Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

Park zamiast działek. ROD „Pokój” zajmuje stanowisko w tej sprawie - 11.12.2018

11 grudnia kończą się konsultacje społeczne ws. zagospodarowania Targówka Północnego. Miasto przedstawiło dwa warianty, jeden z nich zakłada likwidację ogrodów przy ul. Św. Wincentego i przekształcenie ich w ogólnodostępny park. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój", który znajduje się na tym terenie od przeszło 80 lat i który zrzesza 142 działkowców.

Obszar objęty opracowaniem ma powierzchnię ok. 89 ha. Miasto chce skupić się przede wszystkim na terenie zieleni, który ma służyć celom wypoczynkowym. Zaplanowano tam m.in. wyznaczenie ścieżek pieszych oraz lokalizację urządzeń rekreacyjnych. Na terenach zabudowanych planowane jest również wyznaczenie strefy zieleni z zachowaniem istniejących drzew i zasadzeniem nowych. Jak dokładnie wygląda plan zagospodarowania tego obszaru? Zaproponowano dwie koncepcje.

I koncepcja: Ogrody zostają
Wariant pierwszy zakłada zachowanie zieleni przy ul. Trockiej z Pratulińską i Orłowską. Wyznaczono w nim teren ogrodów działkowych, na którym umożliwiono zachowanie dotychczasowego sposobu ich funkcjonowania oraz wydzielono ogólnodostępny ciąg pieszy.

II koncepcja: Zamiast działek - park
Zakłada wyznaczenie terenu zieleni parkowej, czyli przekształcenie istniejących ogrodów działkowych w przestrzeń ogólnodostępnego parku. Oznaczałoby to likwidację m.in. ROD „Pokój”.

::

Polski Związek Działkowców jest zaniepokojony taką propozycją. Na bieżąco monitoruje sytuacje i podejmuje wszelkie kroki konieczne do tego, aby ogrody działkowe mogły nadal funkcjonować w tym miejscu.

Zarząd ROD "Pokój" przekazał do Burmistrza Dzielnicy Targówek, Sławomira Antonika, pismo w tej sprawie, w którym wyraźnie zaznacza, że nie zgadza się na wprowadzenie w życie drugiego wariantu zagospodarowania, który wiązałby się z likwidacją ogrodu.

W oficjalnym piśmie przywołuje status prawny ROD "Pokój" oraz wymienia podstawowe cele funkcjonowania ogrodu. Wymienia także konsekwencje likwidacji ogrodu.

Oto rzeczone pismo od Zarządu ROD "Pokój" do Burmistrza Dzielnicy Targówek.

KGK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio