Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z władzami samorządowymi Pyskowic - 01.02.2013

W dniu 31.01.r. w MOKiS w Pyskowicach odbyło się spotkanie Zarządów ROD, ogrodowych Komisji Statutowych i działkowców z terenu miast Pyskowice i Toszek z Burmistrzem Miasta Pyskowice. Zasadniczym tematem był obywatelski projekt Ustawy o ROD oraz projekty ustaw innych ugrupowań politycznych oraz propozycji Platformy Obywatelskiej do ustawy o ROD.

Spotkanie otworzył Dyrektor MOKiS Pan Henryk Sibielak, jako gospodarz tego obiektu witając przybyłych gości w osobach; Burmistrza Miasta Pyskowice Pana mgr. inż. Wacława Kęska, Członka OZSI. PZD w Katowicach Pana Stanisława Kalisza, Kierownika Delegatury PZD w Gliwicach Jana Pękalę, Instruktora Krajowego SSI PZD Pana Tadeusza Witka, członka Delegatury i członka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy Obywatelskiej o ROD Panią Annę Kajdanowi oraz licznie przybyłych działkowców. Następnie głos zabrał i prowadził dalsza cześć spotkania prezes ROD ,, Zaolszany'' Pan Antoni Janus który na wstępie poprosił o powstanie i zagranie hymnu PZD.Następnie członek OZ.Śl w Katowicach Pan Stanisław Kalisz w imieniu Prezesa OZ.SI, Pana Jerzego Leśniaka wręczył panu Burmistrzowi okolicznościową plakietę za bardzo dobra współpracę w 2012r w imieniu działkowców Miasta Pyskowic orazDyrektorowi MOKiS Panu Henrykowi Sibielak za udostępnianie bezinteresownie sali do zebrań i szkoleń ogrodów działkowych, jest On prawdziwym przyjacielem działkowców.Po ty miłym akcencie udzielił głosu Kierownikowi Delegatury, który w swym wystąpieniu omówił obywatelski projekt ustawy o ROD. W swym wystąpieniu zwracał szczególna uwagę na zawarte w tym projekcie zagadnienia, które pozwalają bezkonfliktowe i popieranie przez działkowców i w ogromnej większości samorządy miast zapisy, które gwarantują dalszy rozwój ogrodów działkowych, miejsca aktywnego wypoczynku, miejscaintegracji, źródła zdrowych warzyw i owoców oraz zielonych terenów miast. Następnie omówił projekty, które wpłynęły do Sejmu RP, szczególna uwagę zwrócił na propozycje do ustawy zespołu PO, w którym proponuje się miedzy innymi;

- wygaśniecie praw posiadanych dotychczas przez działkowców do terenów ROD

- nacjonalizacje lub komunalizację infrastruktury ogrodowej,

-podatki za altany i budynki na terenie ROD,

- opłaty za działki w oparciu o wartość rynkowa gruntu

- nacjonalizacja lub komunalizacja majątku działkowca /altany nasadzeń itp./.

- finansowanie porządkowanie terenu po likwidacji ogrodu ze środków działkowca,

są to niektóre propozycje do ustawy o ROD Platformy Obywatelskiej? czy to naprawdę obywatelskiej czy może, niszczycielskiej, bo chce zniszczyć to, co przez wiele lat dobrze służyło działkowcom i społeczeństwu. Jesteśmypewni, bo spotykamy się z władzami samorządowymi, które jednoznacznie podkreślają, że zawarte propozycje do ustawy PO zniszczą to, co dobre i doprowadza do likwidacji ogrodów.

 Następnie zabrał głos Burmistrz Pyskowic Pan mgr inż. Wacław Kęska, który znał bardzo dobrze zapisy obywatelskiej ustawy o ROD i z cała stanowczością podkreślił ze jest to ustawa bardzo dobra i nie niszczy tego, co dobrze służy działkowcom, mieszkańcom z urbanizowanych miast, samorządowi miast i swym podopisem popiera a w dalszym swym działaniu będzie wspierał, aby właśnie ta ustawa regulowała dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego.

Odnosząc się do propozycji PO jednoznacznie oświadczył ze gdyby sejm RP uchwalił taką ustawę to wprowadzi to chaos organizacyjny i pozbawi nabytych praw działkowcom i w krótkim czasie likwidacje ogrodów ,a była by to ogromna strata dla miast i ich mieszkańców. Następnie odczytano Otwarty list do parlamentarzystów z terenu Gliwic.Knurowa i Pyskowic w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który zostanie skierowany do posłów i senatorów celem poparciaobywatelskiegoprojektu ustawy o ROD. Treść listu w załączniku.

 

Źródło; Jan Pękala

Załącznik plikowy do pobrania

list.docx

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio