetowi. „Dzięki temu jest nam o wiele łatwiej w Sejmie, gdzie walka o zachowanie projektu w obecnym kształcie nie jest łatwa. Wierzę jednak, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda się nam doprowadzić sprawę nowej ustawy do szczęśliwego finału, dzięki czemu po 21 stycznia 2014 r. ogrody działkowe będzie chroniło dobre prawo” – mówił mec. Bartłomiej Piech.

 Mec. Tomasz Terlecki podziękował działokwcom za milion podpisów, które złożyli pod projektem obywatelskim. „Dzięki wsparciu, którego nam państwo udzielają jest nam łatwiej, dlatego prosimy, by nadal byli państwo z nami. Zapewniam, że ze swojej strony będziemy nadal aktywni, by w styczniu mogli państwo otrzymać jak najlepszy projekt, który pozwoli nam świętować kolejne Dni Działkowca”.

Podczas Krajowych Dni Działkowca  głos zabrali także liczni działkowcy. Ich wypowiedzi opublikujemy w poniedziałek.

 

 

Dużą cześć uroczystości poświęcono na wręczenie odznaczeń Związkowych oraz nagrodzenie uczestników konkursów krajowych: „Kronika ROD-historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania”, „Rodzinny Ogrod Działkowy 2013”, „Wzorowa Działka Roku 2013”, Ładny i Przyjazny Dom Działkowca 2013r.”, „Modernizacja działki Roku 2013”.

 

Dni Działkowca przebiegały w spokojnej i radosnej atmosferze. Działkowcy, wyjechali z Warszawy umocnieni, a także z nadzieją, że za rok spotkają się na Kolejnych Dniach Działkowca, podczas których świętowali będą wejście w życie satysfakcjonującej ich ustawy.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.