Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy, o co walczymy?

Zawiązany 26 czerwca 2014r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” jest apolityczną inicjatywą obywatelską. Jego celem jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

W skład Komitetu wchodzi kilkudziesięciu członków. Wszyscy członkowie Komitetu działają w jego ramach honorowo – jako obywatele wnoszący projekt ustawy. Zdecydowana większość z nich to działkowcy od lat zaangażowani w obronę dorobku ponad 110-letniego ruchu ogrodnictwa działkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Komitet wyznaczył pełnomocnika Komitetu i jego zastępcę. Zostali nimi radcowie prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki.

Celem Komitetu jest złożenie do Sejmu obywatelskiego projekt ustawy, który doprowadzi do zdefiniowania pojęcia „altany działkowej”. Zmiana prawa ma spowodować usunięcie luki prawnej w Ustawie - prawo budowlane. Z powodu nieścisłości obecnej ustawy Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 9 stycznia 2014r. był zmuszony utrzymać nakaz rozbiórki obiektu, choć jego gabaryty nie przekraczały norm określonych w prawie budowlanym dla altan.

Bez zmiany prawa około 900 000 obiektów, które działkowcy uważali za altany, może objąć nakaz rozbiórki. Po 20 latach obowiązywania prawa budowlanego, jego zapisy dotyczące altan w ogrodach działkowych okazały się pułapką zagrażającą setkom tysięcy obywateli. 

Zadaniem Komitetu jest przygotowanie projektu ustawy oraz jego promocja i zbieranie podpisów obywateli popierających ideę uchwalenia ustawy przez Sejm.  Aby projekt mógł być rozpatrzony przez Parlament, Komitet w ciągu 3 miesięcy (do 18 października 2014r.) musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów.

         Zachęcamy do przyłączenia się do naszej akcji. Złożyć podpis pod projektem, jak i je zbierać, może każdy dorosły obywatel, niezależnie od członkostwa w Komitecie.

Przyłącz się do naszej akcji. Nawet jeżeli nie masz altany   

- ponieważ  prawo nie może być pułapką na obywateli.

 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

STOP ROZBIÓRKOM ALTAN

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio