Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z Prezydentem Miasta Chełma i posłem Zbigniewem Matuszczakiem - 04.03.2013

W dniu 01 marca 2013 r. w Chełmie w woj. lubelskim odbyło się spotkanie zorganizowane przez przedstawicieli samorządów ogrodowych z Prezydentem Miasta Chełma - Panią Agatą Fisz i Posłem na Sejm RP Panem Zbigniewem Matuszczakiem. Na spotkaniu Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie reprezentował Pan Stanisław Chodak - Prezes OZ i Pan Zbigniew Markuszewski - radca prawny.

Głównym celem zorganizowanego przez środowisko działkowców spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych na terenie miasta Chełma oraz przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z nieuniknioną w najbliższym czasie zmianą sytuacji prawnej działalności Związku, ogrodów i działkowców.

Zapisy złożonego w Sejmie RP projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Solidarną Polskę uczestnicy ocenili negatywnie. Uznali, iż został on opracowany bez konsultacji i porozumienia ze środowiskiem działkowców, nie zabezpiecza w sposób zadawalający praw działkowców oraz nie uwzględnia funkcji jakie ogrodnictwo działkowe powinno spełniać w społeczeństwie. Szczególnie krytycznie wypowiedzieli się nt, propozycji zmian zaproponowanych przez Klub Parlamentarny PO. Jednoznacznie stwierdzili, że założenia do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zaprezentowane przez Platformę Obywatelską są zagrożeniem dla istnienia całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

W swojej wypowiedzi Pani Agata Fisz podkreśliła, że istnienie ogrodów w rejonie chełmskich jest nie zagrożone oraz zdecydowanie poparła działania podejmowane przez samych działkowców w celu uświadomienia społeczeństwu zagrożeń jakie wywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdziła ponadto, iż ogrody na stałe wpisały się w krajobraz tych terenów.

Natomiast Pan Zbigniew Matuszczak wyraził swoje uznanie dla naszej inicjatywy obywatelskiej. Przekazał działkowcom, że jeżeli obywatelski projekt będzie głosowany w Sejmie to Klub Parlamentarny SLD udzieli mu poparcia. Tylko w sytuacji pojawienia się przeszkód w trakcie procedowania będą popierali swój projekt.

 

Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, iż przyjęte rozwiązania w naszym Obywatelskim Projekcie Ustawy o rod pod którym podpisało się ponad 920 000 obywateli Są gwarantem, że ogrody przetrwają dla przyszłych pokoleń.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio