Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Dlaczego ustawa?

9 stycznia 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego, iż z ustawy - prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty nie spełniające tego warunku, a wzniesione bez pozwolenia na budowę, są wg nadzoru budowlanego samowolą budowlaną. Fakt, iż obiekty te mają powierzchnię i wysokość przewidzianą w prawie budowlanym dla altan, nie ma znaczenia. Od 9 stycznia br. praktycznie każdy z działkowców powinien więc mieć świadomość, że w każdej chwili może się okazać, iż w opinii urzędników złamał prawo, a jego altana, jako samowola budowlana powinna zostać rozebrana.

Po orzeczeniu NSA stało się oczywistym, że bez nowelizacji prawa budowlanego, luka w prawie uzależnia los działkowców od kaprysu urzędników. Jednak pomimo upływu 6 miesięcy, żaden organ władzy publicznej nie wystąpił z inicjatywą zmiany prawa. W tej sytuacji Krajowa Rada PZD uznała za konieczne zainicjowanie projektu obywatelskiego.

26 czerwca 2014r. powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN promujący projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

To kolejna - po promowanym pod hasłem „OCALMY OGRODY!” projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonym przez Sejm 13 grudnia 2013r. - inicjatywa ustawodawcza PZD. Wówczas, dzięki zebraniu blisko miliona podpisów oraz zaangażowaniu setek tysięcy działkowców i przyjaciół ogrodów działkowych, udało się ocalić ogrody i działkowców przed odebraniem im ich praw. Mamy nadzieję, że równie skutecznie uda się obronić altany przed rozbiórką.

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio