Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Najważniejsze informacje

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej za ustawą w sprawie altan - 03.03.2015

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy  Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została zgłoszona przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. W posiedzeniu uczestniczyli pełnomocnicy Komitetu mec. Bartłomiej Piech oraz mec. Tomasz Terlecki.

 W wyniku obrad Komisja uznała za zasadne przedłożenie Senatowi propozycję wprowadzenia zmiany wynikającej z uwag zawartych w opinii Biura Legislacyjnego Senatu. Zmiana ta odnosi się do procedury w postępowaniu dotyczącym wydawania zaświadczeń o zgodności altany działkowej z przepisami prawa. Mianowicie, organ rozpatrujący wniosek działkowca w tej sprawie, w przypadku odmowy, miałby o tym orzekać w formie postanowienia. Z kolei Sejm uchwalił, że odmowa następowałaby w formie decyzji administracyjnej. Senackie rozwiązanie odpowiada standardowym regułom zapisanym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Ostatecznie Komisja, zajmując pozytywne stanowisko wobec ustawy „Stop Rozbiórkom Altan”, zaproponowała Senatowi wprowadzenie do niej powyższej zmiany.

Przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym Senatu, ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” będzie jeszcze rozpatrywana przez Komisję Gospodarki Narodowej – posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na dzień 25 lutego 2015 roku. 

(BP)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio