Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Nasz los leży w Pana rękach, jak również wszystkich Posłów i Senatorów" - 01.11.2014

"Niewłaściwa interpretacja wyroku może zostać wykorzystana przez organy nadzoru budowlanego. Dlatego konieczne jest podjęcie działań w celu ochrony miliona użytkowników działek posiadających w ogrodach altany przed konsekwencjami orzeczenia NSA. Dlatego tez w imieniu swoim jak również wszystkich działkowców tego ogrodu, całego Podkarpacia i całej Polski w pełni popieramy rozwiązanie proponowane przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan" - pisze Jóżef Śnieżek z Rzeszowa do Marszałka Sejmu.

czytaj więcej

"Nieustannie drżę o dalszy los mojej altany" - 01.11.2014

"Z głęboką nadzieją obserwowałam ostatnie działania Komitetu Obywatelskiego „Stop rozbiórkom altan", który dzięki świetnej organizacji i zaangażowaniu zdołał zebrać aż 700 000 podpisów! Mam nadzieję, że jako Marszałek Sejmu będzie Pan sprawował pieczę nad sprawnym procedowaniem nad projektem i już niedługo trafi on do wszystkich działkowców w formie ustawy" - czytamy w liście Mariia Danes działkowiczki z ROD „Stokrotka" w Wąbrzeźnie.

czytaj więcej

"Wnioskujemy o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu projektu obywatelskiego" - 01.11.2014

"Dostrzegając niebezpieczeństwo skutków orzeczenia NSA w sprawie interpretacji definicji „altany w ogrodzie działkowym" oraz obserwując aktywność wielu Urzędów Gmin i Miast co do wejścia na ogrody i nakładania podatków na właścicieli altan, które odbiegają od „Słownikowego" pojęcia altany wnioskujemy do Pana Marszałka, o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu projektu obywatelskiego" - piszą uczestnicy posiedzenia Kolegium Prezesów ROD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA niesie ze sobą niebezpieczeństwo" - 01.11.2014

"Stanowisko NSA oznacza że w oparciu o ten wyrok inspektorzy nadzoru budowlanego mogą zakwalifikować wszystkie altany znajdujące się w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako samowolę budowlaną. Mając na uwadze niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą orzeczenie NSA popieramy inicjatywę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Polskiego Związku Działkowców „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" i wnioskujemy do Pana Marszałka o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo Budowlane" - piszą Członkowie Komisji ds. Inwestycji i Remontów z OZ w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Burzyć jest łatwo, budować jest trudniej" - 01.11.2014

"Zwracamy się do Pana o nadanie biegu naszemu projektowi. Podobnie jakk przypadku działań dotyczących uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych także i w sprawie altan prosimy o poszanowanie naszych praw jako obywateli demokratycznego państwa. Naszą intencją jest razem z przedstawicielami naszego narodu udoskonalać obowiązujące prawo i dbać o interesy blisko milionową rzeszę działkowców"- apelują do Marszałka działkowcy z ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

"Altany to małe domki, na trwale związane z gruntem" - 01.11.2014

"Zwracam się do Pani z serdeczną prośbą o pomoc i nadzorowanie prac nad zmianami w prawie budowlanym. Wszyscy działkowcy chcą ocalić swe działkowe altany w takim charakterze, jaki posiadają teraz" - pisze do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak działkowiec z Rzeszowa Wojciech Durski.

czytaj więcej

"Zmiana prawa pozwoli uniknąć wykorzystania orzeczenia NSA przeciwko działkowcom" - 31.10.2014

"Zwracamy się z gorącą prośbą o jak najszybsze rozpoczęcie procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu zmiany ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wniesionego do Sejmu w dniu 9 października pod hasłem „Stop rozbiórkom altan" wraz z 705 tysiącami podpisów poparcia. Projekt obywatelski ma na celu "zmianę definicji altany działkowej w Prawie Budowanym, co pozwoli uniknąć wykorzystania orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego przeciwko działkowcom" - pisze Zarząd ROD "Dąbie" w Krakowie.

czytaj więcej

"Trzeba raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczącej konstrukcji i przeznaczenia altany" - 31.10.2014

"Szanowny Panie Marszałku zwracamy się do Pana z dużym niepokojem o dalsze losy naszych altan ogrodowych. Projekt obywatelski pod którym złożyło ponad 700 tysięcy podpisów wprowadza do przepisów ustawy o ROD oraz prawa budowlanego afinicję altany działkowej, które raz na zawsze rozwiałoby wszelkie wątpliwości dotyczącej jej konstrukcji i przeznaczeni" - pisze Zarząd i Komisje Problemowe ROD Narcyz w Kielcach.

czytaj więcej

"Mamy już dosyć ciągłej walki najpierw o nasze Ogrody, a teraz o altany" - 31.10.2014

"Projekt ten działkowcy wnieśli w dniu 9 października br. do Sejmu RP i od tego dnia z niecierpliwością oczekują na kolejne etapy tego procesu. Żywimy nadzieję,   że w krótkim czasie sprawa ta znajdzie pozytywny finał w Sejmie. Mamy już dosyć ciągłej walki najpierw o nasze Ogrody, a teraz o altany" - apeluje do Marszałka Sejmu Irena Pypno, działkowiczka  z ROD „Kolejarz” w Wałbrzychu.

czytaj więcej

"Jest to projekt bardzo istotny z punktu widzenia społecznego i obywatelskiego" - 31.10.2014

"Jako działkowiczka z ROD „Słoneczko" w Dębicy zwracam się do Pana Marszałka o nadanie biegu naszemu projektowi i zwracam się do Pana jako osoby która może nam pomoc i na którą mogę liczyć. Im szybciej projekt stanie prawem tym szybciej ja i blisko milion działkowców będzie mogło odzyskać spokój i radość. " - czytamy w liście od działkowiczki Janiny Poręby.

czytaj więcej

"Prosimy o opiekę nad naszym projektem ustawy" - 31.10.2014

"Zwracam się z prośbą o dopełnienie formalności, tak aby Parlament sprawił nam - działkowcom wymarzony noworoczny prezent w postaci nowelizacji ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. proszę Pana o pilne zajęcie się sprawą i opiekę nad naszym projektem ustawy" - pisze do Marszałka Sejmu Jan Pilarski działkowiec z ROD „Irys" w Ciechocinku.

czytaj więcej

"Apelujemy o przyspieszenie i dopilnowanie prac nad tym projektem" - 31.10.2014

"Obywatelski projekt zmian w prawie budowlanym i innych wiążących ustawach jest dobry, żeby nie napisać.- jedynie słuszny Zabezpiecza działkowe altanki, czyli male ogrodowe domki działkowe przed potencjalną rozbiórką. Dlatego też proszę o przyspieszenie i dopilnowanie prac nad tym projektem, żeby wszyscy działkowcy mogli spać spokojnie i nie martwić się o swe altanki" - pisze do Marszałka Sejmu działkowiec Adam Łosicki z Rzeszowa.

czytaj więcej

"Zmieńcie prawo budowlane tak, żebyśmy nie musieli martwić się o nasze altanki" - 31.10.2014

"Wszyscy działkowcy chcą ocalić swe działkowe altany w takim charakterze, jaki posiadają teraz. Mam nadzieję, że Posłowie również nie pozostaną obojętni na los naszych działkowych altan. Ponad milionowa grupa działkowców tworzy dosyć poważną grupę wyborców. A wkrótce wybory..." - pisze działkowicz z ROD „Nad Strugiem" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Oczekujemy przyspieszenia prac nad nowelizacją prawa budowlanego" - 31.10.2014

"Czekamy na poparcie wszystkich partii politycznych, ale obawiam się, że to one czekają na wyniki wyborów. Czyli, jeśli my Was poprzemy, to Wy poprzecie nas. A to powinno być odwrotnie! Wiem, że każdy pilnuje własnych interesów, a Posłowie w szczególności, ale jeśli coś obiecali, to niech się z tego wywiążą" - pisze Alicja Paterek z Tarnobrzegu.

czytaj więcej

"Doprecyzowanie pojęcia altany pozwoli unikąć wielu niedomówień" - 31.10.2014

"Zwracam sie z prośbą o dopełnienie tej formalności tak, aby Parlament sprawił nam wymarzony noworoczny prezent w postaci nowelizacji ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ułatwi to mi i innym działkowcom w ten sposób decyzje, co do kierunków dalszego inwestowania w moją altanę, bowiem wymaga ona ju z pilnego remontu. Niestety bez tej nowelizacji nie mam pewności, że po zakończeniu prac remontowych nie zostanie ona rozebrana przez nadzór budowlany" - pisze Klaus Kosowski z ROD im. Wincentego Witosa w Tczewie.

czytaj więcej

"Gdzie było PO gdy zapadł wyrok ws. altan?" - 30.10.2014

"Gdzie był i co robił Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej 9 stycznia 2014r. kiedy Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok w sprawie altany działkowej. Żądam od Pana jak również od pozostałych Posłów Platformy Obywatelskiej nie podejmowania żadnych działań i prac nad własnym projektem, gdyż to przedłuży procedowanie nad złożonym projektem obywatelskim" - pisze Stanisław Pietruś z ROD "Nasz Gaj" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Działkowcy co i rusz są gnębieni" - 30.10.2014

"Teraz, gdy działkowcy sami przygotowali swój projekt, posłowie PO przebudzili się i chcą pokazać działkowcom swoje zainteresowanie. No tak — wybory samorządowe tuż tuż. Mieliście ostatnie 4 lata, by pokazać działkowcom, że są dla was ważni. Niestety — jedynie czego doczekaliśmy się to nieustające ataki na nas i kolejne próby odebrania nam naszej własności, naszych działek, ogrodów, a teraz altan" - pisze Jerzy Sokołowski, prezes ROD Syrena w Warszawie.

czytaj więcej

"Panie Marszałku, tu chodzi zmianę jednego punktu dotyczącego altan" - 29.10.2014

"Jestem przekonany, że jest Pan wytrwałym politykiem i swoim zaangażowaniem przyczyni się do rozpoczęcia prac w jak najszybszym czasie" - pisze do Marszałka Sejmu RP Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry.

czytaj więcej

"Szybka nowelizacja prawa pozwoli nam na modernizację altan" - 28.10.2014

"Ideałem byłoby zakończenie prac w Sejmie nad nowelizacją Prawa budowlanego w miesiącach zimowych, aby działkowcy w sposób uprawniony mogli od wiosny prowadzić prace remontowe i modernizacyjne na działkach w zgodzie z uporządkowanymi pod względem prawnym przepisami" - czytamy w liście do Marszałka Sejmu od działkowców z powiatów siedleckiego, węqrowskiego, mińskiego,  garwolińskiego, łosicklego, sokołowskiego.

czytaj więcej

"Sejm RP powinien podjąć działania zmierzające do szybkich zmian w ustawie prawo budowlane" - 28.10.2014

"W dniu 9 października 2014 roku Komitet Inicjatywy Obywatelskiej złożył w Sejmie zebrane podpisy pod projektem obywatelskim "Stop rozbiórkom altan". Teraz wszyscy działkowcy czekają na szybkie podjęcie prac przez Sejm nad złożonym projektem obywatelskim, który zabezpieczy ich altany przed nakazami rozbiórek" - pisze Okręgowy Zarząd w Pile do Marszałka Radosława Sikorskiego.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio