wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Ruszają prace nad stworzeniem
archiwum ruchu działkowego!

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

II Kongres Polskiego Związku Działkowców

USTAWA O ROD PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

REAKCJE NA LIST OTWARTY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ I ODPOWIEDŹ I PREZESA SN

Prezydent Komorowski życzliwie o ruchu działkowym

Listy do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz

Działkowcy piszą, Premier milczy

Uchwała i Wytyczne odnośnie Walnych Zebrań w 2012

A K T U A L N O Ś C I :                                                      

Archiwum wiadomości

Najnowsze 'Biuletyny' do pobrania:

Biuletyn_1/2012

Biuletyn_2/2012