Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja Delegatów w ROD "35lecia" - 11.03.2013

9 marca br. w ROD "35 lecia" w Zielonej Górze odbyła się sprawozdawcza konferencja delegatów ROD. Gośćmi konferencji byli: prezes OZ PZD - Marian Pasiński oraz Komendant Komisariatu Policji II - Tomasz Komorowski.

Spotkanie rozpoczęto hymnem PZD, którego tekst, pochodzący z 1935 r., przypomina o tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Grupa działkowców otrzymała odznaczenia związkowe, miłym akcentem były również życzenia złożone kobietom z okazji ich święta.

W przedstawionych materiałach sprawozdawczych zarząd ROD szczegółowo rozliczył się z działalności zarówno merytorycznej jak i finansowej.

Informacje o pracy w roku 2012 przedstawiły również komisje - rewizyjna (która jednocześnie dokonała oceny pracy zarządu) i rozjemcza.

Głos w dyskusji zabrali również goście konferencji. Prezes OZ poinformował o bieżących wydarzeniach dotyczących sytuacji w PZD i licznych działaniach podejmowanych w okręgu na rzecz promowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Komendant Komorowski zapoznał zebranych z działaniami policji w zakresie ścigania przestępców - w kontekście doskwierającego zjawiska włamań na działkach i dewastacji altan.

Zebrani przyjęli uchwały w sprawie działalności ogrodu w roku 2013 oraz wypowiedzieli się w formie przyjętych stanowisk na temat projektów ustaw o ogrodach działkowych. Odrzucono projekty ustaw Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej, uznając je za szkodliwe dla działkowców i dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. Zdecydowanego poparcia udzielono ponownie obywatelskiemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych.

podjęto stanowiska w sprawach:

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio