Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Artykuł ten opiera się na plotkach i pomówieniach" - 08.12.2016

"Prawo, na podstawie którego funkcjonuje nasze stowarzyszenie (ustawa, staut, regulamin) określa bardzo czytelnie zasady, na których to wszystko działa. I tak: - zarządy ogrodów wybierane są na czteroletnie kadencje przez samych działkowców. Prezesów wszystkich szczebli wybierają zarządy i te same zarządy mogą ich w każdej chwili odwołać z pełnionej funkcji. - aby zapewnić pełną kontrolę nad działaniami zarządów, ci sami działkowcy wybierają komisje rewizyjne" - pisze w liście do red. Wójcika Prezes ROD "Odrodzenie" w Łodzi Jacek Łuczyński.

czytaj więcej

"Reportaże Pani Anity Gargas uchybiają dziennikarskim standardom" - 08.12.2016

"Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie stanowczo nie zgadzają się z treścią materiałów dziennikarskich przedstawianych przez Panią Redaktor Anitę Gargas w programie „Magazyn Śledczy". W przekonaniu członków Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie wyżej wymienione materiały dziennikarskie uchybiają zasadom prawa prasowego, gdyż zostały przygotowane z naruszeniem staranności i rzetelności dziennikarskiej" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"PZD zawsze nas wspiera i służy pomocą" - 08.12.2016

"Po przeczytaniu artykułu z 21 listopada 2016 w gazecie wyborczej “wojny ogrodowe“ jestem zbulwersowana tym co piszą ludzie. Skąd w tych ludziach tyle jadu. Przecież nie wszystkich można oceniać tą samą miarą. Nie wiem w którym bloku mieszka Pani Grażyna Kos, ale ja mieszkam akurat przy ogrodzie  im. Augustyna Czarneckiego od 32 lat. Patrząc z okna oraz codziennie przechodząc widzę ile ci ludzie robią dla ogrodu i jak on się zmienił poprawiając estetykę ogrodu oraz wygodę działkowców" - pisze Prezes ROD im.gen.Sikorskiego w Chorzowie Irena Augystyniak.

czytaj więcej

"Jesteśmy oburzeni formą i napastliwością przedstawionego zagadnienia" - 08.12.2016

"Członkowie władz rodzinnych ogrodów działkowych zebrani na naradzie w dniu 2 grudnia 2016 roku w Domu Działkowca ROD „Hutnik" w Częstochowie po zapoznaniu się z aktualną sytuacją wokół działkowców i Związku wyrażają swoją dezaprobatę.
Wymierzone przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej" czy audycji „Anity Gargas" zarzuty wobec działkowców i ich samorząd nie znajduje żadnego uzasadnienia" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"Czy „czwarta władza” w RP ma prawo zniszczyć każdego?" - 08.12.2016

"Nie możemy być obojętni na oskarżenia, które uporczywie i kolejny raz sformułowała prowadząca program Pani Anita Gargas. Tendencyjnie, z rozkoszą oraz satysfakcją, co podkreśla sztuczny uśmiech na Jej twarzy, insynuuje kłamstwa, przedstawia rzekomo „prawdziwe” wbrew przepisom działania mające miejsce na terenie okręgów oraz ROD wymienionych z nazwy. Jej bohaterami, których przedstawiła są osoby twierdzące, że spotkała ich „krzywda” i „czynna napaść” ze strony działaczy PZD za „szerzenie prawdy”.  Biorąc w „obronę pokrzywdzonych” posłużyła się ich relacjami, które nie mają nic wspólnego z faktami i rzeczywistością" - piszą w swoim stanowisku członkowie Członkowie Prezydium OZ PZD w Legnicy oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Honorowy Prezes Okręgu w Legnicy.

czytaj więcej

"PZD zawsze wolę działkowców aprobuje i przyjmuje" - 08.12.2016

"Mam pytanie do tych ludzi, „działaczy ", którzy wypowiadają się w imieniu uciemiężonych, skrzywdzonych przez struktrury i prawo stosowane w Polskim Związku Działkowców. Dlaczego nie znają prawa i opowiadają bzdury, że nie można wyodrębnić ogrodu? Obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku w sposób przejrzysty opisała procedurę pozostania lub wyodrębnienia się ROD ze struktur Polskiego Związku Działkowców i założeniu nowego stowarzyszenia - pisze w liście do redaktora naczelnego GW Danuta Kuś z ROD „Sasanka" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Celem programu było świadomie wprowadzenie odbiorców w błąd" - 08.12.2016

"Osoby zamieszkujące na działkach są grupą najbardziej zacietrzewionych przeciwników PZD. Łamią przepisy, które mówią wyraźnie, nie wolno zamieszkiwać na stałe w ogrodach działkowych. Chcą być ponad ustawą ROD uważając że im wyrządza się największą krzywdę bo pobudowali sobie obiekty mieszkalne. Podając takie informacje, redakcja Pani programu wolała przytoczyć pomówienia, nieprawdę, Dowodzi to, że celem programu nie było rzetelne informowanie społeczeństwa a świadomie wprowadzenie odbiorców w błąd, podkopanie wizerunku PZD, osłabienie jej prestiżu wśród działkowców" - pisze Jerzy Komarnicki działkowiec z ROD a" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"Era Gazeta Wyborczej dobiega końca" - 07.12.2016

"Już tytuł artykułu – to profanacja historii ruchu oporu w Polsce. Jak porównać wyłączenie się ze struktur kilkunastu ogrodów działkowych w kraju do zakresu i znaczenia powstań narodowych w okresie zaborów, w czasie okupacji , czy do ruchu solidarnościowego - pisze Jan Zelek, członek PZD w Zielonej Górze. "Era Gazeta Wyborczej dobiega końca. Era oraz idea Polskiego Związku Działkowców  i Jego członków – NIE! Mamy silne struktury z kompetentnym zapleczem obsługi prawnej oraz oczywiście zaprawionych w bojach od roku 2006 zdeterminowanych społecznych działaczy. Damy radę".

czytaj więcej

"Nie zabijajcie w działkowcach wiary, że uczciwość istnieje" - 07.12.2016

"Rozczarowanie i smutek takie odczucia pozostały nam po obejrzeniu 23.11.2016 r. programu Anity Gargas. Skąd tyle nierzetelnych informacji, pomówień i kłamstw? Nie wierzymy, że Pani redaktor nie przygotowała się do programu, ale jeśli przygotowała to czemu postanowiła przekłamać zebrany materiał, dlaczego przedstawiła wybiórczo informację?? Telewizja, radio i gazety powinny być wiarygodnym źródłem informacji —szczególnie gdy jest internet dzięki, któremu szybciej można dojść do prawdy. To co zaprezentowało TVP powoduje, że telewizja na dzień dzisiejszy nadaje się tylko do oglądania bajek" - pisza działkowcy ze Szczecina do Prezesa KRRiT.

czytaj więcej

"Ten reportaż bardzo mnie zbulwersował" - 07.12.2016

"Nawiązując do reportażu w programie Pani Anity Gargas w dn. 23 listpada br., który bardzo mnie zbulwersował, ponieważ osoby wypowiadające się w reportażu są dla mnei niewiarygodne i mijają się z prawdą. Osoby odwołane ze swoich funkcji w ogrodach powinny się z tym pogodzić, ponieważ bez uzasadnionych powodów nie odwołuje się nikogo ze stanowiska" - pisze Ewa Syrkowska z Torunia.

czytaj więcej

"Oczekujemy na sprostowanie nieprawdziwych i nie sprawdzonych informacji" - 07.12.2016

"Członkowie władz Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stefana Batorego" w Kaletach , „Józefa Lompy" w Woźnikach oraz „Sioneczko" w Poraju zebrani na wspólnej naradzie w dniu 28.11.2016 roku po zapoznaniu się z artykułem w dodatku Duży Format wyrażają swoją dezaprobatę dla obranego kierunku przez autora artykułu. Zaletą dobrego dziennikarza jest dogłębne zbadanie zagadnienie, czego nie uczynił autor oczekując naszym zdaniem na poklask i wątpliwy zysk" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"Trzeba mieć wyczucie, gdzie kończy się prawda a zaczyna niezdrowa fantazja" - 07.12.2016

"Jest faktem bezsprzecznym iż rozmówcy Pana redaktora to ludzie „którzy zostali usunięci ze związku lub nie udało im się oderwać swoich ogrodów od struktur związkowych, ponieważ działkowcy nie wyrazili takiej woli. W odwecie za swoje niepowodzenia osoby te z uporem udzielają nieprawdziwych informacji, choćby o podziale 13 mln złotych odszkodowań za likwidację ogrodów pod trasę S2 w Warszawie. Odszkodowania te zostały rozdzielone między działkowców zgodnie z prawem"- pisze w liście do Gazety Wyborczej prezes ROD "SAWANNA"
w Ochli.

czytaj więcej

"To jest kpina z naszej tradycji i naszej historii" - 07.12.2016

"Normalni ludzie zbierając jakikolwiek materiał wysłuchują zdań dwóch stron i przedstawiają je jako wynik swojej pracy. Taki materiał pozwoli na obiektywna ocenę sytuacji. Nikt nie wziął pod uwagę dokumentacji, którą zawiera Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, a do której przecież zaglądano…. Doskonale wiemy, że jest ona wiarygodna, poparta konkretnymi dowodami, i to nie spreparowanymi lecz zawierającymi oryginalne treści. No, ale komu jest to potrzebne i kto będzie dzisiaj czytał artykuł czy też oglądał program, w którym przedstawi się zdania dwóch stron" - pisze w stanowisku Delegatura OZM PZD w Płocku.

czytaj więcej

"Gazeta Wyborcza szuka fałszywej sensacji i taniego poklasku" - 07.12.2016

"Żyjemy w przyjaźni z sąsiednimi ogrodami i mamy wspólne, dalekosiężne plany. W przyszłym roku otrzymamy finanse z funduszy europejskich na budowę placu zabaw dla dzieci i osób starszych. Dlatego chcemy, aby redaktorzy Gazety Wyborczej rzetelnie podchodzili do swej pracy. A jeżeli brakuje Wam tematu do opisania, to zapraszamy do nas, do wzorowego rodzinnego ogrodu" - pisze w odpowiedzi na artykuł M. Wójcika w "Dużym Formacie" Zarząd ROD „Prefabet" w Kolbuszowej, ogród roku 2015 w Okręgu Podkarpackim oraz laureat tytułu najlepiej zagospodarowanego ogrodu w Polsce w 2016 roku.

czytaj więcej

"My działkowcy buntujmy się przeciwko bylejakości i nierzetelności TVP" - 07.12.2016

"W „Magazynie Śledczym", emitowanym w dniu 23.11.2016 roku, zamiast zgłębić temat, zapoznać się z dostępnymi na stronach internetowych aktami prawnymi, stworzonymi dla ochrony interesów działkowców w całej Polsce, skupiła się Pani na wysłuchiwaniu „gorzkich żali" osób wykluczonych z naszego stowarzyszenia. Dlaczego nie pokażą oni dokumentów, które wskażą co takiego zrobili, dla dobra działkowców, ogrodu, za co zostali usunięci, za prawne działanie, czy może za działanie sprzeczne z ideą i misją PZD" - czytamy w liście od Antoniego Lecha z ROD "Kolejarz" w Grudziądzu.

czytaj więcej

Delegatura OZM PZD w Radomiu protestuje przeciwko manipulacjom medialnym w sprawie PZD - 06.12.2016

„Przekazane informacje są kłamliwe i nierzetelne oparte na wypowiedziach osób którzy działają na szkodę związku, mający własny interes pokazania w złym świetle P2D i członków społecznie działających w jego strukturach” - piszą członkowie Delegatury OZ PZD w Radomiu.

czytaj więcej

"Protestujemy przeciw tak nierzetelnemu informowaniu społeczeństwa o Związku" - 06.12.2016

"Poziom dziennikarstwa zaprezentowany w artykule p. Marcina Wójcika jest na wyjątkowo żenującym poziomie, bo jeśli autor do przeprowadzenia i udowodnienia założonych tez, wybiera byłych działkowców wyrzuconych ze Związku za nieprzestrzeganie przepisów związkowych, którzy w swoich relacjach poświadczają nieprawdę, należy uznać taki artykuł jako materiał niewiarygodny i zmanipulowany. Autor reportażu bez sprawdzenia u źródeł bezczelnie posługuje się insynuacjami i wersjami rodem z science-fiction" - czytamy w stanowisku Prezydium OZ PZD w Pile.

czytaj więcej

"Związek nigdy nie podobał się mącicielom i frustratom" - 06.12.2016

"Czy był Pan na ogrodzie i widział uzbrojonych ludzi chcących walczyc z kimkolwiek? A może Pan ma jakieś urojenia, bo ja jestem na działkach każdego dnia i nigdzie nie spotkałem nikogo, kto chciałby toczyć jakies boje. Myślę sobie, że zanim zacznie się pisac na jakiś temat, to najpierw trzeba go zgłębić - pisze w liście do redaktora Marcina Wójcika działkowiec i Prezes ROD "Zacisze" w Żaganiu Karol Wojtysiak.

czytaj więcej

"Ten artykuł to nic innego, jak zmasowany atak na podstawie pomówień" - 06.12.2016

"PZD to organizacja pozarządowa działająca na zasadach zawartych w ustawie o rod oraz ustawie prawo o stowarzyszeniach. W przytoczonych aktach prawnych nie ma wzmianki o organizacji posługującej się terrorem, nie można dowiedzieć się jak dokonywać malwersacji finansowych. Dlatego ten artykuł to nic innego jak zmasowany atak, na podstawie pomówień, fałszywych informacji. Ze zdumieniem przyjmuję takie przedstawienie spraw" - pisze Kolegium Prezesów ROD rejonu i miasta Grudziądz nawiązując do artykułu w Gazecie Wyborczej.

czytaj więcej

"Tak naprawde ogrody należą do działkowców" - 06.12.2016

"Można by powiedzieć za klasykiem „Michniku - nie idźcie tą drogą". (...) Tak naprawdę ogrody należą do działkowców a nie do PZD. Zawsze tak było i tak jest teraz. Niestety nie dotyczy to osób, które nie przestrzegają ustawy, osób niestety, bo działkowcami ich nazwać nie można. Ich obrona i obrona ich sprawy to ślepy zaułe" - czytamy w liście do GW od działkowca Marka Kalemby z ROD w Kościanie.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio