wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw

Strona g│ˇwna » 

1. Stanowisko ko│a PSL Bydgoszcz w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodnoÂci z konstytucj▒ zapisˇw ustawy z 2005r. o ROD z│o┐onego przez I Prezesa SN

2. Stanowisko Rady OPZZ Woj. Podlaskiego w sprawie zaskar┐enia do TK ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

3. Stanowisko Rady OPZZ Woj. Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodnoÂci z konstytucj▒ szeÂciu zapisˇw ustawy z 2005r. o ROD z│o┐onego przez I Prezesa SN

4. Stanowisko Rady OPZZ Woj. Warmi˝sko-Mazurskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK w sprawie stwierdzenia niezgodnoÂci z Konstytucj▒ RP zapisˇw Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

5. Pismo OPZZ Rady Woj. Ma│opolskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

6. Stanowisko Rady OPZZ Woj. Mazowieckiego w sprawie zaskar┐enia do TK zapisˇw ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o ROD

7. Stanowisko Rady OPZZ woj. Pomorskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

8. Pismo Rady OPZZ woj. Opolskiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

9. Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie zaskar┐enia do TK zapisˇw ustawy z dnia 8 lipca 2005r.

10. Pismo Polskiego Zwi▒zku Kobiet Katolickich w úodzi do I Prezesa SN w sprawie wniosku dot. zaskar┐enia Ustawy o ROD  z dnia 8 lipca 2005r.

11. Apel uczestnikˇw Seminarium Rady Wojewˇdzkiej OPZZ Woj. Zachodnipomorskiego w obronie Ustawy o ROD 

12. Stanowisko Rady OPZZ Woj. DolnoÂl▒skiego w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK

13. Pismo Rady Miŕdzypowiatowej OPZZ Konin-Ko│o-S│upca w obronie rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych

14. Stanowisko Prezydium Rady OPZZ Woj. úˇdzkiego w obronie Rodzinnych Ogrodˇw Dzia│kowych

15. Uchwa│a Rady Wojewˇdzkiej SLD w Szczecinie w obronie rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych

16. Pismo cz│onkˇw Klubu Radnych SLD przy Urzŕdzie Miasta Czŕstochowy w sprawie wniosku I Prezesa SN do TK dot. Ustawy o ROD

« Powrˇt