Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Działkowcy są coraz bardziej zdeterminowani, by bronić działek i altan" - 07.08.2014

"Kiedy zbieraliśmy podpisy w sprawie uchwalenia nowej ustawy, widać było na twarzach działkowców jakiś mały przestrach. Teraz widzimy na ich twarzach już nie przestrach ale determinację a zarazem ironię skierowaną do tych którzy szukają wszystkiego aby chociaż w małym stopniu zaszkodzić działkowcom, że może się uda wyburzyć altany a wtedy działkowiec zrezygnuje z uprawiania działki, ogród jako całość upadnie..." - pisze Zarząd ROD im. B. Leśmiana w Zamościu (czytaj więcej).

czytaj więcej

„Kto zrobi na tym interes?” - 05.08.2014

"Dziwi nas kolejna nagonka na ogrody działkowe – tym razem na altany stanowiące miejsce przechowywania  i zabezpieczania sprzętu przed kradzieżami, które są w ogrodach plagą dzisiejszych czasów. Kto zrobi na tym interes? – pytani działkowcy ROD „Obrońca” we Wrocławiu Minister Infrastruktury i Rozwoju (czytaj więcej).

czytaj więcej

„Altana znaczy tyle co domek na działce” - 05.08.2014

„Kiedy budowaliśmy nasze altany dziesiątki lat temu nikt nie znał definicji „altanka”, dlatego postulujemy, aby do prawa budowlanego na określenie altanki wprowadzić termin np. ‘domek na działce’” – pisze wieloletnia działkowicza Henryka Słociak z Wrocławia (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Stanowisko NSA ws. altan jest absurdalne" - 05.08.2014

"Nakaz rozbiórki altany wydany warszawskiemu działkowcowi stał się wyrokiem szokującym dla całej społeczności działkowej Iławy. Stanowisko NSA, jakoby wymiarowe altany działkowe były samowolą budowlaną, jest „absurdalne” - czytamy w liście działkowców iławskich do E. Bieńkowskiej (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA to wytrych dla deweloperów" - 04.08.2014

"Uważamy, że cytowane orzeczenie NSA stanowi kolejny etap walki z rodzinnymi ogrodami działkowymi i stanowi wytrych dla deweloperów, niektórych gmin i różnych grup dążących do likwidacji ROD i przejęcia za bezcen gruntów ogrodów" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Kędzierzynie-Koźle.

czytaj więcej

"Prawo nie powinno działać wstecz" - 04.08.2014

"Jest to kolejna próba ograniczenia ochrony prawnej ogrodów i wykreślenia ich z planów zagospodarowania miast. Zarzut braku pozwolenia na budowę altanki ociera się o paranoję. Czy my renciści i emeryci mamy ponieść koszty rozbiórki murowanych altan? Dlaczego w naszym przypadku prawo ma działać wstecz?" - pytają działkowcy z ROD"Obrońca" we Wrocławiu (czyt. str. 1 i str. 2).

czytaj więcej

"Te działania mogą wyrządzić niepowetowane szkody" - 04.08.2014

Podjęte ponownie przez Sąd Najwyższy działania tym razem przeciwko nowej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych  oraz podjęte działania bez wcześniejszego przeanalizowania i właściwego zbadania słuszności wniosku Biura Studiów i Analiz SN przez Rzecznika Praw Obywatelskich mogą wyrządzić niepowetowane szkody zarówno działkowcom jak i ogrodom działkowym - pisze Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.

czytaj więcej

Popieramy inicjatywę "Stop rozbiórkom altan" - 01.08.2014

Współczesne altany w RODInicjatywa Komitetu "Stop rozbiórkom altan" jest dowodem odpowiedzialności za przyszłość ogrodów działkowych i wyrazem troski o dobro działkowców. Przyłączamy się do tej inicjatywy i z podobnym apelem zwracamy się do działkowców  wcałej Polsce" - czytamy w stanowisku okręgowej przedzjazdowej konferencji delegatów zielonogórskiego okręgu.

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA może stanowić wytrych dla deweloperów" - 01.08.2014

"Wzrasta moja obawa, że orzeczenie NSA może stanowić wytrych dla deweloperów i różnych grup dążących do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, aby za bezcen przejąć grunty ogrodów" - pisze Antoni Falkowski z Kędzierzyna-Koźle (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Wyrok NSA jest krzywdzący dla wszystkich działkowców" - 01.08.2014

"Z całą stanowczością Delegatura Rejonowa w Zabrzu stwierdza, że wydany wyrok NSA jest krzywdzący dla wszystkich działkowców, którzy posiadają altany w swoich ogrodach. W wyniku jego ogłoszenia działkowcy zaczęli się obawiać, że będą zmuszeni do usunięcia altan ze swoich działek (czytaj więcej).

czytaj więcej

„Istnieje wiele interpretacji pojęcia altany” - 30.07.2014

"Od wielu lat działkowcy doświadczają złych praktyk stosowanych przez organy władzy administracyjnej. Wielokrotnie byli świadkami inicjatyw ustawodawczych, które miały na celu zagrożenie ich interesów. Obecnie przykładem złych praktyk ww. organów jest wyrok NSA” – piszą działkowcy z ROD „Malwa” z Białej Podlaski (czytaj więcej str.1 i str. 2).

czytaj więcej

Działkowcy popierają działania komitetu "Stop rozbiórkom altan" - 30.07.2014

"W pełni rozumiemy powagę sprawy i dlatego Zarząd wraz z działkowcami zobowiązuje się do aktywnego działania w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem" - piszą działkowcy z ROD "Malwa" w Pile wyrażając poparcie dla działań Komitetu "Stop rozbiórkom altan" (czytaj więcej).

czytaj więcej

Popieramy działania Komitetu "Stop rozbiórkom altan" - 28.07.2014

"Udzielam poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w celu zdefiniowania pojęcia „ altana działkowa” i jej rozwiązań architektonicznych. Wypracowanie jasnej i czytelnej regulacji prawnej zamknie pole do złych wyroków i decyzji organów nadzoru budowlanego oraz uchroni działkowców przed narastającym widmem masowej rozbiórki altan w rodzinnych ogrodach działkowych" - czytamy w stanowisku działkowca Antoniego Falkowskiego.

czytaj więcej

"Ta inicjatywa ochroni tysiące działkowców przed rozbiórką altan" - 25.07.2014

"Zarejestrowanie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" i złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane stwarza możliwość wyeliminowania zagrożeń wynikajacych z orzeczenia NSA i pozwoli ochronić tysiące działkowców przed rozbiórką altan" - czytamy w stanowisku Prezydium OZ we Wrocławiu, które apeluje do działkowców o aktywne wsparcie tej inicjatywy (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Działkowcy budowali swoje altany zgodnie z prawem" - 24.07.2014

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Chociszewskiego w Gnieźnie wyrażają protest przeciwko decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej altan w ROD. "Zwracamy się z prośbą o szybkie rozpatrzenie projektu obywatelskiego "Stop rozbiórkom altan"" - napisali w stanowisku przesłanym do KR PZD (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Popieramy obywatelską inicjatywę "STOP rozbiórkom altan"" - 23.07.2014

"Cieszymy się, że Krajowa Rada PZD podjęła się napisaniu projektu nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. Mamy nadzieję, że nowelizacja tej ustawy zostanie szybko dokonana, a definicja "altanki działkowej" wreszcie unormowana, co pozwoli wszystkim działkowcom wreszcie spać spokojnie" - piszą działkowcy z rzeszowskie ROD "Mieszko" (czytaj więcej).

czytaj więcej

Nie mamy wątpliwości, że musimy bronić naszych altan - 21.07.2014

"Działkowcy z Okręgu Szczecińskiego nie godzą się na rażącą krzywdę dotyczącą najuboższych obywateli jakimi są działkowcy. STOP rozbiórce altan, to kolejna akcja, którą musieliśmy zainicjować, by obronić nasze ogrody"- piszą działkowcy z Okręgu Szczecińskiego.

czytaj więcej

"Popieramy działania Komitetu "STOP rozbiórkom altan" - 17.07.2014

ROD im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie"Cieszymy się, że Krajowa Rada PZD podjęła się napisaniu projektu nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. Mamy nadzieję, że nowelizacja tej ustawy zostanie szybko dokonana, a definicja „altanki działkowej” wreszcie unormowana, co pozwoli wszystkim działkowcom wreszcie spać spokojnie, nie myśląc już o odkurzaniu flag i transparentów, czego sobie i wszystkim działkowcom życzymy" - piszą działkowcy z ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie.                  

                                                         

czytaj więcej

Działkowcy popierają działania Komitetu "Stop rozbiórkom altan" - 16.07.2014

ROD W. Fiałka w Chełmnie"Popieramy całkowicie Komitet  "STOP rozbiórkom altan". Tylko zmiana zapisów prawa budowlanego jest w stanie przywrócić spokój na działkach. Dobre prawo, to stabilne prawo." - piszą członkowie Prezydium OZ PZD w Szczecinie.

 

czytaj więcej

"Już dziś podpisujemy się pod apelem "Stop rozbiórkom altan" - 04.07.2014

„Żaden akt prawny „Prawo Budowlane”, „Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami” nie kwestionowała budowania na działkach obiektów poza ich wymiarami. Każdy ogród dbał i dba oto, aby „altanka” ta służyła dobrze nam rodzinom w spędzaniu wolnego czasu, „altanka ta nie jednokrotnie była pomocą w nauce młodemu pokoleniu w uprawach warzyw, pielęgnacji krzewów i drzew owocowych” – piszą działkowiczki z rejonu iławskiego w liście do Marszałek Sejmu.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio