Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Uchwała prezydium KR PZD w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013”. - 23.01.2013

UCHWAŁA nr  262/2012

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego

„Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013”

 

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 ust 2 pkt.1 statutu PZD postanawia:

 

§ 1

  1. Ogłosić na rok 2013 konkurs krajowy pn. ”Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013”.
  2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

  1. Do udziału w konkursie Prezydia Okręgowych Zarządów PZD zgłaszają Dom Działkowca z rodzinnych ogrodów działkowych.
  2.     Termin zgłaszania Domów Działkowca do konkursu upływa z dniem 25 maja 2013 r.

 

§ 3

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

1. Uchwałę Prezydium OZ PZD (data i numer uchwały) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów i działek.

 

§ 4

  1. Komisja Konkursowa KR PZD dokona w dniach 10 czerwca – 10 lipca 2013r. oceny zgłoszonych do konkursu domów działkowców.
  2. Komisja Konkursowa KR PZD sporządzi protokół wraz z wnioskami dla Prezydium KR PZD.
  3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z prac Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali:

1)           Najbardziej przyjazny Dom Działkowca.

2)           Wyróżnienia.

 

§ 5

  1. Najbardziej przyjazny Dom Działkowca otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości  4000 zł.
  2. Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.

 

 

 

§ 6

Wszystkie ROD biorące w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

 

§ 7

Wyniki konkursu ogłoszone będą w trakcie obchodów Krajowych Dni Działkowca w roku 2013 oraz opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD.

 

 

 

                       WICEPREZES                                            PREZES

    

                      Wincenty KULIK                                 Eugeniusz KONDRACKI

 

 

Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Załącznik plikowy do pobrania

Regulamin_adny_i_Przyjazny_DOM.doc

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio