Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rada OPZZ popiera PZD i ustawę o ROD - 14.12.2012

13 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ, które poprowadził Przewodniczący OPZZ Jan Guz. Jednym z tematów była sytuacja ogrodów i działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki przedstawił aktywność działkowców po wyroku TK,  która to przyczyniła się do opracowania dobrego, obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt ten spełnia wszystkie zalecenia wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a przy tym zachowuje prawa nabyte działkowców i uwzględnia zwiększenie praw właścicieli gruntów. Prezes poinformował o ogromnym poparciu dla projektu ze strony struktur Związku i działkowców. Wynika to z licznych listów kierowanych do Marszałek Sejmu, a także do wszystkich klubów parlamentarnych i parlamentarzystów. Podczas spotkań z działkowcami w terenie, posłowie wyrażają pełne zrozumienie i poparcie dla tego projektu. Obecnie – jak mówił Prezes Eugeniusz Kondracki – najważniejszą sprawą jest zebranie, jak największej liczby podpisów pod tym projektem. Dotychczas w całej Polsce zebrano już ponad 200 tys. podpisów, ale celem jest zebranie co najmniej milion podpisów obywateli.

Prezes KR PZD podkreślił, że zbieranie podpisów jest teraz znacznie utrudnione z uwagi na okres zimy. To najgorszy czas dla użytkowników działek – ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i niskie temperatury działkowców nie ma teraz w ogrodach. Niemniej Związek radzi sobie z tym problemem dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządów ROD i samych działkowców.

Prezes Eugeniusz Kondracki poprosił o poparcie Rady OPZZ dla działań Polskiego Związku Działkowców i poparcie dla ustawy o ROD. Najwyraźniejszym objawem tego poparcia będzie pomoc w zbieraniu podpisów.

Ruch związków zawodowych skupionych w OPZZ może wywrzeć pozytywny wpływ na rządzących poprzez swoje stanowiska, listy, a także wypowiedzi struktur i działaczy OPZZ. Rada OPZZ przyjęła w tej sprawie stanowisko popierające działania PZD i obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które zamieszczamy poniżej.

,,Stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu Ustawy o ,,Rodzinnych Ogrodach Działkowych”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest największą w Polsce centralą związkową. Przynależy do niej 79 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych i zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkie.

Tego samego dnia Prezes Eugeniusz Kondracki uczestniczył także w spotkaniu świątecznym członków Rady OPZZ. Podczas tego spotkania Prezes KR PZD złożył wszystkim związkowcom najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia, życząc wszelkiej pomyślności i radosnego świętowania, a  w Nowym Roku 2013 wielu sukcesów w dalszej działalności.

 

AH

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio