Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Kluczborka Panem Jarosławem Kielarem - 13.12.2012

W dniu 11 grudnia 2012r. w Kluczborku odbyło się  spotkanie  z Burmistrzem Miasta Kluczborka Panem Jarosławem Kielar z przedstawicielami Okręgowego Zarządu Opolskiego tj. Prezesem OZO, Sekretarzem OZO oraz kierownikiem biura.

Tematem niniejszego spotkania było przedstawienie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz omówienie sytuacji ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta Kluczborka. Podczas rozmowy Burmistrz Miasta Kluczborka zapewnił, iż 4 rodzinne ogrody działkowe usytuowane na terenie miasta były, są i będą przewidziane w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego i żaden działkowiec nie musi się obawiać o swoją działkę.  Nadmienił również, iż wyraża pełną aprobatę za utrzymaniem obecnej struktury obowiązującej w Polskim Związku Działkowców.

Ponadto Pan Burmistrz dużym uznaniem odniósł się do działalności Polskiego Związku Działkowców jako organizacji społecznej, wspierającej rozwój ogrodów, budującej i modernizującej ich infrastrukturę, co daje Miastu gwarancję i pewność, że tereny zielone w mieście są dobrze zarządzane i należycie zagospodarowane. Ponadto docenia fakt, że dzięki funkcjonowaniu PZD istnieją ogrody działkowe w mieście, dające darmową zieleń i formę wypoczynku dla wszystkich mieszkańców miasta. Na zakończenie spotkania Pan Burmistrz zaznaczył, iż w pełni popiera walkę działkowców o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

Kierownik biura OZO PZD w Opolu

Malwina Moczko - Wieszołek

fot. www.kluczbork.eu 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio