Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Budując altany na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, byliśmy przekonani, że postępujemy zgodnie z prawem" - 20.11.2014

"To nie wina działkowców, że tworzenie prawa przystającego do rzeczywistości nie nadąża za intensywnością i potrzebami codziennego życia i jego realiów. Definicja altany, na której oparł się NSA w żaden sposób nie przystaje do obiektu budowlanego jakim jest altana działkowa. Nasze obawy budzi realna możliwość wykorzystania tego wyroku do uznania legalnie wybudowanych altan ogrodowych za samowolę budowlaną, a wnioski wynikają same z takiego wyroku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Śnieżka' w Gliwicach.

czytaj więcej

"Wprowadzenie zmian do prawa budowlanego uspokoi działkowców" - 20.11.2014

"Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o jak najszybsze rozpoczęcie procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu zmiany prawa budowlanego wniesionego do Sejmu pod hasłem 'STOP rozbiórkom altan'. 70 tysięcy działkowców, którzy podpisali ten projekt, czuje się zagrożonych rozbiórką swoich altan, które w przeszłości były budowane według obowiązujących przepisów" - piszą działkowcy z ROD 'Pod gruszą' w Kruszwicy.

czytaj więcej

"Dlaczego nie szanuje się spraw, które przez dziesiątki lat służyły dobrze ludziom o niższym statusie materialnym?" - 19.11.2014

"Altana ogrodowa w realiach ogrodnictwa działkowego to miejsce, gdzie działkowiec przechowuje niezbędne rzeczy służące do uprawy działki, zmiany odzieży, a czasem także przechowywania plonów działkowych. Przez dziesięciolecia taką funkcję spełniała, akceptowana przez funkcjonujące w tym czasie ustroje i systemy oraz dobrze służyła i służy pokoleniom działkowców. Dzisiaj chce to się zmienić, posługując się niezaprzeczalnym autorytetem słownika języka polskiego. Czemu ma to służyć? Szczęśliwości użytkowników działek? Ich najbliższym? W naszym odczuciu chyba nie!" - piszą działkowcy z ROD w Powiecie Kościańskim. 

czytaj więcej

"Należy wprowadzić jasne pojęcie altany działkowej" - 19.11.2014

"Na terenie Szczecina jeszcze do niedawna można było spotkać w niektórych ogrodach altany działkowe murowane, pozostałość po użytkownikach okresu przedwojennego i wojny. Oczywiście, że zostały one odremontowane i przywrócono im funkcje altany działkowej. Jak to się jednak ma do treści wyroku NSA, który taką altanę uznałoby za niezgodną z przepisami ustawy, gdyż nie jest to lekka budowla o ścianach ażurowych, zadaszona, zabezpieczająca przed deszczem i wiatrem. Czy w tym przypadku Sąd będzie miał podobną interpretację? Jeżeli tak, to byłby to oczywisty absurd" - pisze w liście do Marszałka Sejmu OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

"Działkowcy nie udźwigną ciężaru opłat podatkowych" - 19.11.2014

"Posługiwanie się określeniem 'altany' przez NSA może doprowadzić do likwidacji budynków rekreacyjno - wypoczynkowych, gdyż działkowcy nie udźwigną ciężaru opłat podatkowych, które mogą zostać nałożone. W niektórych ogrodach zostały nałożone podatki od altan, cofając się do trzech lat wstecz. Są to ogromne wydatki dla działkowców. Prosimy Marszałka o jak najszybsze wskazanie terminu pierwszego czytania złożonego projektu" - piszą działkowcy z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Wyrok NSA kolejny raz zasiał niepokój wśród działkowców" - 19.11.2014

"Działkowcy po raz kolejny zostali zmuszeni do zabezpieczenia swoich praw poprzez złożenie w sejmie projektu obywatelskiego, dotyczącego zmiany ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw, opracowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan', pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy obywateli. Wzniesiony do Sejmu obywatelski projekt, w sprawie zmiany w Prawie budowalnym oraz innych ustaw, umożliwi rozwiązanie tego problemu. Panie Marszałku to nie działkowcy są winni tego, że przez dzisięciolecia budowali altany, które były zgodne z obowiązującymi przepisami" - piszą działkowcy z Gliwic.

czytaj więcej

"Działkowcy nadal nie mogą oddychać z ulgą" - 19.11.2014

"Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku zabezpieczyła prawa działkowców i ogrodów. Dała im pełną i niczym nieograniczoną możliwość decydowania o swojej przynależności organizacyjnej. Pogodziła istnienie ogrodów z prawami właścicielskimi samorządów i Skarbu Państwa. Dała wreszcie podstawy do działalności organizacyjnej ROD na co dzień. Wydaje się, że powinno to raz na zawsze zakończyć zamieszanie jakie tworzy się niemal non stop wokół ogrodów działkowych. Nic jednak bardziej mylnego" - piszą Instruktorzy Społecznej Służby Ogrodniczej w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Dlaczego w dalszym ciągu na siłę szuka się podstaw do podważenia konstytucyjności niektórych przepisów nowej ustawy o ROD?" - 19.11.2014

"Jako świadomy obywatel interesuję się na bieżąco jaki los czeka ogrody i działkowców w wyniku batalii wokół nowych rozwiązań prawnych podjętych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obowiązująca Ustawa o ROD, której projektodawcami byli również sami działowcy, w wyniku wielu debat i konsultacji, uchwalona została niemal jednogłośnie przez Sejm oraz podpisana, bez wahania, przez Prezydenta RP. Daje ona działkowcom poczucie stabilności i bezpieczeństwa oraz możliwość podjęcia nieskrępowanej decyzji komu powierzyć prowadzenie ogrodu" - pisze Alfons Blachura z ROD im. Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej. 

czytaj więcej

"Mamy nadzieję, że jest Pan orędownikiem jak najszybszego sfinalizowania prac Sejmu nad naszym projektem" - 19.11.2014

"Nasze obawy budzi rodząca się możliwość wykorzystania tego wyroku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną, a sytuacja ta wywołuje duże zaniepokojenie działkowców, chociaż stawiali oni swoje altany zgodnie z określonymi w ustawie wymogami dotyczącymi powierzchni zabudowy i wysokości altan w ROD" - pisze w liście do Marszałka Sejmu OZ Śląski Delegatura Rejonowa Gliwice.

czytaj więcej

"Za orzeczeniem NSA stoi kolejna próba dobrania się do ogrodów" - 19.11.2014

"Bez względu z kim mam teraz walczyć, pragnę włączyć się w działania innych działkowców i niniejszym listem zwrócić się do Pana Marszałka o objęcie szczególnym zainteresowaniem złożonego projektu obywatelskiego. Cieszy sie on ogromnym poparciem społecznym, gdyż ludzie widzą orzeczenie NSA, jego potencjalne skutki i w żaden sposób racjonalnie wytłumaczyć ich sobie nie potrafią" - piszą działkowcy z ROD 'Magnolia' w Kielcach.

czytaj więcej

"Każdy z prawdziwych działkowców zgodzi się z tezą, że orzeczenie NSA jest niedorzeczne" - 18.11.2014

"To właśnie nasze środowisko, działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców dostrzegło konieczność uściślenia definicji altany działkowej po brutalnym starciu z absurdalnym naszym zdaniem orzeczeniu NSA" - pisze do Marszałka Sejmu RP działkowiec z ROD "Pod Dębem" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"List Prezydium OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach do Marszałka Sejmu" - 18.11.2014

"Aby zapobiec ewentualnym fatalnym skutkom tego niespodziewanego i groźnego wyroku NSA, który nasze altanki kwalifikuje do samowoli budowlanej, działkowcy postanowili ponownie wziąć sprawy w swoje ręce i zaproponować nowelizację ustawy" - pisze w swoim liście do Marszałka Sejmu RP Prezydium OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach.

czytaj więcej

"Podobno prawo nie działa wstecz" - 18.11.2014

"Mam altankę pobudowaną jeszcze przez rodziców mojego męża w 1973 roku zgodnie z wymogami. I co? Teraz mam ją zburzyć, a może zapłacić podatek za 41 lat? Bo ustawodawca o czymś zapomniał. Przecież to istne wariactwo. Nasz ogród jest najstarszy we Włocławku. Jego założenie datuje się na rok 1945. Są w nim małe altanki budowane zaraz po wojnie w latach 50, 60, 70. I co teraz? One mają być zburzone lub opodatkowane wstecz? Jak to wytłumaczyć 89-letniej działkowiczce, która ma działkę od 1955 roku? Jak powiedzieć jej, że 15 metrową altane trzeba zburzyć? Lub zapłacić podatek za 5 lat wstecz z jej niskiej emerytury?" - pisze do Marszałka Sejmu Marianna Wiśniewska z ROD 'Przyszłość' we Włocławku.

czytaj więcej

"Wprowadzenie definicji altany sprawi, że przepisy staną się znowu jasne i przejrzyste" - 17.11.2014

"Zwracam się do Pana Marszałka z ogromną prośbą o poparcie inicajtywy 'STOP rozbiórkom altan', co spowoduje szybkie wprowadzenie jej na odpowiednią drogę legislacyjną. Na taką decyzję czeka wiele rodzin posiadających działki w ROD" - pisze Janusz Piątek z ROD 'Tramwajarz' w Toruniu.

czytaj więcej

"STOP rozbiórkom altan - to projekt istotny z punktu widzenia społecznego i obywatelskiego" - 17.11.2014

"Główny cel to ochrona ponad 900 tysięcy altan ogrodowych, które znajdują się w ROD w całym kraju. Wszystko przez NSA, który wydał wyrok, pomijając przepisy prawa budowlanego i ustawę o ROD. Stąd też inicjatywa obywatelska w obronie altan. Projekt nasz wprowadza, do przepisów ustawy o ROD oraz prawa budowlanego, definicję altany" - pisze do Marszałka Sejmu Stanisław Drozd z ROD 'Wspólna Niwa' z Rzeszowa.

czytaj więcej

"Prosimy o przyjazną postawę wobec prawie milionowej rzeszy polskich działkowców" - 17.11.2014

"Bardzo duże znaczenie dla nas działkowców ma szybkie uchwalenie, proponowanych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, zmian w prawie budowalnym, gdyż cały czas jesteśmy w stanie poważnego zagrożenia konsekwencjami luk prawnych, istniejącyh w naszym ustawodastwie. Znalezienie luk prawnych w prawie budowalnym doprowadziło do zaskakujących orzeczeń NSA w interpretacji definicji altanki, które skutkują nakazami ich rozbiórki" - w liście do Wicemarszałków Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka i Marka Kuchcińskiego piszą działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Oławie.

czytaj więcej

"Ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom działkowców" - 17.11.2014

"Jesteśmy kontynuatorami naszych przodków, którzy ponad 115 lat temu na Ziemi Chełmińskiej zapoczątkowali ruch działkowy. Ruch, który dobrze służy do dnia dzisiejszego działkowym rodzinom. Warto w tym miejscu nadmienić, że od początku istnienia ogrodów działkowych, nigdy nie było altan o konstrukcji przytoczonej w feralnym orzeczeniu NSA z 9 stycznia 2014 roku" - piszą w liscie do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD '1 maja' w Chełmnie.

czytaj więcej

"Stanowisko NSA prowadzi do uznania niezgodności z prawem wszystkich altan" - 17.11.2014

"Jak długo jeszcze działkowcy będą czekać na pełną akceptację ich działalności i uznanie ogrodnictwa działkowego, jako trwałego elementu w polskim krajobrazie. Jakie jeszcze określenia zawarte w ustawie o ROD będą rozkładane na czynniki pierwsze, aby ostatecznie skreślić ogrody działkowe z planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin" - piszą w liście do Posła PO Andrzeja Czerwińskiego działkowcy z ROD w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"Projekt ustawy 'STOP rozbiórkom altan' spełnia oczekiwania działkowców" - 17.11.2014

"Docierają do nas niepokojące wieści z kraju co do manipulowania wyrokiem NSA, dotyczącym altan, przez konkretne organy państwowe, takie jak: Urzędy Skarbowe i Inspektoraty Państwowego Nadzoru Budowlanego. Jak łatwo wnioskować, takie działania mogą skutkować rychłym nałożeniem na działkowców obowiązku podatkowego od posiadanych przez nich nieruchomości, takich jak altany, lub nakazem ich rozbiórki w przypadku wystąpienia powierzchni ponadnormatywnej takiego obiektu" - piszą w liscie do arszałka Sejmu działkowcy z ROD w Żarach.

czytaj więcej

"Dla nas to jest być lub nie być" - 16.11.2014

"Jak donoszą media, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zgłosili ustną deklarację poparcia dla działkowców w sprawie obrony ogrodowych altanek" - pisze do Marszałka Sejmu RP Prezes ROD im. A. Czartoryskiego w Sieniawie.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio