Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Tylko projekt obywatelski spełnia nasze oczekiwania - 21.08.2013

                            S T A N O W I S K O                                                               Góra dnia 19.08.2013 r.

 

    

 

  Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" W GÓRZE woj.DOLNOŚLĄSKIE w sprawie poprawek wniesionych przez posłów PO do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks" w Górze w imieniu 465 działkowców po zapoznaniu się z wynikami pracy Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds.nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych stwierdza  , że projekt usawy dalece odbiega od zapisu projektu obywatelskiego , pod którym się podpisywaliśmy.Projekt w obecnej formie spowoduje załamanie się bezpieczeństwa funkcjonowania ogrodów  w całym kraju.

Uwłaszczenie nie dla wszystkich,obarczone poważnymi zastrzeżeniami konstytucyjnymi, zmiana w przepisach przenoszenia przez działkowców praw do swojej działki, będzie niekontrolowana .Propozycja PO uwłaszczenia może stać się powodem zaskarżenia jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Działkowiec będzie musiał ponieść wysokie koszty pomiarów geodezyjnych i notarialnych .Gmina i tak będzie miała  ustawowe prawo pierwokupu takiego terenu i może przyblokować zamiar każdego indywidualnego uwłaszczenia lub sprzedaży.

Jesteśmy oburzeni przpisami przejściowymi jakie proponują posłowie PO , które mogą doprowadzić do pozbawienia tysięcy działkowców praw organizacyjnych  ,  przpisy przejściowe zmuszą ROD do kosztownego zwoływania kolejnych zebrań ,co może doprowadzić do braku stabilizacji finansowej i organizacyjnych w ogrodzie.

Takie rozwiązania będą stwarzać warunki do przejmowania   działek przez  gminy i do upadku ogrodów.

Ponadto propozycja posłów PO nakazująca członkom  PZD potwierdzenie wyrażonej wcześniej   woli  przystąpienia do organizacji społecznej /dalej istniejącej/ pod groźbą utraty członkowstwa w tej organizacji w ciągu 5 miesięcy od wdrożenia w życie ustawy.Proponowana poprawka jest niekonstytucyjna i narusza art. 58 Konstytucji RP , gwarantujący swobodę zrzeszania się.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą aby w dalszych pracach legislacyjnych przez komisje sejmowe oraz podczas Plenarnych Obrad Sejmu RP projekt zostanie poprawiony.

Tylko nasz projekt ustway Obywatelski spełni nasze oczekiwania.

 

Otrzymują:

                    

1.Prezes Rady Ministrów - Pan Donald  Tusk

2.Marszałek Sejmu - Pani Ewa Kopacz

3.Przewodniczący i Z-ca Komisji Samorządu Terytorialnego

   i Polityki Regionalnej Sejmu RP

4.Przewodniczący i Z-ca Komisji Infrastruktury Sejmu RP

5.Przewodnicząca i Z-ca Komisji Sprawiedlowości i Praw Człowieka Sejmu RP

6.Przewodniczący i Z-ca Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP

7.Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej.

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio