Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Dziadzio wciąż z działkowcami - 10.07.2013

W dniu 8 lipca 2013 r. delegacja podkarpackich działkowców wzięła udział w spotkaniu w Biurze Poselskim Posła Dariusza Dziadzio.

Działkowcy złożyli Panu Posłowi podziękowanie za jego dotychczasowe zaangażowanie w pracach nadzwyczajnej podkomisji sejmowej.  

Reprezentujący działkowców stwierdzili, że bardzo ważną sprawą jest utrzymanie ogólnopolskiej organizacji działkowców jaką jest PZD, ponieważ działające samodzielnie stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe nie uzyskają żadnych praw do gruntów ogrodów. Składniki infrastruktury ogólnej znajdującej się w ogrodach stanowią własność PZD, natomiast Związek posiada tytuły prawne do gruntów ogrodów w postaci użytkowania wieczystego lub użytkowania. Pan Poseł stwierdził, że głosując za przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o ROD jako projekt wiodący w pracach Sejmu, jest oczywiste, że popiera również zapis przekształcający PZD w krajowe stowarzyszenie prowadzące ogrody działkowe. Likwidacja PZD – do czego dążą posłowie PO – doprowadzi bowiem do utraty praw do gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe.

Pan Poseł oświadczył, że przejście do koła poselskiego Inicjatywa Dialogu z Ruchu Palikota w niczym nie zmienia jego stanowiska w sprawie ogrodów działkowych i nie wyklucza go z prac w podkomisji nadzwyczajnej. Zobowiązał się doprowadzić do końca sprawę nowej ustawy o ogrodach działkowych i tego zobowiązania dotrzyma. Wraz z opozycyjnymi posłami pracującymi w podkomisji dołoży wszelkich starań, aby wniosek posłów PO o odwołanie przewodniczącego podkomisji Bartosza Kownackiego został odrzucony. Na najbliższym posiedzeniu podkomisji złoży wniosek o wycofanie projektów ustaw przez Solidarną Polskę i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wówczas podkomisja będzie mogła się skupić przede wszystkim na projekcie wiodącym (obywatelski projekt ustawy o ROD) i dodatkowo na projekcie PO. Pan Poseł wyraził chęć kontynuowania dalszych spotkań z działkowcami. Docenił siłę i determinację środowiska działkowców, które szczególnie uwidoczniła się podczas ostatniej manifestacji przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim.

Uczestnicy spotkania zaapelowali, aby Pan Poseł trwał w poparciu dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz możliwie jak najczęściej przypominał Premierowi Tuskowi o obietnicach, jakie złożył działkowcom warszawskim w obecności mediów ogólnopolskich. Prosili również o przyspieszenie prac podkomisji, aby zdążyć z uchwaleniem nowej ustawy o ogrodach działkowych przed 20 stycznia 2014 r.  

 

W. M.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio