Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"Wystarczy odrobina dobrej woli, aby w naszych ogrodach powrócił spokój" - 28.11.2014

"Wydaje się oczywistym, że wyrok NSA z 9 stycznia 2014 roku oraz brak definicji altany w prawie budowlanym może zostać wykorzystany przez niektóre samorządy, aby zasilić niedomagające budżety miejskie poprzez opodatkowanie działkowców. Istniejąca luka prawna to doskonałą okazja, aby kolejny raz pognębić działkowców. Podjęte w Toruniu i w innych miastach działania nie miałyby jednak miejsca, gdyby sejm zechciał pochylić się nad obywatelskim projektem ustawy" - piszą w liście do Marszałka Sejmu Prezesi ROD Delegatury Rejonowej OZM PZD w Płocku.

czytaj więcej

"Definicja altany NSA jest niedorzeczna" - 28.11.2014

"Przyjęcie przez NSA definicji o altanach opartej na internetowym zapisie encyklopedycznym jest moim zdaniem niedorzeczna i nijak pasująca do realiów działkowych. Na działkach, gdzie występuje konieczność przechowywania sprzętu ogrodowego i rekreacyjnego, narzędzi, niezbędnych chemikaliów czy też ukrycia się przed niekorzystną aurą, nie można zastosować altany o lekkiej ażurowej konstrukcji nie przytwierdzonej na stałe do podłoża. To nierealne w warunkach naszego kraju i w naszym społeczeństwie" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Kazimierz Jabłoński z ROD 'Moniuszko' we Włocławku.

czytaj więcej

"Altana na działce jest nieodzowna w użytkowaniu działki" - 28.11.2014

"Jestem działkowcem i bardzo mi leży na sercu, aby projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw złożony do Sejmu RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan' w dniu 9 października 2014 roku, został jak najszybciej skierowany pod obrady Sejmu. Uprawa działki w życiu mojej rodziny jest jego ważnym elementem i pragniemy to kontynuować z poszanowaniem prawa" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Józef Chorzalski z ROD w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

"Ostatnie lata to ciągłe nękanie nas działkowców" - 28.11.2014

"Do Pani Premier i Panów Posłów wszystkich ugrupowań zwracamy się z prośbą o poparcie naszego projektu ustawy. Może wreszcie zostaniemy potraktowani jak pełnoprawni obywatele naszego kraju. Ostatnie lata to ciągłe nękanie nas działkowców. Zastanawiamy się dlaczego i komu przeszkadzają zielone płuca miast. Mamy nadzieję, że tę batalię wygramy, ale czy to oznacza spokój działkowców, mamy duże wątpliwości" - piszą działkowcy z ROD 'ZWP Furnel' w Elblągu.

czytaj więcej

"Jak można kwestionować ustawę o ROD zaraz po jej wejściu w życie?" - 28.11.2014

"Działkowcy tworzą jedną wielką rodzinę, a Pani jako rodowita Ślązaczka powinna najlepiej wiedzieć, że rodzina to podstawa. Za rodzinę oddaje się życie. Ponadto zawsze wolimy na działce ciężko pracować niż politykować. Jeśli TK określił 18 miesięcy na opracowanie nowej ustawy o ROD i pracowały nad nią komisje oraz podkomisje sejmowe, biorące pod uwagę wytyczne TK, opinie prawników, konstytucjonalistów i społeczności działkowej, a taka ustawa została uchwalona większością parlamentarną, to jak zaraz po wejściu w życie można ją kwestionować? Oznaczałoby to, ze posłowie nie wykonali rzetelnie swojej pracy" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Prezydium OZ w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej

"PZD jako jedyna organizacja rzeczywiście broni działkowców" - 27.11.2014

"NSA nie zadał sobie trudu zbadania historii, uzusu i sytuacji (pomimo obszernej literatury na temat altan działkowych i ogrodów od lat 20. XX wieku), arbitralnie manipulując literą prawa. Przykro słuchać wywodów tych ludzi, którzy skazują działkowca w XXI wieku na przebieranie się za kratką, świecenie negliżem, nie mówiąc już o problemie przechowywania narzędzi w takim trejażu. Tak długo jak istnieje ruch działkowy, czyli od II połowy XIX wieku, altana działkowa to mały domek rekreacyjno - użytkowy" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Pokój' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Nie traktujcie naszych próśb jak żebrania biedaków" - 27.11.2014

"Zastanawiające jest dlaczego Sejm zwleka z pracami nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Z pewnością posłowie mają wiedzę o tym, że dotychczasowe prawo jest pułapką na obywateli, i że sytuacja ta działa już na naszą szkodę. Jesteśmy starszymi ludźmi i nie godzi się, aby traktować nas przedmiotowo. Przez 25 lat ciągle walczymy o przetrwanie ogrodów, działek, PZD i naszych praw. Dość mamy już tego upokarzania nas przez własne państwo" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Jan Kołtok z ROD 'Chemik' w Jeleniej Górze.

czytaj więcej

"Ustawowe zebrania w ROD są w pełni demokratyczne i nie budzą wątpliwości" - 27.11.2014

"Zebrania wszystkich działkowców w ROD, określające czy ogród pozostaje w strukturach stowarzyszenia PZD czy też ogród odchodzi ze struktur PZD, są zebraniami demokratycznymi i nikt nie podważa decyzji samych działkowców. Nie rozumiemy czy większość działkowców, która podejmuje uchwałę o pozostaniu w strukturach PZD, to jest jeszcze mało? Pani Profesor z kolei stowarzyszenie z województwa podkarpackiego i małopolskiego nie jest zarejestrowane w sądzie rejestrowym, to znaczy, że te stowarzyszenia działają nielegalnie" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Delegatura rejonowa PZD w Bielsku Białej.

czytaj więcej

"Wyrok NSA uświadomił działkowcom, że walka o grunty się jeszcze nie skończyła" - 27.11.2014

"Prosimy o podjęcie działań przyśpieszających procedowanie ustawy. Przecież nowelizacja prawa budowlanego nie jest skomplikowana ani trudna dla posłów. Wystarczy doprecyzowanie pojęcia 'altany działkowej' i wszyscy będą zadowoleni. Jesteśmy w większości ludźmi starszymi i należy nam się szacunek i zrozumienie, abyśmy mogli w spokoju spędzić resztę naszych dni na dziełkach" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD' Hortensja' w Kielcach.

czytaj więcej

"Polscy działkowcy znaleźli się w absurdalnej sytuacji" - 27.11.2014

"Wyrok NSA, który to definiuje wszystkie altany w ogrodach jako lekkie, ażurowe konstrukcje, nie jest w stanie zrozumieć nikt, kto choć w najmniejszym stopniu 'otarł się' o życie działkowców i ich potrzeby. Polsce działkowcy znaleźli się w absurdalnej sytuacji, gdyż ponad 900 tysięcy altan użytkowanych przez działkowców nie spełnia kryteriów w świetle wyroku NSA. Uregulowanie tej kwestii prawnej jest dla nas działkowców priorytetem najwyższej rangi" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD we Włocławku.  

czytaj więcej

"Nie wyobrażam sobie użytkowania działki bez altanki" - 27.11.2014

"Kieruję do Pana prośbę o pomoc dla działkowców w tak ważnej sprawie o skierowanie do legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw złożony do Sejmu RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan' 9 października 2014 roku. Działkę uprawiam z rodziną od 28 lat i nie wyobrażam sobie wypoczynku i użytkowania działki bez altanki" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Stanisław Hałko z ROD w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

"Konieczność dokonania zmian w prawie jest podyktowana krzywdzącym orzeczeniem NSA" - 27.11.2014

"Ponad 120 lat temu na Ziemi Chełmińskiej zapoczątkowany został ruch działkowy dla zwykłych ludzi, najczęściej niżej usposobionych materialnie, aby mogli oni podreperować swoje domowe spiżarnie płodami uzyskanymi w uprawiania działek. Ruch ten dobrze służy do dnia dzisiejszego działkowym rodzinom. Warto w tym miejscu nadmienić, że od początku istnienia ogrodów działkowych, nigdy nie było altan o konstrukcji przytoczonej w feralnym orzeczeniu NSA z 9 stycznia 2014 roku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Budowlaniec' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA jest kuriozalne" - 27.11.2014

"Z całym szacunkiem dla sądownictwa i jego niezawisłości, ale każdy działkowiec słyszący taką definicję altany działkowej puka się wymownie w czoło, życząc wymiarowi sprawiedliwości rozsądku i poszanowania ponad czteromilionowej rodziny polskich działkowców. Taka wykładnia spowodowała, że wobec działkowca, który na terenie działki w ROD wzniósł obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, lecz o konstrukcji niezgodnej z tą definicją, należy orzec konieczność rozbiórki altany" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Elena' w Toruniu.

czytaj więcej

"Komu zależy na zniszczeniu działkowców?" - 27.11.2014

"Naszym zdaniem przyjęta przez NSA definicja altany jest co najmniej niewłaściwa. Altana działkowa to domek służący do przechowywania odzieży roboczej, narzędzi, jak również miejsce do odpoczynku, schowania się przed deszczem, spożycia posiłku. Pomieszczenie to musi być zamknięte. Przez dziesiątki lat altany nikomu nie przeszkadzały. To, co dzieje się obecnie jest niezrozumiałe" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'ZWP Furnel' w Elblągu.

czytaj więcej

Prezydent Zielonej Góry popiera projekt działkowców - 26.11.2014

Prezydent Zielonej Góry pan Janusz Kubicki wyraził poparcie dla inicjatywy „STOP rozbiórkom altan”. W piśmie do Marszałka Sejmu Pan Prezydent krytycznie wyraził się o wyroku NSA w sprawie altan oraz zwrócił się o przyjęcie przez parlament ustawy, która da działkowcom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

czytaj więcej

"Istnieje pilna konieczność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia altany działkowej" - 26.11.2014

"Przyjęcie przez Sejm RP i podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z 13 grudnia 2013 roku o ROD dawało naszym działkowcom nadzieję na spokojną pracę i wypoczynek na działce w poczuciu prawnego bezpieczeństwa. Niestety orzeczenie NSA te skromne nadziej zniweczyło. Skutkowało to tym, że kilku tysięczna rzesza działkowców i ich rodzin ponownie stanęła przed koniecznością podjęcia różnorodnych działań w obronie swoich altan" - piszą w liście do Marszałka Sejmu członkowie OKR PZD w Pile.

czytaj więcej

"Prosimy, aby zgłoszone poprawki zostały wprowadzone do ustawy" - 26.11.2014

"OZ PZD w Szczecinie jest niepokojony bardzo licznymi pytaniami o los nowej ustawy od przybywających delegacji z ogrodów. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność ciążącą na strukturach Polskiego Związku Działkowców kierujemy do Pana Marszałka prośbę działkowców o przyspieszenie procedowania" - pisze OZ PZD w Szczecinie.

czytaj więcej

"Czy już nie dość nękania działkowców?" - 26.11.2014

"Wynikiem nakładu pracy rodzin działkowców i poniesionych przez nich kosztów są zagospodarowane działki i wybudowane 'domki - altanki', zabezpieczające minimum standardów w dzisiejszych czasach. Czy działkowcy, w zmieniających się warunkach, mogą mieć tylko szopy? Czy działkowcy są aż tak niewygodni współczesnym elitom, ze coraz to nowe fronty walki są z nimi otwierane?" - piszą w liście działkowcy z ROD 'Malwa' w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"Sytuacja po bulwersującym wyroku NSA jest stanem zagrożenia dla funkcjonowania ROD" - 26.11.2014

"Stan niepewności zaistniał po ogłoszeniu 9 stycznia 2014 r. wyroku NSA, w którym poparł on stanowisko nadzoru budowlanego, że z ustawy Prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ROD można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty niespełniające tych warunków, a wzniesione bez pozwolenia na budowę są samowolą budowlaną. Należy zauważyć, ze istniejące na terenach ROD altany były budowane przez dziesięciolecia i ten stan nie był kwestionowany przez organa nadzoru budowlanego" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Prezydium OZ w Elblągu.

czytaj więcej

"Nie możemy pozwolić na rozbiórkę altan" - 26.11.2014

"Jesteśmy zbulwersowani i zaniepokojeni orzeczeniem NSA odnośnie altan, znajdujących się w naszych ogrodach. Dla nas działkowców ogrody służą do wypoczynku i relaksu. Znajdujące się tam altany drewniane czy murowane, przypominające niewielkie domki, ozdabiają nasze ogrody od kilkudziesięciu lat" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zjednoczenie' w Darłowie.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio