Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie wieluńskich działkowców - 16.07.2013

W dniu 15 lipca br. w Wieluniu odbyło się zorganizowane przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD spotkanie poświęcone sytuacji ogrodów wynikającej z prowadzonych przez Sejm prac nad nową ustawą dotyczącą ogrodnictwa działkowego w Polsce. Na spotkanie przybyło ponad 100 działkowców z wieluńskich ogrodów.

Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentował członek Prezydium Krajowej Rady PZD pan Antoni Kostrzewa. W spotkaniu uczestniczyli posłowie  z okręgu wyborczego obejmującego Wieluń – panowie Grzegorz Schreiber  i Piotr Polak z Prawa i Sprawiedliwości, a także pan Cezary Tomczyk – Platforma Obywatelska. Samorząd  Wielunia reprezentował Wiceburmistrz pan Janusz Pamuła.

Wprowadzenia dokonała prezes OZŁ PZD pani Izabela Ożegalska, która przypomniała przyczyny powstania i historię procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Omówiła działania podejmowane przez Związek, które mają na celu przekonanie posłów do rozwiązań obywatelskiego projektu,                 a także o tym jak poprzez pikiety i  manifestacje działkowcy wyrażali dezaprobatę dla propozycji Platformy Obywatelskiej.

Następnie głos zabierali posłowie.

Pan  Grzegorz Schreiber - członek nadzwyczajnej podkomisji sejmowej powołanej dla rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ogrodów działkowych, podkreślił, iż Prawo i Sprawiedliwość  popiera obywatelski projekt ustawy, uznaje go za najlepiej służący działkowcom i z tego względu odstąpiło od przygotowania własnego projektu. Odniósł się także do niedawno złożonego przez posłów Platformy Obywatelskiej wniosku o odwołanie przewodniczącego podkomisji – posła Bartosza Kownackiego. Ocenił powyższą inicjatywę jako czynienie politycznego zamętu, opóźnianie prac podkomisji, dążenie przez Platformę do przeforsowania rozwiązań wynikających z jej projektu. Kończąc zapewnił działkowców, że będzie dążył do tego, aby wola działkowców była szanowana przez posłów i  projekt obywatelski stanowił podstawę przyszłej ustawy.

Prezes Izabela Ożegalska potwierdziła, że działkowcy są zaniepokojeni powolnym tempem prac podkomisji, a zwłaszcza wszelkimi działaniami, które sprawiają, że merytoryczna dyskusja ustępuję personalnym i klubowym rozgrywkom.

Poseł Cezary Tomczyk starał się uspokoić obawy działkowców. Zapewnił, że Sejm na pewno zdąży przygotować ustawę przed upływem terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Jak stwierdził intencją Platformy Obywatelskiej nie jest szkodzenie komukolwiek, a jedynie opracowanie takiej ustawy, która w przyszłości nie będzie budziła wątpliwości i nie stanie się przedmiotem zaskarżenia do TK. Celem posłów Platformy na dzień dzisiejszy jest wypracowanie rozwiązań dotyczących swobody przynależności organizacyjnej działkowców oraz terminu w jakim poszczególne ogrody mogą występować ze struktur ogólnokrajowych. Zdaniem posła propozycje projektu obywatelskiego w tym względzie należy udoskonalić aby w przyszłości nie narazić się na zarzut niekonstytucyjności. Zapewnił, że jego ugrupowanie dąży do wyjaśnienia wszelkich spornych kwestii w projektach ustaw i chce powstania ustawy najlepszej dla działkowców.

Poseł Piotr Polak wyraził zadowolenie, że obywatelski projekt przeszedł przez pierwsze etapy procesu legislacyjnego, bo jak podkreślił do tej pory inicjatywy obywatelskie  reguły przepadały już w pierwszym czytaniu w Sejmie.

Mówił także  o tym, że zarówno on sam jak  i klub parlamentarny PiS popierają rozwiązania tego projektu, gdyż jego autorami są działkowcy, a przecież to oni najlepiej wiedzą jakiej ustawy oczekują.

Zastępca Burmistrza Wielunia pan Janusz Pamuła zapewnił, że władze miasta są za zachowaniem na jego terenie ogrodów działkowych. Przewidują to m.in. poprzez odpowiednie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Doceniają znaczenie ogrodów dla mieszkańców Wielunia.

Pan Antoni Kostrzewa podkreślił, że choć wszystkie ugrupowania parlamentarne deklarują popieranie rozwiązań przyjaznych działkowcom to tak naprawdę jedynie projekt obywatelski gwarantuje działkowcom zachowanie ich praw i bezpieczne i stabilne funkcjonowanie ogrodów. Przypomniał, że projekt obywatelski cieszy się szerokim poparciem, że pozytywnie wypowiada się o nim sam Premier RP, jednak działkowcy będą mogli korzystać  z działek spokojnie dopiero wówczas gdy Sejm uchwali ustawę w oparciu o ten projekt.

Działkowcy żywo reagowali na wystąpienia oficjalnych gości. Wyrażali swoje niezadowolenie  z faktu, że podważając obecną ustawę zburzono dobrze działający model  ogrodnictwa działkowego, które  stało się kolejną upolitycznioną dziedziną życia, a jej przyszłość zależy od poselskich targów
i sporów. Domagając się konkretnych ustaleń i rozwiązań  wynikających  prac podkomisji sejmowej uczestnicy spotkania wystosowali apel do członków tejże podkomisji  z prośbą o rzeczowe i merytoryczne zajęcie się projektami, a nie personalne i polityczne przepychanki, które stwarzają ryzyko, że z końcem roku działkowcy i ogrody pozostaną be żadnych praw.

Podsumowując należy stwierdzić, że spotkanie było przydatne, dostarczyło działkowcom aktualnej wiedzy co do losów projektów ustaw oraz potwierdziło potrzebę rozmawiania z działkowcami o ich oczekiwaniach dotyczących przyszłego systemu funkcjonowania ogrodów.

 

 

 

KK.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio