Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Jesteśmy zaniepokojeni działaniami zmierzającymi do unicestwienia ruchu działkowego" - 04.09.2014

"My działkowcy mamy dość ciągłego mieszania się urzędników państwowych w sprawy ogrodów. Ustawa z 13 grudnia 2013r. uzyskała poparcie społeczne i nie możemy pojąć jak to się dzieje, że Rząd, Sejm, Senat i Prezydent zatrudniają rzesze prawników i ekspertów a uchwalona kilka miesięcy temu ustawa jest poddawana analizie już po jej wejściu w życie i kilku miesięcznym obowiązywaniu" - piszą działkowcy z ROD"Odpoczynek" we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Trudno w wydanym orzeczeniu NSA doszukać się racjonalności i sensu" - 04.09.2014

"Trudno w wydanym orzeczeniu NSA doszukać się racjonalności i sensu. Doszukiwanie się po ponad 100 latach nieprawidłowości w konstrukcji altan i kwestionowanie tym samym wiekowej tradycji jest zwyczajnie niepoważne. Aby uwolnić się od uznaniowej decyzji urzędników i uchronić altany przed rozbiórką, musimy doprowadzić do nowelizacji prawa budowlanego"- czytamy w stanowisku Rady OPZZ województwa świętokrzyskiego (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Wyłącznie szybki i zdecydowany proces legislacyjny pozwoli obronić działkowców przed rozbiórką altan" - 03.09.2014

"Już po raz wtóry jesteśmy zmuszeni sami zadbać o swoje interesy i umocowanie prawne swego bytu w państwie obywatelskim. Polski Związek Działkowców od początku swego istnienia zawsze stał na straży przestrzegania porządku prawnego, jak również obrony polskich działkowców przed atakami środowisk im niesprzyjających" - piszą uczestnicy przedzjazdowej konferencji OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Nasze altany nie są samowolą budowlaną" - 02.09.2014

"Uważamy, że orzeczenie NSA musi być zredukowane a luka prawna występująca w prawie budowlanym nie może działać na niekorzyść działkowców — nasze altany nie są samowolą budowlaną" - czytamy w liście działkowców ROD  "Neptun" w Starogardzie Gdańskim.

czytaj więcej

"Jak można w XXI wieku budować ażurowe altany?" - 02.09.2014

"Orzeczenie NSA , które zawiera definicję altany wskazuje, że ja jako działkowiec dopuściłem się samowoli budowlanej pomimo, że w pełni przestrzegam normy budowlane zawarte  w przepisach. Jak można w XXI wieku budować altany z ażurowych / pozbawioną litych/ ścian i w takich warunkach wypoczywać?" - pisze Lech Studziński z ROD kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Niebezpieczne orzeczenie NSA może dotknąć każdego działkowca" - 01.09.2014

"To niebezpieczne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego może dotknąć każdego działkowca, jeżeli taka będzie wola urzędników w nadzorze budowlanym. Użytkownicy działek zasłużyli na to aby po przedłożeniu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wymaganej przepisami ilości podpisów obywatelski projekt ustawy jak najszybciej wpłynął do Sejmu RP i został skierowany przez Marszałka Sejmu pod obrady Wysokiej Izby" - piszą uczestnicy przedzjazdowej konferencji okręgowej w Gdańsku.

czytaj więcej

"Nikt nie zapłaci działkowcom odszkodowania za „nielegalne" altany" - 01.09.2014

"Po raz kolejny dąży się do zniszczenia czegoś, co funkcjonuje niezmiennie od wielu, wielu lat i służy społeczności działkowej. Nasze ustawodawstwo nie opiera się na zwyczaju i pojedynczy wyrok sądu nie może być traktowany jako powszechnie obowiązująca norma. Niewłaściwa interpretacja wyroku dotyczącego altan ogrodowych może zostać jednakże wykorzystana przez organy nadzoru budowlanego"- piszą członkowie okręgowej konferencji przedzjazdowej w Rzeszowie (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Sędziowie nie wzięli pod uwagę klimatu, w jakim żyjemy" - 01.09.2014

"Interpretacja altany według NSA to ażurowa budowla o lekkiej konstrukcji, która miałaby chronić działkowca przed słońcem i deszczem Takie altanki mogą być budowane w ogrodach przy pałacowych, gdzie można wypocząć czy wypić kawę, ale nie w naszych Polskich warunkach klimatycznych. Szkoda, że sędziowie NSA nie wzięli tego pod uwagę wydając wyrok" - piszą działkowcy ze Wschowy (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Interpretacja słowa altana wg NSA jest niezrozumiała" - 29.08.2014

"Dla nas działkowców orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące interpretacji pojęcia altana ogrodowa jest niezrozumiałe. Wybudowanie takiej altany wymagało od nas wiele wyrzeczeń i wysiłku i teraz nasza praca ma pójść na marne, bo się okazuje, że to nie są altany" - piszą działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piwosz" w Połczynie Zdroju (czytaj więcej)

czytaj więcej

"Każdy działkowiec musi się liczyć z nakazem rozbiórki altany" - 29.08.2014

"W świetle orzeczenia NSA zawierającego kuriozalną definicję w postaci stwierdzenia, że przez altanę „należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianq w ogrodzie, przeznaczonq do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem" praktycznie każdy działkowiec musi się liczyć,iż organ nadzoru budowlanego może w każdej chwili stwierdzić, źe dopuszczono się do samowoli budowlanej" - czytamy w stanowisku uczestników okręgowej konferencji przedzjazdowej w Gdańsku.

czytaj więcej

"Działkowcom potrzebna jest solidna, murowana altana" - 29.08.2014

"Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego interpretacja jak powinna wyglądać altanka na działce, postawiła wszystkich działkowiczów w osłupienie" - piszą działkowcy ROD „ Kolejarz " w Bolesławcu.

czytaj więcej

"NSA uzależnił los działkowców od kaprysu urzędników" - 28.08.2014

"Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił niepokojącą definicję altany. Po tym orzeczeniu stało się oczywistym, że bez nowelizacji prawa budowlanego, luka w prawie uzależnia los działkowców od kaprysu urzędników" - piszą działkowcy z ROD "Leśna Polana"w Koluszkach.

czytaj więcej

"Nikt i nigdy nie kwestionował budowania na działkach altan" - 27.08.2014

"W skali całego kraju altany w ogrodach posiada około 900 000 działkowców i dzisiaj okazuje się, że jeżeli nie dojdzie do zmiany obowiązującego prawa to zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej może być postawiony każdemu z nich" - piszą członkowie okręgowej przedzjazdowej konferencji PZD w Pile.

czytaj więcej

"Nasze altany były budowane w dobrej wierze" - 27.08.2014

"Jestem działkowcem od 20 lat, ciągle walczymy o możliwość swobodnego uprawiana działek. Byłam przekonana, że uchwalona 13 grudnia 2013 r. ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych pozwoli w spokoju zajmować się działkami, a tu znowu niespodzianka, mamy rozbierać altany" - pisze Teresa Przygońska z Turku.

czytaj więcej

"NSA stosuje odmienną od dotychczasowej definicję altany" - 26.08.2014

"Według NSA altana to niewielki pawilon ogrodowy o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach nie związany z gruntem, służący do osłony przed słońcem i deszczem. Takie orzeczenie NSA precyzuje odmienną od stosowanej dotychczas interpretacji definicji altany w ogrodzie działkowym, gdzie od ponad 70 lat buduje się domki drewniane i murowane i przez nikogo dotychczas niekwestionowane" - piszą uczestnicy  Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kaliszu.

czytaj więcej

"W pełni popieramy inicjatywę "STOP Rozbiórkom altan"" - 26.08.2014

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego MALWA w Trzciance po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych ustaw, w proponowanym rozwiązaniu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP Rozbiórkom altan" w pełni popiera koncepcję złożenia do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy z takimi zapisami.

czytaj więcej

"Konieczna jest ochrona kilkuset tysięcy obywateli przed konsekwencjami wyroku NSA" - 26.08.2014

"NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego, iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można pozostawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Zaistniała więc konieczność podjęcia działań w celu ochrony kilkuset tysięcy obywateli przed negatywnymi konsekwencjami braku precyzji dotychczasowych zapisów ustawy" - piszą uczesnicy konferencji przedzjazdowej w Olsztynie.

czytaj więcej

"Wyrok NSA oznacza, że prawie wszystkie altany wybudowane są nielegalnie" - 25.08.2014

"W świetle wyroku z 9 stycznia 2014 roku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny można wnioskować, że prawie wszystkie altany wybudowane są nielegalnie. Altana na działce oprócz funkcji rekreacyjno wypoczynkowej spełnia także rolę magazynu, gdzie przechowuje się narzędzia ogrodnicze" - czytamy w liście działkowcó z ROD "Wspólnota" w Turku (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Nasze altany zbudowano w dobrej wierze" - 25.08.2014

"Nasze altany zbudowane w dobrej wierze i nierzadko niemałym nakładem finansowym i pracy samych działkowców mają zostać objęte nakazem rozbiórki. Tak nie może być, aby brak legalnej definicji pojęcia „altana" dał podstawę do uznania za samowolę budowlaną 900 tysięcy obiektów zbudowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat" - piszą działkowcy z ROD „ŚLĄZACZKA" w Mysłowicach (czytaj więcej).

czytaj więcej

"Działkowcy są zaangażowani i zdeterminowani, by osiągnąć swój cel" - 22.08.2014

"Istnieje pilna potrzeba nowelizacji prawa budowlanego, ponieważ wyrok NSA w praktyce oznacza likwidację istniejącego od ponad stu lat tradycyjnego działkowego budownictwa. Nakaz rozbiórki dla działkowców omaczałby znaczne straty i w konsekwencji rezygnację z uprawy działki" - uznali uczesnicy konferencji przedzjazdowej w Lublinie (czytaj str. 1 i str.2)

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio