Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie wigilijne zorganizowane przez Wojewodę i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 27.12.2012

Na zaproszenie Wojewody  p. Ewy Mes, Przewodniczącej Sejmiku p. Doroty Jakuta i  Marszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego w ogólno - wojewódzkim spotkaniu opłatkowym wzięła udział delegacja okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w składzie: Prezes OZ - p. Ryszard Chodynicki, Wiceprezes OZ - p. Henryk Kasprzycki i Sekretarz OZ – p. Roman Jędrzejewski. Spotkanie odbyło się w Dworze Artusa w Toruniu w dniu 18 grudnia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu Polskiego, urzędów wojewódzkich, samorządów, wyższych uczelni i szkół, zakładów pracy, różnych instytucji i organizacji z terenu województwa a także służb mundurowych, klubów sportowych, emerytów i rencistów oraz kościoła.

                Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia „Szopki Betlejemskiej”, wykonanego przez artystów Teatru im. Wiliama Horzycy i uczniów toruńskich szkół. Po przedstawieniu w takt płynących kolęd polskich głos zabrali: Wojewoda Kuj-Pom., p. Ewa Mes podsumowała osiągnięcia województwa i złożyła życzenia wszystkim mieszkańcom regionu. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Sejmiku p. Dorota Jakuta, która odniosła się do kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia na Kujawach i Pomorzu podkreślając klimat tych świąt, który łączy Polaków w rodzinach a także w środowiskach, w których funkcjonujemy. Kolejnym mówcą był Marszałek Województwa – p. Piotr Całbecki, który w swoim wystąpieniu wyraźnie podkreślił trudny okres w jakim przychodzi nam realizować wszystkie zadania aby zabezpieczyć w możliwie najlepszy sposób życie każdego z nas a także stwarzanie warunków do dalszego rozwoju województwa. Przedstawicielka społeczności wiejskiej w swoim wystąpieniu podkreśliła wieloletnie tradycje obchodzone na wsi kujawskiej, które są bardzo bogate i wnoszą wielki wkład w rozwój kultury polskiej. Wicemarszałek Senatu – p. Jan Wyrowiński przekazał życzenia dla wszystkich zebranych a za pośrednictwem uczestników spotkania - dla wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego od senatorów  i posłów obecnych na sali, podkreślając rangę województwa kujawsko-pomorskiego w dorobku ogólnopolskim.  Jego ekscelencja ks. biskup Andrzej Suski w swoim wystąpieniu nawiązał do początku tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia i ich wpływu na kształtowanie naszego społeczeństwa - globalnie, a także każdego z nas osobna. Po tych ogólnych wystąpieniach i życzeniach składano sobie nawzajem życzenia - osobiste, rodzinne, związkowe i inne…

Mieliśmy okazję złożyć życzenia przedstawicielom Parlamentu RP, mi.in., Wicemarszałkowi Senatu – p. Janowi Wyrowińskiemu, posłowi na Sejm – p. Zbigniewowi Girzyńskiemu, Wojewodzie Kuj-Pom. – p. Ewie Mes, Marszałkowi Województwa Kuj.-Pom., - p. Piotrowi Całbeckiemu, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. Emilii Kawka - Patek, naukowcom UMK, Prezydentowi m. Torunia – p. Michałowi Zaleskiemu, Wiceprezydent m. Bydgoszczy - p. Grażynie Ciemniak, Prezydentowi m. Grudziądza – p . Robertowi Malinowskiemu, Prezydentowi m. Włocławka  p. Andrzejowi Pałuckiemu, Staroście powiatu toruńskiego – p. Dariuszowi Mellerowi, Burmistrzowi Chełmży – p. Jerzemu Czerwińskiemu, Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego –p. płk Janowi Rynkiewiczowi a także przedstawicielom firm miejskich, leśnikom i Dyrektorom współpracujących z nami organizacji i instytucji.

 

W trakcie składania życzeń podkreślaliśmy wspólne osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska, budowy infrastruktury w różnych rejonach a także wspólne dokonania z bardzo odległych lat i ostatniego najnowszego okresu – w czasie likwidacji szkód po powodzi  a także budowy nowych tras średnicowych w Toruniu i Grudziądzu.

 

To wyjątkowe spotkanie, bo pierwsze w historii działalności okręgu na takim szczeblu, trwało jeszcze wiele czasu przy konsumowaniu tradycyjnych potrawach wigilijnych, które przygotowały i częstowały koła gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wracając z tego spotkania byliśmy usatysfakcjonowani, że działkowcy okręgu toruńsko-włocławskiego za swoje dokonania i uczestnictwo w życiu społecznym regionu, zostali zauważeni i zaproszeni na tą tradycyjną uroczystość.

 

Opracowanie:

Biuro Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Rzecznik prasowy OZ - P. Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio