Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Najważniejsze informacje

"Interpretacja słowa "altana" wymusza i zobowiązuje nas do działań" - 09.11.2014

Członkowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu
Przemyśl dnia 05.11.2014r
Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu zwracają się do Pana Marszałka o spowodowanie jak najszybszego wprowadzenia pod obrady Sejmu Rzeczpospolitej projektu obywatelskiego nowelizacji ustawy Prawo Budowlane , złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan".
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014r kwestionujący legalność zdecydowanej większości domków ogrodowych w wyniku przyjętej interpretacji słowa „altana „ , wymusza i zobowiązuje nas do działań w kierunku wsparcia i pilnego rozpatrzenia podjętej inicjatywy
Przedłożona nowelizacja ustawy Prawo Budowlane ma charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa , a nie zmiany obowiązujących rozwiązań.
Obawy działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych stanowią dla nas podstawę wystąpienia do Pana Marszałka z prośbą o podjęcie decyzji umożliwiających przyśpieszenie procedur związanych z przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o prawie budowlanym i innych ustaw.
Z poważaniem Członkowie Delegatury Rejonowej w Przemyślu

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio