Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejna narada ROD z terenu miasta Katowice - 01.02.2013

W dniu 29-01-2013 r. w Szkole Ogólnokształcącej nr. 7 im. Stanisława Ligonia w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

W zebraniu udział wzięli: członek prezydium OZ Śl. PZD w Katowicach Zenon Hepner, Kierownik Delegatury Rejonowej OZ Śl. PZD Ryszrd Szolke, zaproszony gość: Przewodniczący Rady Miejskiej SLD Jerzy Paluchiewicz.

Na spotkanie przybyli prezesi ogrodów: ROD Baildon; ROD Dobra Nadzieja; ROD Zawadzkiego; ROD Górnik I; ROD Górnik II; ROD Jedność; ROD Gonar; ROD Tęcza wraz z działkowcami ze swoich ogrodów.
 
Na spotkanie przybyło 250 działkowców, którym pan Zenon Hepner przedstawił zalety obywatelskiego projektu ustawy o ROD.
 
Zaproszony gość pan Jerzy Paluchiewicz przedstawił projekt ustawy o ROD przygotowany przez partię SLD. W swoim wystąpieniu zapewnił, że proponowany przez jego ugrupowanie projekt ustawy jest zabezpieczeniem dla naszego projektu w przypadku odrzucenia naszej propozycji ustawy, ponadto zapewnił, że SLD w pełni popiera nasz projekt i zbierają dla niego podpisy poparcia.


 
Członek prezydium OZ Śl. PZD Zenon Hepner przedstawił przygotowywany przez zespół parlamentarzystów PO pod kierunkiem Stanisława Huskowskiego projekt ustawy o ROD. Zebrani działkowcy z oburzeniem przyjęli informacje o przygotowywanym projekcie ustawy o ROD przez PO.
W swoich wystąpieniach działkowcy poparli obywatelski projekt ustawy o ROD, w którym są zawarte zapisy gwarantujące prawa do zachowania działek.

Działkowcy podjęli stanowisko, które prezentujemy poniżej.

 STANOWISKO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio