Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Przekraczacie niewidzialną granicę obiektywizmu" - 06.12.2016

"Z przedstawionego w przedmiotowym artykule obrazu, Polski Związek Działkowców jawi się bez mała jako organizacja przestępcza. Nie zgadzamy się z takim sposobem przedstawiania Polskiego Związku Działkowców. Informujemy, że red. Marcin Wójcik mija się z prawdą kreując taki wizerunek Związku. Niezależnie od poglądów politycznych każdego z nas, docenialiśmy wkład Gazety Wyborczej w demokratyczne przemiany w naszym kraju. Niestety takimi publikacjami opartymi na kłamstwie i insynuacjach Gazeta Wyborcza zniża się do poziomu zwykłego, żądnego taniej sensacji tabloidu" piszą członkowie Prezydium OZ PZD w Koszalinie w odniesieniu do artykułu m. Wójcika w "Dużym Formacie" GW.

czytaj więcej

"Jesteśmy silną organizacją związkową" - 05.12.2016

"W związku z opublikowaniem w dodatku do Gazety Wyborczej - Duży Format - w dniu 21.11.2016r. artykułu pt. „Ruch oporu na działkach" z przykrością stwierdzamy, że nie podzielamy poglądów w nim zawartych. Nie można określić struktury Polskiego Związku Działkowców stwierdzeniem , że oparta jest na trzech prezesach : Prezesie Ogrodu, Prezesie Okręgu , Prezesie Krajowym — to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Statut PZD określa strukturę związku" - piszą członkowie Delegatury w Zabrzu.

czytaj więcej

"Program został tak zmanipulowany, aby znieważyć Związek" - 05.12.2016

"Działkowcy doskonale wiedzą, bo tego już wiele razy doświadczyli, że gdyby nie było Polskiego Związku Działkowców, to większość ogrodów działkowych w kraju zniknęłaby z krajobrazu miast a na ich miejsce powstawałyby rozmaite obiekty przynoszące korzyści dla ludzi biznesu. I jeśli na antenie TVP wmawia się Polakom, że PZD to niemal sitwa, to tego po prostu nie sposób przemilczeć, zważywszy, że Pani Anita Gargas niczego Związkowi i jego działaczom nie udowodniła. Magazyn, który nazywa się „śledczy", poza znieważaniem Polskiego Związku Działkowców w tym i mnie, ponieważ ja też jestem jedną z miliona członków tej organizacji i zarzucaniem przekrętów, niczego nie udowodnił" - pisze Elżbieta Paprocka z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

"Przedstawiony materiał w TVP1 budzi nasz niesmak" - 05.12.2016

"Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie zebrani na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 roku po emisji programu Anity Gargas w dniu 23 listopada 2016 roku wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tendencyjnego przedstawiania spraw związanych z funkcjonowaniemPZD. Oglądając tak zmanipulowany, jednostronny przekaz przywodzi nam na myśl najgorsze wzorce pseudo dziennikarstwa" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

Działkowcy ze Szczecina apelują do Przewodniczącego KRRiT: dość kampanii oszczerstw - 05.12.2016

"Przedstawione w mediach publicznych informacje o ogrodach działkowych i PZD – niejasnych powiązań i wydawania pieniędzy to tylko insynuacje i pomówienia. Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od pewnego czasu kampanii zniesławiania i oczerniania zasłużonych działaczy organizacji pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z tzw. III sektora - pisza w liście do Przewodniczącego przewodniczący KRRiT Witolda Kołodziejczaka działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

"Nikt nas nie zmusza do bycia członkiem PZD" - 05.12.2016

"Jako członkowie Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców i jako długoletni działacze organów tego Związku wyrażamy oburzenie i gorący protest przeciwko tendencyjnemu przedstawianiu wydarzeń dotyczących rodzinnych ogrodów i obrazowaniu fałszywych realiów dotyczących funkcjonowania naszej organizacji. Funkcje pełnione w organach PZD są dla nas nie tylko zaszczytem, ale ogromnym obowiązkiem" - pisza działkowcy i Zarząd ROD "Płaszów" w Krakowie.

czytaj więcej

"Całkowicie potępiamy dotychczasowe ataki medialne na ruch ogrodnictwa w Polsce" - 05.12.2016

"Z wielką uwagą społeczność płockich działkowców przygląda się ostatnim wydarzeniom medialnym dotyczącym pogardy, opluwania i poniżania ruchu ogrodowego w Polsce. Ma to związek z nierzetelnym reportażem Gazety Wyborczej oraz z kłamliwym programem p. A. Gargas i tendencyjnym programem „Uwaga” !!!" - piszą członkowie Delegatury Rejonowej w Płocku OZM PZD w Warszawie. "Dzisiaj trzeba pokazać ludziom perfidność, brak poszanowania działkowców w Polsce, kłamstwem karmić innych…, ot to są priorytety medialne… Przynajmniej tak my to odczuwamy, nie dziennikarze, nie politycy, nie redaktorzy. Odczuwamy to my działkowcy, Polacy. "

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZM PZD i OZ Mazowieckiego PZD ws. nierzetelności, tendencyjności i kłamstw w publikacjach telewizyjnych i prasowych - 30.11.2016

"Jednostronne, tendencyjne programy telewizyjne z ostatnich miesięcy, czy też artykuły - bez sięgania do innych regionów Polski, bez żadnych osłonek  podejmują i forsują kłamstwo, wypaczanie faktów lub zachętę do działań pozaprawnych i bezprawnych, do łamania wprost norm prawnych i społecznych, ustaw, statutów i regulaminów." - piszą Członkowie Zarządu Mazowieckiego i Prezydium OZM PZD w Stanowisku

czytaj więcej

"Nie można biernie przyglądać się, jak w TVP 1 szykanowany jest PZD" - 30.11.2016

"Działkowców przedstawia się jako sterowalne roboty, które rzekomo nie potrafią myśleć i wykonują to, co im się karze. To nieetyczne i trudne do zrozumienia." - pisze Krzysztof Widerkiewicz - działkowiec z Grudziądza

czytaj więcej

"Prawo niech prawo znaczy - tę zasadę powinna stosować także Gazeta Wyborcza" - 30.11.2016

"Tylko prawda może nas uleczyć. My tę prawdę przedstawiamy na stronach PZD, odkłamujemy rzeczywistość, pokazujemy dokumenty. Niech Gazeta Wyborcza wspomaga rozwój ogrodów i stanie się naszą gazetą" - pisze Krystyna Lulka z ROD "CHEMIK" w Kościanie

czytaj więcej

"Nieusuwalni? Nie każdy che pracować społecznie z różnymi i roszczeniowymi ludźmi" - 30.11.2016

"Dlaczego nie rozmawia się z działkowcami działającymi społecznie na rzecz ROD, oni nie są przyspawani do krzeseł, a realnie widzą rzeczywistość. Program w TVP 1 to zlepek wypowiedzi osób, które postępowały wbrew prawu obowiązującemu w PZD, poza tym błędy zdarzaja sie w każdej organizacji." - pisze Elżbieta Bojanowska z ROD "Malwa"

czytaj więcej

"Program A. Gargas to cios we wszystkich działkowców" - 30.11.2016

"Co z misją w telewizji publicznej, czyli szeroko pojętą informacją, ale i rzetelną zgodną z prawdą, popartą sprawdzonymi i wiarygodnymi informacjami i dokumentami. Dlaczego dyskredytuje się z góry organizację działającą dla dobra działkowców? Dlaczego nie pozwala się na słowa pozytywne, które pokazałyby rzeczywistość?" - pisze Janina Tronowska z ROD "Zacisze" w liście do TVP 1

czytaj więcej

"Dlaczego media kłamią? - list Zarządu ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu ws. ataków medialnych" - 30.11.2016

"Miesza się fakty z ze zmanipulowanymi materiałami. Przeciwnikom PZD przyświeca cel w postaci zmiany Ustawy o ROD i chęć zalegalizowania swoich willi w ROD oraz uwłaszczenie się za przysłowiową złotówkę. Poza tym chcą oni dorwac się do władzy i narzucić wszystkim działkowcom swoją wolę." - piszą Członkowie Zarządu ROD im. II Armii WP w Poznaniu

czytaj więcej

"Magazyn A. Gargas jest świadomym i z góry nastawionym na dyskredytację PZD programem" - 30.11.2016

"Materiał TVP 1 jest z góry nastawionym programem na dyskredytację PZD, jest jednostronny, bo druga strona nie miał możliwości wypowiedzenia się. Jeśli już na chwilę dopuszczono taki głos, to wybrano akurat to, co pasuje do tez programu." - pisze Prezes ROD "Chemik" w Grudziądzu

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Poznaniu ws. kampanii medialnej atakującej PZD - 29.11.2016

"Wybiórcze i jednostkowe przypadki przedstawiane sa jako rzekomo mające świadczyć o całym Związku. Przemilcza się zaś doniesienia z ROD na rzecz ochrony środowiska, zdrowia publicznego, czy współpracy z mieszkańcami miast i gmin." - piszą Członkowie Prezydium OZ PZD w Poznaniu w Stanowisku dot. nasilenia kampanii medialnej wobec PZD.

czytaj więcej

"Pomówienia i rewelacje "GW" dot. brzeskich ogrodów obala OZ Opolski PZD na stronie OZ, Gazeto bądź rzetelna!" - 29.11.2016

"To, co zawiera artykuł red. Wójcika to próba dyskredytacji PZD, działkowców i dorobku PZD przed opinią publiczną. Zarzuty wynikają z braku odwagi cywilnej i braku rzeteności red. Wójcika" - pisze Antoni Falkowski, działkowiec z Kędzierzyna-Koźle

czytaj więcej

"Pokazujcie w Gazecie Wyborczej ludzi, którzy poświęcili się pracy na rzecz ROD. Wystarczy zmienić rozmówców" - 29.11.2016

"Z przykrością stwierdzam, że wiarygodność Gazety spada właśnie przez takich dziennikarzy jak Marcin Wójcik. A przecież poziom zaufania jakim cieszyła się kiedyś Gazeta Wyborcza powinien mobilizowac do większej rzetelności i bezstronności" - pisze Barbara Korolczuk - Prezes ROD "Westerplatte" we Wrocławiu

czytaj więcej

"Tekst z Dużego Formatu szkaluje silny i skonsolidowany Związek, red. Wójcikowi zależy na jego rozbiciu" - 29.11.2016

"Jest tylko jedna metoda na rozprawienie się z ogrodnictwem działkowym w Polsce, polega ona na rozbiciu jedności Polskiego Związku Działkowców. Nic więc dziwnego, że szkaluje się kierownictwo PZD. Wykorzystuje się do tego celu byłych skompromitowanych działaczy PZD, ludzi łamiacych Prawo, czy pieniaczy" - pisze Czesław Warych - Prezes ROD "PARTYNICE" we Wrocławiu

czytaj więcej

"Działania ambicjonalnych liderów z reportażu TVP miały na celu wyłącznie ich własny interes, a nie rzesz działkowców" - 29.11.2016

"Takie programy jak ten w TVP 1 w perfidny sposób dążą do podziału społeczności działkowej, ukazują ogólnopolską organizację działkowców w sposób negatywny i prezentują rzekoma prawdę dla tzw. dobra społecznego aby się uwiarygodnić." - pisze Włodzimierz Rączka z ROD "Ogrodnik"

czytaj więcej

"Dlaczego Gazeta Wyborcza nie napisze, że w ogrodach realizowane są wielomilionowe inwestycje" - 29.11.2016

"Artykuły o sukcesach PZD w walce o nienaruszalność ogrodów, o inwestycjach, czy otwieraniu się ROD na mieszkańców miast nigdy nie znalazły miejsca na szpaltach Gazety Wyborczej. Mamy nadzieję, że Pan Redaktor Adam Michnik wyciągnie wnioski i pokaże pozytywy, zamiast niesprawdzonych plotek." - pisze Prezes i Zarząd ROD "RELAKS" w Oleśnicy

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio