Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Analizy i stanowiska ws. zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego - 22.08.2013

1.Analiza i omówienie zmian, które zostały wprowadzone przez PO do projektu obywatelskiego

Czy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest jeszcze projektem obywatelskim, pod którym swe podpisy złożyło blisko 925 tysięcy obywateli?- pyta członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jan Stańczyk z Kielc. Zachęcamy do zapoznania się z gruntowną analizą i omówieniem zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego (czytaj więcej).2. Oświadczenie Komitetu w sprawie przebiegu i wyników prac podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ogrodów działkowych

"Członkowie-Założyciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, reprezentujący milionowe środowisko polskich działkowców, wyrażają głęboką dezaprobatę przebiegiem i wynikami prac sejmowej podkomisji, mającej wypracować nowe przepisy dotyczące ogrodów działkowych" - czytamy w oświadczeniu (czytaj więcej).

 

 

 

3. Stanowisko Komitetu w sprawie zmian wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy o ROD przez posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski

 "Komitet oświadcza, iż zmiany wprowadzone przez podkomisję do projektu obywatelskiego nie znajdują jego akceptacji. Dlatego apelujemy do Sejmu RP o przywrócenie, w toku dalszych prac, pierwotnych założeń inicjatywy popartej przez milion obywateli"- czytaj więcej.

 

 

 

4.Stanowisko KR PZD ws. uwłaszczenia działkowców

W nawiązaniu do przyjętej przez podkomisję treści art. 32 obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz odbytej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. „uwłaszczenia działkowców”, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców oświadcza, iż nie jest przeciwna samej idei uwłaszczenia działkowców. Jednakże rozwiązanie przegłosowane w pracach podkomisji jest nie do zaakceptowania (czytaj więcej). 

 

 

 

5. Co w rzeczywistości oznacza tzw. „uwłaszczenie działkowców”?

 

Na jednym ze swych posiedzeń Nadzwyczajna Podkomisja przyjęła poprawkę do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zaproponowaną przez Klub PO dotyczącą tzw. „uwłaszczenia działkowców”. Należy zaznaczyć, iż treść tego artykułu dotyczy tylko tych terenów, do których stowarzyszenie ogrodowe posiada tytuł własności bądź użytkowania wieczystego. Zatem nie obejmie on wielu ogrodów położonych na terenie kraju (czytaj więcej).


6. Czy właścicielom wywłaszczonych nieruchomości ma przysługiwać większa ochrona prawna niż działkowcom?

 

Na jednym z posiedzeń Podkomisji Nadzwyczajnej odbyła się dyskusja nad problemem roszczeń do gruntów ROD, a w szczególności sposobem zabezpieczenia praw majątkowych działkowców w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.Poniżej przedstawiamy nasz komentarz w tej sprawie (czytaj więcej).

  

7. Stanowisko KR PZD dotyczące niekontrolowanego obrotu działkami

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 45 normował kwestię przenoszenia praw do działki. Proponowano w nim, aby przenoszenie praw i obowiązków wynikających z poszczególnych umów było uzależnione od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe miałoby dwa miesiące na podjęcie decyzji w tym względzie (czytaj dalej).

 


8. Stanowisko KR PZD w sprawie poprawek PO do przepisów przejściowych 

Krajowa Rada PZD, po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do  przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim stwierdza, że wspólną ich cechą jest całkowity brak rozeznania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych albo zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD (czytaj więcej).

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio