Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Apel uczestników Krajowych Dni Działkowca do działkowców, struktur Związku oraz posłów PO - 11.09.2013

 

 Uczestnicy Krajowych Dni Działkowca 2013r. zwracają się do wszystkich działkowców i struktur Związku, o wypowiedzenie się na temat zmian dokonanych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD przez podkomisję sejmową. Posłowie z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski wprowadzili do projektu zapisy, które wywołują ogromne kontrowersje i zdaniem konstytucjonalistów mogą być niekonstytucyjne.

Przede wszystkim chodzi o tak zwane uwłaszczenie, które zróżnicowałoby działkowców, sparaliżowało zarządzanie ogrodami, ale co najważniejsze, w świetle dotychczasowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mogłoby się okazać niekonstytucyjne. Wątpliwości te mogą spowodować skierowanie ustawy do Trybunału przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP. Oznaczałoby to, że do 21 stycznia 2014 r., kiedy przestanie obowiązywać ustawa o ROD z 2005 r., nie weszłaby w życie nowa ustawa. W efekcie ogrody zostałyby pozbawione ochrony prawnej, a działkowcy bezpowrotnie utraciliby dotychczasowe prawa do działek.

Zarządzanie ogrodami uniemożliwią również zapisy wprowadzające niekontrolowany obrót działkami. Ponadto przyczynią się do zmiany charakteru działek – stałyby się dostępne tylko dla ludzi bogatych!

Równie nieprzemyślane są przeforsowane przez PO oraz SP zmiany w przepisach przejściowych. Świadczą one o całkowitej nieznajomości realiów ogrodowych ze strony ich autorów. Swoisty maraton walnych zebrań w ogrodach – 4 zebrania działkowców w każdym ROD w przeciągu 14 miesięcy – jest niewykonalny.  Do tego nakaz składania ponownych oświadczeń przez działkowców o przynależności do organizacji prowadzącej ogród - oznacza zebranie nawet 1 200 000 dokumentów, na co ogrody mają mieć zaledwie 5 miesięcy.

Działkowcy! Wypowiedzcie się na te tematy, może jednak ktoś nas wysłucha!

 Posłanki i Posłowie Platformy Obywatelskiej!

Cóż za idea Wam przyświeca, że głosujecie wbrew woli tych, dla których uchwalacie prawo? Dlaczego, z uporem forsujecie rozwiązania, które działkowcom przyniosą tylko rozczarowanie, a ogrodom chaos i zagrożenie dalszego bytu? W imię jakich celów narażacie dorobek miliona, w większości niezamożnych rodzin?

Zreflektujcie się i wysłuchajcie głosu miliona polskich obywateli podpisanych pod projektem ustawy o ROD, póki jest jeszcze czas! Nie lekceważcie ludzi, bo Wam tego nie wybaczą.

 

Uczestnicy

Krajowych Dni Działkowca 2013r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2013r.

Pod apelem podpisało 498 uczestników Krajowych Dni Dzialkowca

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.