Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD - 27.03.2013

W dniu 22 marca 2013r  odbyło się posiedzenie OZ Sudeckiego PZD. W spotkaniu  udział wzięli członkowie OZ oraz Przewodniczący  Okręgowej Komisji  Rewizyjnej i Rozjemczej.

Obrady  poświęcone były aktualnej  sytuacji  ogrodów, działkowców i Związku po złożeniu  podpisów poparcia w Sejmie pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach  działkowych oraz dalszym zadaniom i przedsięwzięciom na rok 2013.

Dokonano  oceny dotychczasowych  działań działkowców,  organów ROD i Okręgowego Zarządu w sprawie  zbierania  podpisów poparcia oraz promocji obywatelskiego projektu .

Przyjęto kompleksowy  Program  dalszych  Działań Promocyjnych Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD i Związku  w 2013r.”, wyznaczając  zadania  dla  wszystkich  organów PZD w okręgu  sudeckim w tym  przedmiocie.

W dalszej kolejności Okręgowy Zarząd  zatwierdził sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012r, które zostało pozytywnie przyjęte przez OKR. Zatwierdzono preliminarz finansowy na 2013r oraz .przyjęto do realizacji Plan Pracy OZ  na 2013r. 

W dyskusji  zabrało głos 9  uczestników.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła uczestnikom posiedzenia  stosowne  uchwały wynikające z wykonywania zadań  statutowych, które  zostały  przyjęte  jednogłośnie,.

Ponadto  zebrani podjęli  Uchwały w zakresie:

Podziękowanie  wszystkim członkom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  za trud i
    zaangażowanie  się w  pracach związanych z opracowaniem obywatelskiego projektu
    ustawy o rod oraz za sprawne i skuteczne zorganizowanie akcji  poparcia dla tego projektu,

Podziękowanie  dla wszystkich  działkowców  oraz  wszystkim obywatelom, którzy
    swoim podpisem udzielili poparcia dla uchwalenia dobrego prawa dla działkowców przez
    Sejm RP.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawiła  projekt:
-    Stanowisko  Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD  do Pani Marszałek Sejmu  w
      sprawie  uchwalenia  przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o rod,

Apel  Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD do Posłów i Posłanek Okręgu
     wyborczego wałbrzyskiego i jeleniogórsko – legnickiego o uchwalenie obywatelskiego
     projektu ustawy  o rod jako prawa dla rodzin  działkowców,

      które  zostały  przyjęte  jednogłośnie.

 

                                                                          Wiceprezes OZS PZD

                                                                                       / - / Henryk Ziomek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio