Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dnia Działkowca w ROD "Obrońców Westerplatte" w Świdniku - 29.08.2013

Uroczystość Dnia Działkowca w ROD "Obrońców Westerplatte" w Świdniku w br. odbyła się w sektorze „Tulipan'. Spotkanie rozpoczęto Hymnem PZD, a następnie Pan Prezes "Obrońców Westerplatte" Stanisław Pszeniczka przywitał przybyłych na uroczystość gości Mirosława Króla Starostę Powiatu Świdnickiego, Tomasza Szydło zastępcę Burmistrza ds. oświaty i spraw społecznych Miasta Świdnik, Janusza Królika Przewodniczącego Rady Miasta Świdnik oraz panią Elżbietę Korbus z Urzędu Gminy w Świdniku. Z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w obchodach uczestniczył Sekretarz Jerzy Bodzak. Prezes Pszeniczka przywitał bardzo licznie przybyłych na święto działkowców oraz lokalne media: „Nowy Tydzień", Telewizję Kablową w Świdniku, a także „Głos Świdnika".

Działkowcy prezentowali swoje plony w przepiękne kolorowych koszach pełnych owoców i warzyw oraz kwiatów.

Zasłużeni działkowcy zostali odznaczeni związkowymi odznakami oraz dyplomami od Zarządu Ogrodu za zaangażowanie i pracę na rzecz ogrodu, za najpiękniejszy sektor ogrodowy oraz najładniejszą działkę.

Urząd Miasta w Świdniku ufundował nagrody rzeczowe dla 4 wyróżniających się działek z sektora „Tulipan" a Prezydent przekazał podziękowania dla Zarządu i dla wyróżnionych działkowców. Nagrody też ufundowali Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnik, które zostały wręczone przez przedstawicieli przybyłych na uroczystość. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni wraz z gośćmi zrobili wspólne zdjęcie.

Samorządowcy w pełni popierają działalność ruchu ogrodnictwa działkowego, a w szczególności wyrażają wielką radość z tak wspaniałych ogrodów funkcjonujących w mieście Świdnik i w powiecie świdnickim ponadto w pełni popierają stanowisko PZD w sprawie obrony ustawy o rod i dobrze przepisów sprawdzających się dotychczasowych przepisów Związkowych.

Starosta Powiatu Świdnickiego zaprosił działkowców na uroczyste Dożynki Powiatu Świdnickiego, które odbędą się w Trawnikach w dniu 25.08.2013r.Zarząd ROD "Obrońców Westerplatte" podziękował za zaproszenie i obiecał, że weźmie w tej uroczystości czynny udział prezentując swoje plony w koszu warzywno owocowo kwiatowym.

Zarząd ROD udzielił wywiadu lokalnej prasie i przedstawił swoje stanowisko, a także stanowisko działkowców w sprawie zmian do projektu ustawy o rod. W ocenie działkowców niekonstytucyjny zapis przeforsowanej poprawki dotyczącej wyodrębnienia pewnej kategorii działkowców, którzy mogą zostać uwłaszczeni budzi wiele wątpliwości i ograniczy charakter i funkcję ogrodów działkowych. Natomiast niekontrolowany obrót działkami doprowadzi do dezorganizacji w funkcjonowaniu ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także całkowity chaos w pracy samorządów ogrodowych.

Na zakończenie wystąpił miejscowy zespół regionalny, który uświetnił dalszą część obchodów Dnia Działkowca.

 

Opracowała: Wiesława Gozdecka-Hałas

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio