wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Działkowcy w obronie ROD

Strona główna » 

1.  Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Dzialkowców w Obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, ogrodów, działkowców i Związku .

2.   Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w obronie działkowców, ogrodów, Związku i Ustaw o ROD z 2005r.

3. Stanowisko Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z Okręgów w Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Pile, Poznaniu, Słupsku i Szczecinie biorący udział w Rejonowej Konferencj w Pile w dniach 10-12 marca 2010 roku.

4. List do Pierwszego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od Pana Józefa Brzozowskiego .

5. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków ROD im. K.Marcinkowskiego w Rogoźnie z dnia 13  marca 2010 roku.

6. Stanowisko Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego czlonków ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie z dnia 13 marca 2010 roku.

7. Stanowisko Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w obronie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

8. Stanowisko Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kolejarz w Ryczywole z dnia 14 marca 2010 roku.

9. List pana Czesława Skoneckiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

10. List ROD ' Armaturowiec' w Lipnicy do Trybunału Konstytucyjnego.

11. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gorzowie Wlkp. w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, ogrodów, działkowców i Związku.

12. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarzadu PZD w Gdańsku w obronie dzialkowców, ogrodów, Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.

13. List Pana Bogusława Dąbrowskiego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

14. Stanowisko w sprawie zmian ustawy o ROD - ROD ' Mickiewicza' w Głubczycach.

15. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarząu PZD w Bydgoszczy w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku oraz praw działkowców,zrzeszonych w PZD .

16. Stanowisko Okręgowego Zarząu PZD w Pile w obronie ustawy o ROD z 2005 roku, działkowców, ogrodów i Związku z dnia 18 marca 2010 roku.

17. Stanowisko Uczestników Rejonowej Konferencji Szkoleniowej dla instruktorów krajowych i okręgowych Społecznych Służb Instruktorskich PZD w dniach 16-18.03.2010 r W Lord w Końskowoli.

18. Stanowisko działkowców Lubelszczyzny w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

19. Delegatura Rejonowa Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Gliwicach, w obronie ogrodow dzialkowych do Trybunału Konstytucyjnego.

20.Polski Związek Działkowców OZ w Kaliszu list do Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego .

21.Polski Związek Działkowców OZ w Kaliszu list do marszałka sejmu RP w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - Drugi List

22.Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego  

23. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie z dnia 17.03.2010

24. Stanowisko walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. kmdr.ppor. J.Grudzińskiego w Gdyni .

25. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-  Wyborczego ROD im. St.Staszica w Pile z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, działkowców, ogrodów i Związku.

26.List Działkowców ROD 'Malwa' w Trzciance do Trybunału Konstytucyjnego.

27.Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego członków PZD z ROD 'Sławianka' w Sławie.

28. List Dzialkowcow ROD im. Jordana z Chodzieży do Trybunału Konstytucyjnego.

29. Stanowisko ROD ' Malwa' z Piły w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

30. Jerzy Komarnicki do Trybunału Konstytucyjnego

31.List Członków ROD ' Świerczewskiego' w Zielonej Górze do Trybunalu Konstytucyjnego.

32. List Członków ROD ' Wiarus' w Wilkanowej do Trybunału Konstytucyjnego.

33. Stanowisko Członków Komisji Samorządowej oraz Bezpieczenstwa Ogrodów Działkowców Łódzkiego Zarzadu Okręgowego.

34. Stanowisko Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju  dot. wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  z dnia 22 lutego 2010 r.

35. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile informuje Pana Posła Stanisław Kalemba.

36.STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŁÓDZKIEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

37. Stanowisko ROD 'Elektron' w Szczakach w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

38.Oświadczenie Komisji Rewizyjnej PZD Okręgu Wrocławskiego.

39. Stanowisko Przeydium Okręgowego Zarządu Warminsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie w sprawie wniosku Pierwszego rezesa Sądu Najwyższego.

40. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowego Zarządu Warminsko - Mazurskiego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

41. Stanowisko Prezydium Toruńsko – Włocławskiego Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców w sprawie aktualnej sytuacji działkowców i PZD
z dnia 15 marca 2010 roku

42. Stanowisko Prezydium Toruńsko – Włocławskiego Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowcóww sprawie aktualnej sytuacji działkowców i PZD
z dnia 15 marca 2010 roku

43.List Działkowców Regionu Siedleckiego do Pana Lecha Gardockiego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

44.List Członków ROD ' Relax' w Siedlacach do Trybunału Konstytucyjnego

45.Stanowisko Walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego ROD ' Nad Nielbą' W Wągrowcu.

46.Stanowisko Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członkow ROD ' Słoneczne Wzgorze' w Wałbrzychu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

47.Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów Ustawy o ROD.

48. List Pana Marka Golca z ROD Złote Piaski w Siedlcach

49. List ROD ' 35- lecia ' w Żarach do Trybunału Konstytucyjnego.

50. List Pana Ryszarda Dorau Członka ROD ' T.Koścoiuszki' w Grudziądzu.

51. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej OZ Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

52. Stanowisko Przezydium Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkkoweych z 8 lipca 2005 roku, ogrodów, działkowców i Związku

53. Stanowisko Kolegoim Prezesów ROD Rejonu Radomskiego.

54. Stanowisko Członków ROD ' Flora ' w Żarach w sprawie wniosku I Prezesa Sadu Najwyższego.

55.Polski Zwiazek Działkowców ROD ' Koło II' w Warszawie

56. List Dzialkowców ROD ' U Bogumiła' w Uniejowie.

57. List do Marszałka Sejmu RP Pana Borowskiego od Działkowców ROD ' Jana Kochanowskiego ' w Gdyni

58.Stanowisko uczestnkiów konferencj szkoleniowej Społecznej Służby Instruktorskiej PZD OZ Śląskiego.

59. List Pana Jerzego Robaka do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

60. List Działkowców ROD ' Ustronie' w Siedlcach do Trybunału Konstytucyjnego.

61.List czlonków ROD im. T Kościuszki w Płocku do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

62.List członkow Okręgowej Komisji Rozjemczej w Bydgoszczy do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

63. List członkow ROD ' Nadwiślański' w Płocku do Pierwszego Prezsa Sądu Najwyższego.

64.List członkow ROD ' Paluch Miejski' w Warszawie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

65. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członkow ROD ' Karolin ' w Koziegłowach.

66. Stanowisko Działkowcow ROD ' Portowa' w Płocku

67. Stanowisko ROD ' Dobrzyńska Klin' w Płocku.

68.List członków ROD ' Pod Gruszą' w Płocku do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

69. List Pani Stanisławy Olszewskiej do Trybunału Konstytucyjnego.

70.List Pana Grzegorza Oracza do Trybunału Konstytucyjnego

71. List ROD ' Targówek' w Płocku list do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

72. Stanowisko walnego zebrania - sprawozdawczo wyborczego ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach.

73. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. T. Kościuszkiw Rawiczu.

74. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. A.Domagalskiego w Gdyni.

75. List Pana Olgierda Kownackiego do Trybunalu Konstytucyjnego.

76. Stanowisko Zebrania sprawozdawczo - wybirczego ROD 2 Armii WP w Poznaniu z dnia 27 marca 2010 roku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

77. Apel członków ROD im. Promenada w Człuchowie - uczestników walnego zebrania sprawozdawcz - wyborczego w związku z wystąpieniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

78. List członków ROD ' Wypoczynek ' w Zielonej Górze do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

79. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD 'Lumel' w Zielonej Górze.

80. Stanowisko Konferencj sprawozdawczo - wybirczej Rodzinnego ogrodu Działkowego im. XX- lecia w Słupsku z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie wystąpien rzecznika Praw obywatelskich i wniosku Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunalu Konstytucyjnego.

81.List działkowców z ROD im. 35-lecia w Zielonej Górze do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

82. Stanowisko Uczestników Rejonowej Konferencji Szkoleniowej dla Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w dniach 24-26 marca 2010r. w Lasocinie.

83. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Bukowina' w Szczecinie.

84. List Pani Hanny Żółtowskiej z ROD ' Zalesie ' w Pile do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

85. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Jedność' w Pile.

86. List do Marszalka Sejmu RP od członków ROD '40- lecia WP' w Pile.

87. Apel zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD 'Camping' w Poznaniu.

88. Uchwała Nr 12/2010 walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Pod Klonami' w Murucinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

89. List członków ROD ' Bratek' w Solcu Kujawskim do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

90. Stanowisko działkowców okręgu szczecińskiego w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych do Trybunału Konstytucyjnego.

91. Stanowisko członków ROD ' Budowlani ' w Bożenkowie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

92. Stanowisko  walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Borek' we Wronkach z dnia 27 marca 2010 roku.

93. Stanowisko działkowców ROD 'Promyk' w Przylepie.

94. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarząu PZD w Poznaniu i aktywu Okręgu obsługującego walne zebrania w ROD z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wniosku złożonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisó ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

95. List członków ROD ' Libelta' w Gołańczy do Trybunału Konstytucyjnego.

96. Stanowisko instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej z okręgu bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców.

97. Stanowisko czlonków PZD - ROD im. ' Relaks' w Gnieźnie biorących udział w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 27 marca 2010 r.

98. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu podjęte na posiedzeniu odbytym w dniu 29-03-2010 r.

99. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w obronie ogrodów działkowych i PZD.

100. List delegatów konferencji sprawozdawczo - wyborczej ROD ' 1-go Maja' w Ozimku do I Prezesa Sądu Najwyższego.

101. List członków ROD ' Pod Kominem' w Dobrzeniu Wielkim do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

102. List Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze do Pana Lecha Gardockiego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej.

103. Stanowisko Działkowców z ROD ' Preła' w Bytomiu zebranych na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 27.03.2010 r.

104. List Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego.

105. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku w sprawie wystąpienia I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

106. Stanowisko Zarządu ROD ' Przylesie' w Sulechowie w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.

107. Stanowisko członków ROD ' Befana' w Bożenkowie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

108. Oświadczenie przyjęte na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Rodzinnego Ogrodu działkowego im. Stefana Batorego w Kaletach w dniu 26 marca 2010 roku.

109. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im.Wł. Sikorskiego w Pile.

110. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. T. Kościuszki w Jabłonowie Pomorskim z dnia 27 marca 2010 roku.

111. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im.' Tysiąćlecia Państwa Polskiego' w Łasinie z dnia 27 marca 2010 r.

112. Polski Związek Działkowców ROD im. Antoniego Paszkowiaka Poznań - Wilda

113. Stanowisko ROD ' Za Gajem' w Wójtowie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dot.zaskarżenia przepisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

114. Stanowisko Zarządu ROD im. Ikara w Redzikowie w związku z wystąpieniem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

115. List Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Zielonej Górze do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

116. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Pana Bronislawa Komorowskiego Marszałka Sejmu RP.

117. List Okręgowego Zarząudu PZD we Wrocławiu do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

118. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

119. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

120. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Klubu Parlamentrnego Platformy Obywatelskiej.

121. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Trybunału Konstytucyjnego.

122. STANOWISKO Uczestników narady członków Krajowej Komisji Rozjemczej  i przedstawicieli Okręgowych Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców odbytej w dniach 30-31 marca 2010 r. w Warszawie

123. Stanowisko Krajowej Komisji Rozjemczej PZD w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP z dnia 22 lutego 2010 r. skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

124. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 30 marca 2010r.

125. Stanowisko członków ROD im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z zebrania sprawozdawczo - wyborczego w dniu 20.03.2010r.

126.Stanowisko działkowców Lubelszczyzny przedstawione przez Prezydium OZ PZD w Lublinie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisó ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych ogrodach działkowych

127. List  Pana Józefa Ciunowicza z ROD 'Oaza' w Olsztynie do Pana Lecha Gardockiego Prezesa Sądu Najwyższego.

128. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Pogodny' w Szczecinie z dnia 27 marca 2010 roku.

129. Stanowisko knferencji Delegatów ROD im. ' 1 Maja' w Myśliborzu z dnia 27 marca 2010 roku.

130. List Kolegium Prezesów ROD w Gdyni do Trybunału Konstytucyjnego.

131.Stanowisko działkowców ROD ' Stoczniowiec' w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyzszego o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

132. Stanowisko Zarządu ROD im. Armii Krajowej w Olsztynie w obronie ustawy z dnia 8.07.2005 r.

133. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD im. 40 - lecia Wojska Polskiego w Pile.

134. Stanowisko Zarządu i Samorządu 'ROD ' Dąbrówka' k/Lublina. 

135. Stanowisko w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ddo Trybunału Konstytucyjnego ROd ' Bratek' i 'Kolejarz' w Krzyżu Wlkp.

136. List członków ROD ' Górki Ustowskie' w Szczecinie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

137. List członków ROD ' Górki Ustowskie' w Szczecinie do Trybunału Konstytucyjnego.

138. List do Trybunału Konstytucyjnego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodow Działkowych w Gdyni

139. Stanowisko członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T.Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim.

140. List do Trybunału Konstytucyjnego od czlonków ROD ' 1 Maja - Wolność' w Częstochowie.

141. Stanowisko z dnia 1 kwietnia 2010 r. Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju.

142.List członków ROD im. kmdr ppor. Jana Gridzińskeigo w Gdyni do Trybunału Konstytucyjnego

143. Stanowisko uczestnikow Plenarnego Posiedzenie członków Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy z dnia 11.03.2010 r w sprawie zachowania bytu prawnego Rodzinnych Ogrodów Działkowych

144. List Pani Marioli Pypno do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

145. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Okregowej Komisji Rozjemczej PZD w Pile z dnia 6 kwietnia 2010 roku w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku.

146. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

147. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu podjęte w dniu 29.03.2010 r. w sprawie wniosku z 22.02.2010 r. I Prezesa Sądu Najwyższego.

148. Stanowisko Walnego Zebrania  Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Radość' w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010 r.

149. List Pana Ryszarda Tyszczewskiego z ROD ' Na Wójtowej Roli' do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

150. Stanowisko Uczestników Narady Prezesow ROD i osób obsługujących Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w Okręgu Podlaskim w dniu 6.04.2010 r.

151. Uchwala Nr 18/2010 Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. 'Koniczynka' w Częstochowie z dnia 27 marca 2010 r.

152. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. ' Zjednoczenie' w Darłowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego

153. List uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im ' Vista Bella' w Gryfinie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

154.List uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im ' Vista Bella' w Gryfinie do Trybunału Konstytucyjnego

155. List Zarządu ROD ' Pod Świerkami' w Stronie Śląskiej

156. List do Marszałka Sejmu RP Pana Bronislawa Komorowskiego do Okręgowego Zarządu Podkarpackiego

157. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarząu Podkarpackiego PZD w obronie działkowców, ogrodów, Związku i Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

158. List członków ROD im. Z. Urbanowskiej w Koninie do Marszałka Sejmu Pana Bronisława Komorowskiego.

159. List członków ROD im. Z.Urbanowskiej w Koninie do Marszalka Senatu Pana Bogdana Borusewicza.

160. stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wybirczego ROD im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu.

161. Stanowisko Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Delegatów ROD ' Hutnik' w Koninie

162. List członków ROD ' Krokus' w Blachowni do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

163. Stanowisko Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Delegatów ROd ' Róża' w Słupcy

164. List Pani Zenony Marchel z ROD ' Ikar' w Kaliszu do Trybunału Konstytucyjnego.

165. List Pani Teresy Jamrozik z ROD ' Na Skarpie' w Kaliszu do Trybunału Konstytucyjnego

166. List do Trybunału Konstytucyjnego do członków ROD ' Bluszczowa' z Lublina

167.Uchwała Nr 16/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Pogodny' w Szczecinie

168. List Pana Józefa Chrabańskiego do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

169. Apel działkowców ROD im.Idziego Świtały w Szamotułach.

170. List Zarządu ROD ' Storczy' w Blachowni do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

171. Apel Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Szczawnie Zdroju skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie

172. List walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im.mjr.Dobrzyckiego w Obornikach do Trybunału Konstytucyjnego.

173. List Pana Roberta Błachuta z Krakowa do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

174. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Nad Jeziorem' w Szczecinie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

175. List otwarty uczestników walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w ROD ' Pod Borem' w Prądocinie.

176. Stanowisko członków Delegatury Rejonowej PZD w sosnowcu z dnia 08.04.2010 r

177. List członkow  ROD im. W. Witosa w Krajance do Trybunału Konstytucyjnego.

178. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego im. 1000 w Częstochowie w związku z wystąpieniem I Prezesa Sądu Najwyższego

179. Stanowisko ROD ' Nad Potokiem' w Tychach w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

180. Stanowisko Delegatury Rejonowej OZŚ w Tychach w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

181. List członków Delegatury Rejonowej OZŚ w Rybniku do Trybunału Konstytucyjnego.

182. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 18.03.2010 r. w sprawie wniosku złozonego przez Pirewszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie Konstytucyjności Ustawy o ROD przez Trybunał Konstytucyjny.

183. Stanowisko Prezesów ' Ziemi Bytomskiej' i Delegatury Rejonowej w Bytomiu w sprawie zagrożeń dla praw działkowców

184. Stanowisko Delegatury Rejonowej PZD OZŚ w Zabrzu.

185. Stanowisko Prezydium Okregowego Zarządu PZD w Elblągu w obronie Działkowców, Ogrodów, Związku i Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.

186. Stanowisko ROD ' Zjednoczenie' w Szczecinku w sprawie złozenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

187. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego z  ROD ' Drogowiec' z Chodzieży z dnia 9 kwietnia 2010 r.

188. Uchwała nr 11/2010 Konferencj Delegatów ROD ' Zjednoczenie' w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

189. Apel Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Orlińskiego' w Leborku w związku z wystąpieniem I Prezesa Sądu najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

190. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im Polana w Złotowie

191. List Pana Czesława Tolarczyka z ROD ' Przyszłość' w Zabrzu do I Prezesa Sądu Nanjwyższego

192. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Zielenik w Debrzenie.

193. Uchwała nr 01/201 Zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' XX - Lecia Lotnictwa Morskiego ' w Siemirowicach.

194. Stanowisko Zarządu ROD ' Tulipan' w Słupsku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

195. List członkó ROD ' Wiarus' w Balicach do Trybunału Konstytucyjnego

196. List do Trybunału Konstytucyjnego od członków ROD im. Rodło w Złotowie

197. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. Księcia Józefa w Krakowie.

198. Stanowisko Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z Okręgów w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie.

199. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ' XXX-lecia PRL' w Gozdnicy.

200. List członkow ROD ' Falubaz' z Zielonej Góry do  Trybunału Konstytucyjnego

201. List działkowców ROD im. M. Kopernika do Marszałka Sejmu RP Pana Bronisałwa Komorowskiego

202. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Stanislawa Staszica w Pile.

203. Stanowisko ROD im. St. Webera w Zabrzu w sprawie zagrożenia dla działkowców i istnienia ogrodów działkowych w Polsce.

204. Stanowisko działkowców miast: Białej Podlaskiej, Radzynia podlaskiego, Parczewa, Miedzyrzeca podlaskiego i Terwspola w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyzszego.

205. Rezolucja działkowców, członków ROD ' Kolejarz' w Świdnicy

206. Stanowisko Konferencji sprawozdawczo - wyborczej ROD 'Podzamcze' w Wałbrzychu z dnia 10 kwietnia 2010 roku w sprawie zagrożen praw działkowców i istnienia rodzinnych ogrodów działkowych.

207. Protest działkowców ROD ' Maślice' we Wrocławiu do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

208. Uchwała nr 1/XII/2010 Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przeciwstawienia sie kolejnym zagrożeniom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

209. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego członków ROD ' Kolejarz' w Czerwińsku.

210. Stanowisko Plenarnego posiedzenia OZ PZD w Lublinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP.

211. List do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie.

212. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie zagrożeń praw działkowców, ogrodów i Związku spowodowanych zagrożeniem przez I Prezesa Sądu Najwyższego RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niezgodne z Konstytucją niektórych przepisó ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

213. Stanowisko Zarządu ROD ' Zagórze' w Sosnowcu z dnia 7 kwietnia 2010 r.

214. Apel działkowców z ROD im. T.Kościuszki w Wałbrzychu z dnia 11 kwietnia 2010 roku

215. Uchwała nr 16 Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. T. Kościuszki w Jabłonowie Pom.

216. List Pana Czesława Kozikowskiego z ROD Fiałka w Chełmnie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

217. List członków ROD Góra Zabełecka w Nowym Sączu do Trybunału Konstytucyjnego

218. Stanowisko zwbrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. D. Chłapowskiego w Kościanie

219. Stanowisko ROD ' Polanka' w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2010 roku w sprawie zagrozeń dla ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

220. Apel Okregowego Zarząd PZD w Poznaniu  z dnia 12 kwietnia 2010 roku do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej RP w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Njwyższego

221. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Pod Gruszą' w Kruszwicy w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

222. Stanowisko Prezydium OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD w Toruniu z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Kilku artykułów ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

223.Stanowisko Prezydium OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD w Toruniu z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Kilku artykułów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

224. List Zarządu ROD ' Związkowiec' z Tarnobrzegu do Trybunału Konstytucyjnego

225. Stanowisko Toruńsko - Włocławskiej Komisji Rozjemczej PZD w sprawie zagrożeń dla przw działkowców

226. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Żwirek' w Gubinie z dnia 11 kwietnia 2010 roku.

227. Stanowisko Uczestników narady aktywu Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunalu Konstytucyjnego

228. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Energetyk' w Koninie

229. Stanowisko Zarządu ROD ' Relaks' w Szałe k. Kalisza

230. List przedstawicieli Delegatury OZŚ PZD w Rudzie Śląskiej do Trybunału Konstytucyjnego

231.List działkowców ROD ' Dozamet' w Nowej Soli do Trybunału Konstytucyjnego

232. List działkowców ROD im. F. Chopina w Noej Soli do Trybunału Konstytucyjnego

233. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego

234. List użytkownika działki nr 20 w ROD ' Odra' w Noewj Soli

235. List użytkowników działek ROD ' Odra' i ' Rozalin' w Nowej Soli

236. Stanowisko Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

237. Apel członków ROD im. Promyk w Zamościu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższeg

238. Stanowisko Instruktorów Krajowych i Okregowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z Okręgów Mazowieckiego, Śląskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego i Częstochowskiego biorący udzial w Rejonowej Konferencji w Złotym Potoku w dniach 12-14 kwietnia 2010 roku w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

239. Uchwała nr 19/2010 Zarządu ROD ' Wyzwolenie' w Strzelinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

240. Stanowisko członków Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Cukrownia' w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2010 roku

241. Stanowisko uczestników zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Oaza' w  Olsztynie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

242. List członków samorządu okręgu zielonogórskiego PZD do Pana Lecha Gardockiego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

243.Wystąpienie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

244. List działkowców ROD ' Ekologiczny' w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego

245. Staanowisko walnego zebrania ROD' Horyzont' w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

246. List Stanisława Chodaka do I Prezesa Sądu Najwyższego

247. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2010 r. w zwiazku z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

248. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. Kolejarz w Zbąszynku z dnia 10 .04.2010 roku.

249. Oświadczenie Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Delegatów ROD ' Odra' w Opolu.

250. Stanowisko działkowców z okregu szczecińskiego w sprawie zaskarzenia ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego

251. List Członków Okregowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

252.Apel członków ROD im. Stanisława Gintrowskiego w Poznaniu

253. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego z ROD 1000-lecia w Człuchowie

254. Stanowisko Społecznej Służby Instruktorskiej uczestniczacej w naradzie szkoleniowej w dniu 25 marca 2010 roku w sprawie obrony Ustawy o ROD.

255. Stanowisko działkowców ROD ' Odrodzenie' w Zabrzu

256.List Pani Elżbiety Gomuły z Krosna Odrzańskiego do I Prezesa Sądu Najwyższego

257. Stanowisko Zarządu ROD im. 30-lecia Lotnictwa Morskiego w Debrznie w związku z wystąpieniem I Prezesa Sądu Najwyższego

258. Uchwała Nr 1/2010 z dnia 10.04.2010 ROD im Szafirek w Wałbrzychu

259. List uczestników walnego zebrania w ROD Luwena w Lubsku do I Prezesa Sądu Najwyższego.

260. Stanowisko Zarząu ROD im. 100- lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce w sprwaie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

261. Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD Niezapominajka w Żeganiu.

262. Stanowisko walnego zebrania ROD Kolejarz w Sulechowie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie I Prezesa Sądu Najwyższego

263. Stanowisko Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

264. Stanowisko uczestników wiosennej konferencji organizacyjno-szkoleniowej Społecznej Służby Instruktorskiej

265. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej ROD ' Jutrzenka' w Lubsku

266. Stanowisko Konferencji sprawozdawczo - wyborczej ROD im. ' Przyjaźn' w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa Sadu Najwyższego

267.STANOWISKO Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przegorzały” w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2010r.

268. Uchwała z dnia 13.04.2010 r. Zarząu ROD ' Pod Skałaką' w Nowej Rudzie

269. Uchwała nr 1/2010 z dnia 14.04.2010 walnego zebrania ROD 'Lustrzanka' w Wałbrzychu

270. Stanowisko Walnego Zebrania sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Malwa w Pile z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach działkowych z dnai 8 lipca 2005 r.

271 Stanowizko Zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. Odrodzenie w Bytowie

272. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. Związkowiec w Miastku w związku z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

273. List Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku I Prezes Sądu Najwyższego

274. List członków ROD 'Krokus' z Wysokiej do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

275. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. XXX - lecia w Pełczycach z dnia 27 marca 2010 roku

276. Uchwała Nr 15/2010 Walnego Zebrania sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Plon Chemik z dnia 10.04.2010 r. dotycząca ogólnej sytuacji PZD

277.List Pana Zdzisława Lamparty z ROD ' Sielanka' w Grudziądzu do Profesor Ewy Łętowskiej

278. Stanowisko  Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Agrometr Unia Marcinkowski ogród nr 3 w Grudziądzu z dnia 16 kwietnia 2010 r.

279. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD'Żwirek' w Grudziądzu

280. Stanowisko walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Zacisze' z Grudziądza z dnia 17.04.2010 r.

281. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - wyborczego ROD XX- lecia w grudziądzu w dniu 15.04.2010 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

282. Apel Działkowców ROD ' Polania' w Gnieźnie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

283. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego im. Mieszka I w Koszaline

284. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Pod Dębem' w Grudziądzu z dnia 17.04.2010r. w sprawie zaskarzenia do Trybunału Konstytucyjnego niektorych zapisow o ustawy o ROD

285. Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Malwa' w Grudziądzu w sprawie zaskarzenia do Trybunału Konstytucyjnego niektórych zapisów ustawy o ROD

286. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Oaza' w Grudziądzu z dnia 17 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

287.  Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Niezapominajka' w Grudziądzu z dnia 17 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

288. Apel uczestników szkolenia w ROD ' Relaks' w Żarowie

289. List członków Komisji rozjemczej ROD 'Barbarka' w Polkowicach do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

290. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Leśne Oczko' w Nowym Kisielinie

291. Stanowisko członków Polskiego Związku Działkowców użytkowników działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ' Nowalijka' w Lublinie.

292. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD' Zakątek' w Opalenicy w sprawie wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

293. Stanowisko Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Delegatów im. Bohaterów Westerplatte w Słupsku w sprawie eniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

294.Stanowisko Uczestników Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD'Kaczeniec' w Ząbkach w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

295. Stanowisko ROD im. M. Kopernika w Poznaniu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

296. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Kresowiak w Gubinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

297.  Stanowisko Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im.' Przylesie' w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

297. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Trybunału Konstytucyjnego

298. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do I Prezesa Sądu Najwyższego

299. Stanowisko ROD ' Przyjaźń' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

300. Stanowisko Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Pod Morwami' we Wroclawiu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

301. Uchwał nr 1/2010 ROD Frezja we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

302. Stanowisko ROD Relax 27 w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

303. Stanowisko ROD Kalina w Luskowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

304. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Podmiejski' w Kaletniku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

305. Działkowcy ROD Sierosław IV o wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

306. Stanowisko czlonków ROD ' Mirabelka' w Lusowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

307. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Malwa' w Częstochowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

308. List Działkowców ROD im. M. Reja w Gdyni do Pana Bronisława Komorowskiego Marszalka Sejmu RP.

309. Działkowcy ROD im. Gen. Dabrowskiego w Szczecine do Trybunału Konstytucyjnego i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

310. List Zarządu ROD' Jedynka' w Nowej Soli do Trybunału Konstytucyjnego

311. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD' Odra' w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

312. Stanowisko Zarządu ROD ' Odra' w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

313. Stanowisko członków ROD ' Spartakus' w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa Sadu Najwyższego

314. Listy Pana Lucjana Matejko,Piotra Szulca, Mariana Jagodzińskiego do Pana Bronisława Komorowskiego Marszalak Sejmu RP

315. List członków ROD ' Grzegórzki' w Krakowie do I Prezesa Sądu Najwyzszego

316. Stanowisko Komisji Rewizyjnych Lubelszczyzny w sprawie wniosku I Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

317. Stanowisko Zarządu ROD im. Emili Gierczak w Koszalinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

318. List działkowców z ROD Dębnik w Krakowie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

319.Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Tropiszów' w Tropiszowie z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

320. List Pana  Wacława Drozdowicza z ROD ' Oaza' w Olsztynie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

321. List Pani Izabeli Pacipnik do Trybunału Konstytucyjnego.

322. List Pani Barbary Giemza do Trybunału Konstytucyjnego.

323. Stanowisko działkowców ROD ' Pod Gruszą' w Wambierzycach.

324. Stanowisko uczestników zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. Marii Konopnickiej w Olsztynie z dnia 17.04.2010 r.

325. List działkowcow ROD im. Ks.K. Niesiołowskiego w Pleszewie do Trybunału Konstytucyjnego.

326. Stanowisko w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego Zarządu ROD Relaks w Kędzierzynie - Koźlu

327.List działkowców ROD ' Mokrzyszów' w Tarnobrzegu do Trybunału Konstytucyjnego.

328. Zarząd ROD' Mokrzyszów' w Tarnobrzegu do pierwszego Prezesa Sądu Najwyzszego

329. Apel walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Relks' w Żarach

330. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Lilia' w Świebodzicach z dnia 14 kwietnia 2010r.

331. List Zarządu ROD ' Bartycka - Sigma' do Trybunału Konstytucyjnego

332. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Czerniaków' w Warszawie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

333. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Mazowsze' w Ostrowie Mazowieckim.

334. Stanowisko uczestników uroczystego posiedzenia Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w obronie ogrodów działkowych oraz działkowców i Związku.

335. List działkowcow ROD im. gen. Świerczewskiego w Kamieniu Pomorskim do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyzszego

336. Stanowisko Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Janka z Czarnkowa w Czrnkowie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

337. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w ROD ' Hańcza' w Suwalkach.

338. Stanowisko Okregowej Komisji Rewizyjnej PZD w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2010 roku

339. Stanowisko Okrągowego Zarządu Świetokrzyskiego PZD w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2010 r w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

340. Stanowisko Zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Relaks' w Olsztynie z dnia 10.04.2010 r.

341. Stanowisko działkowców ROD'Pasternik' w Krakowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

342. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Kolejarz' w Olsztynie z dnia 17.04.2010 r.

343. List uczestników Konferencji sprawozdawczo - wyborczej w ROD' Górki Ustowskie' w Szczecinie.

344. Stanowisko plenarnego posiedzenia ROD ' Radość' we Wroclawiu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego kierowane do organów i instytucji.

345. Stanowisko Walnego zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Jagoda' we Wroclawiu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyzszego

346. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Złota Reneta' we Wrocławiu

347. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Malwa' w Bytomiu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

348. Stanowisko dzialkowcow ROD ' Transportowiec' w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

349. Apel walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Magnolia' w Szczawnie zdroju w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

350. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego  ROD ' Kolejarz' w Kłodzku z dnia 10.04.2010 r.

351. List działkowców ROD ' Słoneczny' w Limanowej do Trybunału Konstytucyjnego.

352.Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Opolu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

353. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej  PZD w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

354. Działkowcy ROD ' Pieczurki' w Białymstoku do I Prezesa Sądu Najwyższego

355. Stanowisko Zarząu ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

356. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Odmiana w Słupsku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

357. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Bratek w Chodzieży w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

358. Stanowisko ROD ' Targówek' w Płocku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

359. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Lęborku.

360. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Energetyk' w Ostrołęce.

361. Protest działkowców ROD ' Leśny' w Małej Hucie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

362. Stanowisko Zarządu ROD ' Borówka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

363. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Tulipan w Krakowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

364. List działkowców ROD Jasień w Suchej Beskidzkiej do Sądu Najwyższego.

365. Uchwała nr 14/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Relaks w Niemczy.

366. Uchwała nr 8/2010 z dnia 10.04.2010. ROD Rozwój w Nowej Rudzie

367. Stanowisko działkowców ROD ' Malinka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

368. List członków ROD ' Wypoczynek' w Ząbkowicach Śląskich do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

369. List członkow ROD Pod Lipami w Pile

370. Stanowisko Uczestników Konferencj Organizacyjno - Szkoleniowej Społecznych Instruktorów Ogrodnictwa w Okregu Podlaskim PZD

371. Apel uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

372. Stanowisko ROD 'Perkoz' w Mrągowie

373. Apel Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie do działkowców okręgu szczecińskiego o aktywną obronę ustawy o ROD

374. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie podjęte przy udziale Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w dniu 23 kwietnia 2010 r.

375. Stanowisko Organów Samorządowych ROD 'Kąpiele Słoneczne' w Grudziądzu

376. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Jutrzenka' w Głogowie

377. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Swoboda' w Toruniu

378. Apel Członków ROD 'Szafran' w Kłodzku

379. Stanowisko Zarządu ROD 'Szarotka' w Gliwicach

380. Stanowisko Zarządu ROD 'Zaolszany' w Pyskowicach

381. Stanowisko Zarządu ROD 'Górnicza Radość' w Gliwicach

382. Stanowisko ROD 'Urodzaj' w Gliwicach

383. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego w ROD 'Witaminka' w Pyskowicach

384. Uchwala walnego zebrania ROD 'Piast' w Imielnie

385. Działkowcy z ROD im. Marchlewskiego w Pile w sprawie wniosku Prezesa SN do TK

386. List uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Kalinka' w Pile

387. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Bratek' w Chodzieży

388. Stanowisko Pana Ksawerego Golubskiego

389. Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Związkowiec' w Żarach

390. Stanowisko działkowców ROD 'Sielanka' w Bytomiu zgromadzonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

391. Stanowisko uczestnikow Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Jedynka' w Nowej Soli

392. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Tulipan' w Nowym Miasteczku

393. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. A. Mickiewicza w Kożuchowie

394. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'LUWENA' w Lubsku

395. Wystąpienie działkowców z ROD im. Gen. K. Świerczewskiego w Kamieniu Pomorskim

396. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Wiarus-ZNP' w Szczecinie

397. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. 'Czcibora' w Dębnie

398. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'INA' w Goleniowie

399. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Bartoszewo' w Bartoszewie

400. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Niemierzyn' w Szecinie

401. Stanowisko R.O.D. 'Granica' w Świnoujściu przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków Ogrodu

402. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Włókniarz' w Jeleniej Górze

403. Protest ze spotkania Społecznej Służby Instruktorskiej OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju

404. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Południe' w Jeleniej Górze

405. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Wyzwolenie' w Legnicy

406. Apel walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Brzozy' w Przypkach

407. Stanowisko działkowców ROD: 'Zgoda', 'Nadzieja-Jaśmin', 'Podgórze', 'Ślązaczka'

408. Protest działkowców ROD 'Uzdrowisko' w Polanicy Zdroju

409. Apel działkowców z ROD 'Staropolanka'

410. Apel Zarządu ROD 'Szarotka' w Lubawce do TK

411. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawcz-wyborczego ROD 'Łącznosć' w Wałbrzychu

412. Protest uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Halniak' w Boguszowie-Gorce

413. Apel walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. J. Slowackiego w Zielonej Górze

414. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. B. Chrobrego w Szprotawie

415. List do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. B. Chrobrego w Szprotawie

416. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. T. Kościuszki w Ustce

417. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kaliszu

418. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Zwycięstwo' w Piławie Górnej

419. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. Kazimierza Wielkiego w Ostrzeszowie

420. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Malwa' w Pleszewie

421. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. Lecha w Pleszewie

422. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. T. Kościuszki w Kępnie

423. Stanowisko Pani Marii Sowa-Szczecińskiej, Wceprezes ROD 'Zamoście' w Zabierzowie

424. Apel Zarządu ROD 'Zdrowie' oraz Komisji Rewizyjnej ROD 'Zdrowie' w Kamiennej Górze

425. Stanowisko Zarządu ROD im. W. Sikorskiego w Kępnie

426. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Relaks' w Koninie

427. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Poświętne' we Wrocławiu

428. Stanowisko działkowców z ROD 'Wodnik' we Wrocławiu

429. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Krokus' we Wrocławiu

430. Stanowisko działkowców z ROD 'Pod Lasem' we Wrocławiu

431. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce

432. Stanowisko działkowcow z ROD im. W Sikorskiego i 'Kolejarz' w Rawiczu, 'Zorza' w Rawiczu Sarnowie, 'Cukrownik' w Miejskiej Górce, im. M. Fornalskiej w Bojanowie

433. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Źródło Zdrowia' we Wrocławiu

434. List Pani Barbary Andrzejewskiej z ROD 'Na Wyspie' w Olsztynie

435. List Wiceprezesa Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie, Pana Włodzimierza Sibilskiego

436. Uchwala Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Dąbrówka' w Dąbrowicy

437. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ROD 'Nad Białką' w Częstochowie

438. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Ubezpieczeniowiec'

439. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Wodnik' w Częstochowie

440. Stanowisko ROD 'Górnik' w Hucie Starej 'B'

441. Protest działkowców ROD 'Zefirek' w Garwolinie

442. List Państwa Janusza i Barbary Trzeciak

443. List Państwa Pawla i Agnieszki Sycz

444. Stanowisko ROD 'Hutnik I' w Stalowej Woli

445. Stanowisko ROD 'Park Piastów' w Częstochowie

446. Stanowisko ROD 'Nowe Sady' w Łodzi

447. Stanowisko ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie

448. Stanowisko ROD 'Agromet-Unia Marcinkowskiego' w Grudziądzu

449. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Wisełka'w Toruniu

450. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego ROD 'Wodnik' w Chełmży

451. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Koziołek' w Toruniu

452. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Budowlaniec' w Grudziądzu

453. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD '100-lecia Zakładów Mięsnych' w Toruniu

454. Stanowisko dzialkowców ROD 'Chemik' w Grudziądzu

455. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Sarniak' w Grudziądzu

456. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Sielanka' w Grudziądzu

457. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Przyszlość' w Grudziądzu

458. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Kolejarz'

459. Wniosek działkowców ROD im. M. Kopernika w Białymstoku

460. Protest działkowców ROD 'Kolejarz' w Chełmnie

461. Stanowisko Walnego Zebania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Przyszłość' w Grodzisku Wlkp.

462. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Jutrzenka' w Grodzisku Wlkp.

463. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Żwirek' w Gubinie

464. Stanowisko Zarządu ROD 'Sawanna' w Ochli

465. Stanowisko Zarządu ROD 'Fornalskiej' w Zielonej Górze

466. Apel działkowców ROD im. Polania w Gnieźnie

467. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. J. Chociszewskiego w Poznaniu

468. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ROD  'Dolnoślązak' w Lubinie

469. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Bemowo II' w warszawie

470. List Pana Ryszarda Dorau

471. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. A. Mickiewicza  w Toruniu

472. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. 40-Lecia w Murowie 

473. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Ceramik' we Włocławku

474. Apel członków ROD 'Kolejarz' w Słupsku

475. Stanowisko Członków Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. Malina w Ujściu

476. Stanowisko działkowców z ROD im. F. Chopina w Nowej Soli

477. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Belferek' w Pile

478. Stanowisko uczestników Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie

479. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  czlonków ROD 'Strzeszyn' w Poznaniu

480. Stanowisko działkowców ROD 'Relaks'w Kościanie

481. Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD
'Głosków' w Głoskowie

482. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ROD 'Polam' w Pile

483. Pan Lech Rauhut z Nowej Soli w liscie do Prezesa SN

484. Stanowisko działkowców z ROD im. M. Konopnickiej w Częstochowie

485. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ROD im. Wypoczynek w Myszkowie

486. Stanowisko członków Zarządu ROD im G. Narutowicza w Częstochowie

487. Informacja dot. udziału Okręgowego Zarządu Śląskiego w wystawach i kiermaszach

488. Stanowisko Zarządu ROD 'Kolejarz' w Pile

489. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ROD 'Związkowiec' we  Wschowie

490. Apel działkowców ROD 'Orkan' w Jaryszkach gm. Kórnik

491. Stanowisko działkowców ROD 'Orkan' w Kluczborku

492. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania ROD 'Na Skarpie' w Pile

493. Stanowisko Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Iławie

494. Stanowisko działkowców ROD 'Grządka' w Iławie

495. Stanowisko Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych ROD odbywąjcych swe zebrania w I-szym kwartale 2010 roku w Iławie 

496. Stanowisko działkowców z ROD 'Jarzynka' w Pułtusku

497. Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Iławie

498. Stanowisko działkowców z ROD 'Hortensja' w Kielcach

499. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Gajówka' w Wodzisławiu Śląskim

500. Stanowisko działkowców z ROD 'Krokus' w Miechowie

501. Stanowisko działkowców z ROD 'Orzeł Biały' w Nowym Sączu

502. Stanowisko działkowców z ROD 'Gaj' w Świniarsku

503. Stanowisko działkowców z ROD 'Witaminka' w Krynicy Zdroju

504. Stanowisko działkowców z ROD 'Przyszłość' w Namysłowie

505. Stanowisko działkowców z ROD  'Podmiejski' w Kaletniku

506. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Łodzi

507. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Stokrotka' w Bełchatowie

508. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Zarzew' w Łodzi

509. Stanowisko ROD 'Polanka' w Łodzi

510. Stanowisko Konferencji Delegatów ROD im. T. Kościuszki w Krapkowicach

511. List Pana Aleksandra Brzezińskiego z ROD im. 'U Bartosza' w Kętrzynie

512. List Pani Zofii Biernackiej z ROD 'Armii Krajowej' w Olsztynie

513. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nafta' w Pile

514. List Pana Henryka Buczka z ROD ' Pod Dębem' w Świdnicy

515. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okregowej Komisji Rozjemczej OZ Śląskiego

516. Pan Stanisław Rogala do Prezesa TK

517. List Pana Józefa Romanowskiego ze Szczecina

518. Stanowisko ROD 'Na Wójtowej Roli' w Klebarku Małym

519. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu

520. Protest ROD 'Gajowice' we Wrocławiu

521. List Pana Izydora Kucharskiego z ROD 'Kabaczek' w Rzeszowie

522. Stanowisko działkowców z ROD 'Irys' we Wrocławiu

523. Stanowisko Prezydium OZ Warmińsko-Mazurskiego

524. List-Protest z Walnego Zebrania ROD 'Nad Widawą' we Wrocławiu

525. Uchwala Walnego Zebrania ROD 'Pokój' we Wrocławiu

526. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. F. Wawrzyniaka w Zbąszyniu

527. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Gostyniu Wielkopolskim

528. Stanowisko Zarządu ROD 'Gwda' w Pile

529. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. M. Kopernika w Łebie

530. Stanowisko ROD im. J. Kusocińskiego w Pile

531. Protest instruktorów SSI z Okregu Podkarpackiego uczestniczacych w szkoleniu na terenie ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie

532. Protest instruktorów SSI z Delegatury Przemyskiej Okręgowego Zarządu Podkarpackiego uczestniczących w szkoleniu na terenie ROD 'Słoneczne'

533. List Zarządu ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie do Prezesa Sądu Najwyższego

534. List Zarządu ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie do Trybunału Konstytucyjnego

535. List Zarządu ROD 'Barbara' w Ropczycach do Prezesa Sądu Najwyższego

536. List Zarządu ROD 'Barbara' w Ropczycach do Trybunału Konstytucyjnego

537. Stanowisko Zarządu ROD 'Zorza II' w Sędziszowie Małopolskim

538. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Świt' w Grudziądzu

539. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Ponidzie I' w Pińczowie

540. Stanowisko Zarządu ROD im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie

541. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. T. Kościuszki w Zambrowie

542. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Szczepana Pieniążka w Pile

543. Stanowisko Zarządu ROD 'Zagajnik' w Poznaniu

544. List Pana Kazimierza Lemańskiego z ROD 'Relaks' w Ełku

545. List Pani Janiny Ostrowskiej z ROD 'Relaks' w Ełku

546. Stanowisko Zarządu ROD 'Relaks' w Ełku

547. Stanowisko działkowców z ROD 'Malwa' w Ełku

548. Stanowisko działkowcow ROD im. Czcibora w Dębnie

549. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. 27 lipca w Białymstoku

550. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pienista' w Łodzi

551. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

552. Apel Zarządu ROD 'Różanka' w Kamiennej Górze 

553. Stanowisko Komisji Rewizyjnej PZD Okręgu Sudeckiego

554. Stanowisko Prezesa ROD 'Rubież' w Hrubieszowie, Pana Tadeusza Urbańskiego

555. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Stokrotka' w Hrubieszowie

556. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Rubież' w Hrubieszowie

557. Uchwała Walnego Zebrania ROD im. H. Dabrowskiego w Poznaniu

558. Stanowisko Zarządu ROD im. Obrońcow Westerplatte w Świdniku

559. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Krokus w Mirosławiu Ujskim

560. Protest Zarządu ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni 

561. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Panorama' w Krakowie

562. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Malina' we Wrocławiu

563. Stanowisko ROD 'Rokita' w Brzegu Dolnym

564. Stanowisko Zarządu ROD 'Relaks' w Górze

565. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr ppor Jana Grudzińskiego w Gdyni

566. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. W. Puchalskiego w Rzeszowie

567. Uchwala Walnego Zebrania ROD 'Nad Białą' w Grybowie

568. Uchwała Walnego Zebrania ROD im. T. Kościuszki w Gorlicach

569. Stanowisko ROD 'Ogród Daniela' w Wadowicach

570. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Trzykrotka' w Krakowie

571. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Karpaty' w Gorlicach

572. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Gorlicach

573. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Zgoda' w Bieczu

574. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nowy Kanał' we Wrocławiu

575. Apel uczeczestników Walnego Zebrania ROD 'Wilda' w Poznaniu

576. Stanowisko Zarządu i Komisji statutowych ROD 'Meblarz' w Swarzędzu

577. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. M. Konopnickiej w Suwałkach

578. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Mrzeżynie

579. Stanowisko Walnego Zebrania członków ROD 'Słoneczny' w Augustowie

580. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Tysiąclecie' w Częstochowie

581. Stanowisko Zarządu ROD 'Tysiąclecie' w Częstochowie

582. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. E. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej

583. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Przy Zaporze' w Tryszczynie

584. Stanowisko Zarządu ROD 'Hutnik' w Częstochowie

585. Apel Walnego Zebrania ROD 'Storczyk' w Bydgoszczy

586. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Rekreacja' w Tryszczynie

587. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Przylaszczka' w Starachowicach

588. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Sierpcu

589. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Drogowiec' w Stróżewku

590. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych ROD 'Natura' w Olsztynie

591. Uchwała Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Karpaty' w Gorlicach

592. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego ROD 'Kwitnąca Dolina' w Swarzędzu

593. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'im.H.Wieniawskiego' w Rzeszowie

594. Apel Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego czlonków ROD im.Miczurina w Białymstoku

595. Stanowisko Członków PZD ROD im.Piasta Kołodzieja w Białymstoku

596. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Członków ROD 'Ekologiczny' w Mońkach

597. Stanowisko Zarządu ROD 'Malwa' w Tomaszowie Mazowieckim

598.Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.Macieja Palacza' w Poznaniu

599. Stanowisko działkowców z ROD im. gen. W. Wróblewskiego w Księżynie

600. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Mońkach

601. Stanowisko działkowców ROD im. gen. Z. Berlinga w Białymstoku

602. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Przytorze' w Zgierzu

603. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pod Brzozą' w Krakowie

604. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Oaza' w Myślenicach

605. Stanowisko Zarządu ROD im. Tysiąclecie w Częstochowie

606. Stanowisko działkowców ROD im. Tysiąclecie w Częstochowie

607. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. A. Waszkiewicza w Pile

608. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Przemysłówka' w Pile

609. Staowisko Walnego Zebrania ROD im. 40-lecia PRL w Człuchowie

610. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'im.Obrońców Pokoju' w Czarnem

611. Stanowisko Walnego Zebrania ROD'Zalesie' w Pile

612. Stanowisko Walnego Zebrania ROD'Zjednoczeni' w Kożuchowie

613. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Rakowiec' w Warszawie

614. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Białołęka Dworska' w Warszawie

615. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Stokrotka' w Ostrowi Mazowieckiej

616. Apel Zarządu ROD im.'Zjednoczenie' w Szczecinie

617. Stanowisko Zarządu ROD 'Nadzieja' w Przemyślu

618. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nadzieja' w Przemyślu

619. Stanowisko OZ Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

620. List otwarty OZ Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

621. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Energetyk' w Radomiu

622. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kalina' w Radomiu

623. Stanowisko Ryszarda Staniaka ROD 'Kalina' w Radomiu

624. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Marii Konopnickiej' w Suwałkach

625. Stanowisko działkowców ROD ' Kolejarz' w Strzelinie

626. Stanowisko Walnego Zebrania ROD ' Irys' w Nowej Soli

627. Protest działkowców z ROD 'Jedność' w Żaganiu

628. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego  ROD 'Relaks' w Szprotawie

629. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. 'Brzezińskiego' w Krośnie Odrzańskim

630. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Metalowiec' w Jasieniu

631. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego '1000-lecia' w Świebodzinie

632. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Lotnik' w Warszawie

633. List Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Nowym Sączu

634. Protest działkowców ROD 'XXXV-lecia' w Radomiu

635. Stanowisko Delegatury Rejonowej w Radomiu

636. List działkowców ROD 'Stokrotka' w Radomiu

637. Stanowiska 14 walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD okręgu śląskiego

638. Stanowisko Prezesów Zarządów ROD Delegatury Rejonowej w Katowicach

639. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Energetyk I' w Rzeszowie

640. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Azalia' w Widziszewie

641. Stanowisko działkowców z ROD 'Krokus' w Ustroniu

642. Stanowisko konferencji delgatów ROD im. gen. J. Bema w Toruniu

643. Apel Zarządu ROD 'Różanka' w Kamiennej Górze

644. Stanowisko Komisji Rewizyjnej OZ Sudeckiego

645. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Ziemowit' w Świdnicy

646. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Lucień' w Oleśnicy

647. Stanowisko Zarządu ROD'Łącznościowiec' w Lublinie

648. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Konwalia' w Linarczyku

649.Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. '100-lecia Agromet-Unia' w Grudziądzu

650. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Wł. Jagiełły' w Radzyniu Chełmińskim

651. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Mikołaja Kopernika' w Grudziądzu

652. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Prząśniczka' w Toruniu

653. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Grudziądzu

654.Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pod Jabłonią' w Grudziądzu

655. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'J.Słowackiego' w Nowogardzie

656. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nad Wdą' w Świeciu

657. Stanowisko Zarządu ROD 'Fiolek' we Wrocławiu

658.Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Trzebini

659. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pod Grzybem' w Świdnicy

660. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'JAR' w Dzierżoniowie

661. Apel Walnego Zebrania ROD 'Szafran'w Kłodzku

662. Stanowisko Zarządu ROD 'Jutrzenka' w Boguszowie Gorcach

663. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Szarotka' w Bialej Podlaskiej

664. Stanowisko Walnego Zebrania  ROD 'Pod Lasem' w Bialej Podlaskiej'

665. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Teresa' w Terespolu

666. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Białej Podlaskiej

667. Stanowisko dzialkowców ROD im.'J.I.Kraszewskiego' w Bialej Podlaskiej'

668. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Krzna' w Międzyrzeczu Podlaskim

669. Stanowisko Zarządu ROD 'Kolejarz' w Rzeszowie

670. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej we Wrocławiu

671. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. St. Staszica w Słupsku 

672. List walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Wierzbinka' w Aleksandrowie Łódzkim

673. Stanowisko Zarządu ROD 'Relax' w Rawie Mazowieckiej

674. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Wyzwolenie' w Piotrkowie Trybunalskim

675. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 'Tulipan' w Radomsku

676. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej w Łodzi

677. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD 'Piotruś' w Styrzyńcu

678. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Jarzynka' w Białej Podlaskiej

679. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Górczynka' w Poznaniu

680. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Aster' w Łomży

681. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Relaks' w Ostrowcu Świętokrzyskim

682. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Skałka' w Kielcach

683. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Głuszynka' w Poznaniu

684. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Kamienna Laworta' w Ustrzykach Dolnych

685. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. 22 Lipca w Chociwlu

686. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

687. Stanowisko Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Żywioł' w Wołowie

688. Stanowisko Zarządu ROD im. T. Kościuszki we Wrocławiu

689. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Zagroda' we Wrocławiu

690. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Lech' w Ołdrzychowicach

691. Apel uczestników konferencji delegatów w ROD im. ks. Bolka w Świdnicy

692. List Pana Mariana Sodkiewicza - działkowca z Ostrowa Wielkopolskiego

693. List Pana Mariana Adamczaka - działkowca z ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim

694. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Czeremcha' w Ostrowcu Świętokrzyskim

695. Stanowisko Zarządu ROD 'Natura' w Ostrowie Wielkopolskim

696. Stanowisko konferencji delagatów ROD 'Czeczotka' w Ostrołęce

697. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. M. Drzymały w Pile

698. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Pokój' w Częstochowie

699. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Kolejarz' w Czarnkowie

700. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku

701. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawcz-wyborczego ROD 'Nadmorski' w Gdyni

702. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. St. Żeromskiego w Lęborku

703. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. XXX-lecia PRL w Kępicach

704. Stanowisko Zarządu ROD im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Giżycku

705. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Raj Spółdzielczy' w Olsztynie

706. Stanowisko walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD im. Huty Szkła Ujście w Ujściu

707. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Słonecznik' w Trzciance

708. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawcz-wyborczego ROD 'Błeszno-Wzgórze' w Częstochowie

709. Stanowisko Zarządu ROD 'Wypoczynek' w Pile

710. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD 'Tęcza'
w Kędzierzynie Koźlu

711. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej w Pile

712. Stanowisko Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Pile

713. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej w Kielcach

714. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Bajka' w Jędrzejowie

715. Stanowiska walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'Jutrzenka' Białymstoku

716. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'22 lipca' w Ostrowie Wlkp.

717. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Jarocinie

718. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Nad Nerem' w Pleszewie

719. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Ostrowie Wlkp.

720. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Na Górce' w Ostrowie Wlkp.

721. Stanowisko Walnego Zebrania ROD '3 Maja' w Ostrowie Wlkp.

722. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Karola Świerczewskiego' w Kępnie

723. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Słonecznik' w Ostrowie Wlkp.

724. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Elektromontaż' w Łodzi

725. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Starogrod' w Chełmnie

726. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Pod Topolą' w Toruniu

727. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Spolem' w Kielcach

728. Uchwała Nr 17/2010 Walnego Zebrania ROD 'Sępolmo' we Wrocławiu

729. Protest Członków ROD Grugka we Wrocławiu.

730. List ROD ' Radość' w Zamościu do Trybunału Konstytucyjnego

731. List członków ROD ' Stokrotka' w Kraśniku do I Prezesa Sądu Najwyższego

732. Apel członków ROD im. Złocień w Zamościu

733. RDO ' Marzenie' w Kraśniku pisze do Trybunału Konstytucyjnego

734. Stanowisko Działkowców ROD ' Śląsk' w Rudzie Śląskiej

735. Stanowisko Działkowców ROD ' Tulipan' w Rudzie Śląskiej w obronie Ogrodów Działkowych i PZD

736. Stanowisko Działkowców ROD ' Nadzieja' w Rudzie Śląskiej w obronie działkowców i PZD

737. List Pani Mirosławy  Krupińskiej - Chodań do Trybunału Konstytucyjnego.

738. Uchwała Nr 15/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' ZNTK' w Oleśnicy.

739. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Budowlani' w Gliwicach

740. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej ROD ' Szarotka' w Bydgoszczy w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

741. Stanowisko członkow PZD w ROD ' Hutnik' w Szczecinie

742. Członkowie ROD ' Handlowiec' w Nowej Soli do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

743. List do Marszałka Sejmu od Pani Krystyny Sienkiewicz

744. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ' Sady Żoliborskie' , które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2010 r.

745. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Siekierki II' w warszawie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

746. Apel działkowców ROD im. Złote Piaski w Nowym Tomyślu.

747. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Relaks' w Rawiczu z dnia 30.04.2010 r.

748. Stanowiskow Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Modena' w rawiczu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

749. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Moniuszki w Rydzynie

750. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Pod Wiatrakami' w Święciechowie

751. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Walnego Zebrania ROD im. Świerczewskiego w Lesznie

752. Stanowisko Walnego - Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Jagódka' w Święciechowie

753.List i Uchwała ROD  ' Elester' w Łodzi w sprawie wniosku I Prezesa Sądu najwyższego.

754. List członków ROD ' Nad Wisłą' w Tczewie do Marszałka Sejmu

755. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Bartek' w Brzezinach k. Łodzi w sprawie zagrożeń praw działkowców.

756. Stanowisko Zarządu ROD Mikołaj Kopernik w Mińsku Mazowieckim.

757. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego RODm ' Lotnisko' w Żelechowie

758. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Kolejarz w Siedlcach.

759. Prostest członków ROD Stokrotka w Zielonej Górze.

760. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Zielona Dolina w Nowej Rudzie.

761. List członków ROD im. 4 marca w Stargardzie Szczecińskim do Trybunału Konstytucyjnego.

762. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Głuszynka ' w Poznaniu

763. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego im. Marii Konopnickiej w Suwalkach.

764. Wystąpienie Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Zastawi w Białymstoku.

765. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Senior' w Nowym Sączu

766. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Metalowiec w Kożuchowie

767. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Nadmorski w Gdyni

768. Apel Walnego Zebrania członków ROD PZD Międzylesie w Lesznie

769. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Galik w Rawiczu

770. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Miejski w Gostyniu.

771. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Jutrzenka w Gostyniu.

772. Stanowisko Zarządu ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze.

773. List członków ROD ' Kormoran ' w Giżycku

774. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Jedność w Kożuchowie.

775. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Konopnickiej w Kożuchowie.

776. Uchwała Nr 17/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - wyborczego ROD ' Relaks' w Imielinie

777. Działkowcy ROD Zastal I so Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

778. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD 40 - lecia w Człuchowie.

779. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Polska welna w Zielonej Górze

780. Stanowisko Walnego Zebrania sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. J. Krasickiego w Osiecznej w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

781. Stanowisko działkowców ROD Króla Jana III Sobieskiego w  Święciechowie.

782. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Mariana Buczka w Lesznie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyzszego do Trybunalu Konstytucyjnego.

783. StanowiskoWalnego Zebrania Sprawozdawczo - wyborczego ROD Leszczynko w Lesznie.

784. Protest członków ROD ' Zorza' w Gubinie.

785. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Kolejarz w Nowym Sączu.

786. Stanowisko Uczestników konferencji organizacyjno-szkoleniowej Społecznych Instruktorów Ogrodnictwa w Okręgu Podlaskim PZD
w dniu 16.04.2010r

787. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Słoneczny' w Augustowie.

788. Stanowisko Uczestników Konferencji Delegatów ROD ' Len' w Żyrardowie.

789. Protest członków ROD 'Panorama' z Dzierżoniowa.

790. Stanowisko Działkowców ROD Potok w Kudowie - Zdroju w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

791. Stanowisko działkowców ROD ' Stokrotka' w Świdnicy w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

792. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdwczo - Wyborczego ROD ' Konwalia' w Knurowie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

793. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego członków ROD Winnica II w Ostrowcu Świętokrzyskim

794. Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego  ROD ' Nad Zalewem' w Świnoujściu, w sprawie obrony Ustawy o ROD.

795. Stanowisko Ogrodu ' Barbara' w Jędrzejowie

796. Stanowisko członków ROD im. Dojlidy w Białymstoku

797. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ' Drzewiarz' w Czarnej Białostockiej

798. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Dolinka' w Ścinawie

799. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Prefabet' w Kluczborku

800. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Tulipan' w Bolesławcu

801. Stanowisko działkowców ROD 'Tulipan' w Lubinie 

802. List działkowców ROD 'Krokus' w Gliwicach do Trybunału Konstytucyjnego

803. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Robotnik' w Lublinie

804. Stanowisko Zarzadu ROD im.'A.Mickiewicza' w Jarocinie

805. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu

806. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Portowa' w Płocku

807. Stanowisko Działkowców ROD im.'Obrońcow Poczty Polskiej' w Gdańsku

808. Stanowisko działkowców z ROD 'Cukrownik' w Gryficach

809. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Drzymały' w Bojanowie 

810. Stanowisko przyjęte na naradzie prezesów i członkow zarzadów ROD z okręgu opolskiego 

811. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Oaza' w Grajewie

812. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nowe Życie' w Szczecinie

813. Stanowisko działkowców ROD 'Meblarz' w Słupsku 

814. Stanowisko działkowców z ROD 'Dolinka' w Szczecinie 

815. List Pana Janusza Mariana Cybichowskiego, Krajowego Instruktora SSI z Poznania

816. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Staromiejski' w Piotrkowie Trybunalskim

817. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kalina' w Bakałarzewie

818. Stanowisko Konferencji Ogrodowej Delegatów ROD 'Jar' w Dzierżoniowie

819. Stanowisko działkowców ROD 'Irena' w Białej Podlaskiej

820. Stanowisko działkowców ROD 'Relax' w Radzyniu Podlaskim 

821. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. 400-lecia Miasta Biłgoraja w Biłgoraju 

822. Stanowisko Walnego Zebrania ROD '1000-lecia nr 1' w Parczewie

823. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Międzyrzecu Podlaskim

824. Stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD 'Bogumiła Linki' w Szczytnie

825. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Małopolanin' w Rzeszowie

826. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Morena' w Potrzanowie

827. Protest działkowców z ROD 'Górnik' we Wrocławiu

828. Stanowisko Członków ROD 'Jedność' we Wrocławiu

829. Stanowisko Zarządu ROD 'Relaks' w Oleśnicy

830. Stanowisko Zarządu ROD 'Fiołek' we Wrocławiu

831. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Geolog' we Wrocławiu

832. Stanowisko Zarządu ROD 'Geolog' we Wrocławiu

833. Stanowisko 4 członków Zarządu ROD 'Zabłocie' we Wrocławiu

834. Stanowisko uczestników Plenarnego Zebrania OZ Podlaskiego PZD w Białymstoku

835. Stanowisko Walnego Zebrania członków  ROD 'Sady Antoniukowskie'w Białymstoku

836.Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Zakłady Futrzarskie' w Krakowie

837. Protest Bogumiły Ruzikowskiej ROD 'Malina' w Kielcach

838. Stanowisko czlonków ROD 'Przy Torze' w Łodzi

839. Stanowisko Zarządu ROD 'Brus' w Łodzi

840. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pod Borem' w Konstantynowie Ł.

841. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Marzenie' w Bogatyni

842. Wniosek Walnego Zebrania ROD im.'M.Kopernika' w Białymstoku

843. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Stadion Fasty' w Białymstoku

844. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Garnizonowy' w Krośnie Odrzańskim

845. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Ciechanowie

846. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Brzoza' w Międzyrzeczu Podlaskim

847. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'1000-lecia' w Parczewie

848. Stanowisko ROD im.'AWF' w Białej Podlaskiej

849. Stanowisko ROD 'Kolejarz' w Skarżysku-Kamiennej

850. Stanowisko Walnego Zebrania ROD'OMEX' w Głuchołazach

851. Stanowisko działkowców z ROD 'Janowo' w Rumi

852. Stanowisko Anety Stasiełuk z ROD 'Relaks' w Kaliszu

853. Stanowisko  Walnego Zebrania ROD 'Bonanza' w Kaliszu

854. Stanowisko Kolegium Prezesów Rejonu Turek

855. Stanowisko Konferencji Sprawozdawczo- wyborczej ROD im.'Zofii Urbanowskiej' w Koninie

856. Stanowisko Franciszka Kubackiego z ROD im.'Zofii Urbanowskiej' w  Koninie

857. Stanowisko Zarządu ROD 'Wspólnota' w Turku

858. Stanowisko Zarządu ROD im.'A.Mickiewicza' w Jarocinie

859. Stanowisko prezesów i czlonków zarządów ROD z rejonu opolskiego OZ Opolskiego PZD

860. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Tulipan' w Jędrzejowie

861. Stanowisko ROD 'Pszczółka' w Wysokiem Mazowieckiem

862. Stanowisko ROD 'Witaminka' w Skarżysku Kamiennej

863. Apel OZ, Okregowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w Gdańsku

864. Stanowisko OZ, Okregowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej OZ w Gdańsku

865. Stanowisko OZ w Gdańsku w sprawie obrony Działkowców, Ogrodów i Związku oraz ustawy o ROD

866. Stanowisko Kolegium Prezesów Powiatu Rawickiego

867. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'XX-lecie' Środzie Ślaskiej

868. Stanowisko ROD 'Jedność' we Wrocławiu

869. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Maciejka' we Wrocławiu

870. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nasza Wiosna' we Wrocławiu

871. Stanowisko Walnegop Zebrania ROD 'Północ' w Międzyborzu

872. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Radość Życia' we Wrocławiu

873. Protest działkowców ROD 'Szczepin' we Wrocławiu

874. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Dębnicy Kaszubskiej

875. Stanowisko Zarządu ROD 'Relax ZSR' w Przemyślu

876. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Na Polanie' w Zielonej Górze

877. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Króla Stefana Leszczyńskiego w Lesznie

878. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Insp. Sowińskiego w Kościanie

879. Uchwała Zarządu ROD 'Nadzieja' w Lublińcu

880. Stanowisko walnego Zebrania ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach

881. Stanowisko Zarządu ROD 'Wisienka' w Łodzi 

882. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Pod Akacjami' w Głoskowie Runowie

883. Stanowisko Zarządu ROD im. K. Świerczewskiego w Witkowie k. Gniezna

884. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Źródełko' w Skarżysku Kamiennej

885. Stanowisko delegatów na konferencji w ROD 'Gaj' w Warszawie

886. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Złote Piaski' w Siedlcach

887. Apel ROD im. Żwirki i Wigury w Płocku

888. Stanowisko Kolegium Prezesów w Lesznie

889. Stanowisko Kolegium Prezesów Rejonu Radomskiego 

890. Stanowisko Delegatów Konferencji ROD 'Star' w Starachowicach

889. Stanowisko ROD im. Michała Drzymaly w Rakoniewicach

890. Apel Walnego Zebrania ROD im.T.Kościuszki w Plocku

891. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Stefanowo' w Stefanowie gm. Lesznowola

892. Apel Walnego Zebrania ROD 'RAJ' w Sokołowie

893. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nadliwie' w Łochowie

894. Stanowisko uczestnikow Konferencji Delegatów ROD 'Len' w Żyrardowie

895. Stanowisko Zarzadu i Komisji ROD im. 'A.Mickiwicza' w Radomsku

896. Protest dzialkowców ROD 'Bratoszewo', 'Tulipan', 'Krokus', 'Jabłuszko', 'Relax', 'Przylesie' w Gostyninie

897. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Obrońcow Pokoju' w Warszawie

898. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Wiśniewo'w Wagowie

899. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Drzymały' w Bojanowie

900. Stanowisko ROD im.T.Kościuszki w Bojanowie

901. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Przylesie' w Bydgoszczy

902. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Zacisze' w Bożenkowie

903. Stanowisko ROD 'Skarpa' w Ogrodnikach

904. Stanowisko ROD 'Lotnisko' w Warszawie

905. Protest Pani Teresy Grzyb z Ostrołęki

906. Stanowisko działkowców zebranych na Walnym Zebraniu ROD 'Zalesiany' w Białymstoku

907. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. St. Staszica w Bielawie

908. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Semafor' w Międzylesiu

909. Stanowisko Organów Statutowych ROD 'Relaks' w Ożarowie

910. Stanowisko działkowców ROD im. B. Chrobrego w Kielcach

911. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Warta' w Pajęcznie

912. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Kolejarz w Lesznie

913. Stanowisko Walnego zebrania ROD 'Lotnia' w Aleksandrowie

914. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Lotnia' w Aleksandrowie

915. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Nowe Rokicie' w Łodzi 

916. Apel ROD 'Elektromontaż' w Łodzi

917. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Elektromontaż' w Łodzi

918. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Jagódka' w Lipsku

919. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pod Lasem' w Chrząstowie

920. Stanowisko członków ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku

921. Stanowisko działkowców ROD 'Sosnówka' w Chęcinach

922. Uchwała ROD 'Winnica I' w Ostrowcu Św.

923. Stanowisko Zarządu i Komisji statutowych ROD 'Narcyz' w Kielcach

924. Listy ROD 'Kaszubianka' do I Prezesa SN, Ministra Infrastruktury i Marszałka Sejmu RP

925. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Pod Dębami' w Lubinie

926. Apel czlonków Walnego Zebrania ROD 'Kraina Słońca' w Legnicy

927. Stanowisko członków Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Grzybianach

928. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Witamina' w Leśnej

929. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Marzenie' w Bogatyni

930. Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Tczewie

931. Stanowisko Zarządu ROD im. K. Świerczewskiego w Witkowie k. Gniezna

932. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Przyszłość' w grodzisku Wlkp.

933. Stanowisko Walnego Zebrania im. F. Chopina w Częstochowie

934. Stanowisko uczestnikow Walnego zebrania ROD im. T. Kosciuszki w Częstochowie

935. Stanowisko ROD 'Bartoszewo' w Bartoszewie z dnia 12.05.2010 r.

936. Stanowisko Pana Adama Wójcika z ROD 'Bartoszewo' w Bartoszewie

937. Stanowisko ROD im Abrahama, Płk. Dąbka i 'Janowo' w Rumi

938. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Oaza' w Nowej Soli

939. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nad Łydynią' w Ciechanowie

940. Stanowisko Pana Feliksa Boniakowskiego z Warszawy

941. Protest członków ROD 'Słoneczny' w Otrołęce

942. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Mazowsze' w Mińsku Mazowieckim

943. Protest Pana Wiesława Kędzierskiego z Ostrołęki

944. Stanowisko działkowców z ROD 'Oaza' w Węgrowie

945. Stanowisko i protest ROD 'Słoneczko' w Sokołowie Podlaskim

946. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pod Czubatką' w Małogoszczu

947. Stanowisko ROD 'Kwiaty Polskie', 'Metalowiec', 'Dąbrówka' w Kielcach

948. Stanowisko Pana Bronisława Leszczyńskiego z ROD 'Relaks' Szałe k/Kalisza

949. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Czeremcha' w Poddębicach 

950. Stanowisko Pana Stanisława Trziszka z Nowej Soli

951. Stanowisko działkowców z ROD im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie

952. Stanowisko Zarządu ROD 'Jaśmin' w Lubsku

953. List otwarty Pana Jerzego Kłosowskiego ze Szczecina

954. Stanowisko Zarządu ROD 'Kolejarz' w Zabrzu

955. Stanowisko działkowców z ROD 'Relaks I' w Koluszkach

956. Stanowisko Pana Czesława Ratajczaka z Nowej Soli

957. Stanowisko działkowców z ROD im. W. Ostapowicza w Hajnówce

958. Stanowisko Zarządu ROD 'Pod Brzózką' w Częstochowie

959. Stanowisko Zarządu ROD im. E. Plater w Wasilkowie

960. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św.

691. List Okręgowej Komisji Rozjemczej we Wrocławiu

962. Stanowisko Zarzadu ROD 'Nadbrzezie' w Sandomierzu

963. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Przyszłość' w Gorlicach

964. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Maciejka' w Ustroniu- Hermanicach

965. Stanowisko Zarządu ROD 'Sielanka'w Brzegu Dolnym

966. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Nowita w Zielonej Górze

967. Stanowisko Państwa Miszko z Nowej Soli

968. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Słoneczny' w Kraśniku

969. Informacja ze spotkania członkow OZ PZD w Pile z Posłem na Sejm RP Stanisławem Kalembą

970. Stanowisko Zarządu  i Komisji Statutowych ROD im. M.Reja w Gdyni

971. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Elester'w Łodzi

972. Stanowisko członków ROD 'Zdrowie' w Łodzi

973. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Rafio' w Łodzi

974. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Stary Zdrój' w Wałbrzychu

975. Apel Walnego Zebrania ROD 'Słonecznik' w Poznaniu

976. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Aster' w Świdnicy

977. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. ks. Z. Maslowskiego w Poznaniu

978. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Poprad' w Starym Sączu

979. Stanowisko Konferencji Delegatów ROD '1 Maja' w Chełmnie

980. Stanowisko Walnego Zebrania członków ROD 'Ustronie' we Włocławku

981. Stanowisko ROD im. 30-lecia PRL we Włocławku

982. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Miedzyrzecze' w Toruniu

983. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nowicki-Storczyk' w Toruniu

984. Sprzeciw ROD 'Stokrotka' w Wąbrzeźnie

985. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Postęp' w Wąbrzeźnie

986. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. E. Orzeszkowej w Grudziądzu

987. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'LEŚNIK' w Toruniu

988. Protest działkowców z ROD 'Nad Browiną' w Chełmnie

989.Apel Walnego Zebrania ROD 'Sasanka' w Lubieniu Kujawskim

990. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Nadwiślany' w Toruniu

991. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Stoczniowiec' w Toruniu

992. Uchwała Walnego Zebrania 'Wizuń' w Deblinie

993. Uchwała Walnego Zebrania ROD'Białostoczek' w Białymstoku

994. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Piasta Kołodzieja' w Białymstoku

995. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Sosenka' w Łapach

996. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD 'Zdrowie' w Łodzi

997. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Przyszłość' w Tomaszowie Lub.

998. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Nad Strumykiem' w  Szamotułach

999. Prrotest Walnego Zebrania ROD 'Błeszno-Wzgórze' w Częstochowie

1000. Protest Walnego Zebrania ROD 'Kapuściska' w Bydgoszczy

1001. Stanowisko Zarządu ROD im. 'U Bogumiła' w Uniejowie

1002. Protest Zarządu ROD 'Metalowiec' we Włocławku

1003. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Wyzwolenia' w Piotrkowie Trybunalskim

1004. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Źródełko' w Skarżysku Kamiennej

1005. Apel Krajowej Konkursowej do Trybunału Konstytucyjnego

1006. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Mrzeżynie Gryfickim

1007 Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Mrzeżynie G. do Prezesa Sądu Najwyższego

1008. Protest Walnego Zebrania ROD 'Uroczysko' w Wołominie

1009. Stanowisko  Walnego Zebrania ROD 'Kolejarz' w Ciechanowie

1010. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Kroton-ITB' w Kajetanach k/Nadarzyna

1011. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Przylesie' w Sulnówku

1012. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Lech' w Bydgoszczy

1013. Stanowisko i Protest Walnego Zebrania ROD im.'Wojska Polskiego' w Pleszewie

1014. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Powstanców Pleszewskich' w Pleszewie

1015. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Powstańcow Wlkp.' w Pleszewie

1016. Stanowisko członków ROD im.'1000-lecia Państwa Polskiego' w Pleszewie

1017. Stanowisko Kolegium Prezesów PZD rej. Krotoszyn

1018. Stanowisko Zarządu ROD im.'Szymona Szymonowicza' w Zamościu

1019. Stanowisko Zarządu ROD im.A.Dickmana w Gdańsku

1020. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im.'Stokrotka' w Legnickim Polu

1021. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Pod Lasem' w Chrząstkowie

1022. Stanowisko Zarządu ROD 'Oaza' w Suwałkach

1023. Stanowiska Walnego Zebrania ROD 'Zielone Wzgórza' w Kościerzynie

1024. Stanowisko Konferencji Delegatów ROD 'Jedność' w Kłodzku

1025. Apel działkowców Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku

1026. Stanowiska Zarządu RODi m.'Gen. A. Zawadzkiego' w Gryfinie

1027. Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Dzialkowych w Nowej Soli

1028. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Różanecznik' we Wrocławiu

1029. Stanowisko Zarzadu ROD 'ZNTK' w Oleśnicy

1030. Stanowisko Zarządu ROD 'Dalie' we Wrocławiu

1031. Stanowisko Walnego Zebrania  ROD 'LOTOS' w Oleśnicy

1032. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Wojnów' we Wrocławiu

1033. Stanowisko Zarządu ROD 'Wiosna' w Jelczu- Laskowicach

1034. Stanowisko Zarządu ROD 'Neptun' w Starogardzie Gd.

1035. Stanowisko Walnego Zebrania 'Nasza Zdobycz' w Lublinie

1036. Stanowisko członkow Zarzadu ROD'Zabłocie' we Wrocławiu

1037. Protest członków ROD 'Marzenie' we Wrocławiu

1038. Stanowisko Franciszka Kubackiego z Konina

1039. Stanowisko Okręgowego Zarzadu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku oraz zaproszonych gości

1040. Apel Okręgowego Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD w Gdańsku do członków Związku i działkowców okręgu gdańskiego

1041. Stanowisko Okręgowego Zarządu w Gdańsku

1042. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Forty Na Wzgórzu' w Piątnicy

1043. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Magnolia' w Kielcach

1044. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Bławatek' w Grudziądzu

1045. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Elektrochem' w Grudziądzu

1046. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Wrzos' w Grudziądzu

1047. Stanowisko Walnego  Zebrania ROD 'Zacisze' w Grudziądzu

1048. Stanowisko Członków ROD 'Relaks' w Staszowie ws. wniosku Prezesa SN

1049. StanowiskoWalnego Zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu w sprawie: obrony ustawy o ROD

1050. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Relaks' w Szczakach, z dnia 23 maja 2010 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego

1051. Stanowisko ROD 'Częstochowianka' ws. niezgodności w zapisach Ustawy z dn. 8 lipca 2005 r.

1052. Apel Prezes ROD „WITAMINA' w Szczytnie Haliny Sędrowskej ws. niezgodności w zapisach Ustawy z dnia 8 lipca 2005.

1053. Protest ROD 'SKANDA'' w Olsztynie przeciwko ws. niezgodności w zapisach Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

1054. Protest uczestników Walnego Zebrania ROD 'Grochowa' ws. zaskarżenia przepisów ustawy z dn. 8 lipca 2005r.

1055. Stanowisko działkowca Andrzeja F. Skrzypińskiego z ROD Konin ws. zakwestionowania przepisów dotyczących ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

1056. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD 'Lotos' w Szczakach w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy z dn. 8 lipca 2005r.

1057. Stanowisko uczestników Szkolenia Działkowców w ROD 'Zjednoczenie' w Darłowie ws. niezgodności w zapisach Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

1058. Stanowisko Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kopernik' z Nowej Soli ws. niezgodności artykułów Ustawy z dn. 8 lipca 2005r.

1059. Stanowisko Wlanego Zebrania ROD 'Semafor' w Hrubieszowie ws. niezgodności artykułów Ustawy z dn. 8 lipca 2005r. 

1060. Stanowisko Zarządu ROD 'Kolejarz' w Wągrowcu ws. niezgodności artykułów Ustawy z dn. 8 lipca 2005r.

1061. Uchwała Wlnego Zebrania ROD 'Nad Rudawą' ws. niezgodności artykułów Ustawy z dn. 8 lipca 2005 r.

1062. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Cybinka' z dn. 7 maja 2010 r. ws. zaskarżenia przez Prezesa SN przepisów Ustawy z dn. 8 lipca 2005 r.

1063. Spotkanie przedstawicieli działkowców z posłami Okręgu Podlaskiego ws. zasakarżenia przepisów Ustawy z dn. 8 lipca 2010 r.

1064. Stanowisko działkowców RDO im. Lasy Państwowe w Wadągu ws. zaskarżenia przepisów Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.

1065. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o ROD

1066. Stanowisko członków zarządu ROD 'Relax' w Mielcu w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności zapisów Ustawy o ROD

1067. Stanowisko Prezesów ROD im. Abrahama, im. płk Dąbka i 'Janowo' w Rumii  w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgnodności przepisów Ustawy o ROD 

1068. Stanowisko Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD 'Tulipan' w Łodzi ws. niezgodności zapisów Ustawy o ROD

1069. Apel Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Sędziów Trybunałów Konstytucyjnego

1070. Stanowisko członków Ogrodu Działkowego 'Malwa' w sprawie proponowanych zmian w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

1071. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Storczyk' w Grudziądzu ws.niezgodności zapisów Ustawy o ROD

1072. Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Ustronie' w Pieńkach Królewskich ws. niezgodości zapisów Ustawy o ROD

1073. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
R.O.D. 'Krokus' w Grudziądzu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1074. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „B. Chrobrego' Grudziądzu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1075. Stanowisko ROD 'Sosnówka' w Chęcinach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1076. Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan' w Białej Podlaskiej ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1077. Stanowisko działkowców ROD „Pszczółka' w Białej Podlaskiej ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1078. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Narcyz' w Grudziądzu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1079. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Szymona Szymonowicza w Zamościu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1080. Stanowisko ROD im. H. Derdowskiego w Kartuzach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD - do Marszałka Sejmu B. Komorowskiego

1081. Stanowisko ROD im. H. Derdowskiego w Kartuzach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD - do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka

1082. Stanowisko ROD im. H. Derdowskiego w Kartuzach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1083. Stanowsko ROD im. M. Konopnickiej w Szczebrzeszynie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1084. Stanowisko ROD „Szarotka' w Twardogórze  ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1085. Stanowisko ROD 'Raków' w Psarach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1086. Stanowsiko Zarządu ROD 'Złocień' ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1087. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „X Muzy” we Wrocławiu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1088. Stanowisko walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ROD „Promień” w Sulechowie z dnia 1 czerwca 2010 r. ws.niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1089. Protest ROD „Panorama” w Dzierżoniowie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1090. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Przyszłość”w Mieroszowie z dnia 25 kwietnia 2010 roku ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1091. Apel Działkowców ROD „Śfup” w Świdnicy w sprawie zagrożenia praw działkowców i istnienia ROD wynikających z zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa SN zapisów ustawy o ROD

1092. Apel Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Orzeł”
 w Mysłakowicach ws. niezgoności przepisów Ustawy o ROD

1093. Protest działkowców zgromadzonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w ROD „Relaks” w Dzierżoniowie ws. niezgodności przepisów UStawy o ROD

1094. Apel Zarządu i Komisji Statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Hrubieszowie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1095. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Olszynka”
 w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 kwietnia  2010r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1096. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Mechanik” w Dąbrowie Białostockiej z dnia 26 kwietnia 2010 r. ws. niezgodniści przepisów Ustawy o ROD

1097. Stanowisko Prezesów Kolegium Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Buku ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1098. Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Grodzisku Wlkp. z dnia 7 czerwca 2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1099. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Wysockiego w Białymstoku ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1100. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD „Trafo” w Szczecinie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1101. Stanowisko Zarządu i Działkowców ROD im. Sierakowskiego w Łodzi ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1102. Stanowisko Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z Gdyni i Grudziądza ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1103. Stanowisko Prezes ROD z Pniew Anny Niteckiej - Roman ws. niezgdoności przepisów Ustawy o ROD

1104. Uchwała Nr 27 /2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Sierosław II” w Dopiewie w dniu 24 kwietnia 2010 r. w sprawie przeciwstawienia się kolejnym zagrożeniom ustawy o ROD

1105. Stanowisko Prezesa ROD 'Sierosław II' Tomasza Świtka ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1106. Stanowisko Zarządu ROD „Demeter” PZD w Łodzi ws. niezgodności Ustawy o ROD

1107. Stanowisko Działkowców ROD „Piast” w Szczecinie podjęte na Walnym Zebraniu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1108. Stanowisko Zarządu ROD „Eko-Relaks” w Międzychodzie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1109. Stanowisko Działkowców ROD „Piekary” w Gnieźnie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1110. Stanowisko Zarządu ROD „Żerżeń” w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

1111. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Stokrotka” w Świdnicy ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1112. Stanowisko działkowców ROD „Krzekowo” w Szczecinie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1113. Stanowisko Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1114. Stanowisko ROD „Granica” w Świnoujściu przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków Ogrodu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1115. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Relaks” w Małkini Górnej ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1116. Stanowisko ROD „Relax” w Praszce w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dot. zaskarżenia przepisów Ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego

1117. Stanowisko Ryszarda Dorau z Grudziądza ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1118. Sprzeciw Zarządu ROD im. J. Kasprowicza w Gryficach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1119. Stanowisko Zarządu ROD „XXX-lecia Wojska Polskiego” w Łobzie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1120. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej ROD „XXX-lecia Wojska Polskiego” w Łobzie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1121. Stanowisko Zarządu ROD „Sadremo” w Koronowie w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r

1122. UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zebrania ROD „Sezam” w Kiełczowie z dnia 23 kwietnia 2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1123. Stanowisko Działkowców ROD „Sezam” ws. niezgodności przepsiów Ustawy o ROD

1124.Stanowisko na podstawie Uchwały nr 17 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Raków” w Psarach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1125. UCHWAŁA Nr 12 z dnia 25 maja 2010 r. Walnego Zebrania ROD „SGGW” w Popówku ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1126. Protest Członków ROD „Złotniki” we Wrocławiu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1127. Stanowisko ROD „Oświata” we Wrocławiu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1128. Stanowisko ROD „Powstaniec” w Karpicku ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1129. Stanowisko Zarządu ROD „Pod Lipami” we Wrześni ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD.

1130.Stanowisko użytkowników działek ROD „Powstańców Wielkopolskich” w Szczecinie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1131. Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Biały Kamień' w Wałbrzychu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1132. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Zielony Gaj' z Krakowa ws. niezgodności przepsiów Ustawy o ROD

1133. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego R.O.D. „Pod Herbem' w Piotrkowie Trybunalskim ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1134. Kolegium Prezesów Rejonu Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 czerwca 2010 roku. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1135. Stanowisko Aleksandry Radziszewskiej z ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1136. Stanowisko Stanisława Małeckiego z Ostrowa Wielkopolskiego ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1137. Stanowisko Powiatowego Kolegium Prezesów ROD we Wrześni ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1138. Stanowisko ZarządU ROD im.'Nad Wierzbiakiem' w Bartoszowie gm. Legnickie Pole ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1139. Stanowisko Zarządu „KOLEJARZ', Ogrodowej Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej w Ostrowie Wielkopolskim ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1140. Stanowisko działkowców ROD „Nad Zalewem' w Zdunach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1141. Stanowisko działkowców ROD „Metalowiec” w Szprotawie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1142. Stanowisko działkowca Lechosława Michasia z ROD im.'22 Lipca' w Ostrowie Wielkopolskim ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1143. Stanowisko członków Zarządu, komisji statutowych ROD „OAZA-KOPERNIK' w Rędzinach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1144. Stanowisko Prezesów ROD działających w Kolegium Prezesów w Środzie Wlkp. w imieniu członków tych ROD ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1145. Stanowisko Zarządu ROD im. „Odrzycko” ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1146. Stanowisko Zarządu ROD 'Stokrotka' w Kwidzynie ws. niezgoności przepisów Ustawy o ROD

1147. Stanowisko Członków Zarządu ROD im' Pomorska' w Stargardzie Szczecińskim ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1148. Stanowisko Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgromadzonych na naradzie związkowej PZD w dniu 2 czerwca 2010r. w Kościanie, Okręgowego Zarządu w Poznaniu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1149. Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gródek' w Radkowie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1150. Stanowisko Prezesów Zarządów ROD, uczestników narady szkoleniowo-instruktażowej w Elblągu ws.niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1151. Stanowisko Zarządu R.O.D. „Spokojna Dolina'' Wrocław ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1152. Stanowisko Zarządu ROD „Kamieniec” w Kamieńcu Wrocławskim ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1153. Stanowisko Kolegium Prezesów ROD gm. Kórnik ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1154. Stanowisko Zarządu ROD 'Malwa', Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej w Tomaszowie Maz. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1155. UCHWAŁA NR 13/2010 Walnego Zebrania  ROD im. „Fonika' w Łodzi z dnia 22.04.2010 roku w sprawie zagrożeń dla Ustawy o ROD

1156. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ananas' w gm. Nowosolna woj. łódzkie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1157. Uchwała n 12/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Morwa' w Łodzi z dnia 25.04.2010 r. ws. protestu przeciwko metodom dążącym do likwidacji Polskiego Związku Działkowców

1158. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Stefana Rogowicza' w Łodzi ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1159. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „AZALIA' w Łodzi ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1160. Stanowosko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ROD im. Marii Konopnickiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25.04.2010 roku ws. zagrożeń dla Ustawy o ROD

1161. Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wichrowe Wzgórze' w Słowiku gm. Zgierz ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD z Konstytucją

1162. Stanowisko działkowców ROD 'Nad Zalewem - Tulipan' w Opocznie ws. niezgoności przepisów Ustawy o ROD z Konstytucją

1163. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Łodzi ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1164. StanowiskoZarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Mikołaja Kopernika” w Olsztynie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1165. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kaczeniec' w Ząbkach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1166. Stanowisko Zarządu ROD „MIEDZIANKA' w Polkowicach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1167. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefanii Sempołowskiej w Pile ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1168. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Rząsawa” w Częstochowie odbytego w dniu 8 lipca 2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1167. Stanowisko Członków Związku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego im. „Huta Częstochowa” w Częstochowie w dniu 20.04.2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1168. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Elanex” w Częstochowie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1169. Stanowisko Zarządu ROD „Żabiniec” w Częstochowie w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

1170. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Komisji Rozjemczej ROD „Zacisze 2” w Kielcach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1171. Stanowisko Kolegium Prezesów dzielnicy Poznań Jeżyce w sprawie złożenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego przepisy 6 artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r.

1172. Stanowisko prezesów 16-tu bolesławieckich ogrodów działkowych zebranych na Kolegium ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD z Konstytucją

1173. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. „Wośniki” w Radomiu z dnia 08.05.2010r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego

1174. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego w dniu 10 kwietnia 2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1175. Stanowisko członków ROD Szarotka w Suchym Lesie wyrażone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 24.04.201Or. w związku z próbą zmian w Ustawie o ROD

1176. Uchwała nr 13 z dnia 23.04.2010 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Biedrusko' w Biedrusku w sprawie zajęcia stanowiska dot. kwestionowania ustawy o ogrodach z 2005r

1177. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD 'Marzenie' w Wrocławiu ws. zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego zapisów ustawy o ROD

1178. Stanowiko członków Zarządu ROD „KABACZEK' w Rzeszowie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1179. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego ROD 'BRATEK' z Murowanej Gośliny z dnia 27.03.2010r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1180. Stanowisko ROD '400 lecie Olecka' w Olecku w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005r.

1181. Stanowisko Kolegium Prezesów Gminy Pobiedziska i Łubowo z dnia 15 czerwca 2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1182. Stanowisko Okręgowej i Krajowej Służby Instruktorskiej PZD podczas szkolenia zorganizowanego przez OZ Śląski ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1183. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Zielony Gaj' Kraków - Zesławice ws. niezgdoności przepisów Ustawy o ROD

1184. Stanowisko Zarządu ROD 'Relaks' w Kętach ws. niezgodności przepisów ustawy o ROD

1185. Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Andrychowie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1186. Stanowisko Pani Marzeny Smęder Przesa ROD 'Płaszów' w Krakowie ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1187. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'MAFO' w Wadowicach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1188. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Janusza Korczaka w Gorlicach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1189. Uchwała nr 16/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -wyborczego ROD im. Wł. Łokietka w Gorlicach ws. złożenia wniosku przez Prezesa SN

1190. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Pod Dębem-Lipowa” w Gorlicach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1191. Stanowisko Walnego Zebrania Ogrodu Spólnota w Gorlicach ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1192. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Orzeł Biały' w Nowym Sączu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1193. Stanowisko działkowców ROD 'Nauczyciel' z Krakowa ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1194. Uchwała Nr 14/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego ROD im „Sokół” w Gorlicach w 2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1195. Stanowisko członków Polskiego Związku Działkowców uczestników walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego ' MALWA' w Legnicy z dnia 30 kwietnia 2010 r. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1196. Stanowisko Zarządu ROD 'Elana' w Toruniu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1197. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Lasem' w Toruniu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego

1198. Stanowisko OKRĘGOWEJ TORUŃSKO - WŁOCŁAWSKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego

1199. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego' STORCZYK II' w Toruniu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1200. List otwarty do działkowców, ich rodzin i sympatyków od Ryszarda Borowieckiego działkowca ROD 'Kotwica' w Toruniu

1201. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Cyryla Ratajskiego” w Poznaniu ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1202. Stanowisko Kolegium Prezesów ROD z Szamotuł, Obornik Wlkp. i Pniew w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego kilku zapisów Ustawy o ROD

1203. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze' w Bożenkowie w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

1204. Stanowisko ROD 'Nad Rzeczką' z Wrocławia ws. niezgoności przepisów Ustawy o ROD

1205. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ROD „Tulipan” w Opatowie

1206. Stanowisko Zarządu i Działkowców ROD im. Przemysława w Rogoźnie Wlkp. ws. niezgodności przepisów Ustawy o ROD

1207. Stanowisko ROD „Żurczyn” w Żurczynie

1208. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Tulipan” w Legnicy do wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

1209. Stanowisko Członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Sahara” w Lubinie

1210. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Wypoczynek”

1211. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. M. Reja w Szczecinie

1212. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego ROD „Narcyz” w Grudziądzu

1213. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Sasanka” w Grudziądzu

1214. Stanowisko I Zebrania Zarządu ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie z dnia 14 kwietnia 2010 r

1215. UCHWAŁA NR 15/2010 Walnego Zebrania Sprawodawczo-Wyborczego ROD „Aster” w Łodzi w dniu 17 kwietnia 2010 r

1216. Stanowisko Kolegium Prezesów Miasta Zgorzelec

1217. Apel Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łużyce” w Zgorzelcu do TK

1218. Stanowisko Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej „Dankowo” w Kwidzynie

1219. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Drogowiec” w Wąbrzeźnie

1220. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2010 roku

1221. Stanowisko Wiesławy Bukowskiej z Turka

1222. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „XXX-lecia LWP” w Toruniu

1223. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Jaćwingów” w Suwałkach

1224. Stanowisko Członków Polskiego Związku Działkowców w ROD „Polana” w Kuleszówce

1225. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Kolejarz” w Lubsku

1226. Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Skarpą” w Radomiu

1227. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie

1228. Stanowisko działkowców uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD im. T. Kościuszki w Grudziądzu

1229. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Metalowiec” w Skarżysku-Kamiennej

1230. Stanowisko członków PZD w ROD „Kamionka” w Suchedniowie

1231. Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów ROD „Skałka” w Starachowicach

1232. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Zacisze I” w Kielcach

1233. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze ROD „Urbańskiego-Kalina” w Pleszewie

1234. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Bajka” w Żaganiu

1235. Stanowisko członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grono” z Zielonej Góry

1236. Stanowisko Narady Społecznej Służby Instruktorskiej z Okręgu Zielonogórskiego

1237. Stanowisko członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wilkanów” Zielona Góra

1238. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Wzgórze” w Gubinie

1239. Stanowisko Bogusława Budzyńskiego z Ostrowa Wielkopolskiego

1240. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Elizy Orzeszkowej w Grudziądzu

1241. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Malinka I” w Radomiu

1242. Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Irys” w Radomiu

1243. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Metalurg” w Częstochowie

1244. Stanowisko Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ROD „Sarenka” w Częstoch

1245. UCHWAŁA NR 13 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Warzywnik” w Blachowni

1246. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Aster” w Świdnicy

1247. Stanowisko Zarządu ROD „Włókniarz I” w Turku

1248. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. J. Słowackiego w Zielonej Górze

1249. Stanowisko Członków PZD uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Malwa” w Legnicy

1250. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Nad Strugą” w Grudziądzu

1251. Stanowisko Burmistrza Nowego Tomyśla Henryka Helwinga

1252. Stanowisko Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego

1253. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Polskiego Związku Działkowców ROD „Rafio” w Świebodzicach

1254. Stanowisko Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Delegatów ROD „Relaks” w Szałem

1255. Stanowisko Działkowców ROD „Kolejarz I” w Przeworsku

1256. Stanowisko Prezydium OZ Opolskiego PZD w Opolu w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów Ustawy o ROD

1257. Stanowisko działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Rodzina”, „Odra” Nr 123, 124 z Nowej Soli

1258. Stanowisko Zarządu ROD „Wzgórze” w Gubinie

1259. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Pod Gruszą” w Płocku

1260. Stanowisko ROD „Zielony Jar” w Płocku

1261. Uchwała Nr 15/2010 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Aniołów' w Częstochowie w dn. 7 maja 2010 r

1262. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego ROD im. „Pokój” w Prochowicach

1263. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Franciszka Wawrzyniaka w Zbąszyniu

1264. Stanowisko Przewodniczących i Kierowników Delegatur Rejonowych Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach

1265. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Współpraca' w Łomiankach

1266. Stanowisko członków zarządów i komisji statutowych zabrzańskich ogrodów działkowych w sprawie zagrożeń dla praw działkowców

1267. Stanowisko Zarządu, Komisji Statutowej ROD „400-lecia Olecka' w Olecku

1268. Stanowisko Społecznej Służby Instruktorskiej - Ogrodowej - przy OZ PZD w Elblągu

1269. Stanowisko Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Powstaniec' w Karpicku

1270. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Broniewskiego we Wronkach

1271. Stanowisko Członkowów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Stoku' w Krakowie

1272. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „POD GIEWONTEM' w Kościelisku

1273. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami w Miliczu

1274. UCHWAŁA NR 27 2010 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD Sierosław II w Dopiewie

1275. Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Pionier' w Przeworsku

1276. Stanowisko Rodzinnych Ogrodów im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu

1277. Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców skierowane do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych o utrzymanie i dalsze istnienie ogrodów działkowych w Polsce

1278. Stanowisko Zarządu ROD „ WISEŁKA' w Kiełpnie Starym

1279. Stanowisko Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RYNIA'

1280. List otwarty do Trybunału Konstytucyjnego uczestników szkolenia okręgu szczecińskiego

1281. Stanowisko ROD 'Miedzianka' Polkowice

1282. Stanowisko Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

1283. Stanowisko zarządu oraz działkowców ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży

1284. Wystąpienie przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego OZ Szczecin

1285. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

1286. Stanowisko Działkowca ROD „Jutrzenka' Radzionków Jerzego Gorzkowskiego

1287. Wystąpienie Działkowca ROD 'Jutrzenka' Radzionków Jerzego Gorzkowskiego do TK

1288. Stanowisko Członków Zarządu, Komisji statutowych rodzinnego ogrodu działkowego „OAZA-KOPERNIK' w Rędzinach

1289. Stanowisko Zarządu ROD „Sierosław 1” w Sierosławiu

1290. Stanowisko Zarządu i członków ROD Im. T. Kościuszki we Wrześni

1291. Stanowisko Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Polskiego Związku Działkowców z terenu działania Delegatury Przemyskiej Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

1292. Rezolucja Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Olszynka' w Kazimierzy Wielkiej

1293. Stanowisko Działkowców ROD „Krokus' w Stroniu Śląskim

1294. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego R.O.D. „RADOŚĆ' w Złotym Stoku

1295. UCHWAŁA Nr 6/2010 z dnia 10.04.2010 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nad Zalewem' w Podgórzynie

1296. Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Skalnik” w Jeleniej Górze

1297. List Otwarty do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego p. Lecha Gardockiego pani Alicji Fijałkowskiej

1298. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych ROD 'Zacisze II' w Kielcach

1299. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. T Kościuszki w Sandomierzu

1300. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Aster' w Kielcach

1301. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego ROD 'Łagiewniki' w Łodzi

1302. UCHWAŁA NR 17/2010 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. 1-go Maja w Łodzi

1303. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej przy Okręgowym Zarządzie PZD w Poznaniu

1304. Stanowisko prezesów rodzinnych ogrodów działkowych zebranych na spotkaniu Kolegium Prezesów powiatu gnieźnieńskiego

1305. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Stokrotka' w Wieluniu

1306. Stanowisko członków Samorządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Storczyk'' w Trzebnicy

1307. Stanowisko działkowców ROD 'Podlasie' w Hajnówce

1308. Stanowisko działkowców ROD w Nowym Kisielinie

1309. Stanowisko Zarządu ROD 'Krokus' w Kowalewie

1310. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Koło Kani' w Toruniu

1311. Stanowisko Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.'Wiosenka' z Włocławka

1312. Stanowisko Komisji Statutowych i Zarząd ROD 'Metalowiec' w Grudziądzu

1313. Stanowisko Prezesa ROD 'Zacisze' we Wrocławiu pani Teresy Gabryś

1314. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami” w Miliczu

1315. Stanowisko Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD 'Kolejarz' w Wałbrzychu

1316. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oławka' we Wrocławiu

1317. Stanowisko Działkowców Bielska-Białej, Czechowic Dziedzic, Żywca uczestniczących w szkoleniu dla nowoprzyjętych działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz' w Bielsku-Białej

1318. Stanowisko Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie

1319. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Szarotka' w Skarżysku-Kamiennej

1320. Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sarni Stok' z Bielska Białej

1321. Stanowisko uczestników XIII posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach

1322. Uchwała Nr 15/2010 Walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Godzisz' w Jeleniej Górze

1323. Apel z dnia 24 kwietnia 2010 r. walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Orle' w Jeleniej Górze

1324. Stanowisko Zarządu ROD 'Stokrotka - Kolejarz' w Sędziszowie

1325. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego ROD „OAZA' w Uniszowicach

1326. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego „Czerwone Maki' we Wrocławiu

1327. Stanowisko Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Bielska-Białej Okręgowego Zarządu Śląskiego uczestniczących w szkoleniu prezesów

1328. Stanowisko Prezydium Toruńsko - Włocławskiego OZ PZD w pięciolecie obowiązywania ustawy o ROD

1329. Protest Działkowców ROD „Wzgórza Lgińskie' w Lginiu

1330. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego działkowców Ogrodu ROD 'WANDA' w Krakowie

1331. Stanowisko Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego ROD im. Stanisława Strugarka w Poznaniu

1332. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Narcyz' w Zgierzu

1333. Stanowisko działkowców, Komisji Statutowych i Zarządu ROD „Zgoda' w Koszalinie

1334. Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Kielcach

1335. Uchwała nr 14 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

1336. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego ROD „Gwarek” w Piotrkowie Tryb

1337. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Kilińskiego w Staszowie

1338. Stanowisko Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków ROD „Malwa' w Konstantynowie Łódzkim

1339. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD „Pod Herbem' w Piotrkowie Trybunalskim

1340. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wójtowej Roli' w Klebarku Małym k/Olsztyna

1341. Stanowisko Walnego Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks' w Gorzowie Wlkp

1342. Stanowisko R.O.D. ' Radość' w Łodzi

1343. Stanowisko członka KKR PZD Bogusława Dąbrowskiego

1344. Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

1345. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

1346. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

1347. Stanowisko Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Bielska-Białej Okręgowego Zarządu Śląskiego uczestniczących w szkoleniu prezesów w dniu 11 lipca 2010 r.

1348. Apel Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu międzychodzkiego

1349. Stanowisko Daniela i Izabeli Borkowskich działkowców ROD 'Oaza' z Kostrzyna n. Odrą

1350. Stanowisko dziąłkowca ROD 'Oaza' Kostrzyn n. Odrą Władysława Przymuszały

1351. Stanowisko działkowca ROD 'Oaza' z Kostrzyna n. Odrą - Ireny Iwańczyk

1352. Stanowisko przyjęte na naradzie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w dniu 19 lipca 2010 roku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

1353. Stanowisko przyjęte na naradzie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku w dniu 19 lipca 2010 roku w sprawie wniosku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego

1354. Stanowisko Zarządu ROD 'Sierosław I' w Sierosławiu

1355. Stanowisko członków ROD 'Malinówka' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższgo RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z 8 lipca 2005 r. o ROD

1356. Stanowisko działkowców i Zarządu ROD 'Pszczółka' we Wrocławiu, w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższgo skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego

1357. List Pana Czesława Czerniakowskiego do Pana prof. Bohdana Zdziennickiego-Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

1358. Protest Zarządu ROD 'Sasanka' w Sobótce

1359. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. 'Wanda' w Żarach z dnia 24.04.2010 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunalu Konstytucyjnego

1360. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego im. Wrzos w Końskich w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego

1361. List do dr Bohdana Zdziennickiego od Zarządu ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

1362. Stanowisko ROD 'Malina' w Kielcach wobec wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności zapisów ustawy z dnia 8 lipva 2005 r. o ROD  z Konstytucją RP

1363. Stanowisko Zarządu ROD 'Zacisze' w Żaganiu w obronie Ustawy o ROD z dnia 20.07.2010r.

1364. Stanowisko Zarządu ROD 'Malinka' w Suwałkach z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie złożenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD.

1365. Stanowisko Rady Wojewódzkiej Polskiej Partii Socjalistycznej w Bydgoszczy w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu zapisów przez I Prezesa Sądu Najwyższego

1366. List do prof. Lecha Gardockiego od Pana Piotra Nabrdalika

1367. List do prof. Lecha Gardockiego od Pana Henryka Szczepańczyka

1368. Stanowisko Dzialkowców Bielska-Białej, Czechowiec Dziedziv, Żywca w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższgo do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP sześciu artykułów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD

1369. Stanowisko Prezesów ROD Delegatury Bielska-Białej Okręgowego Zarządu Śląskiego uczestniczących w szkoleniu prezesów w dniu 11.07.2010r.

1370. List Pana Jana Mathiasa w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Tyrbunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci sześciu artykułów Ustawy o ROD

1371. List do prof. Lecha Gardockiego od Pana Jana Kapicy w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o ROD

1372. List od Pana Karola Wilczek do Trybunału Konstytucyjnego RP

1373. List Pana Henryka Kosińskiego do Trybunału Konstytucyjnego RP

1374. List od Pana Czesława Nowaka do Trybunału Konstytucyjnego RP

1375. List od Pana Augustyna Pandera do Trybunału Konstytucyjnego RP

1376. Stanowisko Komisji Przeglądowo-Konkursowej Delegatury Rejonowej PZD z OZ ŚL w Zabrzu

1377. Stanowisko Pani Zofii Mioduszewskiej w sprawie zaskarżenia 5 artykułów ustawy o ROD

1378. List od Pani Zofii Mioduszewskiej do I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1379. List do prof. Lecha Gardockiego od Pana Jana Nowakowskiego w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Knstytucją RP zapisów Ustawy o ROD

1380. List ROD 'KONWALIA' do I Prezesa Sądu Najwyzszego Lecha Gardockiego

1381. List do prof. Lecha Gardockiego od Stanisława Tatarowicza

1382. List od OZ w Zielonej Górze do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie niekonstytucyjności art. 24 ustawy o ROD

1383. Stanowisko działkowców ROD  w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

1384. Stanowisko Zarządu ROD 'Ślązaczka'

1385. Stanowisko Zarządu ROD 'Pogodny' w Kaliszu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego Pana Lecha Gardockiego

1386. Stanowisko Zarządu ROD 'Bajki' we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwiedzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu artykułów Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1387. Stanowisko Działkowców ROD 'Kolejarz' w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP Pana Lecha Gardockiego

1388. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni

1389. List do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny od Działkowców ROD 'WOLICA' w  Wolicy

1390. Stanowisko ROD im. XXX-Lecia LWP w Toruniu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1391. Stanowisko w sprawie wniosku z dnia 22 lutego 2010r. I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o ROD

1392. List do I Prezesa Sądu Najwyższego RP Pana Lecha Gardockiego od Zarządu ROD 'Przyjaźń' w Lublinie

1393. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zapytania prawnego WSA w Białymstoku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego

1394. Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie skierowane do dr Bohdana Zdziennickiego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie

1395. Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie skierowane do Pana dr Bohdana Zdziennickiego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2010r.

1396. Stanowisko Rady OPZZ Woj. Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytujcą sześciu zapisów ustawy z 2005 r. o ROD zlożonego przez I Prezesa Sądu Najwyższego

1397. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD w ROD 'PRZODOWNIK' w Zielonej Górze, uchwalone w dniu 13 czerwca 2010r.

1398. Stanowisko ROD 'LOTOS' w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie ustawy o ROD

1399. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Spółdzielca' w Międzychodzie

1400. Stanowisko uczestników 30-lecia ROD 'Majowe 2' w Przasnyszu, w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego

1401. Stanowisko Zarządu ROD 'Jelonek' w Jelonku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1402. Stanowisko ROD 'Jelonka' w Jelonce w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższgo RP

1403. Stanowisko Zarządu ROD im. Żwirki i Wigury w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1404. List do Prezydenta Bronisława Komorowskiego od prezesa ROD 'KRĘPA-ROSA' Pana Henryka Jagielskiego

1405. Pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego

1406. Rezolucja członków ROD Okręgu Pilskiego- uczestników 'Zielonego Pikniku Rodzinnego' w Pile / 21 sierpnia 2010r.

1407. Stanowisko uczestników biorących udział w okręgowych Dniach Działkowca  PZD w Gdańsku z dn. 21 sierpnia 2010r. w obronie Ustawy o ROD Z z dn. 8 lipca 2010r.

1408. Apel działkowców ROD 'Słoneczny Stok' w Suchym Lesie k/Poznania do Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 21 sierpnia 2010r.

1409. List od Zarządu ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do  Prezesa Trybunału Konstytucyjnego RP

1410. Apel uczestników uroczystości obchodów 50-lecia powstania ROD 'HUTNIK' w Gostyniu w dn. 22.08.2010r.

1411. Stanowisko ROD 'Jedność' w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego RP

1412. Pismo prezesa ROD 'MALWA' w Tomaszowie Maz. w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1413. Stanowisko działkowców ROD 'Makrum' w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

1414. Apel działkowców ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu do Trybunału Konsytucyjnego RP z dnia 21 sierpnia 2010r.

1415. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Krakowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

1416. Pismo od Zarządu ROD 'Zagaje' w Elblągu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1417. Stanowisko członków ROD im. R. Traugutta w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD

1418. Apel ROD 'Milenium' w Łodzi w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

1419. Stanowisko z dnia 14.04.2010r. z Zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD 'PIAST' w Nowej Rudzie

1420. Pismo Zarządu ROD im. Świeczewskiego w Zielonej Górze w obronie ustawy o ROD

1421. Stanowisko czlonków ROD 'Krzekowo' w Szczecinie uczestników uroczystych ogrodowych dni działkowca w dniu 21. 08. 2010r.

1422. Stanowisko uczestników narady prezesów zarządów ROD z rejonu Zielonej Góry, Nowogrodu Babrzańskiego, Czerwieńska z dn. 20 sierpnia 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa SN RP do Trybunału Konstytucyjnego

1423. Pismo Zarządu ROD im. F.Chopina w sprawie wniosku  I Prezesa SN do Trybunału Konstytucyjnego

1424. Rezolucja działkowców Okręgowych Dni Działkowca w Gnieźnie w obronie ustawy o ROD

1425. Pismo Okręgowej Komisji Rozjemczej do Klubów Parlamentarnych PO, SLD, i PSL Sejmu RP w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1426. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Cząstochowie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zapytania WSA w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego RP

1427. Prośba Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych do Prezydenta PR Pana Bronisława Komorowskiego

1428. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dn. 30 sierpnia 2010r. w sprawie wniosku WSA w Białymstoku skierowanego do Trybunału Konsytucyjnego

1429. Stanowisko OZ PZD w Pile z dn. 30 siepnia 2010r. w sprawie Ustawy o ROD

1430. Rezolucja działkowców uczestniczących w Okręgowych Dniach Działkowca w Białymstoku w dn. 28 sieprnia 2010r.

1431. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu w dn. 23 sierpnia 2010r. w sprawie wniosku WSA w Białymstoku skierowanego do Trybunału Konsytucyjnego

1432. Sprzeciw działkowców zgromadzonych na Okręgowych Dniach Działkowca w Tarnobrzegu w dn. 28 sierpnia 2010r. wobec wniosku skierowanego przez I Prezesa Sądu Najwyższgo do Tyrbunału Konsytucyjnego

1433. Pismo Pani Jadwigi Bielinskiej z ROD 'Podzamcze' w Wałbrzychu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1434. Stanowisko Zarządu ROD 'Zagaje' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do TK RP

1435. Pismo Zarządu ROD 'Zagaje' do I Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego

1436. Stanowisko członków ROD im. Romualda Traugutta w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konsytucyjnego

1437. Stanowisko Zarządu ROD 'Skowronek' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do TK

1438. Stanowisko Zarządu ROD 'Promyk' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1439. Stanowisko Zarządu ROD im. 'Żwirki i Wigury' w Elblągu w obronie ustawy o ROD  z  dnia 8 lipca 2005 r. Związku i Działkowców

1440. Stanowisko Zarządu ROD 'Bohaterów Westerplatte' w Elblągu z dn. 18.08.2010r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wnisoku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzeniu niezgodności z Konsytutucją RP Ustawy o ROD

1441. Stanowisko Zarządu ROD 'Kotlinka' w Elblągu w sprawie protestu do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.08.2010r.

1442. Stanowisko Zarządu ROD im. T. Kościuszki w Elblągu z dnia 24 sierpnia 2010r.

1443. Stanowisko członków ROD im. Jastrobet w Jastrowiu uczestników obchodu 30-lecia istnienia ROD w dniu 28 sierpnia 2010r.

1444. Stanowisko uczestników biorących udzial w Dniach Działkowca  ROD PZD w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2010r.

1445. Apel uczestników obchodów Jubileuszu 60lecia ROD im. Tadeusza Kościuszki w Pucku z dniu 28 sierpnia 2010r.

1446. Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2010r.

1447. Pismo Pani Lucyny Walewskiej do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2010r.

1448. Pismo Pana Kazimierza Korulczuka do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2010r.

1449. Pismo Pana Józefa Bojora do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2010r.

1450. Pismo od Pani Krystyny Herman do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny z dnia 31 sieprnia 2010r.

1451. Stanowisko Zarządu ROD im. A. Mickiewicza w Kaliszu oraz uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

1452. Protest czlonków OZ PZD w Kaliszu oraz Komisji Statutowych posiedzania plenarnego Okręgowego Zarządu w dniu 31 sierpnia 2010r.

1453. Stanowisko Zarządu ROD 'Pogodny' w Kaliszu skierowane do Trybunału Konsytucyjnego

1454. Pismo Pani Elżbiety Kitajgrodzkiej do Pana Adama Krupy-Posła na Sejm RP

1455. Odpowiedź Pana Adama Krupy-Posła na Sejm RP na pismo od Pani Elżbiety Kitajgrodzkiej

1456. Stanowisko Zarządu ROD 'Bajki' we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

1457. Stanowisko Zarządu ROD 'SAHARA' we Wrocławiu na wspólnym zebraniu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej w dniu 26 sieprnia 2010r.

1458. Rezolucja uczestników Okręgowych Dni Działkowca okręgu sudeckiego z dnia 29 sierpnia 2010r.

1459. Wniosek PZD ROD im. M. Kopernika w Białymstoku o wycofanie z TK skierowanego przez WSA w dniu 10.06.2010r.  pytania prawnego dot. zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 24 ust. i Ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.

1460. Wniosek PZD ROD im. A. Mickiewicza w Białymstoku do Pana Prezesa TK w Warszawie

1461. Stanowisko Prezesów ROD i przewodniczących Komisji Rewizyjnej ROD na konferencji szkoleniowej w Siedlcach w dn. 25 sierpnia 2010r.

1462. Stanowisko uczestników Walnego Nadzwyczajnego Zebrania ROD 'Brzeziny' w Łochowie w sprawie obrony ustawy o ROD

1463. Pismo Okręgowej Komisji Rozjemczej okręgu zielonogórskiego PZD do TK PZD

1464. Pismo uczestników szkolenia w Oławie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1465. Stanowisko ROD im. Bolesława Leśmiana w obronie ustawy o ROD  z dn. 8 lipca 2005r.

1466. Pismo Zarządu ROD im. J. Bażyńskiego w Ornecie do I Prezesa Sądu Najwyższego

1467. Pismo Zarządu ROD im. J. Bażyńskiego w Ornecie do Prezesa TK RP

1468. Stanowisko Zarządu ROD 'BROWAR' w Elblągu z dn. 21 sierpnia 2010r w obronie ustawy o ROD

1469. Protest członków ROD 'Modrzewina' w Elblągu skierowany do  Prezesa TK RP

1470. Apel działkowców ROD 'Relaks' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do TK

1471. Stanowisko Zarządu ROD 'Budowlani' w Gronowie Górnym z dnia 20 sierpnia 2010r. skierowane do Tryb. Konstytucyjnego RP oraz do I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1472. Stanowisko Zarządu ROD im. Wróblewskiego w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Tryb. Konstytucyjnego

1473. Stanowisko Zarządu ROD '21-ego Października' w Elblągu z dnia 28 sierpnia 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Tryb. Konstytucyjnego

1474. Pismo działkowców z ROD 'Truso' /Urszula Zasuwa, Regina Wojdat, Jan Kłobuchowski/ w Elblągu do Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1475. Stanowisko ROD im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Tryb. Konstytucyjnego

1476. Stanowisko na podstawie Uchwały nr 17/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD im. gen. Bema  w Elblągu

1477. Stanowisko Zarządu ROD im. 'Katarzynki' w Braniewie w sprawie obrony ustawy o ROD

1478. Stanowisko ROD 'Nad Jarem' z dnia 28.08.2010r. w obronie ustawy o ROD

1479. Stanowisko Zarządu ROD 'JUTRZENKA' w Lubsku z dnia 1 wrzesnia 2010r. w sprawie obrony ustawy o ROD

1480. Pismo od działkowców z OZ PZD w Zielonej Górze, uczestników obchodów Krajowych Dni Działkowca w dniu 4 wrzesnia 2010r.

1481. Stanowisko i prośba uczestników uroczystości Dnia Działkowca w ROD im. St. Staszica w Pile w dniu 4 wrzesnia 2010r.

1482. Stanowisko uczestników uroczystości z okazji jubileuszu 30lecia powstania ROD 'Borek' we Wronkach dnia 28 sierpnia 2010r.

1483. Protest Komisji Rozjemczej ROD im. F. Chopina w Nowej Soli przeciwko wnioskowi I Prezesa Sądu Najwyższego do Tryb. Konstytucyjnego

1484. Pismo Zarządu ROD im. F. Chopina w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1485. Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie do Prezydenta PR Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego/ z dnia 4 września 2010r.

1486. Pismo Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1487. Apel ROD 'Millenium' w Łodzi w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1488. Pismo Zarządu ROD 'KOLEJARZ' w Zduńskiej Woli do I Prezesa Sądu Najwyższego RP w sprawie wniosku skierowanego do TK

1489. Stanowisko członków PZD z ROD 'Słoneczna Polana' w Pawlikowicach z dnia 1 sierpnia 2010r. przyjete na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

1490. Rezolucja uczestników Dni działkowca oraz jubileuszu 40-lecia ROD 'Złota Róża' w Kutnie

1491. Stanowisko działkowców ROD 'UBEZPIECZENIOWIEC' w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1492. Pismo od Pana Józefa Kozłowskiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1493. Stanowisko działkowców z ROD 'Szarotka' w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższgo

1494. Pismo działkowców ROD 'Jutrzenka' w Sulechowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1495. Stanowisko ROD 'Sielanka' PZD w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2010r. w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1496. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w sprawie wniosków władzy sądowniczej skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego

1497. Pismo Zarządu ROD im. M. Kopernika w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1498. Stanowisko Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Kopernik' w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1499. Pismo Zarządu i Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'RAJ' w Chełmie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1500. Stanowisko Zarządu ROD 'Jedynka' w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP

1501. Stanowisko ROD 'Okólnik' w Elblągu w w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1502. Pismo od Pani Jolanty Owczarz z ROD im. M. Kopernika w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1503. Pismo od Pana Stanisława Trziszki, działkowicza z ROD 'Jedynka' w Nowej Soli, w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1504. Pismo od Pani Eugenii Gratki, działkowiczki z ROD im. F. Chopina w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1505. Protest Komisji Rozjemczej ROD im. F. Chopina w Nowej Soli skierowany przeciw wnioskowi I Prezesa Sądu Najwyższego

1506. Pismo członków Komisji Rewizyjnej ROD im. Świerczewskiego w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1507. Apel uczestników Dni Działkowca w ROD 'Kolejarz' w Chełmie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1508. Pismo Pana Czesława Ratajczaka, działkowicza z ROD 'Jedynka' w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1509. Pismo Komisji Rewizyjnej ROD im. F. Chopina w Nowej Soli do Prezesa Sądu Najwyższego

1510. Pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1511. Apel Zarządu ROD 'Relaks' w Droszkowie do Trybunału Konstytucyjnego

1512. Pismo Zarządu ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1513. Pismo Zarządu i działkowców ROD '35-Lecia' w Zielonej Górze do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1514. Pismo Okręgowego Zarządu w Lublinie do Prezesa TK w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1515. Pismo działkowców, uczestników szkolenia we Wrocławiu w dniu 6 wrzesnia 2010r.

1516. Protest Zarządu i działkowców ROD im. Powstańców Wlkp. w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1517. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej ROD 'Odra' w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1518. Pismo działkowców z ROD 'Elana' w Toruniu w spawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1519. Stanowisko działkowców ROD 'Storczyk' w Radomiu zebranych na uroczystości 30-lecia ogrodu w dniu 28 sierpnia 2010r.

1520. ROD 'Odra' W Nowej Soli w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1521. Stanowisko ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1522. Rezolucja uczestników Mazowieckich Dni Działkowca w obronie Ustawy o ROD

1523. Pismo Kolegium Prezesów ROD w Kołobrzegu do TK w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1524. Stanowisko działkowców ROD 'Przylesie' w Sulechowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1525. Pismo OZ PZD Świętokrzyski w Kielcach z listami z podpisami użytkowników ROD 'Narcyz', uczestników szkolenia, prezessów ROD obecnych na kolegium  

1526. Apel działkowców z ROD im. Mariana Buczka w Lesznie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1527. Apel działkowców ROD 'Leszcynko' w Lesznie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1528. Apel działkowców ROD 'Międzylesie' w Lesznie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1529. Pismo działkowców ROD 'Kabaczek' w Rzeszowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1530. Pismo Zarządu ROD 'GRONO' z Zielonej Góry w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1531. Pismo działkowców, uczestników dni działkowca w ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1532. Pismo Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do TK w obronie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1533. Pismo działkowców ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni do I Prezesa Sądu Najwyższego

1534. Pismo od Pana Stanisława Stępnia z ROD im. F. Chopina w Nowej Soli  do TK w sprawie obrony ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1535. Pismo od Pana Romana Goszczyńskiego do TK w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1536. Stanowisko koła PSL Bydgoszcz w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1537. Apel OZ  Łódzkiego PZD z dnia 9 września 2010r. skierowany do uzytkowników działek ROD okręgu łódzkiego w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.o ROD

1538. Stanowisko OZ Łódzkiego PZD w sprawie pytania prawnego skierowanego przez WSA w Białymstoku do TK odnośnie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1539. Stanowisko Zarządu ROD 'Relaks 1' w Żarach w sprawie obrony Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD

1540. Pismo działkowców ROD im. 'Zjednoczenie' w Darłowie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1541. Pismo uczestników rejonowych Dni Działkowca w Żaganiu w sprawie obrony ustawy o ROD

1542. Sprzeciw członków PZD Zarządu ROD i Komisji Rozjemczej ROD we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1543. Rezolucja członków ROD 'Górki Ustrowskie' w Szczecinie z dnia 21.08.2010r. w sprawie obrony ustawy o ROD  z dnia 8.07.2005r.

1544. Stanowisko ROD 'BRATEK' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1545. Stanowisko ROD im. Sienkiewicza w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1546. Stanowisko Prezydium OZ PZD w Elblągu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1547. Pismo członków PZD ROD 'ZWP-FURNEL' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1548. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD 'Jaśmin' w Lubsku z dnia 31.08.10 r. w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8.07.05 r.

1549. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD 'Jaśmin' w Lubsku w sprawie obrony ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.

1550. Stanowisko Zarządu ROD 'Jaśmin' w Lubsku w z dnia 30.08.10r. w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8.07.05r.

1551. Pismo Pani Cariny Mroczkowskiej Przew. Komisji Rzjemczej ROD 'Wirnik' w Warszawie do I Prezesa Sądu Najwyższego

1552. Pismo z ROD 'Kolejarz' w Bolesławcu do TK w sprawie wniosku I Prezesa SN

1553. Stanowisko czlonków ROD 'Wypoczynek' w Ząbkowicach Śląskich będących dn. 4 września 2010r. na uroczystości Dni Działkowca w sprawie obrony Ustawy o ROD z dn. 8 lipca 2005r.

1554. Stanowisko uczestników narady połączonej ze szkoleniem członków Ogrodowych Komisji Rozjemczych z OZ Sudeckiego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1555. Stanowisko członków delegacji OZ Szczecińskiego na Krajowych Dniach Działkowca 2010r.

1556. Stanowisko ROD 'Dębinka' w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1557. Pismo Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Pokój' w Świebodzinie w sprawie wniosku I Prezesa SN o Ustawie o ROD  z dn. 8 lipca 2005r.

1558. Pismo od Pana Ludwika Najdychora z ROD 'Wirnik' w Warszawie w obronie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1559. Stanowisko uczestników ROD 'POZIOMKA' w Grodzisku Maz. uczestniczących w uroczystości Jubileuszu 35-lecia ogrodu w dniu 11 września 2010r.

1560. Pismo Zarządu ROD 'Kolejarz' w Lubsku w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1561. Pismo Zarządu ROD 'Budowlani' w Nowogrodzie Bobrzańskim w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1562. Protest członków ROD 'Luwena' w Lubsku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1563. Pismo działkowców ROD 'Relax' w Radymnie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1564. Apel działkowców z ROD ''Zielony Fort' w Rawiczu uczestniczących w obchodach Dnia Działkowca w dn. 3 września 2010r. w obronie Ustawy o ROD

1565. Stanowisko działkowców ROD 'Pokój' - uczestników Dnia Działkowca we Wrocławiu dnia 11 września 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa SN

1566. Sprzeciw czlonków PZD ROD 'Pod Świerkiem' w Stroniach Śląskich wobec próby ograniczania praw i uprawnień członków PZD

1567. Stanowisko uczestników narady połączonej ze szkoleniem członków Ogrodowych Komisji Rozjemczych z OZ Sudeckiego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego  w Boguszowie Górnym

1568. Pismo od Pani Ireny Pypno, działkowiczki z ROD 'Kolejarz' w Wałbrzychu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1569. Stanowisko członków ROD 'Marzenie' w Górze w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1570. Protest uczestników szkolenia we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN

1571. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku w sprawie wniosku WSA w Białymstoku do TK o zgodność art. 24 ust.1 o ROD z dn. 8 lipca 2005r.

1572. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdansku w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK

1573. Apel uczestników Dni Działkowca w ROD '35-Lecia' w Żarach w sprawie wniosku I Prezesa SN

1574. Stanowisko działkowców ROD 'SŁAWIANKA'  w Sławie w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego

1575. Pismo Zarządu ROD '35-Lecia' w Żarach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1576. Rezolucja działkowców z ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie na uroczystości Dni Działkowca 4 września 2010r.

1577. Stanowisko działkowców ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie przyjęte 28.08.10r. na Dniach Działkowca w obronie Ustawy o ROD

1578. Rezolucja działkowców ROD 'Pod Pajączkiem' w Legnicy podjęta na Dniach Działkowca dnia 4 września 2010r. w sprawie obroby Ustawy o ROD z dn. 8 lipca 2005r.

1579. Pismo członków ROD 'Jedność' w Niekłonicach k. Koszalina w sparawie wniosku I Prezesa SN/ w załączeniu list do I Prezesa SN

1580. Pismo działkowców ROD 'Kamionka' w Tarnobrzegu w sprawie wniosku I Prezesa SN

1581. Apel działkowców ROD 'Kolejarz' w Bolesławcu w sprawie wniosku I Prezesa SN

1582. Pismo od Pana Leonarda Niewińskiego z Gdyni w sprawie wniosku I Prezesa SN

1583. Pismo działkowców ROD 'Nadole' w Tarnobrzegu w sprawie wniosku I Prezesa SN

1584. Apel Zarządu ROD 'Irys' w Nowej Soli w sparwei wniosku I Prezesa SN do TK

1585. Stanowisko działkowców ROD 'WIARUS-ZNP' w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1586. Stanowisko działkowców ROD w Siedlcach w sprawie wniosku I Prezesa SN i WSA w Białymstoku dot. ust. o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1587. Pismo uczestników obchodów Święta Plonów w Żarach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1588. Apel uczestników obchodów Dni Działkowca ROD im Pilotów w Gdańsku w dniu 11 września 2010r.

1589. Rezolucja działkowców ROD CHEMIK w Kościanie w obronie ustawy o ROD  z  dnia 8 lipca 2005r.

1590. Protest działkowców z ROD 'Przyroda' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1591. Stanowisko Zarządu ROD im. 'Społem' w Elblągu z dnia 2 września 2010r. w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1592. Protest działkowców z ROD 'Pod Borem' w Ornecie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1593. Stanowisko Zarządu ROD 'Polder' w Braniewie w sprawie wniosku I Prezesa SN

1594. Wystąpienie uczestników Dni Działkowca w Żaganiu w sprawie wniosku I Prezesa SN

1595. Stanowisko członków ROD PZD z terenu Płocka oraz mieszkańców miasta uczestniczących w wystawie 'Tajemnice Ogrodów' z dnia 3 września 2010r.

1596. Wystąpienie działkowców oraz Zarządu ROD 'Na Polanie' w Zielonej Górzew w obronie Ustawy o ROD

1597. Protest dzialkowców ROD z Rejonu Pleszewskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN

1598. Pismo członków PZD z ROD 'KOLEJARZ' w Ostrowi Wlkp. w sprawie wniosku I Prezesa NS

1599. Pismo działkowców i Zarządu ROD 'Malopolanin' w Rezszowie w sprawie wniosku I Prezes SN

1600. Stanowisko Zarządu ROD 'Chrobry' w Szprotawie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1601. Protest członków Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy wobec kolejnych zarzutów I Prezesa SN dotyczących Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1602. Pismo OZ Podlaskiego w sprawie zarzutów I Prezesa SN dotyczacych Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1603. Stanowisko działkowców ROD 'Kolejarz' w Zielonej Górze w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1604. List od Pana Wiesława Sawickiego w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8  lipca 2005r.

1605. List od Pani Jadwigi Sawickiej-działkowiczki z ROD 'Sady Antoniukowskie' w Białymstoku w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1606. Stanowisko członków ROD 'Cicha Dolina' we Wrocławiu w sprawie zaskarżenia zapisów Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1607. Apel członków ROD 'Ilwa' w Iłowie w sprawie obrony Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1608. Apel działkowców ROD 'WZGÓRZE' w sprawie obrony Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1609. Stanowisko Zarządu i działkowców z ROD 'ASTER' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1610. Stanowisko uczestników narady połączonej ze szkoleniem członków Ogrodowych Komisji Rozjemczych z OZ Sudeckiego odbytej w dniu 9 września 2010r. w Dzierżoniowie.

1611. Pismo działkowców ROD im. Pionierów we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1612. Pismo OZ Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1613. Stanowisko Zarządu ROD WZGÓRZE w Gubinie z dnia 9 września 2010r. w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1614. Stanowisko Zarządu i działkowców z ROD 'Lena' w Zlotoryi podczas Dnia Działkowca w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1615. List otwarty dzialkowców z PZD w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1616. Apel uczestników Dni Działkowca ROD 'XXV-lecia PZ' do TK i Parlamentarzystów RP   w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1617. Stanowisko uczestników Dni Działkowca w ROD 'Sawanna' w Ochli w sprawie wniosku I Prezesa SN odnośnie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1618. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Kresowiak' w Gubinie w sprawie wniosku I Prezesa SN

1619. Pismo Zarządu ROD 'NADZIEJA' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1620. Protest ROD 'Niskie Łąki' w Milczu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK odnośnie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1621. Rezolucja w obronie ustawy o ROD przyjęta przez uczestników XIV-tego plenarnego posiedzenia OZ PZD we Wrocławiu w dniu 18 wrzesnia 2010r.

1622. Pismo ROD 'Klecina' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1623. Protest Komisji Rozjemczych ROD OZ PZD we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1624. Pismo działkowców ROD PARTYNICE we Wrocławiu w sprawie obrony Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1625. Pismo Komisji Rewizyjnej ROD 'PARTYNICE' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1626. Pismo PZD ROD im. Kochanowskiego w Gdyni w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1627. Pismo Pana Bogusława Dąbrowskiego- członka zwyczajnego PZD do I Prezesa SN w sprawie wniosku dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1628. Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie do Prezesa TK w sprawie wnioku dot. Ustawy o ROD  z  dnia 9 lipca 2005r.

1629. Stanowisko Zarządu ROD 'Metalowiec' w Kożuchowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1630. Apel-rezolucja działkowców  z ROD 'Nowe Osiedle' w Wałbrzychu w obronie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.

1631. Pismo Pana Jerzego Przybytnikaka z ROD 'Metalowiec' w Kożuchowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1632. Stanowisko ROD 'Polana Popowicka' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1633. Pismo członków ROD 'Trojan' w Lądku Zdroju w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1634. Rezolucja w obronie Ustawy o ROD podjeta przez uczestników Okręgowych Dni Działkowca 2010 w ROD 'Szarotka' w Siemianowicach Śląskich

1635. Apel uczestników obchodów Dni Działkowca Okręgu Wrmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie i 35-lecia ROD 'Słonecznik' w Iławie

1636. Pismo Pana Jacka Małaczyńskiego z ROD 'Związkowiec' w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1637. Pismo Zarządu ROD 'Związkowiec' w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1638. Pismo Zarządu ROD 'Wypoczynek' w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1639. Stanowisko Rady OPZZ woj. Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wniosku I Prezes SN do TK

1640. Stanowisko uczestników obchodów Dnia Działkowca ROD 'Na Wójtowej Roli' w Klebarku Małym

1641. Apel działkowców ROD 'Słoneczne Wzgórze' w Wałbrzychu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1642. Protest ROD 'Nowy Świat' w Kłodzku w sprawie wystąpienia I Prezesa SN do TK

1643. Apel w obronie ustawy o ROD podjęty przez uczestników Dnia Działkowca w ROD 'Stokrotka' w Strzegomiu

1644. Pismo działkowców ROD 'KOLEJARZ' w Świdnicy w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1645. Pismo ROD 'Garnizonowy' w Krośnie Odrzańskim w sprawie wniosku I Prezea SN

1646. Apel ROD 'Urodzaj' w Poznaniu do I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1647. Pismo Pana Kazimierza Łuźniaka, działkowca z ROD 'Sady Antoniukowskie' w Białymstoku do I Prezsa SN

1648. Stanowisko dzialkowców ROD 'Bukowina' w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1649. Apel działkowców ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim do członków TK

1650. Pismo Zarządu i działkowców ROD ''MALWA' w Suwałkach w obronie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.

1651. Stanowisko Zarządu i działkowców ROD 'ZGODA' w Jelczu-Laskowicach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1652. Stanowisko uczestników Dni Działkowca w Opolu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1653. Pismo Okręgowego Zarządu Opolskiego do I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1654. Pismo Zarządu i działkowców ROD 'Jaśmin' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezes SN do TK

1655. Pismo Zarządu, Komisji i dzialkowców ROD ZNTK KOLEJARZ w Oławie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1656. Pismo działkowców ROD 'Handlowiec' w Nowej Soli do Prezesa TK Pana Bohdana Zdziennickiego

1657. Apel działkowców ROD 'Związkowiec' w Żarach skierowany do TK

1658. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD 'Związkowiec' w Żarach w sprawie wniosku I Prezes SN

1659. Apel Zarząd ROD 'Związkowiec' w Żarach o aktywną obronę ustawy o ROD z 2005r.

1660. Pismo Zarządu ROD 'Malinka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN

1661. Pismo Komisji Rewizyjnej ROD 'Malinka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN

1662. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD 'Malinka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1663. Pismo od Pana Daniela Paciukanisa-działkowca  z ROD 'Malinka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1664. Pismo Zarządu ROD 'Leśne' w Małej Hucie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1665. Pismo Pana Jana Romanowskiego, działkowca z ROD 'Borówka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1666. Pismo Zarządu ROD im. 'Jaćwingów' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1667. Pismo Zarządu ROD 'Borówka' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN

1668. Stanowisko przedstawicieli ROD Okręgu Częstochowskiego z narady w dniu 17 września 2110r.

1669. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZ D w Gdańsku w sprawie wniosku I Prezesa SN do Tk dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1670. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w dniu 20 września 2010r. w sprawie wniosku WSA w Białymstoku do TK

1671. Pismo Oz PZD w Pile w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1672. Apel uczestników obchodów Jubileuszu 60-lecia ROD 'KOLEJARZ' w Malborku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1673. Stanowisko uczestników obchodów Jubileuszu 60-lecia ROD 'KOLEJARZ'w Gdańsku-Oliwie w dniu 11września 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1674. Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie do członków pionu rewizyjnego Związku w sprawie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1675. Pismo Pana Jerzego Teluka z ROD 'Zastal I'  w Zielonej Górze w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1676. Pismo działkowców z ROD '1000 Lecia Powstania Polskiego' w Babimoście w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1677. Rezolucja uczestników Dnia Działkowca ROD 'Sady Antoniukowskie' w Białymstoku w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1678. Stanowisko członków ROD 'Przyjaźń' w Szczecinie z dnia 18 września 2010r.

1679. Pismo OZ PZD w Szczecinie dot. listy podpisów w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1680. Stanowisko działkowców ROD 'Granica' w Świnoujściu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1681. Społeczna lista poparcia dla ustawy o ROD przez uczestników kiermaszu 'Pamietajcie o ogrodach' zorganizowanego na Wałach Chrobrego w Szczecinie w dniach 18-19.09.2010r.

1682. Rezolucja uczestników Dni Działkowca ROD miasta Świnoujścia z dnia 11 wrzesnia 2010r.

1683. Stanowisko Prezydium OZ Podlaskiego PZD w Białymstoku z dnia 21 września 2010r.

1684. Pismo Zarządu ROD 'Kopernik' w Nowej Soli w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1685. Stanowisko Zarządu ROD 'Lilia' w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1686. Pismo Zarządu i Komisji ROD im. 22 Lipca w Świebodzinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1687. Stanowisko Ogrodowej Komisji Rozjemczej ROD 'OAZA' w Kukowie

1688. Pismo działkowców z ROD 'Budowlani' w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie wniosku I Prezesa SN

1689. Pismo Ogrodowej Komisji Rewizyjnej ROD 'OAZA' w Kukowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1690. Pismo ROD 'REZEDA' we Wroclawiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1691. Pismo ROD 'OAZA' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1692. Pismo OZ PZD w Kaliszu w sprawie wniosku I Prezesa  SN do TK

1693. Protest działkowców ROD im. 100Lecia Państwa Polskiego w Pleszewie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1694. Stanowisko działkowców ROD 'Park Piastów' w Częstochowie w sprawie wnioksu I Prezesa SN do TK

1695. Rezolucja Prezydium OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w sprawie obrony Ustawy o ROD

1696. Protest Zarządu i działkowców ROD 'Dziewiarz' w Kaliszu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

1697. Protest działkowców ROD 'HUTNIK' w Koninie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1698. Pismo działkowców ROD im. Polonia w Gnieźnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1699. Pismo Pana Zdzisława Penkerta, działkowca i prezesa ROD im. Polonia w Gnieźnie w obornie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1700. Pismo OZ PZD w Szczecinie do I Prezesa SN w sprawie wniosku dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1701. Protest Komisji Rozjemczej ROD 'Wytchnienie' we Wrocławiu przeciw wnioskowi I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1702. Protest ROD 'Wytchnienie' we Wrocławiu skierowany do TK w sprawie zaskażenia Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1703. Pismo ROD 'Niskie Łąki' w Milczu skierowane do biura TK I Prezesa SN w sprawie wniosku dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1704. Stanowisko ROD 'Barycz' w Żmigrodzie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1705. Protest działkowców ROD 'Przewodnik' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1706. Pismo ROD 'Wytchnienie' we Wrocławiu skierowane do TK w sprawie wniosku I Prezesa SN

1707. Stanowisko ROD 'Związkowiec' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1708. Protest działaczy społecznych PZD OZ Wrocławskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1709. Protest uczestników szkolenia we Wrocławiu w dniu 6 września 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1710. Stanowisko działkowców i Zarządu ROD 'Zdrowie' w Oleśnicy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1711. Protest Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Zdrowie' w Oleśnicy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1712. Pismo ROD 'Antena' we Wrocławiu do TK w sprawie wniosku I Prezesa SN

1713. Pismo działkowców ROD 'Nadzieja' w Wąsoszu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1714. Protest działkowców ROD 'KALINA' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1715. Stanowisko Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Odpoczynek' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1716. Stanowisko Zarządu ROD 'Odpoczynek' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1717. Pismo Zarządu i działkowców ROD 'Wytchnienie' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1718. Stanowisko dzialkowców ROD 'Fantazja' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1719. Pismo ROD 'Lenpol' w Szczytnie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1720. Pismo ROD 'J. Kilińskiego' w Oleśnicy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1721. Stanowisko działkowców ROD 'Bukowina' w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD

1722. Pismo PZD OZ w Zielonej Górze w sparwie wniosku I Prezesa SN do TK

1723. Stanowisko przedstawicieli ROD  OZ Częstochowskiego z narady w dniu 17 września 2010r.

1724. Apel prezesów ROD gm. Pobiedziska i Łubowo w sprawie wniosku I Prezesa SN

1725. Stanowisko ROD 'Wspólnota' w Gnieźnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1726. Pismo Zarządu ROD 'Skowronek' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1727. Protest Zarządu ROD im. St. Moniuszki w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1728. Protest Zarządu ROD 'Przygoda' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1729. Stanowisko Zarządu ROD im. 'Społem' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1730. Pismo  Zarządu i działkowców ROD 'Zalesie' w Elblągu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1731. Stanowisko Zarządu ROD 'IKAR' w Elblągu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1732. Stanowisko PZD ROD 'Tramwajarz' w Elblągu podjęte z okazji Dni Działkowca w dniu 18 września 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1733. Stanowisko członków Zarządu ROD 'Przemysłówka' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1734. Stanowisko Prezydium OZ PZD w Gdańsku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1735. Pismo Kancelarii Prezydenta RP skierowane do Prezesa OZ Podlaskiego w sparwie listu do I Prezesa SN

1736. Stanowisko przyjęte na naradzie przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z udziałem czlonków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gadńsku w dniu 27 września 2010r. w sprawie wniosku WSA w Białysmtoku

1737. Stanowisko przyjęte na naradzie przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD  z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD  w Gdańsku w dniu 27 września 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1738. Apel uczestników obchodów Jubileuszu 60lecia ROD 'KOLEJARZ' w Malborku w dniu 18 września 2010r.

1739. Pismo Pana Romualda Nocunia do I Prezesa SN w sprawie wniosku dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1740. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD ''Źródło Zdrowia' we Wrocławiu

1741. Stanowisko Zarządu i Komisji ROD 'Partyzant' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1742. Pismo  PZD ROD 'Bartoszewo' w Bartoszewie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1743. Pismo od Pani Haliny Kmieciak , działkowiczki z Krakowa do I Prezesa SN w sprawie wniosku dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1744. Pismo ROD 'Zwierzyniec' w Tarnobrzegu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1745. Stanowisko uczestników narady szkoleniowej SSI z ROD OZ Zielonogórskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1746. Pismo OZ w Gdańsku do Prezesa TK w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1747. Stanowisko Zarządu ROD 'Azalia' w Widziszewie w sprawie wystąpienia I Prezesa SN do TK

1748. Stanowisko Ogrodowej Komisji Rewizyjnej ROD 'OAZA' w Kukowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1749. Stanowisko Ogrodwej Komisji Rozjemczej ROD 'OAZA' w Kukowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1750. Apel działkowców ROD im. Mieszka I w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1751. Pismo Pana Józefa Romanowskiego, działkowca ROD 'Stoczniowiec' w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1752. Pismo ROD 'OAZA' w Kukowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1753. Protest ROD 'Konwalia' w Sieradzu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1754. Uchwała ROD im. XX-Lecia Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach przyjęta na Dniach Działkowca

1755. Apel działkowców ROD 'KOLEJARZ' w Słupsku podjętny podczas Dnia Działkowca w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1756. Rezolucja ROD 'ZDROWIE' w Kamiennej Górze w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1757. Stanowisko ROD 'Park Piastów' w Częstochowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1758. Pismo ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1759. Stanowisko uczestników narady szkoleniowej SSI z ROD OZ w Zielonej Górze

1760. Pismo ROD 'Przyszłość' w Strzelinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1761. Apel Powiatowego Kolegium Prezesów w Lesznie w sprawie obrony ustawy o ROD

1762. Pismo ROD 'Przedświt' we Wrocławiu w obronie ustawy o ROD

1763. Stanowisko OZ Sudeckiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1764. Stanowisko Kolegium Prezesów Powiatu Rawickiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1765. Apel Kolegium Prezesów pow. kościańskiego PZD  do Prezesa TK

1766. Pismo Pani Marii Czekaj-sekretarza OZ Małopolskiego w obronie Ustawy o ROD

1767. Stanowisko uczestników Zebrania Kolegium Prezesów z powiatu i miasta Gostyń w dniu 21 września 2010r. w obronie Ustawy o ROD

1768. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD 'Źródło Zdrowia' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1769. Pismo Zarządu ROD 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1770. Pismo działkowców ROD 'Szarotka' w Nowym Sączu w obronie Ustawy o ROD

1771. Pismo Zarządu i działkowców ROD 'Stokrotka' w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1772. Rezolucja działkowców, uczestników dożynek 35-lecia powstania ROD 'Stokrotka' w Ostrowi Maz.

1773. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w sprawie zmodyfikowanego wniosku I Prezesa SN  skierowanego do TK

1774. Stanowisko Zarządu i działkowców ROD im. M. Reja w Gdyni w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1775. Rezolucja uczestników Okręgowych Dni Działkowca w Łodzi w obronie ustawy o ROD

1776. Apel przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Księgowych ROD Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

1777. Rezolucja SSI Ogrodnictwa rejonu koszalińskiego w obronie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1778. Rezolucja w obronie ustawy o ROD dzialkowców ROD 'Karolin' w Koziogłowach podczas Dnia Działkowca 4 września 2010r.

1779. Pismo Zarządu ROD 'Podgrodzie' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1780. Stanowisko uczestników Dnia Działkowca w Stargardzie Szczecińskim w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1781. Rezolucja działkowców ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1782. Rezolucja działkowców ROD 'Nad Rudawą' w Krakowie podczas Dnia Działkowca w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1783. Rezolucja ROD 'Predom-Termet' w Świebodzicach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1784. Stanowisko członków PZD z rejonu Radomia i okolic, uczestników narady Prezesów ROD z terenu delegetury OZM PZD w Radomiu z dnia 30 września 2010r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1785. Protest w sprawie obrony ustawy o ROD przez uczestników narady prezesów z miast: Opola, Brzegu, Strzelec Opolskich.

1786. Pismo ROD im. Leszka Białego w Gnieźnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1787. Stanowisko uczestników uroczystości Okręgowego Dnia Działkowca ROD OZ Toruńsko-Włocławskiego

1788. Stanowisko OZ w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1789. Stanowisko Zarządu ROD im. 'Kasprzaka' w Elblągu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1790. Stanowisko podjęte przez członków OZ Toruńsko-Włocławskiego i Przewodniczących Okręgowych Komisji Statutowych w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1791. Apel uczestników ogrodowych Dni Działkowca w ROD '4-Lutego' w Dębnie Lubuskim w dniu 2.10.2010r.

1792. Pismo Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1793. Pismo Prezesa ROD im. Jakuba Wagi w Łomży w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1794. Apel działkowców ROD 'Nowita' w Zielonej Górze w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1795. Stanowisko Ogrodowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze w sprawie wystąpienia I Prezesa SN do TK

1796. Stanowisko Ogrodowej Komisji Rewizyjnej ROD 'Nowita' w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1797. Stanowisko Ogrodowej Komisji Rozjemczej ROD 'Nowita' w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1798. Stanowisko Prezydium OZ Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1799. Pismo Zarządu ROD 'Słoneczny' w Augustowie w obronie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1800. Stanowisko Zarządu ROD 'Hańcza' w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1801. Apel Kolegium Prezesów w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1802. Apel działkowców w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r. podjęty przez uczestników białopodlaskich Dni Działkowca

1803. Stanowisko członków PZD z rejonu Ciechanowa w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1804. Stanowisko działkowców ROD im. M. Kopernika w Tarnowie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1805. Stanowisko Zarządu ROD 'Zamecko' w Świebodzinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1806. Pismo Pana Andrzeja Szudry, działkowca w Świebodzinie w obronie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1807. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD 'Zamecko' w Świebodzinie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1808. Protest ROD 'Malwa' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005.

1809. Stanowisko Zarządu ROD 'Marzenie' w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1810. Stanowisko Zarządu ROD im. M. Kasprzaka w Krotoszynie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1811. Stanowisko Zarządu ROD 'Północ' w Międzyborzu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1812. Stanowisko ROD im. T. Kościuszki w Grudziądzu w obronie ustawy o ROD

1813. Protest działkowcow ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wlkp. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1814. Pismo Zraządu ROD 'SIŁA' w Gniewkowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1815. Pismo ROD 'ODRA' w Brzegu Dolnym w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1816. Pismo ROD 'ODRA' w Brzegu Dolnym do Marszałka Sejmu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1817. Pismo ROD 'ODRA' w Brzegu Dolnym do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1818. Stanowisko uczestników spotkania SSI krajowych i okręgowych oraz Komisji Ekologicznej Okręgu Poznańskiego w Rawiczu

1819. Stanowisko obchodów jubileuszu 20-lecia ROD 'Pienista' w Łodzi w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1820. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD 'Tysiąclecie'w Częstochowie w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1821. Apel działkowców ROD 'Tysiąclecie' w Częstochowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1822. Stanowisko działkowców ROD 'Jutrzenka' w Lubsku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1823. Protest Instruktorów Społecznych ds. ogordnictwa dzialkowego Okręgu Bydgoskiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1824. Apel Kolegium Prezesów dzielnicy Poznań Jeżyce w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1825. Apel uczestników Walnego Zebrania ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1826. Rezolucja ROD 'Tulipan' w Bolesławcu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1827. Stanowisko uczestników narady szkoleniowej z OZ Sudeckiego w Jeleniej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1828. Apel działkowców ROD 'Tulipan' w Lublinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1829. Pismo Pana Czesława Kozikowskiego, prezesa ROD im. Walentego Fiałka w Chełmnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1830. Stanowisko uczestników narady szkoleniowej OZ Sudeckiego w Kłodzku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1831. Apel do wszystkich Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Komisji Rozjemczych ROD oraz działkowców i ich rodzin OZ w Szczecinie

1832. Stanowisko OZ PZD w Szczecinie w sprawie zaskarżenia Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1833. Stanowisko OZ PZD w Szczecinie w sprawie udziału działkowców w wyborach samorzadowych 2010

1834. Protest działkowców ROD im. Mieszka I w Gnieźnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1835. Apel uczestników 'Dzień Seniora' ROD 'SENIOR' w Nowym Sączu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1836. Pismo działkowców ROD we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1837. Apel działkowców ROD we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1838. Pismo ROD w Kedzięrzynie-Koźlu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1839. Stanowisko Powiatowego Kolegium Prezesów Powiatu Nowotomyskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1840. Stanowisko Zarządu ROD im. 'Irena' w Inowrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1841. Protest Kolegium Prezesów rejonu Inowrocławskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1842. Stanowisko Zarządu ROD im. 100-Lecia w Gnieźnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1843. Pismo Zarządu ROD im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1844. Dzialkowcy z ROD im. 'Juliusza Słowackiego' w Nowogardzie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1845. Protest ROD 'RÓŻA' w Słupcy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1846. Stanowisko Zarządu ROD 'Poligon' w Kaliszu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1847. Stanowisko ROD 'NATURA' w Ostrowie Wlkp. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1848. Apel działkowców ROD 'Koło Kani' w Toruniu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1849. Pismo Pana Józefa Romanowskiego, działkowca ROD 'Stoczniowiec' w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1850. Apel Prezesów ROD i Społecznych Instruktorów Ogrodowych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

1851. Stanowisko prezesów ROD z terenu miast Kędzierzyna Koźla, Głubczyc, Kietrza, Branic, Zdziszewic, Ujazdu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1852. Pismo ROD 'Walentego Fiałka' w Chełmnie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1853. Pismo Kolegium Prezesów w Nowym Sączu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1854. Rezolucja działkowcow ROD 'Stokrotka' w Ostrowi Maz. w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1855. Protest Komisji Rewizyjnej ROD '27 Lipca' w Białymstoku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1856. Pismo Zarządu ROD 'WARTA' w Pajęcznie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1857. Stanowisko Zarządu ROD i uczestników obchodów Dnia Działkowca w ROD 'Dąbrowa' w Łodzi w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1858. Stanowisko ROD im. M. Konopnickiej w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1859. Stanowisko Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD im. M.Konopnickiej w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1860. Stanowisko działkowców ROD im. M. Konopnickiej w Suwałkach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1861. Pismo P. Alicji i Wiesława Tomczuk- działkowców z Białej Podlaski w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1862. Stanowisko prezesów ROD z terenu miast: Kluczborka, Wołczyna, Olesna, Praszki, Gorzowa Śląskiego

1863. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Lepsze Jutro' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1864. Lista działkowców, uczestników spotkania przedwyborczego do samorządów woj. Zachodniopomorskiego w dniu 14.10.2010r.

1865. Stanowisko Zarządu ROD 'Pod Brzozą' w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1866. Stanowisko Kolegium Prezesów gm. Dopiewo i Tarnowo Podgórze w sprawie wnioSKu I Prezesa SN do TK

1867. Stanowisko uczestników Rejonowego Dnia Działkowca w Zamościu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1868. Pismo Zarządu ROD 'Relaks 1' w Żarach z listą poparcia działkowców broniących Ustawę o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1869. Stanowisko Zarządu ROD im. J. Słowackiego w Zielonej Górze w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1870. Pismo Zarządu ROD im. B. Chrobrego w Szprotawie w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1871. Pismo Zarządu ROD 'Kolejarz' w Sulechowie z listą działkowców popierających Ustawę o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1872. Apel działkowców ROD im. Tysiąclecie w Częstochowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1873. Pismo działkowców ROD im. gen. Waltera w Rzeszowie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1874. Protest ROD '27 Lipca' w Białymstoku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1875. Protest Pani Ireny Litwinienko w Białymstoku w sprawie wniosku I Prezes SN do TK

1876. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD '27 Lipca' w Białymstoku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1877. Pismo P. Olgi i Mikołaja Iwaniuk, działkowców z Białegostoku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1878. Pismo Pani Haliny Karłowicz, działkowiczki z Białegostoku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1879. Pismo Pani Jadwigi Pańkowskiej, działkowiczki z Białegostoku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1880. Pismo Pana Mariana K. Prokopowicza, działkowca z Białegostoku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1881. Pismo Pani Lucyny Zajkowskiej, prezesa ROD '27 Lipca' w Białymstoku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1882. Pismo P. Jozefa i Ewy Plichty, dzialkowców z Białegostoku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1883. Stanowisko członków Zarządu i Komisji Statutowych ROD im. A. Dickmana w Gdańsku-Oliwie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1884. Pismo P. Janiny i Alfreda Wójtowicz, działkowców z Gorzowa Wlkp. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1885. Stanowisko działkowców 'Pod Morwami' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1886. Komisja Rozjemcza ROD 'Partynice' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1887. Protest Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD 'Kłos' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1888. Pismo działkowców ROD 'Miechocin' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1889. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD im. Tysiąclecia w Częstochowie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1890. Protest Okręgowej Komisji Rozjemczej w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1891. Pismo Pana Tadeusza Miszko, działkowca z Lubska w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1892. Apel ROD im. I. Krasickiego w Osieczniej w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1893. Stanowisko Prezesów i Sekretarzy Zarządów ROD rejonu suwalskiego z dnia 15.10.2010r. w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1894. Pismo ROD 'ZŁOTNIKI' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1895. Pismo ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do I Prezesa SN Pana St. Dąbrowskiego w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1896. Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie do I Prezesa SN Pana St. Dąbrowskiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1897. Stanowisko Prezydium OZ PZD w Gorzowie Wlkp. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1898. Stanowisko Zarządu ROD 'AGAWA' w Warszawie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1899. Pismo Pani Katarzyny Miszko, działkowiczki z ROD 'Jaśmin' w Lubsku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1900. Pismo Pana Stanisława Trziszki, działkowca z Nowej Soli w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1901. Pismo Pani Marty Wiktorskiej, działkowiczki z ROD im. F. Chopina w Nowej Soli w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1902. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych ROD 'Otowo' w Poznaniu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1903. Stanowisko członków OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach przybyłych na XIV posiedzenie OZŚ PZD w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1904. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Kielcach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1905. Sprzeciw ROD 'RELAKS' w Ostrowcu wobec wniosku I Prezesa SN skierowanego do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1906. Stanowisko uczestników Dnia Działkowca w ROD 'Nad Strumykiem' w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1907. Apel członków PZD-użytkowników działek w ROD 'Czeremcha' w Ostrowcu Świętokrzyskim w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1908. Pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1909. Stanowisko ROD im.'1000-Lecia' w Świebodzinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1910. Pismo ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1911. Apel członków Prezydium OZ PZD w Szczecinie do I Prezesa SN w sprawie obrony Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005.

1912. Pismo Pana Jerzego Komarnickiego-działkowca z Zielonej Góry w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1913. Pismo Pana Mirosława Jarmołowicza-działkowca ze Świebodzina do I Prezesa SN oraz TK w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1914. Stanowisko Pani Jolanty Bom-działkowiczki ze Świebodzina w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1915. Pismo Pani Jolanty Bom-działkowiczki ze Świebodzina do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD

1916. Pismo Prezesa OZ PZD w Pile do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD

1917. Pismo Zarządu i działkowców ROD 'Gądowianka' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

1918. Pismo OZ PZD w Gdańsku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1919. Stanowisko Kolegium Prezesów powiatu międzychodzkiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1920. Stanowisko członków ROD im. 'Wielatowo' w Złotowie w sprawie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.

1921. Rezolucja członków ROD 'Zdrowie' w Łodzi w sprawie obrony Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1922. Apel działkowców ROD 'Na Wzgórzach' w Suchym Lesie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1923. Rezolucja prezesów, członków ROD okręgu koszalińskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1924. Stanowisko Kolegium Prezesów gm. Kórnik w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1925. Pismo PZD OZ w Bydgoszczy do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1926. Pismo ROD im. Weinerta w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1927. Pismo ROD 'Szarotka' w Nowym Sączu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1928. Sprzeciw Okręgowej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu w sprawie obrony Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1929. Pismo działkowców ROD im. T.Kościuszki w Bytomiu do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1930. Stanowisko prezesów ROD z terenu miast: Kluczborka, Wołczyna, Olesna, Praszki, Gorzowa Śląskiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1931. Pismo uczestników narady szkoleniowej Prezesów OZ w Katowicach w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1932. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1933. Pismo działkowców ROD 'Przy Zaporze' w Łodzi w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1934. Sprzeciw Okręgowej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1935. Rezolucja uczestników Rejonowych Dni Działkowca w Tarnowskich Górach w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1936. Pismo Samorządów ROD w Zielonej Górze do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1937. Sprzeciw Okręgowej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1938. Pismo ROD 'Nad Wisłą' w Tczewie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1939. Pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1940. Pismo Zarządu ROD 'Sarni Stok' w Bielsku-Białej w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1941. Pismo Zarządu ROD 'KALNO' w Dąbrowie Białostockiej w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1942. Pismo OZ PZD Toruńko-Włocławskiego do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1943. Protest ROD w Połczynie-Zdroju skierowany do I Prezesa SN w sprawie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1944. Stanowisko członków PZD z rejonu Płocka i okolic, uczestników narady Prezesów ROD z terenu delegatury OZM PZD w Płocku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1945. Pismo Krajowej Komisji Rozjemczej PZD do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1946. Pismo OZ PZD Podlaskiego w Białymstoku do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1947. Protest Komisji Rewizyjnych ROD we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1948. Pismo Samorządów ROD z rejonu Żar do I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1949. Pismo ROD im. 'Bohaterów Warszawy' w Szczecinie do Marszałka Sejmu RP w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1950. Apel ROD im. 'Bohatrów Warszawy' w Szczecinie do Prezydenta RP w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1951. Sprzeciw Komisji Rewizyjnych ROD 'Oława' i 'Jelcz- Laskowice' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1952. Pismo Kolegium Gdyńskich Prezesów ROD do I Prezesa SN

1953. Pismo OZ w Zielonej Górze do I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1954. Protest Prezesów oraz Komisji Rwizyjnych ROD w Ostowie Wlkp. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1955. Pismo Okręgowej Komsji Rewizyjnej w Kaliszu do Prezesa TK w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1956. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych ROD 'Natura' w Ostrowie Wlkp. w sprawie wniosku I Prezesa SN od TK

1957. Pismo OZ PZD w Kaliszu do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1958. Stanowisko uczestników szkolenia dla Społecznych Instruktorów Ogrodnictwa PZD OZ w Koszalinie i Słupsku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1959. Apel uczestników posiedzenia Prezydium OZ Opolskiego PZD do I Prezesa SN

1960. Stanowisko OZ PZD w Gdańsku w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1961. Apel uczestników szkolenia dla instruktorów SSI PZD z okręgów: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Gdańskiego i Toruńsko-Włocławskiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1962. List OZ PZD w Poznaniu do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1963. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Międzylesie' w Poznaniu z okazji 30-lecia istnienia PZD w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1964. Protest uczestników szkolenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1965. Pismo Pana Jana Huniewicza-działkowca z Białegostoku do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1966. Pismo Pana Jana Daniczulka-działkowca z Białegostoku do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1967. Pismo Pani Jadwigi Sawickiej- działkowiczki z Białegostoku do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1968. Stanowisko działkowców z ROD rejonu suwalskiego, biorących udział w szkoleniu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1969. Protest Prezesów i członków Komisji Statutowych ROD z rejonu Kępno w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1970. List Zarządu ROD im. Elizy Orzeszkowej w Grudziądzu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1971. Pismo Zarządów ROD z rejonu Nowej Soli, Bytomia Odrz. i Nowego Miasteczka w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1972. Stanowisko uczestników narady Prezesów Zarządów ROD miasta Piły i Chodzieży w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1973. List ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1974. Stanowisko OZ PZD w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1975. Stanowisko organów statutowych ROD 'Zgoda' w Sycowie podjęte na posiedzeniu Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1976. Stanowisko Zarządu ROD 'Krepa-Rosa' w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1977. Pismo Zarządu ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1978. Pismo OZ PZD Podlaskiego w Białymstoku do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1979. Pismo OZ PZD Podkarpackiego w Rzeszowie do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1980. Stanowisko uczestników narady prezesów Zarządów ROD OZ w Gdańsku w obronie działkowców, ogrodów, Związku i Ustawy o ROD z 8 lipca 200r.

1981. Pismo ROD 'Dolinka' w Szczecinie skierowane do biura TK w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1982. Stanowisko ROD w Sulechowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1983. Stanowisko ROD XXX Lecia LWP w Toruniu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1984. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Białymstoku w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1985. Pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Opolu w sprawie wniosku I Prezesa SN

1986. Pismo Samorządów ROD w Zielonej Górze do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1987. Pismo ROD 'Zacisze' w Żaganiu do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1988. Pismo Komisji Rewizyjnej ROD 'Sawanna' w Ochli do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005.

1989. Pismo ROD 'Zalesiany' w Białymstoku do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1990. Stanowisko ROD im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku-Nowym Porcie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1991. Pismo OZ PZD w Bydgoszczy do Posła na Sejm RP Pana E. Kłopotka w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1992. Pismo działkowców z ROD im. Ks. BOLKO w Świdnicy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1993. Pismo ROD 'Jarzębina' w Łodzi w sprawie wnioksu I Prezesa SN do TK

1994. Pismo uczestników narady szkoleniowej w Tarnobrzegu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1995. Pismo Komisji Rewizyjnych ROD we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1996. Stanowisko uczestników Rejonowej Konferencji Szkoleniowej Instruktorów SSI w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

1997. Prośba Komisji Rewizyjnej i działkowców ROD 'Jutrzenka' w Białymstoku o oddalenie wniosku I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

1998. Pismo uczestników narady szkoleniowej w Mielcu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

1999. Pismo Okręgowej Komisji Rozjemczej w Opolu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2000. Stanowisko Zarządu ROD 'Wiśniowy' w Międzyrzeczu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2001. Stanowisko ROD 'Malinka' w Suwałkach w sprawie obrony ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2002. Stanowisko uczestników szkolenia Przew. Ogrodowych Komisji Rozjemczych ROD OZ w Gdańsku w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2003. Pismo Okręgowej Komisji Rozjemczej w Opolu do Prezesa TK w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2004. Pismo Zarządu ROD 'Róża' w Słupcy w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2005. Rezolucja uczestników szkolenia-członków Ogrodowych Komisji Rozjemczych i Rewizyjnych OZ w Poznaniu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2006. Stanowisko członków PZD -ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku biorących udział w Zebraniu Zarządu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2007. Stanowisko ROD 'MALWA' w Tomaszowie Maz. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2008. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2009. Pismo Pana Janusza Dudka, działkowca z ROD 'Słoneczne' w Zabrzu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2010. Protest Komisji Rewizyjnych ROD we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2011. Stanowisko działkowców z okręgu śląskiego zgromadzonych na podsumowaniu konkursu 'Foto-Działka 2010' w OZ Śląskim PZD.

2012. Pismo Komisji Rewizyjnej ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku skierowane go Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2013. Pismo ROD 'Łan' w Bytomiu do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2014. Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie skierowane do Marszałka Sejum RP w obronie Ustawy o ROD

2015. Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie skierowane do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD

2016. Pismo ROD 'Zagórze' w Sosnowcu do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD

2017. Pismo Pana Czesława Tolarczyka, działkowca z ROD 'Przyszłość' w Zabrzu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.  

2018. Pismo członków i sympatyków Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego PZD w Gliwicach w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2019. Pismo Pana Karola Wilczka, działkowca z Rudy Śląskiej w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2020. Pismo aktywu Delegatury Rejonwej PZD w Rudzie Śląskiej w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2021. Pismo członków Delegatury Rejonowej w Rudzie Śląskiej do I Prezesa SN w obronie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2022. Pismo Pani Cecyli Kubickiej, działkowiczki z ROD 'Zacisze' w Zabrzu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2023. Pismo Pana Piotra Maślanki, działkowca z ROD 'Biała Róża' w Zabrzu w obronie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2024. Apel Zarzadu ROD 'Azalia Polska' w Piekarach Śląskich do Prezesa TK w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2025. Stanowisko członków PZD z suwalskich rodzinnych ogrodów działkowych im. 'Malwa', 'M.Konopnickiej', 'Jaćwingów', 'Leśny', 'Borówka', 'Malinka', 'Hańcza', 'Oaza' w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2026. Pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2027. Pismo Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Bydgoszczy do I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2028. Pismo ROD 'Malina' w Rzeszowie do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dni 8 lipca 2005r.

2029. Pismo OZ Łódzkiego do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2030. Stanowisko dzizałkowców ROD: 'Malinka', 'Marii Konopnickiej', 'Oaza', 'Borówka', i 'Malwy' uczestniczących w szkoleniu dla początkujących działkowców w dniach 30 listopada i 2 grudnia 2010r. w Suwałkach

2031. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD 'Malinka' w Suwałkach w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2032. Stanowisko Zarządu ROD 'Malinka' w Suwałkach w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2033. Rezolucja uczestników szkolenia dla Przew. Ogrodowych Komisji Rewizyjnych odbytego 27.11.2010r. w Gorzowie Wlkp.

2034. Stanowisko Prezesów z terenu OZM PZD w Warszawie uczestniczących w naradach odbytych w dniach 22-29.11.2010r.

2035. Stanowisko ROD 'Białołęka Dworska' w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2036. Stanowisko nowych członków PZD z powiatu kościńskiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2037. Stanowisko Zarządu ROD 'LUMEL' PZD w Zielonej Górze w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2038. Pismo ROD 'Zalesie' w Rzeszowie do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2039. Pismo instruktorów SSI PZD z Okręgu Podkarpackiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2040. Stanowisko ROD 'Kwiat Jabłoni' w Gliwicach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2041. Stanowisko Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych ogrodów z Okręgu Pilskiego w obronie działkowców, Związku i Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2042. Pismo ROD 'Panorama' w Krakowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2043. Pismo działaczy PZD OZ w Łodzi z rejonu Piotrkowa Tryb. do I Prezesa SN w obronie ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2044. Pismo skierowane do I Prezesa SN przez uczestników seminarium dla SSI w Łodzi w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2045. Pismo skierowane do I Prezesa SN przez działaczy OZ Łódzkiego PZD z rejonu Piotrkowa Tryb. w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2046. Pismo Zarządu ROD 'MALWA' w Tomaszowie Maz. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2047. Protest członków Komisji Rewizyjnych ROD we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2048. Pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku w obronie Ustawy o ROD  z 8 lipca 2005r.

2049. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2050. Stanowisko uczestników Konferencji szkoleniowej instruktorów SSI okręgu szczecińskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2051. Pismo Okręgowej Komisji Rozjemczej w Zielonej Górze skierowane do Przew. Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w obronie Ustawy o ROD

2052. Stanowisko OZ Podkarpackiego w Rzeszowie w obronie Ustawy o ROD

2053. Stanowisko Prezydium OZ Podlaskiego w Białymstoku w sprawie wniosków I Prezesa SN do TK

2054. Stanowisko członków Ogrodowych Komisji Rewizyjnych z OZ Podlaskiego w Białymstoku w sprawie wniosków I Prezesa SN do TK

2055. Pismo ROD 'Relaks II'w Koluszkach w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2056. Stanowisko OZ Mazowieckiego PZD w sprawie wniosków I Prezesa SN do TK

2057. Stanowisko instruktorów SSI zgromadzonych na naradzie szkoleniowej z OZ w Zielonej Górze w obronie Ustawy o ROD

2058. Pismo OZ w Zielonej Górze do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2059. Pismo Kolegium Prezesów ROD Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2060. Apel uczestników szkolenia Przew. Ogrodowych Komisji Rozjemczych ROD  z OZ Warmińsko-Mazurskiego w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2061. Pismo OZ Toruńsko-Włocławskiego do Marszałka Sejmu RP w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2062. Apel ROD 'Relaks' w Żarach w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2063. Stanowisko instruktorów SSI okręgu śląskiego w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2064. Stanowisko ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2065. Stanowisko ROD 'Wypoczynek' w Wałczu w obronie Ustawie o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2066. Stanowisko Prezydium OZ we Wrocławiu w sprawie opinii Sejmu RP skierowanej do TK w sprawie wniosku I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD

2067. Pismo ROD 'Podmiejski' w Koluszkach do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2068. List otwarty OZ PZD w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD

2069. Pismo ROD '1 Maja-Wolność' w Częstochowie w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2070. Pismo Zarządu i ROD im HUTNIK w Szczecine w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2071. Pismo OZ Świętokrzyskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2072. Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2073. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku w obronie działkowców, ogrodów, Związku i Ustawy o ROD

2074. Stanowisko Prezydium OZ we Wrocławiu w sprawie Opinii przyjętej przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2075. Stanowisko Prezydium OZ w Gdańsku w obronie działkowców, ogrodów i Związku oraz Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2076. List uczestników noworocznego spotkania 2011 w ROD 'Miejski' w Pyrzycach w obronie ogordnictwa działkowego

2077. Apel podjęty przez ksiegowe ROD uczestniczące w naradzie szkoleniowej w Ełku w obronie ROD

2078. Pismo ROD 'Plener' w Koluszkach do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD 

2079. Stanowisko OZ Podlaskiego PZD w Białymstoku w sprawie wniosków I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD

2080. Pismo Prezydium OZ w Zielonej Górze w sprawie wniosku I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD

2081. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2082. Pismo członków Ogrodowych Komisji Rewizyjnych OZ Sudeckiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD 

2083. Stanowisko Zarządu ROD 'Relaks' w Górze w obronie ROD

2084. Sprzeciw ROD 'Tulipan' w Krakowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

 2085. Stanowisko uczestników narady szkoleniowej Służby Finansowej ROD w obronie Ustawy o ROD

2086. Pismo ROD 'Łączność' we Wrocławiu w sprawie obrony Ustawy o ROD

2087. Stanowisko Zarządu ROD 'Przylaszczka' oraz Ogrodwej Komisji Rewizyjnej w obronie Ustawy o ROD

2088. Stanowisko ROD 'Ananas' w Kalonce w obronie ROD

2089. Stanowisko ROD 'Gaje' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2090. Pismo uczestników narady szkoleniowej gł. księgowych ROD OZ Podkarpackiego w obronie Ustawy o ROD

2091. Pismo członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZ Podkarpackiego w obronie Ustawy o ROD

2092. Pismo Pana Zbigniewa Knapka w Oleśnicy w obronie Ustawy o ROD

2093. Pismo Pana Zbigniewa Knapka skierowane do Marszałka Sejmu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2094. Pismo Pana Tadeusza Netczuka z ROD 'POKÓJ' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2095. Pismo Pani Zofii Zielińskiej z ROD 'Przewodnik' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2096. Pismo Pana Jana Rója z ROD 'Jedność' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2097. Pismo czlonka OZ we Wrocławiu Pana Ryszarda Grzelki w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2098. Stanowisko ROD im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2099. Apel prezesów ROD powiatu Tarnogórskiego w obronie Ustawy o ROD

2100. Pismo Państwa Pinkiewicz z ROD we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2101.Pismo ROD 'Powstaniec' w Chorzowie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2102. Pismo ROD im. Staszica w Katowicach w obronie Ustawy o ROD

2103. Stanowisko ROD im. Elizy Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2104. Pismo ROD 'Janowo' w Rumi w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2105. Pismo Pana Stanisława Brańskiego z ROD 'Mozaika' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2106. Pismo członka OZ we Wrocławiu, działkowca z ROD 'Stokrotka' w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2107. Stanowisko Zarządu ROD im. Nafta w Pile w obronie Ustawy o ROD

2108. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD 'Pod Lipami' w Pile w obronie Ustawy o ROD

2109. Stanowisko Pani Janiny Gruszkowskiej z ROD 'Relaks' w Górze w obronie Ustawy o ROD

2110. Stanowisko Prezydium OZ w Gdańsku w obronie działkowców, ogrodów, Związku i Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2111. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w obronie działkowców, ogrodów, Związku i Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2112. Apel społecznych instruktorów d/s ogrodnictwa działkowego OZ w Bydgoszczy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2113. Stanowisko OZ w Gdańsku w obronie Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

2114. Apel OZ PZD w Gdańsku o aktywną obrone Ustawy o ROD

2115. Apel OZ PZD w Gdańsku w sprawie udziału członków PZD w nadchdzących wyborach parlamentarnych  

2116. Pismo Prezesów ROD rejonku kłodzkiego ZO Sudeckiego w obronie Ustawy o ROD

2117. Pismo Prezesów ROD OZ Sudeckiego w obronie Ustawy o ROD

2118. Stanowisko Prezydium OZ w Kaliszu w obronie Ustawy o ROD

2119. Apel czlonków OZ Warmińsko-Mazurskiego i Przew. Komisji Rew. i Rozjem. w Olsztynie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2120. Pismo członków ROD 'Szczepin' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2121. Pismo członków Zarządu ROD 'Szczepin' we Wrocławiu do Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego w obronie Ustawy o ROD

2122. Stanowisko Prezesów zabrzańskich ROD w obornie Ustawy o ROD

2123. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu skierowane do I Prezesa SN sprawie w obronie Ustawy o ROD

2124. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile w sprawie obrony Ustawy o ROD, działkowców i Związku w zwiazku ze skierowanym przez byłego Prezesa SN wniosku dot. Ustawy o ROD

2125. Pismo ROD 'Wytchnienie' we Wrocławiu do I Prezesa SN dot. obrony Ustawy o ROD

2126. Pismo ROD 'Wychnienie' we Wrocławiu do Rzecznika Praw Obywatelskich dot. obrony Ustawy o ROD

2127. Pismo Pana Romualda Nocunia z Krakowa do Marszałka Sejmu RP w obronie ROD

2128. Pismo Pani Barabary Korolczuk skierowane do TK w sprawie obrony Ustawy o ROD

2129. Pismo Zarządu ROD 'Fiołek' we Wrocławiu do TK w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2130. Stanowisko Zarządu i Komisji Ogrodowych ROD 'Kwitnąca Dolina' we Wrocławiu w sprawie obrony Ustawy o ROD

2131. Uchwała Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ROD im. 'Reja' w Policach w sprawie obrony ogrodów działkowych

2132. Pismo Pana Henryka Zwolińskiego - członka OZ we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2133. Pismo ROD 'Wytchnienie' we Wrocławiu skierowane do TK w obronie Ustawy o ROD

2134. Stanowisko Pana Stanisława Rajewskiego - działkowca z ROD 'Pierwiosnek' w Oławie w obronie Ustawy o ROD

2135. Pismo Pana Jerzego Komarnickiego - działkowca z Zielonej Góry w obronie Ustawy o ROD

2136. Stanowisko ROD 'Podgórki' w Skawinie w obronie Ustawy o ROD

2137. Pismo Pana Ryszarda Dorau - Członka Krajowej Komisji Rew. w obronie Ustawy o ROD

2138. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD 'Janowo' w Rumi w obronie ogrodów działkowcych

2139. Pismo OZ w Poznaniu skierowane do TK dot. obrony Ustawy o ROD

2140. Pismo Pani Wery Storczyńskiej - działkowiczki w Świnoujściu skierowane do Prezydenta RP w obronie Ustawy o ROD

2141. Uchwała Zarządu ROD 'Nad Widawą' we Wrocławiu w obronie rodzinnych ogrodów działkowych

2142. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Relaks w Jastrowiu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

2143. Apel OZ Podkarpackiego w Rzeszowie w obronie rodzinnych ogrodów i działkowców

2144. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. 'Stanocka' w Szczecinie w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodnosci z Konstytucją Ustawy o ROD złożonego przez Prezesa SN

2145. Stanowisko ROD 'Kalina' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2146. Pismo Pana Jana Kaczmarzyka-działkowca z ROD 'Gaje' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2147. Stanowisko ROD 'Tulipan' w Trzebnicy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2148. Stanowisko ROD 'Słoneczne Wzgórze' w Wałbrzychu w obronie działkowców polskich

2149. Stanowisko ROD 'Wirnik' w Warszawie w obronie Ustawy o ROD

2150. Apel członków OZ Warmińsko-Mazurskiego w obronie Ustawy o ROD

2151. Pismo ROD 'Zwierzyniec' w Tarnobrzegu do Prezesa TK w obronie działkowców i ogrodów rodzinnych

2152. Stanowisko ROD 'Piotruś' w Styrzyńcu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2153. Stanowisko prezesów ROD powiatu legnickiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2154. Pismo członków ROD 'Zielone Wzgórza' w Łańcucie do Prezesa TK w obronie ogrodów działkowych

2155. Pismo działkowców ROD 'Kamienna Laworta' w Ustrzykach Dolnych do Prezesa TK w obronie Ustawy o ROD

2156. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Bratek w Krzyżu w obronie Ustawy o ROD

2157. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdaczego ROD im. Kusocińskiego w Pile w obronie Ustawy o ROD

2158. Pismo Instruktorów Komisji Ekologicznej ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w obronie Ustawy o ROD

2159. Pismo Instruktorów Komisji Ekologicznej ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do TK w obronie Ustawy o ROD

2160. Pismo Instruktorów Komisji Ekologicznej ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do Marszałka Sejmu RP w obronie Ustawy o ROD

2161. Pismo Zarządu ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do Prezesa Rady Ministrów w obronie Ustawy o ROD

2162. Pismo Zarządu ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do Marszałka Sejmu RP w obronie Ustawy o ROD

2163. Pismo Zarządu ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do TK w obronie Ustawy o ROD

2164. Pismo Komisji Rewizyjnej ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do Klubu Parlamentarnego PO, Klubów Poselskich SLD i PSL w obronie Ustawy o ROD

2165. Pismo Komisji Socjalnej ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do Klubu Parlamentarnego PO i Klubu Poselskiego PSL w obronie Ustawy o ROD

2166. Pismo Członków Komisji Rozjemczej ROD 'Stokrotka' we Wrocławiu do Klubu Poselskiego PSL w obronie Ustawy o ROD

2167. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. 550-lecia m. Chodzieży w Chodzieży w obronie Ustawy o ROD

2168. Stanowisko członków ROD 'Za Gajem' w Wójtowie w obronie Ustawy o ROD

2169. Stanowisko działkowców ROD 'Kolejarz' w Lubsku w obronie Ustawy o ROD

2170. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego RDO im. W. Witosa w Krajence w obronie Ustawy o ROD

2171. Pismo ROD im. Przemysława w Rogoźnie w obronie Ustawy o ROD

2172. Pismo Członków Prezydium OZ w Szczecinie do Marszałka Sejmu RP w obronie Ustawy o ROD

2173. Stanowisko OZ PZD w Słupsku w sprawie działań naczelnych organów Państwa zmierzających do uchylenia i uchwalenia nowej ustawy o ROD

2174. List otwarty ROD 'Kabanosik' w Olsztynie w obronie ogrodów działkowych

2175. Apel uczestników narady szkoleniowej Przewodniczących Komisji Rozjemczych ROD z Tarnobrzega w obronie Ustawy o ROD

2176. Stanowisko Zarządu i działkowców ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy w obronie Ustawy o ROD

2177. Stanowisko OZ Małopolskiego w obronie Związku

2178. Apel ROD 'WARTA' w Pajęcznie w obronie ogrodów, działkowców i Związku

2179. Oświadczenie działkowców z ROD 'Radość' we Wrocławiu w obronie działkowców, ogrodów i Związku

2180. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Radość' we Wrocławiu w sprawie wynikającej sytuacji z zaskarżenia przez I Prezesa SN do TK Ustawy o ROD

2181. Protest działkowców z ROD 'Pod Gruszą' w Wambierzycach w obronie Ustawy o ROD

2182. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. M. Kopernika w Tczewie w obronie Ustawy o ROD

2183. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego  ROD im. J. Kochanowskiego w Gdyni w obronie Ustawy o ROD

2184. Stanowisko dzialkowców ROD 'Bratek' w Murowanej Goślinie w obronie Ustawy o ROD

2185. Pismo działkowców z ROD 'Wytchnienie' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2186. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków ROD im. T. Kościuszki w Częstochowie w obronie Ustawy o ROD

2187. Pismo działkowców z ROD 'Leszczynko' w Lesznie w obronie Ustawy o ROD

2188. Pismo działkowców z ROD 'AWF' w Białej Podlasce w obronie Ustawy o ROD

2189. Apel działkowców z ROD im. Kolejarz w Białej Podlasce w obronie Ustawy o ROD

2190. Stanowisko ROD 'Jarzynka' w Białej Podlaskiej w obronie Ustawy o ROD

2191. Zarząd ROD im. JI Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w obronie ogrodów działkowych.

2192. Stanowisko ROD 'Pod Lasem' w sprawie Ustawy o ROD.

2193. Zarząd ROD 'IRENA' w Białej Podlaskiej w sprawie Ustawy o ROD.

2194. Oświadzenie SLD Koło nr 4 Rakowiec w sprawie Usawy o ROD

2195. Oświadczenie ROD 'Piotruś w Styrzyńcu' w Białej Podlaskiej w sprawie Ustawy o ROD

2196. Stanowisko ROD im. Polna w Złotowie w sprawie Ustawy o ROD

2197. Stanowisko ROD 'Spartakus' w Bygdoszczy w sprawie Ustawy o ROD

2198. Stanowisko ROD 'XX-Lecia PRL' w sprawie Ustawy o ROD

2199. Apel ROD 'Łomniczka' w Karpaczu w sprawie Ustawy o ROD

2200. Stanowisko ROD 'Jutrzenka' Boguszów-Gorce w sprawie Ustawy o ROD

2201. Stanowisko ROD 'Transportowiec' z Trzcianki w sprawie Ustawy o ROD

2202. Prośba członków PZD ROD 'Enegetyk 1' w Poznaniu z dnia 26.03.2011r.

2203. Członkowie ROD im. 'Pokoju' w Szczecinie w sprawie Ustawy o ROD

2204. Stanowisko ROD im. 'Powstańców Wlkp.' w sprawie wyznaczenia innego posła do reprezentacji ROD

2205. Stanowisko ROD im. 'Bohaterów Westerplatte' w Słupsku w spawie ustawy o ROD

2206. Protest działkowców z ROD im. 'St. Sempołowskiej' w Pile w sprawie repzerentacji ROD przez posła Andrzeja Derę

2207. Sprzeciw ROD W Witkowie przeciwko reprezentacji w TK przez posła Andrzeja Derę

2208. Stanowisko ROD im. 'Jamno' w sprawie Ustawy o ROD

2209. Stanowisko ROD 'Pod Kasztanami' w Milczu w spawie Ustawy o ROD

2210. Stanowisko ROD im. 'Tadeusza Kościuszki' w Lidzbarku Warmińskim w sprawie Ustawy o ROD

2211. Kolegium Prezesów Iławskich Ogrodów Działkowych w sprawie Ustawy o ROD

2212. Stanowiski ROD im. 'K. Libelta'w Gołańczy w sprawie Ustawy o ROD

2213. Stanowisko ROD 'Pod Kominem' Dobrzeń Wielki w sprawie Ustawy o ROD

2214. Stanowisko ROD im. 'Jordana' w Chodzieży w sprawie Ustawy o ROD

2215. Stanowisko ROD 'Lasy Działkowe' Dywity w sprawie Ustawy o ROD

2216. Petycja do Trybunału Konstytucyjnego ROD 'Podmiejski' w Kaletniku z siedzibą w Koluszkach w obronie ustawy o ROD

2217. Instruktorzy SSI PZD Okręgu Sudeckiego w sprawie Ustawy o ROD

2218. Stanowisko ROD im. 'Tadeusza Kościuszki' w Pieszycach w sprawie Ustawy o ROD

2219. Stanowisko ROD 'Gwarek' Częstochowa w sprawie ustawy o ROD

2220. Protest ROD im. 'Przyjaźń' z Częstochowy w sprawie reprezentacji Sejmu przez posła Andrzja Derę przed TK

2221. Stanowisko ROD 'Relaks' w Szprotawie w sprawie Ustawy o ROD

2222. Stanowisko ROD 'Nad Bukową' w Szczecinie w sprawie Ustawy o ROD

2223. ROD „TRANSPORTOWIEC' w Solcu Kujawskim w sprawie obrony Ustawy o ROD

2224. ROD im. B. Chrobrego we Wronkach w obronie Ustawy o ROD

2225. ROD „BRATEK' w Solcu Kujawskim w sprawie obrony Ustawy o ROD

2226. ROD im. Mieszka I-go w Pobiedziskach w sprawie obrony Ustawy o ROD

2227. ROD 'Wisienka' z Łodzi w sprawie obrony Ustawy o ROD

2228. ROD „Malwa” w Grudziądzu w sprawie obrony Ustawy o ROD

2229. ROD „Sarniak” w Grudziądzu w sprawie obrony Ustawy o ROD

2230. ROD „Wodnik” z Chełmży w sprawie obrony Ustawy o ROD

2231. ROD „Zalesie” we Włocławku w sprawie obrony Ustawy o ROD

2232. ROD 'Lotnia' z Aleksandrowa Łódzkiego w sprawie Ustawy o ROD

2233. ROD im. '2 Armii Wojska Polskiego' w Poznaniu w sprawie Ustawy o ROD

2234. ROD im. Franciszka Walczaka w Gorzowie Wlkp. w sprawie Ustawy o ROD

2235. ROD im. J. Słowackiego w Zielonej Górze w sprawie obrony Ustawy o ROD

2236. ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach w sprawie obrony Ustawy o ROD

2237. ROD „Odrodzenie' w Łodzi w sprawie obrony Ustawy o ROD

2238. ROD „Aster” w Łomży w obronie Ustawy o ROD

2239. ROD „Koło Kani” w Toruniu w sprawie obrony Ustawy o ROD

2240. ROD im. „Rodło” w Złotowie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2241. ROD im. „Sławianka” w Lubogoszczy k/Sławy w sprawie obrony Ustawy o ROD.

2242. ROD „Relax” w Radymnie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2243. ROD im. „Nowe Osiedle” w Szczecinie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2244. ROD „Grono” z Zielonej Góry w sprawie obrony Ustawy o ROD

2245. ROD im. „Gwda” w Pile w sprawie obrony Ustawy o ROD

2246. ROD im. „XXX-lecia” w Łobzie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2247. ROD „Kolejarz” w Ryczywole w sprawie obrony Ustawy o ROD

2248. ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży w sprawie obrony Ustawy o ROD

2249. OZ Malopolski w sprawie obrony Ustawy o ROD

2250. ROD „Kolejarz” w Krzyżu Wlkp. w obronie Ustawy o ROD

2251. ROD „Młynarz” w Kluczewie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2252. ROD „Związkowiec” w Tarnobrzegu w sprawie obrony Ustawy o ROD

2253. ROD im. „XX – lecia” w Szczecinie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2254. ROD 'Wypalanki' w obronie Ustawy o ROD

2255. ROD 'Hutnik' w Ząbkowicach Śląskich w obronie Ustawy o ROD

2256. ROD 'NOwe Osiedle' w Wałbrzychu w sorawie obrony Ustawy o ROD

2257. ROD 'ASTER' w Kudowie Zdroju w sprawie obrony Ustawy o ROD

2258. ROD 'Elektron' we Wrocławiu w sprawie obrony Ustawy o ROD

2259. Stanowisko ROD 'Elektron' z Wrocławia w sprawie Ustawy o ROD

2260. ROD 'Przylesie' w Bydgoszczy w sprawie Ustawy o ROD

2261. ROD 'Relax' w Nowej Sarzynie w obronie Ustawy o ROD

2262. ROD 'Energetyk II' w obronie Ustawy o ROD

2263. ROD 'Maciejowice' w Szczecinie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2264. ROD im. 'T. Kosciuszki' w Bojonowie w obronie Ustawy o ROD

2265. ROD im. 'W.Sikorskiego' w Rawiczu w obronie Ustawy o ROD

2266. ROD 'Międzyklesie' w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD

2267. ROD 'Bema' w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD

2268. ROD 'Nowy Sad' w Stargardzie Szczecińskim w obronie Ustawy o ROD

2269. ROD 'Zielony Fort' w Rawiczu w obronie Ustawy o ROD

2270. ROD im. 'Michała Drzymały' w Bojanowie w obronie Ustawy o ROD

2271. ROD 'Jagódka' w Lesznie w obronie Ustawy o ROD

2272. ROD 'Pod Dębami-Konwalia' w Gostyniu w obronie Ustawy o ROD

2273. ROD 'Pod Wiatrakiem' w Święciechowie w obronie Ustawy o ROD

2274. ROD im. 'M. Konopnickiej w Szczecinie w sprawie obrony Ustawy o ROD

2275. ROD 'Słoneczne Wzgórze' w Szczecinie w obronie Ustawy o ROD

2276. ROD 'Nad Grzepnicą' wPolicach w sprawie obrony Ustawy o ROD

2277. ROD 'Stokrotka' w Dębicy w sprawie obrony Ustawy o ROD

2278. ROD '400-lecia Olecka' w Oleckau w obronie Ustrawy o ROD

2279. ROD 'Przyszłość' w Lubsku w obronie Ustawy o ROD

2280. ROD 'Meliorant' w Grabonogu w obronie Ustawy o ROD

2281. ROD 'Międzylesie' w Lesznie w obronie Ustawy o ROD

2282. ROD 'Luwena' w Lubsku w obronie Ustawy o ROD

2283. ROD 'Wanda' w Żarach w obronie Ustawy o ROD

2284. ROD 'Głogów' w Głogowie w obronie Ustawy o ROD

2285. ROD 'Jutrzenka' w Lubski w obronie Ustawy o ROD

2286. ROD 'Ceramik' w Chodziezy w obronieUstawy o ROD

2287. ROD im. 'M. Drzymały' w Pile w obronie Ustawy o ROD

2288. ROD im. 'Magnolia' w Biskupcu w obronie Ustawy o ROD

2289. ROD im. 'A. Mickiewicza' w Głubczycach w obronie Ustawy o ROD

2290. ROD 'Wymysłów' w Tarmobrzegu w obronie Ustawy o ROD

2291. ROD 'Pionier' w Choszcznie w obronie Ustawy o ROD

2292. ROD 'Magnolia' w Biskupcu w obronie Ustawy o ROD

2293. ROD 'Zabłocie' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2294. ROD 'Nowy Kanał' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2295. ROD 'Frezja' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2296. ROD 'Nadodrze' Tarnów Bycki-Bytom Odrzański w obronie Ustawy o ROD

2297. ROD 'Pod Lipami' w Pile w w obronie Ustawy o ROD

2298. ROD im. 'W. Broniewskiego' w Okonku w obronie Ustawy o ROD

2299. ROD im. '40-lecia PRL' w Człuchowie w obronie Ustawy o ROD

2300. ROD im. 'T.Kościuszki' w Ustce w obronie Ustawy o ROD

2301. ROD 'Fadom' w Iławie w obronie Ustawy o ROD

2302. ROD 'Dębinka' w Poznaniu w obronie ustawy o ROD

2303. ROD im. 'Jakuba Wagi' z Łomży w obronie Ustawy o ROD

2304. ROD 'Irys' w Nowej Soli w obronie Ustawy o ROD

2305. ROD 'Bajka' w Jędrzejowie w obronie Ustawy o ROD

2306. Stanowisko ROD 'Ponidzie I' w Pińczowie w obronie Ustawy o ROD skierowane do Marszałka Sejmu RP

2307. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Relaks' w Szczecinie w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2308. Stanowisko ROD 'Bajka' w Jędrzejowie w obronie Ustawy o ROD

2309. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Przyjaźń' we Wrocławiu w sprawie wniosku I Prezesa SN i Marszałka Sejmu RP do TK dot. Ustawy o ROD

2310. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Malinówka' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2311. Stanowisko ROD 'Magnolia' w Grudziądzu w obronie Ustawy o ROD

2312. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Energetyk' w Lublińcu w obronie Ustawy o ROD

2313. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Łagiewniki' w Łodzi w obronie Ustawy o ROD

2314. Stanowisko działkowców z ROD 'Zelmerowiec' w Rzeszowie w obronie Ustawy o ROD

2315. Stanowisko działkowców z ROD '1000-Lecia Państwa Polskiego' w Pustkowie w obronie Ustawy o ROD

2316. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Aniołów' wCzęstochowie w obronie Ustawy o ROD

2317. Pismo członków ROD im. F. Chopina w Nowej Soli w obronie Ustawy o ROD

2318. Stanowisko ROD 'Nad Potokiem' w Tychach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2319. Stanowisko ROD 'Relaks' w Tychach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2320. Stanowisko działkowców z ROD 'Bratniak' w Tychach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2321. Stanowisko działkowców z ROD 'Kabanos' w Rzeszowie w obronie Ustawy o ROD

2322. Oświadczenie działkowców z ROD 'Szarotka' w Rzeszowie w sprawie Ustawy o ROD

2323. Stanowisko działkowców z ROD im. 1 Maja w Ostrowcu Św. w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

2324. Protest członków ROD 'Las Rzeczki' w Ostrowcu Św. w sprawie wniosku I PRezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2325. Pismo członków ROD im. J. Kilińskiego w Staszowie w obronie Ustawy o ROD

2326. Stanowisko ROD 'Zakątek' w Poznaniu w obronie Ustawy o ROD

2327. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Stepniaczka' w Stepnicy w obronie Ustawy o ROD

2328. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Nad Jeziorkiem' w Grzybianach w sprawie stanowiska działkowców dotyczącego funcjonowania ROD

2329. Stanowisko ROD 'Rozmaryn' w Rypinie w obronie Ustawy o ROD

2330. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Azalia' w Lipnie w obronie Ustawy o ROD

2331. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Miś' w Rumiankowie w obronie Ustawy o ROD

2332. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Poziomka' w Ośmiałowie w obronie Ustawy o ROD

2333. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'SKR'w Radomicach w obronie Ustawy o ROD

2334. Pismo ROD 'Budowlani' w Gorzowie Wlkp. do I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD

2335. Pismo ROD 'Meliorant' w Grudziądzu w obronie Ustawy o ROD

2336. Pismo ROD 'Pod Jabłonią' w Grudziądzu w obronie Ustawy o ROD

2337. Pismo ROD 'Przyszłość' w Grudziądzu w obronie Ustawy o ROD

2338. Pismo ROD 'Bławatek' w Grudziądzu w obronie Ustawy o ROD

2339. Stanowisko ROD 'Postęp' w Sitnie w obronie Ustawy o ROD

2340. Uchwała Walnego Zebrania ROD 'Chemik' w Wąbrzeźnie w obronie ogrodów działkowych

2341. Stanowisko ROD 'Natura' w Ostrowie Wlkp. w obronie Ustawy o ROD

2342. ROD 'Borycz Żmigród w obronie ustawy o ROD.

2343. ROD „Puszcza” Szczecin w obronie ustawy o ROD.

2344. ROD 'Zacisze' w Szczecinie w obronie ustawy o ROD.

2345. ROD im. 'gen. Bema' w Szczecinie w obronie ustawy o ROD.

2346. ROD im. 'gen. K. Świerczewskiego' w Kamieniu Pomorskim w obronie ustawy o ROD.

2347. ROD 'Skarbówka' w Szczecinie w obronie ustawy o ROD.

2348. ROD im. XXX-lecia w Szczecinie w obronie ustawy o ROD.

2349. ROD 'Koniczynka' Częstochowa w obronie ustawy o ROD.

2350. ROD 'Słoneczny' Augustów w obronie ustawy o ROD.

2351. ROD 'Pod Borem' w Konstantynowie w obronie ustawy o ROD.

2352. ROD 'Tramwajarz' Grudziądz w obronie ustawy o ROD.

2353. ROD 'Jedność-Bratek' w Grudziądzu w obronie ustawy o ROD.

2354. ROD 'Kolejarz' z Grudziądza w obronie ustawy o ROD.

2355. ROD 'Kolejarz' w Kłodzku w obronie ustawy o ROD.

2356. ROD 'Stokrotka' w Świdnicy w obronie ustawy o ROD.

2357. ROD 'Astra' w Kudowie Zdroju w obronie ustawy o ROD.

2358. ROD 'Kabaczek' w Świdwinie w obronie ustawy o ROD.

2359. ROD 'Kopcówka' w Woli Kopcowej w obronie ustawy o ROD.

2360. ROD 'Pod Lasem' w Końskich w obronie ustawy o ROD.

2361. ROD 'Zdrowie' w Chęcinach w obtronie ustawy o ROD.

2362. Pismo ROD 'Marzenie' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD

2363. Stanowisko działkowców z ROD 'XX Lecie' w Środzie Śląskiej w obronie Ustawy o ROD

2364. Pismo działkowców ROD im. M. Kopernika w Zbąszyniu w obronie ustawy o ROD

2365. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD im. T. Kościuszki w Krapkowicach w obronie Ustawy o ROD

2366. Stanowisko członków ROD 'Olszynka' w Warszawie w obronie Ustawy o ROD

2367. Pismo członków ROD im. B. Orlińskiego w Lęborku w obronie Ustawy o ROD

2368. Pismo działkowców z ROD 'Kolejarz' w Słupsku w obronie Ustawy o ROD

2369. Pismo ROD 'Łęgi' w Opolu w obronie Ustawy o ROD

2370. Pismo ROD 'Wrzos' w obronie Ustawy o ROD

2371. Pismo działkowców ROD 'Nadzieja' w Przemyślu w obronie Ustawy  ROD

2372. Pismo ROD 'Topolanka' w Łańcucie w obronie Ustawy o ROD

2373. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Idziego Świtały w Szamotułach w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2374. Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku w obronie Ustawy o ROD

2375. Stanowisko członków ROD 'Kotwica' w Świnoujściu w obronie Ustawy o ROD

2376. Pismo Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w obronie Ustawy o ROD

2377. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Camping' w Bydgoszczy-Janowo w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

2378. Pismo działkowców ROD 'Złote Piaski' w Nowym Tomyślu w obronie Ustawy o ROD

2379. ROD 'Zacisze 1' w Kielcach w obronie ustawy o ROD

2380. ROD 'Pod Morwami' we Wroclawiu w obronie ustawy o ROD

2381. ROD 'Narcyz' w Kielcach w obronie ustawy o ROD

2382. Pismo ROD 'Zjednoczeni' w Poznaniu w obronie Ustawy o ROD

2383. ROD 'Wrzos' Końskie w obronie ustawy o ROD

2384. ROD 'Jawor' w Drawnie w obronie ustawy o ROD

2385. ROD 'Nadzieja' w Lublińcu w obronie ustawy o ROD

2386. ROD im. B. Chrobrego w Kielcach w obronie ustawy o ROD.

2387. ROD im. Pionierów we Wrocławiu w obronie ustawy o ROD

2388. ROD 'Jamno w Koszalinie w obronie ustawy o ROD

2389. ROD 'Tęcza' we Wrocławiu o obronie ustawy o ROD.

2390. ROD 'Drawa' w Drawie o obronie ustawy o ROD.

2391. ROD im. Wł. Szafera w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2392. PZD OZ Poznań w obronie ustawy o ROD.

2393. ROD 'Elekttrochem' w Grudziądzu w obronie ustawy o ROD.

2394. ROD 'Flisak' w Toruniu w obronie ustawy o ROD.

2395. ROD 'Międzyrzecze' w Toruniu w obronie ustawy o ROD.

2396. ROD 'Budowlaniec' w Grudziądzu w obronie ustawy o ROD.

2397. ROD 'Kopcówka' w Woli Kopcowej w obronie ustawy o ROD.

2398. ROD 'Na Wzgórzu' w Działdoszycach w obronie ustawy o ROD.

2399. ROD 'Nowe Rokicie' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2400. ROD 'Pigwa' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2401. ROD 'Lotnia' z Aleksandrowa Łódzkiego w obronie ustawy o ROD.

2402. ROD 'Warzywniak' w Blachowni w obronie ustawy o ROD. 

2403. ROD 'Żwirek' w Sieradzu w obronie ustawy o ROD.

2404. ROD 'Nowe Rokicie' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2405. ROD 'Pienista' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2406. ROD 'Olimpijka' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2407. ROD 'Przy Torze' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2408. ROD 'Polanka' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2409. ROD im. A. Mickiewicza w Pabianicach w obronie ustawy o ROD.

2410. ROD im. Wl. Sikorskiego w Tczewie w obronie ustawy o ROD.

2411. ROD 'Pod Banią' w Złoczewie w obronie ustawy o ROD.

2412. ROD 'Paprotnia' w Holenrdach w obronie ustawy o ROD.

2413. ROD 'Kalina' Konstantynów Łódzki w obronie ustawy o ROD.

2415. ROD 'Elektron' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2416. ROD 'Czyżeminek' w Rzgowie w obronie ustawy o ROD.

2417. ROD 'Wieniawskiego' w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2418. ROD 'Zalesie' w Rzeszowie w obronie ustwy o ROD.

2419. ROD 'Hutnik' w Częstochowie w obronie ustawy o ROD.

2420. OZ Śląskiego PZD w obronie ustawy o ROD.

2421. ROD im, F. Chopina w Częstochowie w obronie ustawy o ROD.

2422. ROD im. J.Kasprowicza w Tczewie w obronie ustawy o ROD.

2423. ROD im. T. Kościuszki w Peszycach w obronie ustawy o ROD.

2424. Instruktorzy SSI w Zielonej Górze w obronie ustawy o ROD.

2425. ROD :Hutnik: w Szczecinie w obronie ustawy o ROD.

2426. ROD ' Dębinka' w Poznaniu w obronie ustawy o ROD.

2427. ROD 'Wójtowianka' w Gliwicach w obronie ustawy o ROD.

2428. ROD im. Czcibora w Dębnie w obronie ustawy o ROD.

2429. ROD 'Pod Słonecznikiem' w Wyrzysku w obronie ustawy o ROD.

2430. ROD im 'W. Puchalskiego' w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2431. ROD 'Mieszko' w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2432. ROD 'Kolejarz' w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2433. ROD 'Krokus' z Gliwic w obronie ustwy o ROD.

2434. ROD 'Szron' w Dębicy w obronie ustawy o ROD.

2435. ROD im. J. Kasprowicza w Tczewie w obronie ustawy o ROD.

2436. ROD 'Na Skarpie' w Bydgoszczy w obronie ustawy o ROD.

2437. ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoxnie w obronie ustwy o ROD.

2438. ROD 'Malwa' w Tomaszowie Maz. w obronie ustawy o ROD.

2439. ROD 'Spółdzielca' w Trzcince w obronie ustawy o ROD.

2440. ROD 'Wypoczynek' Myszków w obronie ustawy o ROD.

2441. Instruktorzy SSI OZ PZD We Wrocławiu w obronie ustawy o ROD.

2442. ROD im. A. Dickmana w Gdańsku w obronie ustawy o ROD.

2443. Okręgowa Komisja Rozjemcza Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obronie ustawy o ROD.

2444. ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni w obronie ustwy o ROD.

2445. ROD 'Ina' w Goleniowie w obronie ustawy o ROD.

2446. ROD 'Wypalanki' w Częstochowie w obronie ustwy o ROD.

2447. ROD 'Żwirek' w Gubinie w obronie ustawy o ROD.

2448. ROD im. St. Żeromskiego w Ostrowcu Św. w obronie ustawy o ROD.

2449. ROD 'Zacisze 2' w Kielcach w obronie ustawy o ROD.

2450. ROD 'Żerżeń' w Warszawie w obronie ustwy o ROD.

2451. ROD 'Lilie' we Wrocławiu w obronie ustwy o ROD.

2452. ROD 'Sasanka' w Kcyni w obronie ustwy o ROD.

2453. ROD 'Kwiat Jabłoni' w Gliwicach w obronie ustwy o ROD.

2454. ROD 'Adriana' w Łodzi w obronie ustawy o ROD.

2455. ROD 'Hutnik-1' w Jarosławiu w obronie ustawy o ROD.

2456. ROD 'Przodujący Kolejarz' w Lesznie w obronie ustawy o ROD.

2457. Stanowisko Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rozjemczych PZD Okr. Podlaskiego.

2458. ROD 'Lilie' we Wrocławiu w obronie ustawy o ROD.

2459. Konferencja Rejonowa SSI PZD W Toruniu w obronie ustawy o ROD.

2460. ROD 'Relaks' w Kędzierzynie Koźlu w obronie ustawy o ROD.

2461. ROD 'Wypoczynek' w Grudziądzu w obronie ustawy o ROD.

2462. ROD 'Niezapominajka' w Grudziądzu w obronie ustawy o ROD.

2463. ROD 'Zalesie' We Wlocławku w obronie ustawy o ROD.

2464. ROD 'Agromet-Unia' w Grudziądzu w obronie ustawy o ROD.

2465. ROD 'Transportowiec' w Grudziądzu  w obronie ustawy o ROD.

2466. ROD 'Kalina' w Toruniu w obronie ustawy o ROD.

2467. ROD 'Pomoc' w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2468. ROD 'Energetyk' w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2469. ROD 'Handlowiec' w Rzeszowie w obronie ustawy o ROD.

2470. ROD im. 'St. Staszica' w Czarnkowie w obronie ustawy o ROD.

2471. SSI ROD Okręgu Gdańskiego w obtoni eustawy o ROD.

2472. Czlonkowie Prezydium OZ Torunsko - Wloclawskiego w obronie Ustawy o ROD.

2473. Zarząd ROD im. ZNTK w Oławie - list do Marszałka Sejmu w obronie ustawy o ROD z dnia 08 lipca 2005 r.

2474. Stanowisko Delegatów Konferencji przedzjazdowej Delegatury Rejonowej OZ Mazowieckiego PZD w Płocku w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.

2475. Stanowisko Kolegium Prezesów Tczewskich Ogrodów Działkowych w Tczewie w obronie Ustawy o ROD.

2476. Stanowisko Członków OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

2477. Stanowisko Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego w sprawie organizacji i przeprowadzenia II Kongresu PZD w Warszawie, w dniu 22 września 2011 roku.

2478. Stanowisko Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Nasz Ogródek' w Jaśle w zakresie obrony praw i interesów działkowców.

2479. List Pana Olgierda Kownackiego z Kołobrzegu do Marszałka Sejmu w obronie ustawy o ROD.

2480. Rezolucja Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2011 r.

2481. Stanowisko ROD im. 'Budowlani'z Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

2482. Stanowisko OZ PZD w Szczecinie z dnia 18.07.2011 r. w sprawie obrony ustawy o ROD.

2483. Rezolucja uczestników uroczystości Jubileuszu 30-lecia PZD we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2011 r.

2484. List Posła Stanisława Steca do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

2485. Apel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy do Marszałka Sejmu. 

2486. Stanowisko Członków Prezydium OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zaskarżonej ustawy o ROD do TK.

2487. ROD im. B. Wójcika do Marszałka Sejmu w obronie ustawy o ROD.

2488. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD 'Witamina' w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2011 r.

2489. Protest ROD 'Forsycja' w Łodzi przeciwko wnioskowi I Prezesa Sądu Najwyższego do TK.

2490. Stanowisko ROD 'Metalowiec' we Włocławku dotyczące wniosku byłego I Prezesa Sądu Najwyższego do TK.

2491. Społeczni Instruktorzy Ogrodowi do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2492. ROD 'Kolejarz II' w Przeworsku do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2493. Protest ROD 'Relax' w Mielcu przeciwko wnioskowi byłego I Prezesa Sądu Najwyższego .

2494. Działkowcy z ROD 'Kamienna Lawrota' w Ustrzykach Dolnych do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2495. Działkowcy ROD 'Gwarek' w obronie ustawy o ROD.

2496. Stanowisko ROD 'Rekreacja' w Nowej Dębie w sprawie obrony ustawy o ROD.

2497. ROD 'Jedność' w Nieklonicach w obronie ustawy o ROD.

2498. ROD ' Gwarek' w Piotrkowie Trybunalskim w obronie ustawy o ROD.

2499. ROD 'Kolejarz' Gdańsk-Oliwa w obronie ustawy o ROD

2500. ROD 'Oaza' w Aleksandrowie Kujawskim w obronie ustawy o ROD.

2501. ROD 'Samo Życie' Wrocław w obronie ustawy o ROD

2502. ROD 'Sosnówka' w Chęcinach w obronie ustawy o ROD

2503. ROD 'Ponidzie II' w Pińczowie w obronie ustawy o ROD

2504. ROD 'Relax' w Połańcu w obronie ustawy o ROD

2505. ROD 'Kamionka' w Suchedniowie w obronie ustwy o ROD

2506. Rezolucja uczestników Okręgowych Dni Działkowca rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Gdańskiego PZD z dnia 03.09.2011 roku.

2507. ROD 'Przyszłość' w Strzelinie w obronie ustawy o ROD

2508. ROD 'Pod Dębami' w obronie ustawy o ROD.

2509. ROD 'Stokrotka' w Borku Wlkp. w obronie ustawy o ROD

2510. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD 'Pod Dębami' w Miliczu w obronie ustawy o ROD.

2511. ROD 'Grodzisko' w Pińczowie w obronie ustawy o ROD 

2512. ROD 'Storczyk' w Kielcach w obronie ustawy o ROD

2513. ROD 'Pod Dębami' w Miliczu w obronie ustawy o ROD.

2514. Stanowisko Walnego Zebrania ROD 'Romantyk'w Romanowie w obronie ustawy o ROD.

2515. ROD im. St. Staszica w Kielcach w obronie ustawy o ROD

2516. ROD 'Oaza' w Aleksandrowie Kujawskim w obronie ustawy o ROD.

2517. Okręgowa Komisja Rewizyjna Toruńsko-Włocławskiego OZ PZD w Toruniu w obronie ustawy o ROD.

2518. Komisja Rewizyjna ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu w obronie ustawy o ROD.

2519. Stanowisko Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatów PZD, Delegatur Rejonowych w Zabrzu i Rudzie Śląskiej w obronie ustawy o ROD.

2520. Uczestnicy Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej  w Tarnowskich Górach w obronie ustawy o ROD.

2521. Stanowisko Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatówn PZD z Delegatur Rejonowych Katowic i Chorzowa w obronie ustawy o ROD.

2522. Konferencja SSI w Toruniu - w obronie ustawy o ROD

2523. ROD 'Nadole' w Tarnobrzegu w obronie ustawy o ROD

2524.Stanowisko Delegatów Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej w Bielsku Białej w obronie ustawy ROD.

2525. ROD 'Relax' w Mielcu do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2526. ROD 'Kolejarz' w Jarosławiu w obronie ustawy o ROD.

2527. ROD 'Polna' w Przemyślu w obronie ustawy o ROD.

2528. ROD 'Zielonka' w Przemyślu w obronie ustawy o ROD.

2529. ROD 'Lotnik' Wrocław w obronie ustawy o ROD

2530. ROD 'Aster' w Lubaczowie w obronie ustawy o ROD.

2531. ROD 'Szańce' w Przemyślu w obronie ustawy o ROD.

2532. ROD 'Nad Strumykiem' Ostrowiec Św. w obronie ustawy o ROD

2533. ROD 'Relax ZSR' w Przemyślu w obronie ustawy o ROD.

2534. ROD 'Pionier' w Przeworsku w obronie ustawy o ROD.

2535. ROD im. 'Przylesie' w Kulowie w obronie ustawy o ROD.

2536. ROD im. St. Żeromskiego w obronie ustawy o ROD

2537. ROD 'Tulipan' w Opatowie w obronie ustawy o ROD

2538. ROD 'Na Wzgórzu' w Działoszycach w obronie ustawy o ROD.

2539. ROD 'Jedność' Wrocław w obronie ustawy o ROD.

2540. ROD 'Ujście' w Ujściu w obronie ustawy o ROD.

2541. ROD 'Metalowiec' w Nowej Dębie w obronie ustawy o ROD.

2542. ROD 'Promyk' we Wrocławiu w obronie ustawy o ROD.

2543. ROD 'Przewodnik' we Wrocławiu w obronie ustawy o ROD.

2544. ROD 'Siarkopol' w Tarnobrzegu w obronie ustawy o ROD.

2545. ROD 'Raj' w Gorzycach w obronie ustawy ROD.

2546. ROD im. Marii Konopnickiej w Szczebrzeszynie w obronie ustawy o ROD.

2547. Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Bydgoszczy w sprawie wystąpień Marszałka Sejmu dotyczących zaskarżenia do TK zapisów ustawy o ROD.

2548. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PO, PSL, SLD.

2549. Apel ROD im. Malwa w Pile do Marszałka Sejmu w obronie ustawy o ROD.

2550. ROD 'Transportowiec' w Dębicy do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2551. ROD 'Tulipan' w Dębicy do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2552. Delegaci Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Okręgu Małopolskiego w Krakowie w obronie ustawy o ROD.

2553. Delegaci Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Okręgu Małopolskiego w Krakowie w obronie ustawy o ROD.

2554. Delegaci Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Okręgowego Małopolskiego w Krakowie w obronie ustawy o ROD.

2555. Delegaci Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Okręgu Małopolskiego w Chrzanowie w obronie ustawy o ROD.

2556. ROD 'Oaza' w Aleksandrowie Kujawskim w obronie ustawy o ROD.

2557. ROD 'Malwa' w Tomaszowie Mazowieckim do Ministra Infrastruktury.

2558. Stanowisko Członkw Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu w sprawie projektu ustawy zakładającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2559. Stanowisko Prezydium OZ PZD w Szczecinie w sprawie obrony ustawy o ROD.

2560. Stanowisko działkowców z ROD 'Synteza' w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie zaskarżenia ustawy o ROD do TK.

2561. List Pana Wacława Pluta z ROD 'Abisynka' w Walendowie w obronie ustawy o ROD.

2562. Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Pile w sprawie aktywnej obrony Ustawy o ROD z 2005 r.

2563. Stanowisko Delegatów na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Legnicy w obronie ustawy o ROD.

2564. Stanowisko VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD w sprawie obrony ustawy o ROD.

2565. Stanowisko VIII Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Poznańskiego w sprawie integracji i jedności działkowców w obronie przed nowymi zagrożeniami.

2566. Rezolucja IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego w sprawie obrony ustawy.

2567. Stanowisko IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego w sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu dotyczącym ustawy o ROD.

2568. ROD im. Staszica w Katowicach do Marszałka Sejmu w obronie ustawy o ROD.

2569. Działkowcy z okręgu lubelskiego w obronie Ustawy o ROD

2570. ROD im. Staszica w Katowicach do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD

2571. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD 'Leśna Dolina' w Kwidzynie w obronie ustawy o ROD.

2572. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD 'Leśna Dolina' w obronie ustawy o ROD.

2573. Stanowisko uczestników szkolenia działkowców w Grudziądzu w sprawie zaskarżenia ustawy o ROD.

2574. Stanowisko Uczestników Rejonowego Dnia Działkowca w Hrubieszowie w obronie ustawy o ROD.

2575. ROD im. T. Kościuszki w Grudziądzu  w obronie ustawy o ROD.

2576. ROD 'Jedność' w Niekłonicach w obronie ustawy o ROD.

2577. Stanowisko Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego PZD w Tarnowskich Górach w obronie ustawy o ROD.

2578. ROD 'Relaks' w Kędzierzynie Koźlu do Marszałka Sejmu w obronie ustawy o ROD.

2579. Apel uczestników Okręgowych Dni Działkowca w obronie ustawy o ROD

2580. Stanowisko Członków OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach, Członków Komisji Statutowych oraz Prezesów ROD zebranych w dniu 15.09.2011 r. w sprawie obrony ustawy o ROD.

2581. Stanowisko działkowców ROD 'Partynice' we Wrocławiu w obronie ustawy o ROD.

2582. ROD ' Gajowice' we Wrocławiu do Prokuratora Generalnego, Marszałka Sejmu oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2583. Stanowisko działkowców ROD 'Górki Ustowskie' w Szczecinie w sprawie obrony ROD i Związku, podjęte na uroczystym spotkaniu z okazji 30-lecia Ogrodu i 30-lecia PZD.

2584. List otwarty Pana Adama Łąckiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej SLD, Wicestarosty Kłodzkiego do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego oraz Marszłka Sejmu w obronie ustawy o ROD. 

2585. Stanowisko uczestników Walnego Zebrania ROD 'Rekreacja' w Nowej Dębie w obronie ustawy o ROD. 

2586. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej Toruńsko-Włocławskiego OZ PZD w Toruniu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego 

2587. Stanowisko ROD 'Budowlani' w Nowogrodzie Bobrzańskim w obronie ustawy o ROD.

2588. Stanowisko uczestników uroczystości Okręgowego 'Dnia Działkowca - Toruń 2011' w sprawie obrony zapisów ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.  

2589. Stanowisko ROD im. F. Chopina w Nowej Soli w obronie Ustawy o ROD.

2590. ROD '35-Lecia' w Zielonej Górze do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD. 

2591. ROD 'Pod Dębami' w Miliczu do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2592. ROD 'Dozamet' w Nowej Soli w obronie ustawy o ROD.

2593. Stanowisko ROD ' Jedynka' w Nowej Soli w obronie ustawy o ROD.

2594. Petycja przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu szczecińskiego delegowanych na II Kongres PZD.

2595. Zarząd ROD im. M. Kopernika w Nowej Soli do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2596. ROD 'Pod Dębami' w Miliczu w obronie ustawy o ROD.

2597. List Pana Henryka Woźniaka do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2598. ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2599. Stanowisko ROD 'Zacisze' w Żaganiu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8.07.2005r.

2600. List Pana Bogumiła Nalkowskiego z Zielonej Góry do Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2601. Zarząd ROD 'Sawanna' w Ochli do Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2602. Okręgowy Zarząd PZD w Pile do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2603. List Pana Ryszarda Dorau z ROD im. T. Kościuszki do Premiera Rządu RP Donalda Tuska w obronie ustawy o ROD.

2604. List Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2605. Apel Prezydium Toruńsko - Włocławskiego Okręgowego Zarządu PZD do parlamentarzystów RP wybranych w dniu 9.10.2011 r. w sprawie przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.

2606. Skarga Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Wytchnienie' we Wrocławiu do Trybunału Konstytucyjnego.

2607. Rodzinne Ogrody Działkowe 'Handlowiec' w Nowej Soli w obronie ustawy o ROD.

2608. ROD 'Leśne Oczko' w Nowym Kisielinie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2609. Stanowisko Zarządu ROD im. Z. Urbanowskiej w Koninie skierowane do Trybunału Konstytucyjnego.

2610. Protest Działkowców z ROD 'Kotwica' w Toruniu

2611. Działkowcy z ROD im. T. Kościuszki w Jabłonowie Pomorskim w obronie ustawy o ROD.

2612. List Pana Leonarda Niewińskiego z Gdyni do Trybunału Konstytucyjnego RP w obronie ustawy o ROD.

2613. STANOWISKO
Konferencji Sprawozdawczej Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZGODA' w Sycowie.

2614. Apel Prezesów Ogrodów Świebodzińskich skierowany do Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2615. List działkowca z ROD '1000-lecia' w Świebodzinie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2616. Rodzinne Ogrody Działkowe im. 22-lipca w Świebodzinie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2617. List Pani Jolanty Bom z ROD '1000-lecia' w Świebodzinie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2618. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Prezydenta RP w obronie ustawy o ROD.

2619. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2620. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Marszałka Sejmu RP w obronie ustawy o ROD.

2621. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Prokuratora Generalnego RP w obronie ustawy o ROD.

2622. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2623. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Premiera Rządu RP w obronie ustawy o ROD.

2624. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do I Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2625. List Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w obronie ustawy o ROD.

2626. Protest ROD 'Wypoczynek' w Warszawie skierowany do Pierwszego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego RP w obronie ustawy o ROD.

2627. Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2628. List Pana Grzegorza Oracz z ROD 'Czeczotka' w Ostrołęce

2629. ROD 'Wanda' w Żarach do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2630. Stanowisko ROD 'KŁOS' we Wrocławiu skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2631. Stanowisko Członków Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach oraz Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z terenów woj. świętokrzyskiego w sprawie pisma Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu.

2632. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności, wględnie całości ustawy o ROD z 08.07.2005r.

2632. Stanowisko Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Piast w Szczecinie w sprawie obrony ROD i Związku, podjęte na uroczystych obchodach z okazji 30- lecia PZD w dniu 15 października 2011 roku.

2633. ROD Fornalska do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

2634. Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza w obronie ustawy o ROD.

2635. List Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'JAŚMIN' w Lubsku do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2636. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze do I Prezesa Sądu Najwyższego.

2637. Stanowisko Członków Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kilecach oraz Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa świętokrzyskiego w sprawie pisma I Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2011r. skierowanego do Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu.

2638. List Otwarty szczecińskich działkowców do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

2639. List Pana Jana Kamińskiego Prezesa Kolegium Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Iławie do Ewy Kopacz Marszałka Sejmu.

2640. 'Przed nami walka o ogrody' - artykuł w Kurierze Szczecińskim

2641. Uchwała Nr 4/I/2011 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 15.11.2011 roku w sprawie znaczenia, organizacji i przyjętych dokumentach przez II Kongres PZD.

2642. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku do I Prezesa Sądu Najwyższego.

2643. Rodzinny Ogród Działkowy 'Górki Ustowskie' do I Prezesa Sądu Najwyższego

2644.  Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu do I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzi na list otwarty Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych

2645. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'WARTA' w Pajęcznie do I Prezesa Sądu Najwyższego

2646. List Pana Józefa Romanowskiego z ROD 'Stoczniowiec' w Szczecinie do I Prezesa Sądu Najwyższego.

2647. ROD 'Szarotka' i 'Energetyk I' w Koninie do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz w obronie ustawy o ROD.

2648. ROD 'Metalowiec' w Kożuchowie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2649. ROD 'Irys' w Świdnicy w obronie ustawy o ROD.

2650. ROD 'Metalowiec' w Kożuchowie do I Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2651. ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie w obronie ustawy o ROD.

2652. Stanowisko Komisji ds. Oświaty Ogrodniczej Polskiego Związku Działkowców w Opolu.

2653. List Pani Doroty Pawnuk Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do I Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

2654. List Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze do Premiera RP w obronie ustawy o ROD.

2655. List zebranych w dniu 19.12.2011r. w Grudziądzu Prezesów ROD do I Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2656. Chełmińska Rada Działkowców Polskiego Związku Działkowców w Chełmnie do I Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2657. Stanowisko Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Burmistrza Lubienia Kujawskiego w sprawie współpracy z Polskim Związkiem Działkowców.

2658. Stanowisko Prezesów RODów Okręgu Gdańskiego w obronie Ustawy o ROD

2659. List OZ w Gdańsku do I Prezesa Sądu Najwyższego

2660. List OZ Mazowieckiego do I Prezesa Sądu Najwyższego

2661. List OZ Opolskiego do I Prezesa Sądu Najwyższego

2662. List ROD Ceynowy do I Prezesa Sądu Najwyższego

2663. List ROD Jedność do I Prezesa Sądu Najwyższego

2664. Stanowisko uczestników narady aktywu Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rejonu miast Strzelec Opolskich i Krapkowic Okregu Opolskiego PZD do I Prezesa Sądu Najwyższego

2665. Stanowisko skarbników i księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Okregu Opolskiego PZD do I Prezesa Sądu Najwyższego

2666. Stanowisko walnego zebarania ROD Plon

2667. Stanowisko narady prezesów RODów rejonu Nysy i Prudnika

2668. Stanowisko narady prezesów RODów rejonu Kluczborskiego 

2669. Stanowisko zarządu ROD Wiosna

2670. List do posłów z Północnej Wielkopolski Prezesów i działaczy OZ w Pile

2671. List Burmistrza Świebodzina do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

2672. Zarząd ROD Irys w obronie Ustawy o ROD

2673. Działkowcy ziemi grudziądzkiej

2674 ROD Krokus w Miechowie

2675 Burmistrz miasta Myszkowa

2676 Stanowisko Księgowych i Skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego w obronie zapisów Ustawy o ROD z 2005 roku.

2677. Zarząd ROD 'Wilkanów' do I Prezesa SN w obronie ustawy o ROD.

2678. Stanowisko krajowych i okręgowych instruktorów SSI z terenu działania OZ PZD w Legnicy w obronie ustawy o ROD.

2679. ROD im. R Traugutta w Elblągu do I Prezesa SN w obronie ustawy o ROD.

2680. Stanowisko Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Płockiej z dnia 21.02.2012r.

2681. List ROD 'Piotruś' w Strzyńcu

2682. List Opolskiego Okręgowego Zarządu PZD

2683. List Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

2684. List Prezydenta Miasta Bolesławiec

2685. List Prezydenta Miasta Legnicy

2686. List Pana Zygmunta Gąsieniec z ROD 'Przylesie' do I Prezesa SN w obronie ustawy o ROD.

2687. List Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Sulechowa do I Prezesa Sądu Najwyższego w obronie ustawy o ROD.

2688. Stanowisko Prezesów ROD Delegatury w Radomiu

2689. Stanowisko Prezesów ROD z rejonu Ostrołęki

2690. List ROD 'Radość' do I Prezesa SN w obronie ustawy o ROD.

2691. Stanowisko Prezesów ROD Delegatury w Ciechanowie w obronie ustawy o ROD.

2692. Stanowisko ROD 'Zamecko' w Świebodzinie w sprawie poparcia dla władz Związku w obronie ustawy o ROD.

2693. Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD im. Żwirki i Wigury

« Powrót