Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Głos miliona obywateli nie powinien być lekceważony" - 21.08.2013

                                                                                  STANOWISKO

 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Oleśnicy z dnia07 sierpnia 2013 roku w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przyjętego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Oleśnicy stwierdza, że przyjęty przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową tekst projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych znacznie odbiega od obywatelskiego projektu, pod którym podpisało się ok. 1 miliona obywateli naszego państwa.

Przykre jest dla nas to, że Posłowie Platformy Obywatelskiej – wbrew zapowiedziom swojego lidera, Premiera Rządu RP –  przeforsowali niekorzystne dla działkowców zapisy i w konsekwencji  przyjęty przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową tekst projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych znacznie odbiega od treści obywatelskiego projektu, który jako jedyny gwarantował nam zachowanie prawa do swoich działek.

Wprowadzenie i przegłosowanie przez Podkomisję ponad 30 poprawek do projektu obywatelskiego, w tym dotyczących kwestii zasadniczych dla działkowca, takich jak propozycja „uwłaszczenia” czy członkostwo w stowarzyszeniu oraz zasady wyboru stowarzyszenia i terminy zwoływania zebrań, uchwalenia statutu i wyboru organów stowarzyszenia powoduje, że przyjęty przez Podkomisję projekt ustawy nie jest tożsamy z projektem obywatelskim. Nie może zatem uzyskać naszej akceptacji.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego zwraca uwagę, że propozycja tzw. „uwłaszczenia” działkowca, tj. przekazania mu prawa użytkowania wieczystego działki, jest zapisem całkowicie nowym, który nie występował w projekcie obywatelskim i jest niemożliwy do wdrożenia w chwili obecnej, gdy ponad 30% terenów ogrodów nie jest w użytkowaniu wieczystym. Wprowadzenie go powoduje podział wśród samych działkowców, a jednocześnie faworyzuje lepiej uposażonych. Zatem działkowcy jako obywatele państwa polskiego są traktowani odmiennie, nierówno wobec prawa, a ta nierówność może być podstawą do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. Nasz Zarząd nie akceptuje również zmienionych zapisów dotyczących przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki. Wprowadzone nowe przepisy powodują, że organy stowarzyszenia zarządzającego ogrodem nie będą mieć żadnego wpływu na zmianę użytkownika działki, co doprowadzi do niekontrolowanego obrotu działkami. Mamy wrażenie, że nasz projekt obywatelski przestał mieć znaczenie i został zastąpiony przez kolejną „jedynie słuszną” wersję PO. W naszej ocenie celem Podkomisji jest przygotowanie projektu pozwalającego na osłabienie polskiego ruchu działkowego, wprowadzenie podziału na lepszych i gorszych działkowców (lepsi będą mogli nabyć działki w użytkowanie wieczyste), a to doprowadzi do sytuacji, w której problematyka ROD zostanie sprowadzona do wymiaru lokalnego. Brak silnej ogólnokrajowej reprezentacji doprowadzi do zmarginalizowania polskiego ruchu działkowego, który w konsekwencji skazany zostanie na klęskę w starciu z deweloperami i lokalnym biznesem.

Przedstawiając tylko wyżej wymienione zastrzeżenia do projektu przyjętego przez Podkomisję Sejmową, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Oleśnicy apeluje do posłów na Sejm RP, a zwłaszcza do posłów Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, o odejście od partyjnych wytycznych i uwzględnienie potrzeb i praw polskich działkowców , których próbuje się podzielić i wręcz pozbawić prawa do kilku arów ziemi będącej dla większości naszych członków - wśród których dominują emeryci - oazą spokoju, miejscem rekreacji i aktywności fizycznej oraz kontaktów towarzyskich.

 

Wiceprezes Zarządu ROD            Wiceprezes Zarządu ROD            Prezes Zarządu ROD

 

Danuta Prus-Niewiadomska                       Andrzej Cichowlas                                      Zbigniew Knapek

 

 

 

 

Sekretarz Zarządu ROD                 Skarbnik Zarządu ROD             Członek Zarządu ROD

 

     Janusz Czarnecki                                Krystyna Stężała                             Krystyna Lewek

 

 

 

 

Członek Zarządu ROD                    Członek Zarządu ROD              Członek Zarządu ROD

 

     Ryszard Kałużny                                 Lucjan Klimas                                 Sławomir Rodak

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio