wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Kontakt

Strona główna » Kontakt

Jednostka organizacyjna

Adres do korespondencji

Numer telefonu

Numer faxu

E- mail

Adres strony www

CENTRALA

Krajowa Rada PZD  (sekretariat)     

ul.Bobrowiecka 1,     00- 728 Warszawa

22 1013444 22 1013460

prezespzd@pzd.pl

www.pzd.pl

Wydział Prezydialno-Prawny                         

j.w.

22 1013451 221013453             0 0
Ogrodniczy

j.w.

22 1013480

221013481             0 0
Wydział Gospodarki Gruntami

j.w.

22 1013491 22 1013495

wgg@pzd.pl

0
Główna Księgowa

j.w.

22 1013466 0

gk@pzd.pl

0
Wydział Finansowo-Księgowy

j.w.

22 1013461 22 1013463 0 0
Kadry

j.w.

221013450

kadry@pzd.pl

Medialny

j.w.

221013488

221013488

media@pzd.pl

0

JEDNOSTKI TERENOWE - OKRĘGOWE ZARZĄDY (OZ)

województwo mazowieckie

OZ Mazowiecki w Warszawie Dywizjonu 303 nr 7,        01-470 Warszawa 022 8365165 00

mazowiecki@pzd.pl

www.freewebs.com/mazowiecki-pzd

Delegatury Rejonowe w: 0 00 00 0 0
Ciechanowie Orylska 3a,                     06-400 Ciechanów 023 6722983 0 0 0
Płocku Dworcowa 12A,                09-402 Płock 024 2628586 0 0 0
Radomiu C. Skłodowskiej 18         26-600 Radom 048 3402160 0 0 0
Siedlcach Młynarska 28,                  08-100 Siedlce 025 6448458 0 0 0
Biuro w Ostrołęce Traugutta 44,            07-400 Ostrołęka 029 7604767 0 0 0

województwo zachodniopomorskie

OZ w Szczecinie Kaszubska 57,          70-402 Szczecin 091 4338059 091 4480289

szczecin@pzd.pl

www.ozpzd-szczecin.pl

OZ w Koszalinie Sezamkowa 16,             75-643 Koszalin 094 3424984 094 3427921

koszalin@pzd.pl

województwo pomorskie

OZ w Gdańsku Grunwaldzka 100/102, 80-244 Gdańsk 058 3451347 058 3417525

gdansk@pzd.pl

www.gdansk.pzd.pl

OZ w Słupsku Gdańska 19,             76-200 Słupsk 059 8424413 00

pzd.slupsk@neostrada.pl

0

województwo warmińsko-mazurskie

OZ w Elblągu Kościuszki 106,        82-300 Elbląg 055 2338106 0

elblag@pzd.pl

0
OZ Warmińsko-Maz. w Olsztynie Kopernika 39,          10-512 Olsztyn 089 5275512 89 5237038

olsztyn@pzd.pl

www.ozpzd-olsztyn.pl

województwo  podlaskie

OZ Podlaski w Białymstoku Ciołkowskiego 2/5,  15-245 Białystok 085 7322258 085 7322258

podlaski@pzd.pl

0
Biuro w Łomży Sadowa 2,                 18-400 Łomża 086 2162475 0 0 0
Biuro w Suwałkach Kościuszki 71,            16-400 Suwałki 087 5662965 0 0 0

województwo lubuskie

OZ w Zielonej Góra Wyspiańskiego 13,  65-036 Zielona Góra 068 4525767 068 4525766

zielonagora@pzd.pl

0
OZ w Gorzowie Wielkp. Śląska 45,                 66-400 Gorzów Wlkp. 095 7223836 0

gorzow@pzd.pl

m0

województwo wielkopolskie

OZ w Poznaniu Langiewicza23,              61-502 Poznań 061 8236171 061 8236941

poznan@pzd.pl

www.ozpzdpoznan.org

Delegatura Rejonowa w: 0 0 0 0 0
Lesznie Towarowa 1, 64-100 Leszno 065 5203756 0 0 0
OZ w Kaliszu 3 Maja 3, 62-800 Kalisz 062 7575200 0

kalisz@pzd.pl

www.ozpzdkalisz.yoyo.pl

OZ w Pile 11 Listopada 3,        64-920 Piła 067 2125164 0

pila@pzd.pl

0

województwo kujawsko-pomorskie

OZ w Bydgoszczy Piotrowskiego 11,    85-098 Bydgoszcz 052 3228629 052 3229091

bydgoszcz@pzd.pl

www.ozpzdbyd.republika.pl

OZ Toruńsko- Włocławski Lubicka 12a,            87-100 Toruń 056 6553213 056 6553213

torun@ozpzd-tw.org

 www.ozpzd-tw.org

województwo łódzkie

OZ Łódzki w Łodzi Warecka 3,                91-202 Łódź 042 6559454 042 6559430

lodz@pzd.home.pl

0

województwo dolnośląskie

OZ we Wrocławiu Starogroblowa 4,      54-241 Wrocław 071 3544160 071 3544162

op-pzd@o2.pl

0
OZ Sudecki w Szczawnie Zdroju Kolejowa 22, 58-310 Szczawno Zdrój 074 8400553 074 8400553

sudecki@pzd.pl

0
Delegatura Rejonowa w: 0 00 0 0 0
Jeleniej Górze Wojska Polskiego 25,    58-500 Jelenia Góra 075 7522733 0 0 0
OZ w Legnicy Mickiewicza 12,        59-220 Legnica 076 8660514 076 8626797

legnica@pzd.pl

www.ozpzd-legnica.pl

województwo opolskie

OZ Opolski w Opolu Solskiego 15,           45-564 Opole 077 4542852

077 4542852

opole@pzd.pl

www.ozoopole.pl

województwo śląskie

OZ w Częstochowie Bór 201,                   42-200 Częstochowa 034 3659244 034 3659244

czestochowa@pzd.pl

0
OZ Śląski w Katowicach Kormoranów 1,        41-521 Katowice 032 2554085 032 2551630

slaski@pzd.pl

www.slaski-ozpzd.pl

Delegatury Rejonowe: 0 00 0 0 0
Bielsko-Biała ROD im. Mickiewicza,    ul. Daliowa 23,            43-300 Bielsko-Biała 033 8229327 0 0 0
Bytom ROD 'Pstrowski',            ul. Brzezińska 56 032 2899033 0 0 0
Gliwice ROD 'Wyzwolenie'         ul. Mielęckiego 16, Gliwice 032 2318797 0 0 0
Chorzów Niedźwiedzińska 1, Chorzów 032 2499819 0 0 0
Jaworzno ROD '1000-Lecia' -        ul. O. Langego 6155206 0 0 0
Ruda-Śląska ROD 'Tulipan'-              ul. Robotnicza 032 3400584 0 0 0
Katowice-Siemianowice Śląskie ROD 'Szarotka'-            ul. Wieczorka 50 1423515 0 0 0
Rybnik ROD 'Jedność - Florian', ul. Wodzisławska 87, skr.poczt.42 032 4230677 0 0 0
Sosnowiec ROD 'Pogoń''-               ul. Lwowska 3 032 2914778 0 0 0
Tarnowskie Góry ROD 'Faser',                 ul. Bytomska 25, skr.poczt. 190 69 5220170 0 0 0
Tychy ROD 'Barbara',             ul. Brzozowa 0 0 0 0
Zabrze ul. Matejki 37 032 2718410 0 0 0

województwo małopolskie

OZ Małopolski                  w Krakowie Makowskiego 1,       31-325 Kraków 012 6382395 012 6382463

malopolski@pzd.pl

0
Biuro w Nowym Sączu Borelowskiego 27 skr. 59, kod 33-300 018 4422255 0 0 0

województwo świętokrzeskie

OZ Świętokrzyski            w Kielcach Bohaterów Warszawy 4, 25-394 Kielce 041 3423669 041 3447754

swietokrzyski@pzd.pl

0

województwo podkarpackie

OZ Podkarpacki              w Rzeszowie Hanasiewicza 6A,     35-103 Rzeszów 017 8532438 017 8532438

ozppzd@neostrada.pl

www.ozpzdrzeszow.republika.pl

Delegatury Rejonowe w: 0 00 0 0 0
Przemyślu Barska 15,                     37-700 Przemyśl 016 6703861 0 0 0
Tarnobrzegu Św. Barbary 6,                 39-400 Tarnobrzeg 015 8224551 015 8224551 0 0

województwo lubelskie

OZ w Lublinie Królewska 17,                  20-080 Lublin 081 5322435 081 5322435

lublin@pzd.pl

01
Biuro w Białej Podlaskiej Warszawska 12,               21-500 Biała Podlaska 083 3437265 0 0 0
Biuro w Zamościu Bazyliańska 3,                  22-400 Zamość 084 6392954 0 0 0

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000293886,
NIP: 526-00-07-711

 

« Powrót