Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy spotkali się z posłem Jarosławm Żaczkiem (SP) - 10.07.2013

Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie informuje, iż w dniu 08 lipca 2013 r. przedstawiciele samorządów ogrodowych naszego okręgu spotkali się z członkiem sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw o grodach działkowych posłem Jarosławem Żaczkiem. Delegacja działkowców została przyjęta w biurze poselskim w Rykach,

Tematem rozmów były przyczyny i konsekwencje odwołania posiedzenia podkomisji, aktualna sytuacja Związku, nastroje działkowców oraz atmosfera panująca podczas prac nad ustawą działkową.

Poseł poinformował działkowców, że sam został zaskoczony wiadomością o odwołaniu przez przewodniczącego podkomisji Pana Bartosza Kownackiego posiedzenia. Wniosek złożony przez polityków PO o jego odwołanie to główny powód, że podkomisja nie rozpoczęła prac w zaplanowanym terminie. Podkreślił, że poseł Kownacki w jego ocenie nie odnalazł się w tej roli, brak mu predyspozycji dobrego i sprawnego przewodniczenia komisji, ale nie uznaje tego za powód do jego odwołania, gdyż nie wpływa to na merytoryczną stronę przebiegu obrad. Nie widzi zatem potrzeby zmiany przewodniczącego. Wyraził też przekonanie, że ewentualny wniosek o zmianę przewodniczącego nie znajdzie poparcia w decyzjach komisji. Wyraził ubolewanie, żc z tego powodu posiedzenie zostało odwołane.

Na pytania działkowców czy tylko nie jest to gra Platformy Obywatelskiej by celowo opóźnić, zdestabilizować, upolitycznić prace podkomisji, co spowoduje, że w wyznaczonym przez TK terminie nie powstanie nowa ustawa. W jego ocenie odwołanie tego posiedzenia nie będzie miało konsekwencji w nieuchwaleniu przez parlament w terminie nowego prawa. Zapewnił, że
posłowie zdążą przygotować nowy akt prawny, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

W trakcie rozmowy podkreślił, że wszystko wskazuje na to, że obywatelski projekt będzie wiodący w pracach komisji i na jego bazie będą wypracowywane kompromisy dodał też, że projekt ustawy PO ze względu na zaproponowane w nim rozwiązania prawne nie ma szansy powodzenia.

Na pytania delegacji co do zapisów nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych i pozostawieniu nich dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców poseł uniknął odpowiedzi bezpośredniej w tej materii. Zaznaczył jednak, że wszystkie nabyte prawa majątkowe przez organizacje ogrodowe jak i samych działkowców winny być bezwzględnie zachowane, w tej sytuacji stowarzyszeniom powinno się zagwarantować pełne korzystanie z decyzji samorządów terenowych mocą których ogrody uzyskały prawo użytkowania, bądź też użytkowania wieczystego.

Zaznaczył przy tej okazji, iż w trakcie rozmów kuluarowych w przerwach posiedzenia komisji akcentuje się fakt przyrzeczenia przez premiera na spotkaniu w warszawskim ogrodzie działkowym tego co premier określił „mnie istnienie Polskiego Związku Działkowców nie przeszkadza''.

Co do przewidywanych zmian w składzie osobowym komisji poseł Żaczek wskazał, że w najbliższym czasie zajdzie potrzeba zmiany posła z ugrupowania politycznego „ Ruch Palikota". Z przykrością poseł zauważa, iż posiedzenia komisji odbywają się nie w pełnym składzie, co znacznie utrudnia rozstrzyganie ważnych kwestii.

Podkreślił, że jest sympatykiem ruchu ogrodnictwa działkowego i na pewno nie będzie za rozwiązaniami, które mogą spowodować jego zniszczenie i zaszkodzić samym działkowcom. Przypomniał też, że Solidarna Polska złożyła swój projekt ustawy i z racji tego, że należy do tego ugrupowania politycznego poczyni starania, by w nowej ustawie znalazły się zapisy również z tego projektu.

Ze zrozumieniem odniósł się do obaw działkowców związanych z likwidacją Polskiego Związku Działkowców, nic nie obiecywał, nadmienił tylko, że będzie postępował zgodnie z własnym poglądem i dobro samych działkowców będzie dla niego najważniejsze.

 

Spotkanie przebiegło w sympatycznej i pełnej zrozumienia atmosferze.

S. Chodak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio