Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Chcemy zachowania PZD" - 16.07.2013

Szczawno Zdrój, 15 lipca 2013 r.

 

 

                                                                           Prezes Rady Ministrów

                                                                           Pan Donald Tusk

                           

                                                                           Członkowie Nadzwyczajnej

                                                                           Podkomisji Sejmowej

                                                                           ds nowej ustawy o ogrodach

                                                                           działkowych

 

          Działkowcy są społecznością cierpliwą i z  niepokojem oczekują na rozpoczęcie merytorycznej i konstruktywnej pracy przez członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególnie oczekują, iż członkowie Podkomisji  zajmą zgodne stanowisko w zakresie nabycia przez nich statusu członków ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodów działkowych, które powstanie  w wyniku przekształcenia się dotychczasowej ogólnopolskiej organizacji społecznej – Polskiego Związku Działkowców.  W ocenie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego zgodne stanowisko w tym zakresie jest uzależnione tylko i wyłącznie od zgodnej woli wszystkich członków Podkomisji, ponieważ przeszkody prawne  nie istnieją.

         Działkowcy, w przeważającej większości emeryci i renciści, doświadczeni przez wiele lat nieustanną walką  o przetrwanie ogrodów działkowych   i ich nabytych praw do korzystania z działek, są dzisiaj już w dużej liczbie wspierani przez młodych działkowców. Ci młodsi wiekiem działkowcy są również ludźmi niemajętnymi i chętnie uprawiają działki. I starsi i młodzi działkowcy mają  świadomość, że tylko ogólnopolska  organizacja działkowców jest gwarancją trwałości ogrodów oraz że jedynie  taka organizacja zapewnia im tanie działki.

Działkowcy, rozumiejąc sytuację prawną w jakiej postawił ich wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., domagają aby niezbędne zmiany  dotyczące formuły i struktury ogólnopolskiej organizacji działkowców, następowały  ewolucyjnie, bez  uszczerbku praw nabytych do działek. 

Dlatego działkowcy nie godzą się na likwidację  Polskiego Związku Działkowców, którą posłowie PO – członkowie Podkomisji uważają za jedynie słuszną, ponieważ  wraz z utratą podmiotowości Polskiego Związku Działkowców wygasną wszystkie dotychczasowe nabyte prawa do korzystania z działek.

Działkowcy  nie godzą się na uchwalenie prawa, które zniesie sprawdzony i dobrze służący dotychczas system zarządzania  ogrodami  działkowymi, ponieważ              spowoduje to konieczność budowania nowej struktury zarządzania  tylko na szczeblu ogrodowym. Takie rozwiązania działkowcy stanowczo odrzucają, ponieważ bez  swojej ogólnopolskiej organizacji nie mają żadnych szans na korzystanie                           z dotychczasowych praw nabytych i obrony przed swobodą likwidacji ogrodów przez gminy lub skarb państwa – właścicieli gruntów.

         Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju, będący także działkowcami, przekazują jednocześnie, iż działkowcy nie tracą  wiary  w deklaracje Pana Premiera, które złożył im w dniu 18 czerwca i ponownie            w dniu 11 lipca 2013 r. podczas kolejnego spotkania z przedstawicielami działkowców. Działkowcy  pozostają zatem nadal w nadziei, że te deklaracje wpisują się w logiczną całość  pogodzenia różnych interesów politycznych, ekonomicznych               z  interesem milionowej społeczności polskich działkowców.

 

         Szanowni członkowie Podkomisji

         Działkowcy chcą nadal funkcjonować i realizować się w demokratycznym państwie prawa jako społeczeństwo obywatelskie. Nas łączy  jeden cel, którym jest istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Ten cel możemy realizować tylko  zjednani w ogólnopolskim stowarzyszeniu.

Tę wolę działkowców szanuje i podziela Premier Rządu RP i w tej sytuacji mamy prawo oczekiwać, że nasze nadzieje staną  się rzeczywistością zapisaną w przyszłej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Do  wiadomości:

 

  1. Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz.

  1. Przewodniczący

Klubów Parlamentarnych

- wszyscy -

  1. Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców.

        

 

                                      Sekretarz                                                                               Prezes

                            Okręgowego Zarządu                                                       Okręgowego Zarządu

                                Sudeckiego PZD                                                                    Sudeckiego PZD

 

                             / - / Maria Klimków                                                                    / - / Wincenty Kulik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio