Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nadzwyczajne zebranie informacyjne w ROD „Chemik" w Policach - 01.02.2013

W dniu 30.01.2013r. w Policach odbyło się nadzwyczajne zebranie informacyjne działkowców z tamtejszego ROD im. Chemik. Miało ono na celu zapoznanie użytkowników działek z projektami przepisów w zakresie ogrodnictwa działkowego, mających zastąpić uznaną za niekonstytucyjną Ustawę o ROD z 2005r.

Na zebraniu zgromadziło się 88 osób, także Zarząd ROD oraz przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie. Prezes ROD Ryszard Malinowski przywitał wszystkich zebranych, po czym członek Prezydium OZ PZD w Szczecinie inż. Eugeniusz Rabuski przeszedł do omówienia projektów ustaw złożonych przez Solidarną Polskę, SLD i Platformę Obywatelską. Poinformował równie o zamiarze złożenia swojego projektu przez Prawo i Sprawiedliwość. Pełną informację i szczególny nacisk na obywatelski projekt Ustawy o ROD złożył Radca Prawny Mec. Piotr Kapiński. Podkreślono wszystkie zagrożenia, jakie niosą za sobą propozycje partii politycznych. Uzależnianie istnienia Ogrodów od zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planowane nałożenie wysokich opłat na działkowców, brak zwolnień z podatków, nacjonalizacja majątku powstałego z wnoszonych opłat działkowców i całkowita likwidacja Związku - to tylko niektóre z założeń, szczególnie jednak oburzające w kontekście wcześniejszych zapewnień polityków, że to indywidualni działkowcy są w tej sprawie najważniejsi. Obywatelski projekt Ustawy zaś, jako pisany przez ludzi związanych z Związkiem i znających regulowane zagadnienia z praktyki, wprowadza liczne zabezpieczenia i gwarancje dla działkowców, stanowiąc najlepszą formę ochrony ich praw i dalszego funkcjonowania ogrodów - zabezpieczenie tytułów prawnych do gruntów, szczegółowe zasady likwidacji ROD oraz zagwarantowanie wszelkich słusznie nabytych praw użytkowników działek.

 

Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii, wśród zgromadzonych rozpoczęto dyskusję. Działkowcy wyrażali obawy w stosunku do realnych szans uchwalenia obywatelskiego projektu. Przedstawiciele OZ zapewnili, że PZD robi w tym kierunku bardzo dużo, przede wszystkim spotykając się i popularyzując projekt wśród samorządowców i polityków różnych frakcji. Członek Prezydium OZ PZD oraz Radca Prawny udzielili odpowiedzi na ogół pytań nurtujących działkowców, po czym zebrani podjęli wspólne stanowiska w sprawie pełnej aprobaty obywatelskiego projektu ustawy oraz krytyki projektów wychodzących od partii politycznych. Członkowie ROD „Chemik" złożyli także swoje podpisy poparcia pod apelami skierowanymi do Marszałek Sejmu, Premiera Rządu RP, Przewodniczącego Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej. W załączniku treść apelu do Pani Marszałek. Apele do Pana Premiera i Przewodniczącego Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej są podobnej treści.

 E.Rabuski

Załącznik plikowy do pobrania

Apel_dziakowcw_gminy_Police-_30.01.2013.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio