Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Podważenie definicji altany, prowadzi wprost do odebrania działkowcom praw" - 30.06.2014

„Naszym zdaniem jest to przejaw braku profesjonalizmu albo celowe działanie mające na celu otwarcie drogi do ominięcia przepisów ustawy o ROD, która daje działkowcom posiadającym altany w ROD konkretne przywileje, tj. zwolnienia z pozwolenia na budowę, zwolnienia z podatków od nieruchomości oraz tytuł do odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodu” – czytamy w liście działkowców z ROD „Wzgórza Lgińskie” we Wschowie do Marszałek Sejmu.

czytaj więcej

Działkowcy zaniepokojeni orzeczeniem NSA w sprawie altan - 24.06.2014

„W związku ze stanowiskiem NSA zachodzi pilna potrzeba doprecyzowania w Ustawie o R.O.D. lub prawie budowlanym pojęcia domku działkowego (altany) z uwzględnieniem parametrów, technologii budowy, konstrukcji, powierzchni zabudowy” – czytamy w stanowisku Zarządu ROD „Dąbrówka” w Dąbrowicy.

czytaj więcej

"Należy dokładnie sprecyzować wykładnię pojęcia altana" - 24.06.2014

„Popieramy i przyłączamy się do ogólnopolskich działań i inicjatyw podejmowanych przez KR PZD w zakresie nowelizacji prawa budowlanego szczególnie art. 29 ust. 1 pkt.4 .” – czytamy w stanowisku Zarządu ROD „Plon” w Chełmie.

czytaj więcej

„Orzeczenie NSA kwestionuje wieloletnią praktykę i dotychczasową interpretację definicji altany” - 23.06.2014

„Sąd wydając swoje orzeczenie najwidoczniej nie dostrzegł, że w dzisiejszych czasach altany w ogrodach działkowych są wielofunkcyjnymi pomieszczeniami służącymi tak do wypoczynku jak i do składowania narzędzi ogrodniczych. Trudno byłoby zapewnić w nich należyte bezpieczeństwo, gdyby były one pawilonami o ażurowych ścianach” – czytamy w stanowisku Krajowej Komisji Rewizyjnej.

czytaj więcej

"Brak w obecnych przepisach precyzyjnej definicji altan działkowych" - 23.06.2014

"Prezesi ogrodów uważają, że przeciwnicy istnienia ogrodów w obecnym kształcie nie składają broni i zaczynają nową walkę z działkowcami, aby osłabić ich siłę i osiągnąć zamierzony cel, który nie powiódł się przy opracowywaniu w 2013r. nowej ustawy o ROD" - czytamy w liście prezesów ROD rejonu iławskiego.

czytaj więcej

Bydgoscy działkowcy zaniepokojeni sądową definicją altan - 13.06.2014

"Obawiamy się skutków orzeczenia NSA i dlatego zwracamy się do Pani Marszałek z wnioskiem o podjęcie działań związanych z nowelizacją ustawy prawa budowlanego" - czytamy w liście Kolegium Prezesów ROD rejonu ul. Łochowskiej w Budgoszczy.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio