Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Najważniejsze informacje

List Prezesów ROD Delegatury PZD w Chorzowie do Redakcji Gazety Wyborczej - 29.11.2016

"Osoby cytowane w artykule oskarżając o rzekome nieprawidłowości PZD zapomniały o swoich przewinieniach i łamaniu prawa. Apelujemy o niepodgrzewanie starych sporów, a o ukazanie konstruktywnych przejawów codziennej działalności na rzecz ROD z całego kraju" - piszą prezesi ROD Delegatuty Rejonowej  Okręgu Śląskiego PZD w Chorzowie

czytaj więcej

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej za ustawą w sprawie altan - 03.03.2015

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy  Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została zgłoszona przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. W posiedzeniu uczestniczyli pełnomocnicy Komitetu mec. Bartłomiej Piech oraz mec. Tomasz Terlecki.

czytaj więcej

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej poparła ustawę o altanach - 03.03.2015

25 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. Ustawa, która trafiła do Sejmu jako projekt obywatelski złożony w ramach zainicjowanej przez PZD kampanii Stop Rozbiórkom Altan, została przyjęta przez senatorów bardzo pozytywnie. Podczas głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za uchwaleniem aktu, proponując jednocześnie wprowadzenie do tekstu uchwalonego przez Sejm korekty analogicznej z zaproponowaną dzień wcześniej przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium KR w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych - 27.02.2015

Notebook Wih Spiral And Red Cover

Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie, która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców. 

czytaj więcej

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 12.02.2015

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysiącach podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przed rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny.

czytaj więcej

Media o projekcie ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” - 09.02.2015

NewsDziałkowcy po raz kolejny pokazali jaka tkwi w nich siła. Stając przez problemem likwidacji blisko 900 tysięcy altan potrafiliśmy się zjednoczyć i wspólnie ochronić swoje altany. 6 lutego Sejm uchwalił nasz projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan”. Ten sukces nie mógł pozostać niezauważony. Media z całej Polski śledziły zmagania działkowców i PZD. Nasza inicjatywa została doceniona przez najważniejsze tytuły na polskim rynku prasowym.

czytaj więcej

Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania - 19.01.2015

Zgodnie z decyzją Sejmu podjętą na pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku, wczoraj – 15 stycznia 2015 roku, obradowała Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jedynym tematem przez nią poruszanym był obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wraz z poprawkami rządowymi. Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, który reprezentuje działkowców w Polsce.

czytaj więcej

Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w sprawie altan - 31.12.2014

W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przysłuchiwała się dość liczna grupa działkowców z Warszawy i Łodzi na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Uzasadnienie do projektu przedstawił z trybuny sejmowej mec. Bartłomiej Piech przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

czytaj więcej

NSA przedstawił niepokojącą definicję altany - 18.12.2014

Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił definicję altany. Posługując się słownikiem języka polskiego wskazał, że jest to niewielka, ażurowa konstrukcja, chroniąca przed słońcem i deszczem. Polski Związek Działkowców stoi na stanowisku, że nie ma ona zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, jaka panuje w ogrodach działkowych. Drewniane, bądź też murowane altany przypominające niewielkie domki ozdabiają ogrody działkowe od przeszło stu lat. 

czytaj więcej

"Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?" - 30.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji".

czytaj więcej

"Uważamy, ze działania te zmierzają do zniechęcenia działkowców do użytkowania ogrodów" - 30.11.2014

"Definicja altany, jaką posłużył się NSA, wydając werdykt niekorzystny dla działkowca stworzyła doskonałą okazję do wyciągnięcia z niezasobnych przecież kieszeni działkowców kolejnych złotówek w formie podatków. Działania takie podjęły już instancje ściągające podatki w okręgu toruńskim oraz w kilku innych regionach kraju. Uważamy, że są to kolejne, celowe działania, podejmowane przez władze państwowe i terenowe, zmierzające do zniechęcenia działkowców do użytkowania swoich działek i ogrodów" - alarmują działkowcy ROD "Partynice" we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Wyrok NSA może odebrać niejednokrotnie dorobek całego życia" - 11.11.2014

"Ogłoszony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie istnienia altan znajdujących się na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych odbiera działkowcom, w przeważającej większości ludziom starszym, emerytom i rencistom, niejednokrotnie dorobek całego życia przekazywanego z pokolenia na pokolenia" - pisze do Premier Ewy Kopacz Antoni Święcicki z Tarnowskich Gór.

czytaj więcej

"Prosimy o podjecie działań przyspieszających procedowanie ustawy" - 11.11.2014

"Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych w Nowej Soli, Kożuchowie, Nowym Miasteczku, Wschowie, Szlichtyngowej, Lginiu i Bytomiu Odrzańskim zgromadzeni na naradzie w Nowej Soli w dniu 07.11.2014r. po zapoznaniu się z postępami prac nad zmianą prawa budowlanego w zakresie doprecyzowania pojęcia „Altany Działkowej" zwracają się do Pana Marszałka o podjecie działań przyspieszających procedowanie ustawy" - czytamy w liście do Marszałka.

czytaj więcej

"Nie stać nas na stawieanie nowych altanek" - 10.11.2014

"Przecież nowelizacja prawa budowlanego nie jest bardzo skomplikowana ani trudna, więc posłowie powinni dać sobie z nią radę. Dlatego nie ma co zwlekać do nowego roku, tylko trzeba siąść i zmienić co trzeba. I to jak najszybciej. Bo my nie chcemy rozbierać altanek, a na nowe nas nie stać" - pisze Józef Wąsacz z Rzeszowa.

czytaj więcej

"Zapis o altanach jest atakiem na dobrze funkcjonującą organizację" - 10.11.2014

"Fałszywie" interpretowany z Ustawy zapis o altanach jest atakiem na dobrze funkcjonującą Organizację i następnym krokiem do zniszczenia ogrodnictwa działkowego. Czymże byłby ogród bez altan działkowych - małych domków i zabudowań gospodarczych, czy Me terenem dla marketów, stacji benzynowych i dla deweloperów? - piszą Prezes i Członkowie Zarządu oraz Komisja Rewizyjna ROD "Julianka" w Piekarach Śląskich.

czytaj więcej

"Nasza działkowa cierpliwość powoli się kończy" - 09.11.2014

"Znowu zbliżają się wybory i parlamentarzyści już obiecują przysłowiowe gruszki na wierzbie. Znów wszyscy nas popierają i obiecują szybko zająć się rozwiązaniem problemu. Ale nasza działkowa cierpliwość powoli się kończy. Jeśli będzie trzeba przyjedziemy do Warszawy i wywalczymy swoje. Tylko, czy naprawdę musimy się aż tak szarpać? Przecież wystarczy parę zmian w prawie budowlanym i wszyscy będziemy zadowoleni" - pisze do premier Ewy Kopacz Prezes ROD „Przyszłość" w Rzeszowie Ewa Kaszuba.

czytaj więcej

"Wierzymy , że Pan Marszałek podejmie energiczne działania" - 09.11.2014

"Obawy działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych stanowią dla nas podstawę wystąpienia do Pana Marszałka z prośbą o poparcie dalszych działań w Sejmie w tej sprawie. Uważamy że głos Pana Marszałka będzie bardzo ważny i cenny dla nas, gdyż traktujemy Pana jako mieszkańca Przemyśla. Wierzymy , że Pan Marszałek podejmie energiczne działania , aby pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy odbyło się jak najszybciej" - piszą członkowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu.

czytaj więcej

"Wierzymy, że obronimy nasze altany" - 09.11.2014

"Niepokojący wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan na naszych ogrodach uświadomił nas w przekonaniu, że walka o grunty jeszcze się nie skończyła. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie altan na naszych ogrodach wprowadził nas w zdumienie, że altana to konstrukcja ażurowa. Mimo niekorzystnego orzeczenia Naczelnego Sadu Administracyjnego środowisko polskich działkowców postanowiło samodzielnie zadbać o dalszy los altan" - czytamy w liście działkowców ROD „Związkowiec" w Łańcucie.

czytaj więcej

"Interpretacja słowa "altana" wymusza i zobowiązuje nas do działań" - 09.11.2014

"Obawy działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych stanowią dla nas podstawę wystąpienia do Pana Marszałka z prośbą o podjęcie decyzji umożliwiających przyśpieszenie procedur związanych z przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o prawie budowlanym i innych ustaw" - piszą członkowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu do Marszałka Sejmu.

czytaj więcej

"Nam zależy tylko na tym, żeby ocalić działkowe altany" - 09.11.2014

"Działkowcy chcą szybkiej zmiany w prawie budowlanym, a w szczególności zmiany definicji działkowej altany. To nie może być ażurowa konstrukcja, tylko mały domek. My również jesteśmy ludźmi i to starszymi niż parlamentarzyści. I choćby z tego tytułu należy nam się odrobina szacunku i zrozumienia. Proszę zatem o przyspieszenie prac nad koniecznymi w prawie zmianami, abyśmy mogli w spokoju spędzić resztę swoich dni na działkach" - pisze Jadwiga Michalczyk z ROD "Pomoc" w Rzeszowie.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio